– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-04-17

SNAHA VIACERÝCH MEDITUJÚCICH BOLA KORUNOVANÁ ĎALŠÍM ÚSPECHOM A TO PREPOJENÍM VŠETKÝCH OBLASTÍ V TELE, KDE SA NACHÁDZAJÚ NEURÓNY. LEN PRE VAŠU LEPŠIU ORIENTÁCIU UVÁDZAM ICH PREHĽAD: VEĽKÝ MOZOG, MOZOČEK, MIECHA, STREDNÝ MOZOG, NERVOVÉ ZHLUKY OKOLO MIECHY A ZA MIECHOU V OBLASTI OBLIČIEK, NERVOVÉ ZHLUKY NA NERVSTVE ZMYSLOV, TÚLAVÝ NERV Z HLAVY, TÚLAVÝ NERV Z KOSTRČE, HORMONÁLNE ŽĽAZY V TELE A NAKONIEC SA K VŠETKÉMU PRIDAL AJ BRUŠNÝ MOZOG V BRUCHU A V ČREVÁCH. PRETO BOLO NUTNÉ PRISTÚPIŤ K URČITEJ ÚPRAVE CVIČENÍ.

/ 1. SILVA / ZAČÍNAME KONCENTRÁCIOU DO ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV TELA AKO SÚ OČI, NOSNÉ DIERKY, JAZYK, UŠI, PRSTY RÚK A NÔH. JEDNODUCHO SEM PRESUNIEME SVOJU POZORNOSŤ. ODTIAĽTO PRESÚVAME POZORNOSŤ NA JEDNOTLIVÉ ČASTI MOZGU A TO VEĽKÉHO MOZGU. KONCENTRÁCIA ZACHYTÁVA ŠEDÚ KÔRU, POD ŇOU BIELU HMOTU A NERVOVÉ ZVÄZKY, KTORÉ SPÁJAJÚ VŠETKY ČASTI NAVZÁJOM. KONCENTRÁCIA DO TÝCHTO ČASTÍ PREBIEHA NENÁSILNE A V SPOMIENKE NA STAVY HLBOKÉHO SPÁNKU, ALE ZÁROVEŇ KAŽDÝ STAVU SPÁNKU ODOLÁVA. TAKTO SA ČO NAJLEPŠIE SNAŽÍME PRIBLÍŽIŤ K HYPNOTICKÉMU STAVU, V KTOROM SÚ VŠETKY CVIČENIA ÚČINNEJŠIE, RÝCHLEJŠIE SA NAPREDUJE. VŠETKY CVIČENIA OVPLYVŇUJEME POZITÍVNYM ALEBO NEGATÍVNYM POSTOJOM K PRÁVE PREBIEHAJÚCEMU CVIČENIU.

/2. SILVA / ZNOVU KLASICKÁ KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV A ODTIAĽ POSTUPNE DO STREDNÉHO MOZGU, MOZOČKU, MIECHY, NERVSTVA V CELOM TELE A BRUŠNÉHO MOZGU. TAK ISTO NAKONIEC SA VŠETCI ZAMERALI NA TÚLAVÉ NERVSTVO Z HLAVY A KOSTRČE. ZNOVU VŠETKY CVIČENIA PREBIEHAJÚ ZĽAHKA, NENÁSILNE A ZA UDRŽANIA POCITU HLBOKÉHO SPÁNKU S TÝM, ŽE NEZASPÁVAME A SPÁNKU SA SILNE BRÁNIME. MUSIA VŠETCI PRI CVIČENÍ ZOSTAŤ V BDELOM STAVE.

/ 3. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV A ODTIAĽ VYHĽADÁVANIE VŠETKÝCH DRUHOV SPOMIENOK Z DETSTVA, ČI UŽ MYŠLIENOK, OBRAZOV, ZVUKOV, VÔNÍ, CHUTÍ A HMATU. CVIČÍME TO V KĽUDE A TRPEZLIVO DOSLOVA VYŤAHUJEME VŠETKO Z NEURÓNOVÝCH OBLASTÍ. SPOMIENKY NA DETSTVO PATRIA KU KLASICKÝM TECHNIKÁM REGRESU U HYPNOTICKÝCH STAVOV. NÁM PRI CVIČENIACH IDE O VYPESTOVANIE SCHOPNOSTI HYPNOTIZOVAŤ SÁM SEBA. CVIČENIE REGULUJEME POZITÍVNYM ALEBO NEGATÍVNYM VZŤAHOM K CVIČENIU, KTORÉ PRÁVE PREBIEHA.

