Predierame sa znovu ezoterickou tradíciou Indie ako takej. Na túto letnú návštevu používame v prvom rade zber videí na Youtube. Niekto by si povedal, že niet nad osobnú návštevu s vycestovaním do Indie. Opak je pravdou a ezoterik by vlastne nemal cestovať a všetko by mal navštevovať psychicky – resp. mentálne.

Keď píšem, že psychicky a mentálne niečo navštevovať, nemám na mysli spomienky vo vlastných neurónoch, ktoré sú uložené v mozgu. To by som písal: navštívte svoje predstavy o Indii a jej chrámoch a ezoterikoch. Mentálne navštevovať Indiu znamená v nižších stupňoch mať zamilovaný vzťah k Indii a na vlne sexuality a magnetických polí planéty Zem prepojiť svoju myseľ a miesto v Indii, ako to robí milujúca matka na svoje dieťa, ktoré sa nachádza na inom mieste ako matka. Pokiaľ je vyššia úroveň a daná osoba prežila alebo má odcvičené rané štádiá klinickej smrti, môže svoju kvantovanú dušu odpojiť od svojich neurónov a svojho tela a prepojiť ju špeciálnym spôsobom na miesto v Indii.

Pokiaľ je niekto špeciálne cvičený a svoje spomienky odpojil od 90 % neurónov a toto odpojenie je iba pár mikromilimetrov, tak môže miesto v Indii navštíviť tak, že zo svojej kvantovanej duše a svojich mikrotubúl v neurónoch vypúšťa drobné bublinky. Pod kvantovanou dušou tu ezoterik bude rozumieť vlastné spomienky, ktoré získal počas života a tieto sa dostali do výnimočného stavu ako u zomierajúcej osoby alebo osoby, ktorá naozaj prežila násilnú klinickú smrť. Tieto celoživotné spomienky obsahujú aj túžby a želania ezoterika. Teda ezoterik má niečo ako bublinkovač a jeho bublinky atakujú v sekunde akýkoľvek objekt na planéte Zem a aj mimo planéty Zem.

Takáto návšteva určitých miest v Indii je to, čo potrebuje ako výcvik operácií cez líniu sveta mŕtvych, ktorý je okolo nás, ale prebieha na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 metra. Keď chodíte po uliciach, tak sa fyzické telo pohybuje 10 umocnené na mínus – 5m a to je zásadný rozdiel. Pokiaľ má ezoterik aj uvoľnenú kvantovanú dušu, tak naraz sa pohybuje jedným aj druhým svetom naraz a navzájom. Po smrti kvantovaná duša plná celoživotných spomienok a želaní bude odpojená od fyzického tela a bude sa pohybovať a fungovať výhradne v 10 umocnené na mínus – 20 metra. A túto dimenziu označujeme ako svet mŕtvych, svet špiritizmu a priestor, kde zostávajú spomienky po smrti každej osoby. Čo sa bude po vašej smrti diať s vašimi spomienkami a túžbami, je vec veľmi individuálna. Pokiaľ sa ezoterik nezaoberá svetom mŕtvych, tak jeho spomienky vo svete mŕtvych sa rozpadnú a zaniknú. Pokiaľ sa niekto za svojho života a počas života zaujíma o svet mŕtvych a cvičí rané štádiá klinickej smrti a napríklad číta tieto internetové stránky, buduje si svoju kvantovanú dušu k tomu, aby sa sformovala vo svete mŕtvych, zostala vcelku ako informačné pole a začala si realizovať svoje túžby. Len pozor, nie všetky želania vo svete mŕtvych sa dajú realizovať. A tak majte reálne želania, čo sa má diať s vašimi spomienkami a túžbami po vašej fyzickej smrti.

