Mám viacero zdravotných problémov: hernia, zväčšená prostata, polyglobúlia. Potreboval by som komplexný pohľad, pretože každý môj ošetrujúci lekár sa zaoberá len svojím odborom.

Pri vešteckom diagnostikovaní vášho organizmu som zistil, že všetko je spomalené, a teda disharmonické. Naznačuje to na niektorú formu sklerózy multiplex.

Diagnostika kyvadlom: kyvadlo neobkreslilo miechu, prostatu, svaly na celom tele, celú nervovú sústavu.

Diagnostika silva objekty: v celom tele, ale hlavne v oblasti chrbtice, je množstvo trojuholníkových tvarov, ktoré naznačujú na trvale poškodené miesta. Jedná sa hlavne o svalovú hmotu.

Diagnostika silva aktivita: v organizme celkovo nebeží dostatočná údržba a oprava. Vo svaloch je ticho a pusto, bez života. V prostate sú obrázky deštrukcie. Chrbtica s miechou majú tiež obrázky ničenia.

Diagnostika energií: aurický obal s energiami okolo tela nie je, chýba. Je to znak zlých energetických pomerov v tele. Magmatické energie obtekajú organizmus. Sexuálne energie sa strácajú. Magnetizácia energií je v poriadku. Celkovo organizmus netvorí dostatok energií z dôvodu slabej biochémie a chorobnosti. Možno konštatovať poškodenie energetických pomerov v tele.

Diagnostika biochémie: veľký mozog produkuje polovicu požadovaných látok. To môže viesť k psychickej únave. Biochémia hormonálnych žliaz je spomalená a celkovo nevyvážená. V pľúcach cítiť nedostatočnú aktivitu pri dýchaní a v tele prevláda režim kysličníka uhličitého. Nedostatok kyslíka, zlé dýchanie. Pečeň pracuje na 20% a činnosť je spomalená. Slezina je v poriadku. Obličky pracujú dobre a niekedy pracujú príliš rýchlo a odoberajú z organizmu príliš veľa toxicity, ktorá potom chýba na činnosť pečene a hypofýzy. Tukový orgán je pasívny a neprodukuje dostatok biochemických látok, nelieči organizmus. Celkovo nedostatočná biochemická aktivita a jej utlmenie aj vplyvom nevhodných meditácií.

Diagnostika bakteriálna: v poriadku.

Diagnostika astrálna: v tele sa objavuje postava starca s palicou. Táto postava sa objavuje pri problémoch typu skleróza mutliplex. V tele sa objavujú čierne žaby, ktoré naznačujú na problémy s biochémiou.

Diagnostika totemová: totemové zviera ohrýza svaly a časti šedej kôry veľkého mozgu. To sú choré oblasti.

Diagnostika vyživovacia: celkovo je organizmus zle vyživovaný. Zlý spôsob stravovania.

Diagnostika najhoršieho miesta: boli označené svaly.

Diagnostika spirit: všetko naznačuje na určitú formu devastácie organizmu tak, ako u sklerózy multiplex.

Diagnostika autopilota: veľký mozog sa nezaujíma o dianie v organizme, stredný mozog je pasívny. Mozoček sa snaží, ale je to nad jeho sily. Miecha je pasívna. Brušný mozog devastuje organizmus. Ganglie sú pasívne. Celkovo neurónové oblasti a v nich uložené centrá sú v stave pasivity.

Diagnostika imunitná protirakovinová: je celkovo príliš vysoká a ničí aj zdravé bunky.

Diagnostika psychická: aurický obal je silne vzdialený od fyzického tela a už teraz by ste potrebovali terapeuta.

Diagnostika krvotvorby: mám pocit prílišnej tvorby bielych krviniek, celková malátnosť červených krviniek, suché lymfatické riečište, chýba lymfatický mok. Mozgovomiešny mok je tiež slabo tvorený.

Pridaj komentár