/ 4. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV A ODTIAĽ DO PREDSTAVY, ŽE SA NEBUDEME ZAOBERAŤ SPOMIENKAMI, KEĎ SA NEDARILO A VŠETKO BOLO POZNAMENANÉ NEPRÍJEMNOSŤAMI. VYTVÁRAME SILNÝ BLOK, ABY SA TIETO SPOMIENKY NEAKTIVIZOVALI A CVIČIACI ANI V ŽIVOTE NEPRECHÁDZALI DO NECHUTENSTVA NEGATÍVNEJ MYSLE. CVIČENIE JE DYNAMICKÉ, KEĎ MÁME POCIT, ŽE ZMYSLY TELA SA ZMENŠUJÚ. DO SPOMIENOK VKLADÁME BLACK TAROTOVÉ OBRÁZKY. BLIŽŠIE POZRI PRÍSPEVKY ASTRO. NA TOTO CVIČENIE NAVÄZUJE ĎALŠIE CVIČENIE A TO ZAČÍNA KONCENTRÁCIOU NA ZMYSLY V POCITE, ŽE SA ICH PRSTOM RUKY DOTÝKAME. ZÁMERNE SI SPOMÍNAME NA TIE UDALOSTI, KEĎ SA NÁM DARILO A VŠETKO IŠLO AKO PO MASLE. ZNOVU SI PREDSTAVUJEME, ŽE VÝHRADNE TÁTO ČASŤ SPOMIENOK RIADI NAŠE KROKY K ÚSPECHU A ŠŤASTIU. ZÁROVEŇ TIETO PREDSTAVY POSILŇUJEME MANDALOVÝMI KARTAMI ŠŤASTNÝCH NÁHOD. NÁJDETE SI TIETO CVIČENIA V PRÍSPEVKOCH ASTRO. CVIČENIE REGULUJEME ZMENOU VZŤAHU K CVIČENIU, ČI UŽ AKO POZITÍVNY ALEBO NEGATÍVNY. TAK ISTO VYTVÁRAME MECHANIZMY, ABY TÚTO OBLASŤ SPOMIENOK NEMOHOL NIKTO ZAVRIEŤ A NATRVALO SPREVÁDZALA NAŠE KROKY. VŠETKO SA DEJE ZA POCITU HLBOKÉHO SPÁNKU A ČULOSTI VŠETKÝCH REAKCIÍ.

/ 5. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV TELA A ODTIAĽTO DO CELÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU S PREDSTAVOU DROBNÝCH MAGNETOV, KTORÉ SA NAVZÁJOM ODPUDZUJÚ. KAŽDÝ CVIČIACI SA DO TOHTO STAVU DOSTÁVA SÁM A VNÚTORNÝM HLASOM SI VYDÁVA POVELY K CVIČENIU. VNÚTORNÝ HLAS MÔŽE ZNIEŤ AKO HLAS MATKY, OTCA, PRIATEĽA ALEBO DIEŤAŤA. VYTVÁRA SI KAŽDÝ OKOLO SEBA PREDSTAVU DESIATICH MIESTNOSTÍ, V KTORÝCH SA TOČÍ DESAŤ KĽÚČOV NA ŠPAGÁTIKOCH. NEUSTÁLE VYDÁVATE PRÍKAZ, ABY SA RÝCHLOSŤ TOČENIA MENILA AŽ DO STATICKEJ POLOHY. ZNOVU POCIT PADANIA KĽÚČOV DO HLBÍN POD MIESTNOSŤAMI. ĎALŠIA KONCENTRÁCIA NA VŠETKY KĽÚČE A VŠETKY ROHY NARAZ VO VŠETKÝCH 10 MIESTNOSTIACH. POTOM NASTANE POCIT, ŽE KAŽDÚ MIESTNOSŤ NIEKDE TLAČÍTE A ZÁROVEŇ MÁTE POCIT, ŽE MIESTNOSŤ POJEDÁTE A KUSY Z MIESTNOSTI PREŽÚVATE. MEDZI TÝM SA VŠETKY MIESTNOSTI STRÁCAJÚ A ZNOVU SA OBJAVUJÚ, AKO KEĎ ZAPÍNATE ALEBO VYPÍNATE OBRAZOVKU.

/ 6. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV TELA A ODTIAĽTO DO CELEJ NERVOVEJ SÚSTAVY S PREDSTAVOU DROBNÝCH MAGNETICKÝCH PILÍN, KTORÉ SA NAVZÁJOM SILNE PRIŤAHUJÚ. VNÚTORNÝ HLAS VYDÁVA POKYNY NA VYTVORENIE BLOKOV PROTI NEŽIADUCEMU SPRÁVANIU. SPOMÍNAME NA UDALOSTI, KEĎ SME SI SPÔSOBILI ÚRAZ A NEŽELÁME SI, ABY SME SA DO TAKÝCHTO UDALOSTÍ DOSTÁVALI. SPOMÍNAME SI, KEĎ SME SA ZBYTOČNE DOSTALI DO HÁDKY A VYDÁVAME POKYN VNÚTORNÝM HLASOM, ABY SME TESNE PRED VZNIKOM TAKEJTO UDALOSTI NEMOHLI HOVORIŤ. SPOMÍNAME SI NA BOLESTIVÉ UDALOSTI A ZNOVU UKLADÁME DO PODVEDOMIA OBRAZ ALEBO PRÍKAZ, ABY SA TIETO STAVY NEOPAKOVALI A ABY SME ZABUDLI NA TRÁPENIE. ZNOVU SI SPOMÍNAME NA OKOLNOSTI, KEĎ SME KONALI ZBRKLO A CHAOTICKY. UKLADÁME PROGRAM, ABY SME SA VŽDY UPOKOJILI A IŠLI DO LETARGIE. ZNOVU SI SPOMÍNAME, KEĎ SME SA DO LETARGIE PREPADLI A VYTVÁRAME PROGRAM, ABY SME SA DOKÁZALI ZMOBILIZOVAŤ A ÍSŤ, AKO SA HOVORÍ, ĎALEJ. ZNOVU SI SPOMÍNAME NA FYZICKÚ BOLESŤ A VYTVÁRAME PROGRAM NA UTLMENIE BOLESTI A ZABUDNUTIE TÝCHTO NEPRÍJEMNÝCH STAVOV.