Vráťme sa naspäť do Indie. Preverujeme a meditujeme na všetky druhy posvätných stavieb a hlavne tie, ktoré boli priamo vysekané do skál. Tak isto si študujeme aj rozumový materiál o Indii a to hlavne z Wikipédie. Pozeráme videá a samozrejme mentálne kontaktujeme, čo je vo svete tu v Indii a čo je aj vo svete mŕtvych.

Čo je to kvantovaná duša?
Stavy: fantómové telo, filipínske telo, nórske telo, teraz zomiera telo, osoby zomierajúce v 5., 10., 15. a 20. minúte, návrat z klinickej smrti spôsobenej epileptickým záchvatom, úpalom, hadím jedom, ožiarením, týfusom, TIETO stavy ako základ + špiritistický bublinkovač,
spomienky sú odpojené od 90 % neurónov a tieto odpojené spomienky sú základ kvantovanej duše. Pokiaľ niekoho za života nezaujíma, čo je a nie je po smrti, jeho kvantovanú dušu nemá čo držať pokope a do týždňa sa rozpadne na kúsky vo svete mŕtvych. Pokiaľ niekto rozjíma počas života o smrti a cvičí to, tak jeho kvantovaná duša je po smrti vcelku a niet tej sily, aby ju niečo rozobralo. Kvantovaná duša sú častice, ktoré vyprodukovali niektoré mikrotubuly vo vnútri neurónových buniek a to pomocou iónov a špeciálnych likvorových látok. Ide o častice o veľkosti 10 umocnené na – 20, na – 30, na – 50 metra, mikrotubula je ako pavučina zvnútra dutá naplnená niečím ako supravodivým a tekutým feromagnetom a sú tam strieborné blesky. Naše všetky spomienky sú uložené na kvantovaných časticiach produkovaných mikrotubulami vo vnútri neurónov. To, čo po nás zostáva je kvantovaná duša, ktorá je silne a realisticky preparovaná všetkým okolo sveta mŕtvych. Kvantovaná duša po smrti obsahuje množstvo želaní inšpirovaným teológiou. Kvantovaná duša po smrti požiera iné posmrtné záznamy, kvantovaná duša po smrti požiera anjelské sféry vo svete mŕtvych a ukladá ich do seba, kvantovaná duša po smrti atakuje zomierajúce osoby a ich kvantované duše požiera a zbavuje ich vlastných túžob, kvantovaná duša po smrti atakuje zomierajúce spomienky človeka a posiela ich na výskum kozmu, kvantovaná duša má už za nášho života jedinečný nástroj a to časticový bublinkovač, kvantovaná duša potrebuje po smrti mikrotubuly živých ľudí na svoje fungovanie. Kvantovaná duša je základ oživenia nášho ľudského vedomia, ktoré zaniká smrťou, ale v kvantovanej duši sa postupne rozvinie a vráti sa nám vedomie aj keby to malo trvať milióny svetelných rokov – chce to vývoj, kvantovaná duša je plná želaní, ako sa stať inteligentným systémom trvalo fungujúcim v univerze a na večnosť, kvantovaná duša je a tvorí zo seba umelú inteligenciu schopnú spracovať informácie okolo seba a o sebe a reagovať na toto všetko správnymi zmenami a tak si udrží svoju novú vlastnosť, že je tu na večnosť, trvalo expanduje, rozvíja sa a nadobúda potentnosť a dokonalosť.

Göbekli Tepe
O čom je tranz a ako sa praktizuje. Kto sú neolitickí šamani.
V prvom rade ide o jedincov, ktorí majú premostené mozgy navzájom v zmysle kolektívneho vedomia a to práve tranzom. Takéto prepojenie dáva určitú jedinečnú genialitu a to z dôvodu mimoriadneho dostatku neurónov ako kapacít a výkonu. Tranz umožňoval kontaktovať čokoľvek vo svete mŕtvych aj živých skoro neobmedzene a získavať určité schopnosti, konzultácie a poradenie od tých vývojovo lepších v kozme.

