Všetky psychické pozitívne či negatívne zážitky riešim jedlom, mám z tohto psychické problémy. Pokiaľ by som mohla požiadať ako neodborník, skutočne by som chcela vedieť v čom môj problém väzí, pretože x desiatky rokov sa s tým na fyzickej úrovni trápiť je na mňa dosť a rada by som sa podrobila hypnóze za účelom zistenia skutočnej príčiny a o zjednanie konečnej nápravy. Chcem vedieť to, čo sa dá dozvedieť o svojom osude.

Pri vešteckom nahliadnutí na váš zdravotný stav som objavil hroziace problémy s nervovou sústavou. Odporúčam vám, aby ste sa začali zaujímať a preliečovať celú nervovú sústavu a zvlášť miechu v chrbtici. Sú tu skryté určité riziká.

Zdravotný stav
Nemožno bohužiaľ skonštatovať, že je všetko v poriadku. V pečeni je veľa poškodených buniek. Ako najhoršie miesto bola označená celá nervová sústava. Sú tu určité náznaky sklerózy multiplex, no to musia potvrdiť lekári. Ja mám iba tušenie.

Psychický stav
Aurický obal je mimo fyzického tela a je značne vzdialený. Už teraz je potreba psychologickej pomoci.

Povaha
Z dôvodov disharmonických stavov vzájomné prepojenie všetkých 6. neurónových oblastí. Teda máte netradičné vedomie ako kozmonauti, ktorí navštívili kozmos a zotrvali na obežnej dráhe dlhší čas. Ich vedomie sa pozmení. Vám sa pozmenilo z dôvodu určitých disharmonických stavov v nervstve a neurónoch mozgu. Tento stav charakterizuje obrázok osoby, ktorej sa celá myseľ neustále vzďaľuje do neznáma. Ako keď putuje meteorit mliečnou dráhou. Môžeme hovoriť aj o vedomí Slnka.

Astrológia sudičky, psychiky, planét, miechy, ganglií
Mali by ste mať v týchto neurónových oblastiach predstavy farebných a dynamických planét. Bohužiaľ to tu všade vyzerá ako po vyhasnutí slnečnej sústavy. Určité zdravotné problémy hrozia.

Pridaj komentár