Na ceste ezoteriky som viac-menej musel postupom času naraziť aj na tantru, ktorá pojednáva o spoznaní, ovládaní a využívaní všetkého, čo súvisí s ľudskou túžbou byť milovaný a niekoho milovať. Nechcel som byť na začiatku svojej meditačnej cesty bezhlavo vtiahnutý do stavov sexuálnych extáz, a preto som k cvičeniam erosu pristupoval ako človek, ktorý sa chce cez rozvoj a transformáciu vlastnej sexuality prepracovať k jej poznaniu a ovládnutiu.

Teda doteraz išlo o postoj chladného pozorovateľa a bádateľa tajomstiev láskavého sexu. Túto etapu som viac-menej zhrnul v Sexus škole. Išlo o prístup psychológa, sexuológa a psychiatra. K poznaniu psychológie sexu som vždy pridával ezoterické cvičenia a to hlavne v rovine predstáv a fantázie, ktorá len málokedy presahovala priamo hranice môjho sexuálneho života.

Celkovo treba chápať aj tantru ako silu predstavivosti a imaginácie. Ten, kto si zamení tantru a jej ezoterickú rovinu za neviazaný a slobodný spôsob sexuálneho života, len málokedy môže meditovať v stave lásky a pretrvávajúcej zamilovanosti. Tantra bez meditácie lásky, zamilovanosti a z nej vyplývajúcej vernosti je viac-menej iba vybitie svojich fyzických potrieb bez hlbšej dimenzie. Netvrdím, že vybitie a naplnenie sexuálnych túžob a predstáv nie je žiaduce, ale mne ide aj o niečo viac, o ďalšie rozmery týchto potrieb. Je smutné keď si na internete vyhľadáte niečo o tantre a nenájdete tam vlastne doslova nič. V absurdnosti internet zatiaľ degraduje tantru na dielo webmajstra dobrej pornografickej stránky.

To je presne to, čo väčšina sveta zo sexu a sexuality uskutočnila. Tantra v inom svetle a v inom prístupe postavila vlastnú sexualitu, ale aj sexualitu iných na najvyšší stupienok ľudských hodnôt. Nemožno tu hovoriť o nymfomanstve a posadnutosti v sexuálnej potrebe. V tantre je postoj, že nič nie je tak krásne, dôležite, nutné, potrebné a posvätné ako transformovať sex a sexuálne potreby do dimenzie lásky a večne pretrvávajúcej zamilovanosti. Viem, že to tu znie až príliš sentimentálne, nasladlo a romanticky, ale práve o to ide, aby sme si sami nespravili z lásky potrebu iba výhradného vybitia sexuálnych túžob. Priznávam, že postoj sexuológa tiež do značnej miery degraduje romantický rozmer na rozmer poznania vlastných alebo cudzích sexuálnych úchyliek.

Rozmer tantry je o niečom inom a je o zbožštení a uctievaní láskavého sexu bez akýchkoľvek logických zdôvodnení a za účelom pestovania vzťahovej lásky. Vždy to musí mať rozmer tajomstva vlastnej sexuality, ale aj intímnosti bytia objektu božskej lásky. Od tohto okamihu je sexualita v podobe tantry vec citov, vec transcendentna a nie iba poznanie a vybitie sexuálnej zvedavosti a fyziologickej potreby. Dá to skutočne zabrať, kým vlastné vnútro povolí a zároveň dovolí rozvíjať sexualitu do iných dimenzií. Keď som sa rozhodoval, či budem alebo nebudem robiť na svojich internetových stránkach tantru, tak som musel prejsť vnútorným bojom. Aj samotné internetové stránky mi jasne naznačovali, že erotická pornografia je na internete dobre zastúpená a ako sa zdá, je najmasívnejšia. Tak prečo pchám do toho také city ako je láska a zamilovanosť? Veď sex je fyziologická potreba a tým to začína a končí. Načo si zbytočne komplikovať život láskou?

Mal som čo robiť, aby som tomuto tlaku porno internetu nepodľahol a nevrátil sa tam, kde väčšina z nás trčí a nič sa nedeje. Iba túžba byť najlepší a neustále sa zdokonaľovať vyhrala. Som rád, že mám tento vnútorný boj medzi pornografiou a láskou za sebou. Je smutné, keď na internete nájdete tak málo romanticky ladených stránok. Keď si náhodou dáte do vyhľadávača slovo love, tak sa vám objaví všetko možné, len nie stránky o láske. Nerobte tak, lebo nastane smútok duše a pocit, aký ste na ceste k láske sám.

Pridaj komentár