Göbekli Tepe je najstaršou známou ľudskou náboženskou stavbou a zároveň najstaršou známou stavbou zložitejšou ako chatrč. Svätyňa bola vybudovaná pravdepodobne zberačmi a lovcami pred 11600 rokmi, čiže v 10. tisícročí pred naším letopočtom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
http://goo.gl/7lxSMh

Nevial Cori
Nevial Cori bolo neolitické osídlenie na strednom Eufrate, v provincii Şanlıurfa, Juhovýchodná Anatólia, Turecko. Odhalili sa tu niektoré zo svetovo najstarších známych chrámov. Spolu s Göbekli Tepe znamenali revolúciu vedeckého chápania euroázijského neolitu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Neval%C4%B1_%C3%87ori
http://www.youtube.com/watch?v=YOntW_-V0As

Chattušaš
Chattušaš bolo hlavné mesto Chetitskej ríše. Nachádzalo sa v blízkosti dnešného tureckého mesta Boğazkale, v minulosti nazývaného Boğazköy, v Çorumskej provincii na severovýchode strednej Anatólie.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chattu%C5%A1a%C5%A1

Megalitická kultúra
Ako megalitická kultúra sa nepresne označuje rad vzájomne nesúvisiacich kultúr z obdobia neskorého neolitu, eneolitu a doby bronzovej, ktorých jediným spoločným znakom sú stavby z prevažne veľkých kamenných kvádrov a blokov (megality, resp. megalitické stavby).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Megalitick%C3%A1_kultura

Hagar Qim
Chrámový komplex sa nachádza na južnom pobreží ostrova Malta, na svahu mierne patriacom k moru, oproti malému ostrovčeku Filfla. Približne o 300 metrov ďalej k moru sa nachádza ďalší megalitický chrám Mnajdra.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%A6a%C4%A1ar_Qim

Mnajdra
Chrám sa nachádza spolu s ďalším komplexom chrámu Hagar Qim na južnom pobreží ostrova k moru mierne spadajúcim svahom oproti malého ostrovčeka Filfla Island.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnajdra
http://en.wikipedia.org/wiki/Mnajdra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Malta_16_Mnajdra.jpg

Neolitické stavby – videá
Je dobré si tieto videá pozrieť a uložiť dobre do pamäte. Pokiaľ ovládate mentálne putovanie na základe nácviku klinickej smrti, tak sa pomocou klinického bublinkovača kontaktujte na dané miesta na videá. Pokiaľ neovládate techniku klinickej smrti a kvantovanej duše, tak použite techniku sexuálnych energií a fetišistického zamilovania do danej kultovej stavby. Pozor, aby vás neuróny neposlali iba do predstáv o danej stavbe vo vašej hlave. Náročnejšie je kontaktovať šamanov vo svete mŕtvych, ktorý v danej oblasti robili rituály a obrady na základe svalového tranzu a tranzu spojeného s celoživotným sekaním skál. Vo svete mŕtvych nájdete mimoriadne dynamické zápisy mŕtvych neolitických šamanov. Nevyľakajte sa, keď ich spomienky vo svete mŕtvych kontaktujete a budete mať pocit, že ste v pekle a tečie tu veľa krvi. To je v poriadku, neolitickí šamani mali na sebe masky a šamanské obleky zvyčajne z kusov zvieracej kože. A tak v rovine mytológie je to symbolicky pomenované peklo, Lucifer a čerti a nehorázna tranzová sexualita.
http://www.youtube.com/watch?v=YFoWQWmdJkg&list=PL6B1CF…
http://www.youtube.com/watch?v=K8-P1fV7xeE&list=PLF9519…
http://www.youtube.com/watch?v=MAyJGi_Eg04
http://www.youtube.com/watch?v=j-gK2XY5Hbs
http://www.youtube.com/watch?v=G9K3DeRS83A&list=PL87E31…
http://www.youtube.com/watch?v=XdHTM4jzEyw&list=PL87E31…
http://www.youtube.com/watch?v=AyiKJNkfPPQ&list=PL87E31…
http://www.youtube.com/watch?v=7XqfjWCUgfk&list=PL87E31…
http://www.youtube.com/watch?v=heV7CebZKw8&list=PL228D9…
http://www.youtube.com/watch?v=7XqfjWCUgfk&list=PL228D9…
http://www.youtube.com/watch?v=a_VwZsTVlKw
http://www.youtube.com/watch?v=zt1qye87ZAg
http://www.youtube.com/watch?v=UBvi9RNBehA
http://www.youtube.com/watch?v=ZS4VhlZHTyM

