Sexuálne spomienky. Sexuálne počiatočné vzrušenie. Sexuálne vyvrcholenie v predstavách. Sexuálne spomienky v mysli. Sexuálne bioenergie vlastné. Sexuálne bioenergie cudzie. Sexuálne energie cez kostnú hmotu. Vedomie a sexus. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku sexuálnej ezoteriky. Kto sa chce venovať tejto netradičnej a náročnej oblasti, musí prejsť množstvom transformácií. Je treba pochopiť, že tantra je sexuálna aktivita, ktorá nestojí na bežne praktizovanej fyzickej sexualite. Keď tantru prevádzate vo fyzickej podobe, tak do ľudskej fyzickej sexuality ste vniesli prvky preduchovnenia. Teda ide o spestrenie sexuálneho života na úkor duchovnosti.

Adept sexuálnej ezoteriky má pred sebou niekoľko medzníkov. V prvom slede je nutné pochopiť, že niečo iné je fyzická sexualita, túžba a niečo iné je tantrická sexualita, ktorá stojí na mentálnej sexualite. Mentálna sexualita sa pestuje vo vnútri mysle, a to pokiaľ možno bez akéhokoľvek pohybu tela a rúk či už svojich, alebo inej osoby. Dovolené sú iba myšlienkové pochody, sedenie v určitej jogínskej asáne hoci aj na stoličke. Pohyb je dovolený iba v nervových zakončeniach svalových platničiek.

Všetko erotické sa odohráva vo vnútri mysle. Tu je dovolené všetko, aj to najlepšie, aj to najhoršie. Vo vnútri vlastnej mysle sa vám žiadny druh sexuálnej aktivity neprotiví a na všetky mentálne predstavy dokážete naviazať sugeratívne uverenie, že ste v plnom vyvrcholení. V predstavách uveríte, že je to ako v skutočnosti. V tomto prípade sa sexuálne energie hromadia v oblasti pohlavných orgánov a snažia sa natekať do organizmu.

V tomto momente adept sexuálne ladenej tantry musí zvládnuť stlačenie sexuálnych energií do kostnej hmoty. Teda musí sa naučiť koncentrovať na všetky svoje kosti a to rovnomerne. Koncentrácia na kostnú hmotu vytvára predpoklad na zosatie sexuálnej energie do kostnej hmoty. Zosatie a točenie sexuálnej energie dovoľuje transformovať sexuálnu energiu cez kostnú hmotu na prijateľnú energiu, ktorá je vo svojej sile liečivá a prospešná. Sexuálna energia sa nesmie zosávať do kostnej drene vo vnútri kostí. To by mohlo negatívne ovplyvniť krvotvorbu. Z kostnej hmoty sa energia vedie k jednotlivým častiam tela.

Meditujúci v oblasti sexuálnej ezoteriky sa musí naučiť veštecké výkony smerom k senzibilnému vyciťovaniu sexuálnych energií vo vlastnom tele, ale aj v tele inej osoby a je jedno, či je na blízku, alebo stovky kilometrov od meditujúcej osoby. Senzibilita voči sexuálnym energiám je nutná na vnímanie všetkých sexuálnych pochodov. Keď ste senzibilne vybavený na vnímanie sexuálnych energií, tak z kostnej hmoty cítite, ako sa vyvaľuje sexuálna energia ako voda alebo kusy ľadu do orgánov v tele.

Kostná hmota môže slúžiť aj na odvod a strácanie sexuálnej bioenergie počas klimaktéria alebo zosávania cudzej bioenergie. Transformáciu robíte dobre vtedy, keď môžete o sexe hovoriť ako sexuológ. Hlava je od sexuálnych energií vyprázdnená a kľudne kladiete sexuálne otázky s odbornými výrazmi bez toho, aby ste sa zakoktávali a zamotával sa vám jazyk. Pokiaľ môžete hovoriť o sexe ako sexuológ, tak pociťujete chladné sexuálne energie okolo mozgu a seba.

Po tomto výcviku nasleduje ďalšia etapa zvládnutia sexuálnych energií a to je zosávanie cudzej sexuálnej energie a zároveň odstavenie vlastnej sexuálnej energie. Pri zosávaní sexuálnej energie pošlete do nekonečna lúč sexuálnej energie. Využijete výcvik astrálneho putovania a cez sugeráciu chorej okostice pretlačíte do priestoru pred seba sexuálne energie a smerujete ich na ľudí a zvieratá. Menej sexuálnych energií dávate a viac beriete. Všetku zosatú sexuálnu energiu tlačíte do kostnej hmoty a odtiaľ do tela. Do kostnej hmoty na celom tele zosávate postupne čo najviac sexuálnej energie. Potom sa liečite. K liečivým energiám pridáte špeciálne dýchanie, kde v krvnom riečišti a priamo v krvi prevláda väčšie množstvo kyslíka na úkor oxidu uhličitého. To posilňuje účinok zosatých sexuálnych energií. Všetko rozumne a nepreháňať.

Potom je tu nácvik zosatia cudzích bioenergií pred ústnu dutinu a tadiaľto ju ako laserové lúče použiť na programovanie toho, čo chcete v živote dosiahnuť. Voľte rozumné a morálne ciele.

Tak isto jogu a techniku kataleptického stavu umŕtvenia použijete na to, aby ste prežili posledný orgazmus a ejakuláciu pred smrťou. Smrť si sugeratívne predstavíte a uveríte jej bez výhrad. Vtedy sa sexuálne energie zoskupia priamo v neurónových oblastiach tela.

Pridaj komentár