/ 7. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV TELA A ODTIAĽ SME SI UVEDOMOVALI ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ POVAHY AKO JE HYSTERICKÁ, EPILEPTICKÁ, SCHIZOFRENICKÁ A PSYCHOPATICKÁ POVAHA. BLIŽŠIE VÁS ODKAZUJEM NA PSYCHÉ ŠKOLU NA MOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH. SPOMÍNALI SME SI NA STAVY STRACHU A OBRAZY STRACHU SME PRERÁBALI DO AGRESÍVNYCH PREDSTÁV. SPOMÍNALI SME SI NA STAVY DEPRESIÍ A ICH LIKVIDÁCIE PREDSTAVOU, AKO SVOJU NECHUŤ NA VYKONANIE NIEKTOREJ PRÁCE PREKONÁME PREDSTAVOU, AKO TO SPRAVÍME. TEDA KAŽDÝ SI PREDSTAVOVAL VŠETKO V PODOBE OBRAZOV. NA ZÁVER SME SI AKTIVIZOVALI SEXUÁLNE PREDSTAVY A DÔSLEDNE SME SA ZAMERALI NA VNÚTORNE NENAPLNENÉ SEXUÁLNE PREDSTAVY. V OBRAZOCH A POCITOCH SME ICH VYVOLÁVALI A TAKTO SME Z NICH DOSTÁVALI A ODBLOKOVALI EMOCIONÁLNE NAPÄTIE.

/ 8. SILVA / ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ZMYSLOV A ODTIAĽ SME SI PRED SEBOU PREDSTAVOVALI VLASTNÉ ORGÁNY TELA AKO SÚ ZDRAVÉ A VITÁLNE. PO TOMTO SME SI PREDSTAVOVALI, AKO ICH NA OPERAČNOM STOLE PRSTAMI SEKÁME, REŽEME ALEBO STLÁČAME. VŠETKÝCH SOM UPOZORŇOVAL, ABY PREDSTAVY BOLI ČO NAJREALISTICKEJŠIE.

/ 9. SILVA / ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ZMYSLOV TELA A ODTIAĽ V POCITE HLBOKÉHO SPÁNKU SME SI OTVÁRALI SNOVÚ PAMÄŤ. CIEĽOM CVIČENIA JE, ABY SME V SNOVEJ PAMÄTI LIKVIDOVALI NEŽELANÉ SNY A AKTIVIZOVALI TIE SNY, KTORÉ NÁM MÔŽU VŠESTRANNE POMÁHAŤ NAPRÍKLAD TÝM, ŽE VYRIEŠIA NAŠE PROBLÉMY. ZÁROVEŇ SME VKLADALI DO SNOVEJ PAMÄTE OBRÁZKY ARCHANJELSKÝCH KARIET. BLIŽŠIE POZRI ASTRO A SNOVÚ ŠKOLU.

/ 10. SILVA / ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ZMYSLOV TELA A SPOMÍNALI SME SI, KDE MÁME V NERVOVOM SYSTÉME TELA ULOŽENÉ SLOVÁ AKO PRAVDA, ROZUM, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE, SKUTOČNOSŤ, EMPÍRIA, PRAX, VEDA A ČÍSLO. POTOM NASLEDOVALI LOGISTICKÉ VÝROKY: KEĎ…… TAK, ABY …….. TAK, ŽIADNE……..IBA, VTEDY A LEN VTEDY…….KEĎ, LEN A LEN VTEDY….KEĎ, BUĎ…..ALEBO, KEĎ…….TAK, JE…. NIE JE, MOŽNÉ……NEMOŽNÉ. POTOM SME SI SPOMÍNALI NA MATEMATIKU A JEJ ČÍSLA , KTORÝMI SME SA SNAŽILI OPÍSAŤ MEDITAČNÝ STAV. DO TÝCHTO SPOMIENOK SME VKLADALI TAROTOVÉ KARTY AMORČEKOV S KRÍDLAMI, KTORÉ NÁM VEŠTECKY HOVORIA, ČI NAŠE SNAŽENIA BUDÚ AJ FINANČNE ÚSPEŠNÉ. BLIŽŠIE KLIKNI NA ASTRO PRÍSPEVKY.

Pridaj komentár