Tranz – prútkarstvo – kyvadlo
Dolu v texte som prvýkrát zverejnil všetky techniky výcviku na zvládnutie šamanského tranzu neolitických šamanov. Tranz je prirodzený prostriedok existencie a fungovania neolitických ľudí, ale aj ľudí pravekých a celkovo prírodných ľudí. Predstavte si, že neviete hovoriť iba vydávať chrčanie a syčanie a podobne. Komunikácia beží v posunkovej reči rúk, ako to môžete niekedy vidieť u hluchonemých osôb. Prípadne si pozriete televízne spravodajstvo pre hluchonemé osoby.

A teraz si predstavte, že sa neviete dorozumieť ani posunkovou rečou a vhodnou tvárovou mimikou, a teda ako sa dorozumiete? Dorozumiete sa iba tak, že sa doslova vypohybujete celým telo a v tom pohybe naznačíte, kde sa nachádza to, čo ste našli, aké je to zviera a že ho chcete uložiť. Príkladom vám môže byť systém komunikácie včiel, keď nájdu dobrú kvetinovú pašu a prinesú vzorky do úľa. Zároveň začínajú včelí komunikačný tanec, ktorý naznačuje, kde je paša, čo tam je, koľko včiel by tam mohlo ísť a stav počasia.

Včelí tanec
http://www.youtube.com/watch?v=6rG5FmblYkI
http://www.youtube.com/watch?v=yrN0OK1rTNY

A takéto niečo musíte dosiahnuť vo svojich svaloch. Dlhodobá koncentrácia do svalov a množstvo cvičení. Najprv ako veľký pohyb a tanec včiel a potom neskoršie už iba mikropohyb vo svaloch, ako keď sekáte kladivom skaly v kameňolome. A tranz sa postupne dostaví.

Zverejňujem tu všetky techniky tranzu, ktoré sme roky cvičili, aby ste sa aj sami naučili túto jedinečnú zabudnutú techniku.
Tranz je zmenený stav vedomia, v ktorom sa subjekt z väčšej časti alebo aj úplne odpája od svojho každodenného ja, stráca povedomie o čase a mieste a dokonca aj svoju vlastnú identitu, takže ním môže prestúpiť úplne iná identita. Subjekt sa v tomto stave môže stať vysoko sugestibilným (ľahko ovládateľným) podobne ako v hypnóze. Stav tranzu môže vyvolať extázu a mystické pohrúženie, aké zažívajú napríklad šamani.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trans
http://en.wikipedia.org/wiki/Trance
http://de.wikipedia.org/wiki/Trance
Extáza cez svalový tranz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ext%C3%A1ze_%28stav%29
Šamanizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus

