Prešiel som rôznymi profesiami od robotníckych až po intelektuálne. Môj problém je v tom, že si neviem nájsť zamestnanie, ktoré by ma zaujalo, uspokojovalo a hlavne ktoré by finančne zabezpečilo, ak si aj niečo nájdem, tak je veľmi slabo platená a nerozumiem si s nadriadenými.

Požiadali ste ma, aby som sa vešteckými technikami pozrel do vášho podvedomia, kde bežne nemáte prístup. Ste osoba, ktorá chodí počas noci do klinickej smrti. Prílišné utíšenie spánku. To vašu psychiku posunulo na šedú kôru veľkého mozgu. V týchto stavoch skoro každý dostáva informačné pole mŕtvej osoby. Bolo by dobré vysporiadať sa s tým, čo vám život nadelil.

Zdravotný stav
Nenachádzam nič vážnejšie. Zdravotný stav je dobrý.

Psychický stav
Prílišná orientácia na hmotný svet a menej na duchovno. Psychika je stabilizovaná.

Povaha
Klasicky je psychické ja u bežných ľudí usadené v strednom mozgu. Nachádza sa v strede hlavy. Vy ste usadený v šedej kôre veľkého mozgu. Konkrétne v spánkových lalokoch. Hovoríme o hysterickej povahe. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá bude robiť všetko možné, len nie dlhodobo a vytrvale pre niekoho pracovať. Extrémne preháňanie slobody rozhodovania.

Sexus
Sexuálne podvedomie je umiestnené na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Ide o tzv. arabskú sexualitu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má sklony k sexuálnemu hýreniu na orientálny spôsob.

Astrológia veľkého mozgu
Obrázky strachu z práce z toho dôvodu, že porušíte zákon a budete súdený.

Astrológia stredného mozgu
Astrologická schéma Marsu a Pluta. Postavička bojovníka a hrbatej stareny. Vnútro vás nahovára na zlodejstvo a obohacovanie sa a na druhej strane tomu bráni Pluto. Charakterizuje to obrázok vnútorného rozporu medzi „niečo vlastniť“ a „všetkého sa zbaviť“.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku v zadnej časti mozgu. Obrázky zlodejov a lupičov. No nad všetkými duchovná osoba. Vnútorné rozpory medzi dvomi spôsobmi života.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny miechy v chrbtici. Predstavy anjelov tejto oblasti sú sivasté a zašpinené. Naznačujú na problémy so šťastným osudom.

Astrológia brušný mozog
Skúmam neuróny brušného mozgu, ktorý je v stene čriev. Charakterizuje to obrázok nočného lovu šeliem, ktoré zabíjajú pre radosť, nie z potreby najedenia sa. Je vo vás snaha nepodľahnúť deštruktívnym sklonom.

Astrológia ganglií
Skúmam psychické prejavy v neurónových zhlukoch okolo orgánov tela. Charakterizuje to obrázok špekulatívneho prístupu k životu. Dosiahnuť svoje správnou špekuláciou a nie vytrvalou prácou.

Astrológia snová
Skúmam podvedomé nočné snové pochody. Prejavuje sa tu súboj deštruktívnych síl vo vás s ochotou žiť duchovne. Vyhráva deštrukcia a vaše neustále ustupovanie. Riziková oblasť strachu pred reálnym životom.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší osud. V rode osoby, ktoré sa venovali patológii, špiritizmu a deštrukcii.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v detstve. Celková vzrušivosť: na veci smrti a posmrtného života. Povrchová vzrušivosť: strach z noci. Pohlavná vzrušivosť: je problémová a spojená so stavmi klinickej smrti, do ktorej upadáte počas spánku. Citová vzrušivosť: strach a smútok.

Traumatické udalosti
Traumaticky pôsobí na vás všetko v spánku. Počas nočného spánku sa váš organizmus dostáva do prílišného útlmu a potom máte čudné stavy, ktoré sa podobajú klinickej smrti.

Duchovná úroveň
Okolo vás je plno kvietkov. Morálne a eticky až príliš dobrá osoba. Možnosti zneužívania okolím.

Hviezdy, osud
Iba vtedy, keď zvládnete svoje problémové nočné psychické stavy.

Zvláštnosti
Počas noci organizmus často upadá až do prílišného kľudu. Stavy blízke klinickej smrti. Možno vás zaradiť medzi špiritistov. Tým, že chodíte do stavov blízkych klinickej smrti, máte v sebe informačné pole inej osoby, ktorá žila v minulosti. Ide o informačné pole mnícha z Tibetu. Tak isto stavy klinickej smrti posunuli vašu psychiku na šedú kôru veľkého mozgu. Teda odchod z miechy, kde ste boli pôvodne psychicky usadený.

Pridaj komentár