Toto je skutočný príbeh, ktorý sa udial jednej panej. Po svadbe odišiel jej manžel pracovať na žiadosť zamestnávateľa do zahraničia. Jednej noci po odchode manžela zacítila pocit bolesti a stiesnenosti. Odišla rozrušená do kúpelne a dala si sprchu. Tým určite vytvorila zarosenie zrkadla a hmlu. Keď sa pozrela do zrkadla, tak tam na veľké prekvapenie zazrela svojho manžela. Takmer od strachu stratila vedomie. Zmocnil sa jej čudný pocit a za okamih zazvonil telefón, ktorý oznamoval, že manžel mal autonehodu a zomrel. Potiaľto príbeh. Ja som si sadol a na diaľku som sa prepojil na miesta, kde sa všetko odohralo. Vo svojom vnútri som cítil, ako z fyzického tela zomierajúceho vystupuje niečo ako hustá bioenergia, ktorá prechádza z mŕtveho tela do žijúceho tela dotyčnej manželky nebožtíka. Mal som pocit, že sa v nej táto bioenergia sformovala do tvaru mužskej postavy. Po niekoľkých dňoch sa z tela manželky tento úkaz stráca. Zámerne som sa napojil, v momente tohto vlastného prieskumu na osoby , ktoré práve zomierajú a cítil som, že tak isto niečo bioenergetické zo zomierajúcich osôb vystupuje a dostáva sa do žijúcej osoby, s ktorými mali hlbšie vzťahy. Tak isto v iných osobách, ktorým niekto zomrel pred pár dňami, cítiť už oslabený vplyv bioenergie mŕtvej osoby. V Plazmatickej škole na mojich internetových stránkach sme nacvičovali schopnosť napojiť sa na zomierajúcu osobu niekde v zahraničí a stiahnuť na diaľku zostávajúcu bioenergiu. Túto bioenergiu možno vlastnou mysľou kódovať a nechať plniť určité úlohy. Na mieste je aj etická otázka, či je takéto počínanie na mieste. Nie všetky osoby sú na bioenergie mŕtvej osoby dostatočne citlivé. Keď nie je dostatočná senzibilná citlivosť, tak nič necítia. Pri silne vyvinutej senzibilite má daná osoba emocionálne pocity, ako keby bola mŕtva osoba prítomná napríklad v miestnosti. Niektoré osoby, ktoré sa nezmierili so smrťou blízkeho človeka, som musel zbavovať bioenergií mŕtvej osoby, ktorú živá osoba živila vlastnou bioenergiu. Takýto dlhotrvajúci stav má zvyčajne neblahý vplyv na chod psychiky.

Pridaj komentár