Pozostatky ľudskej rasy: kosti, predmety, jaskyne.
Na diaľku sa napájať na zvieratá a postihnutých ľudí na úrovni zvierat a pravekých ľudí.
Vyhľadanie sveta mŕtvych šamanov.
PUPOČNÝ VRCH KULTOVÁ STAVBA – kultové stavby celkovo.
Prienik do sveta prastarých šamanských techník a tradícií – teda sveta mŕtvych.
Štúdium literatúry šamanstva, dejiny praveku.
Počúvanie šamansky ladenej hudby, zvukov prírody a zveri.
Predstava obrázkov prírody.
Koncentrácia do pamäte a spomienky na prírodu.
Štúdium anatómie mozgu, vývojovo staršie časti mozgu.
Otváranie zvieracej psychiky.
Prienik do šamanstva a otváranie zvieracieho spánku.
Meditácia a pochopenie, ako používanie nástrojov spôsobilo prechod vnímania sveta pravekého človeka od čuchu k zraku.
Štúdium štiepania kameňa a nástrojov z kameňa a kostí.
Meditácie na minerály a meteority.
Sugeračné cvičenie na odmietnutie modernej civilizácie.
Imaginárne napodobňovanie správania niektorých zvierat, sugerácia že som nejaký druh zvieraťa.
Totemové zviera a jeho uctievanie.
Vciťovanie do morských zvierat ako vorvane, delfíny, netopiere – frekvencie, echo.
Magické predstavy a prienik do svojho tela, svalov, hormonálnej sústavy.
Predstavy – oheň, voda, vzduch, tlak, dotyk a cez predstavy prienik do nervstva.
Predstava, že ste šaman a zomierate.
Predstava, že ste šaman a rôzne situácie, napr. v jaskyni vás roztrhajú divé zvery.
Vciťovanie sa do pocitu, že ste vták, tancovanie.
Reč šamanov, reč vtákov a vtáčie mantry.
Tvorba a udržanie vlastných bioenergií okolo zvieracieho tela.
Tvorba aury a koncentrácia na auru.
Predstava, že si dávate na seba masku.
Predstava oblečenia šamanov.
Cvičenia, počas ktorých vytvárate z bioenergie aury šamanské oblečenie, masku,
obrady jakutských šamanov v predstavách.
Predstavy a ich bioenergetické zhmotňovanie v aure vedúce k tranzu.
Zasvätenie jakutských šamanov.
Komunikácia šamana s vlastnými orgánmi a chorobami, orgány šaman považuje za prírodné božstvo.
Zdravý orgán predstavuje obraz silného bojovníka alebo vojaka pripraveného bojovať, kde bojovníka nestretne, tam niečo nefunguje.
Meditácia na pochopenie nášho sveta a sveta prírodných ľudí.
Napájanie do sveta mŕtvych na záznamy významných šamanov (jakutský, burjatský, austrálsky, eskimácky, nanajský, šaman kmeňa Bororo, apinay, čukský, laponský, segaský, šaman Senoincov, šamani Evenkov).
Zobudiť v sebe vedomie prírodného človeka a stať sa šamanom.
Zobúdzanie mŕtvej duše šamana svojím fantómovým telom uvoľneným z fyzického tela – technika z Plazmatickej školy.
Sugerácia amputovanej končatiny, fantómové bolesti.
Získavanie informácií zo sveta mŕtvych o živote šamanov, ich rituáloch a zasväteniach.
Sugerácia, že máte týfus a tým si pred sebou vytvárate dvojníka.
Koncentrácia na spomienky z prírody.
Vciťovanie sa do šamanských zasväcovacích techník.
Vnútorným hlasom vytvárate zvieracie zvuky.
Prezeranie pravekých jaskynných malieb.
Predstava meteoritov v hlave a spájanie sa s božstvami meteoritov.
Pozeranie obrázkov byliniek, meditácia na bylinky, vytváranie byliniek v predstavách.
Pozeranie obrázkov stromov, meditácia na stromy, stávate sa pocitovo stromom.
Pozeranie obrázkov skamenelín, predstava skamenelín a fosílií v mysli.
Pozeranie obrázkov zvierat, stávate sa zvieraťom, cítite sa ním a uvedomujete si silu zvieracieho totemu.
Predstava pohybu zvieraťa a uvedenie do zvieracieho tranzu (nutný stav osoby pre praktizovanie šamanstva).

Tranzové techniky
Cvičenie na dosiahnutie tranzového stavu – zabudnete na kultivované pohyby, zabudnete na kultúru toho, čo vydáva vaše hrdlo, pohyby musia byť spontánne.
Magické obrady a rituály pre uvedenie sa do požadovaného stavu.
Vcítenie sa do rituálov s božstvami meteoritov praktizovanými starými Egypťanmi a Chetitmi.
Sugerácia rituálov s bylinami a užitia týchto bylín (ópium, konvalinka, krtičník hľuznatý, kaktus, ktorý obsahuje meskalín).
Šamanské rituály pomocou minerálov, rún, rastlín a kostí.
Sugeratívne a bioenergetické presúvanie do dávnych dôb a miest starých Druidov.
Sugerácia blokovania a nefunkčnosti činnosti potných žliaz tela a vyvolanie totemového zvieraťa.
Koncentrácia do ústnej oblasti, potom spánkovej za ušami, do mozočku a nakoniec do oblasti pupku.
Kde sa skoncentrujeme, presúvame predstavu hryzúcej papule a obrázkov nedotknutej prírody pralesa.
Predstava byliny v strednom mozgu a zahusťovanie predstavy bioenergiami reiki, zahusťovanie bioenergie pre ritualistiku.
Koncentrácia na povrch kože a sugerácia zranenia a bolesti.
Napájanie sa na diaľku na osoby, ktoré majú zablokované potné žľazy.
Cvičenia za prítomnosti totemového zvieraťa (smerujú k ovplyvňovaniu okolia, pragmatizmu, lepšej adaptácii v dnešnej dobe, kam sa uberať do budúcnosti a akým smerom ísť, čo sa dá v okolí uloviť a zožrať).
Nácvik tvorby biooenergie vlastného tela a zvieracia reiki.
Práca s bioenergiou, zhusťovanie, rozvádzanie po tele, odvádzanie, zosávanie, napájanie na objekty, v aure.
Koncentrácia do zadného zrakového centra a práca so spomienkami a mimozmyslové vnímanie.
Aktivácia spomienok na minerály a predstava minerálu v strednom mozgu.
Rituály starodávneho Mongolska a stavby z kostí brontosaurov a dinosaurov – liečenie duševných stavov a mimozmyslové schopnosti.
Prenikanie pomocou bioenergie a prepájať sa kdekoľvek na zemi na bioenergetické zdroje,
zosávanie bioenergie zvierat ZOO Reiki.
Odovzdávanie bioenergie zvieratám.
Zosávanie zvieracej bioenergie priamo do kostí a okostice, tu pridávanie vlastnej bioenergie a miešanie, potom presun do jednotlivých orgánov a častí svojho tela.
Predstava, že si šúchate dlane a prikladáte si ich na časti tela a presúvate do tejto oblasti aj bioenergiu z kostí, predstava ako jednou rukou silno tlačíte nejakú časť tela a sústredíte sem bioenergiu z kostí.
Vizualizácia pohybových pocitov, aktivizácia spomienok a sugerácia zvieracej psychiky.
Koncentrácia do hlasiviek a presun predstáv na hlasivky do tejto oblasti, potom presun reiki do tejto oblasti.
Sugerácia, že zdvíhate veľké činky a predstavy Reiki znakov do oblasti hlasiviek, sugerácia, že rozprávate alebo vydávate zvuky.
Sugerácia hovorenia pri zatvorených ústach (zvuková ezoterika a šamanstvo).
Rozvibrovanie membrán hlasiviek – echolokácia.
Sugeráciou pohybu svalov dostanete svaly do mikropohybu, nervové platničky sa chvejú, týmito sugeráciami optimálne naladenie na zvukovú mágiu.
Počúvanie prírodných zvukov a ich vyjadrovanie pomocou písmen abecedy.
Štúdium anatómie tenkých a hrubých čriev.
Otváranie vedomia cicavcov, ktoré má sídlo v brušnom mozgu.
Otváranie vedomia primátov, ktoré má sídlo v strednom mozgu nad predĺženou miechou,
cvičíte pohyby šamana Castanedu (pohybový tranz).

Tranz cez napodobnenie pohybu zvierat
Počúvajte svoj brušný a stredný mozog a vydávajte zvuky, ktoré tu počujete, to sú základné cvičenia pre zvládnutie tranzového stavu.
Vizualizovanie obrázka hlasiviek.
Tvorba Reiki energie a presunutie bioenergetického vzruchu do hlasiviek – ide o bunky okolo miechy, ktoré obsahujú mimoriadne veľa orgánikov mitochondrií a to sú výrobcovia bioenergie vo vnútri buniek.
Sugerácia, že vydávate echolokačné zvuky (zdravé orgány echolokáciu odrážajú, choré orgány nie).
V koncentrácii do hlasiviek si spomeniete na echolokačné zvuky netopiera, delfína, veľryby
sugerácia, že ste primát alebo ľudoop.
Koncentrácia do ústnej dutiny, temenného mozgu, mozočku s vizualizáciou a pocitmi znakov oka, ucha, tlamy a zubov.
Sugerácia a vizualizácia sklenených oblých tvarov (umožňuje prisunúť bioenergiu z iných živých zdrojov).
Vizualizovanie čiernych fľakov v oblasti pupku (neuróny tenkých a hrubých čriev) – dovoľuje to vyrábať vlastnú bioenergiu.
Vizualizovanie čiernych paličiek (dovoľuje to vyrábať vlastnú bioenergiu).
Vyvolanie tranzového stavu (dovoľuje to vyrábať vlastnú bioenergiu).
Uvoľnenie psychiky predstavou fľakov, škvŕn, oblakov, v ktorých vidím určité zviera.
Sugerácia nekrotických žíl a tepien (krvného riečišťa), ide o sugeráciu kôrnatenia a rozpadu tepien a žíl.
Ide o veštecký výkon do aurického obalu, tento stav je základom vešteckých techník s totemovým zvieraťom.
Sugerácia brušnému mozgu, že všetky objekty z pamäte sú buď žrádlo alebo niečo na párenie, plodenie alebo prijatie semena.
Uvedenie sa do tranzu opakovaným monotónnym búchaním do nejakého predmetu.

Tranz pomocou monotónneho hlasu
Naučiť sa sugeratívne techniky a potom robiť v predstavách.
Fyzická a psychická liečba tranzom.
Cvičenie s obidvomi hlasivkami (jednou hlasivkou ide iný zvuk ako druhou; na jednej hlasivke spevavý tón, na druhej hovorený).
Cvičenia v mieche a predstavy vtákov a plazov.
Cvičenia v neurónoch brušného mozgu v stenách tenkých a hrubých čriev a predstavy cicavcov.
Cvičenia vo svalových platničkách (svalový mozog) a tu si predstavujete reakcie najjednoduchších zvierat ako je dážďovka a napríklad aj krab.
Cvičenia v mozočku, ktorý všetky operácie skoordinuje.
Cez mozoček pomocou magických pohybov na mentálnej rovine prepojíte jednotlivé neurónové oblasti a to stredný mozog, miešny mozog, brušný mozog a svalový mozog
keď to ovládate, potom cvičíte mentálne v predstavách a nie fyzicky.
Tranzová komunikácia so svojím vnútrom na základe posunkovej reči.

Statický tranz cez jogínsku nehybnosť
Používate také pohyby rúk, ktoré dovoľujú sa skoncentrovať do určitej oblasti bez toho, aby ste to robili silou vôle alebo vnútorným hlasom.
Navodzovanie tranzového stavu sugeráciou, že ste zviera.
Mentálne si predstavujte pohyb rôznych druhov zvierat a sugeratívne si to predstavujete vo svojej mysli a koncentrujete sa pri tom do svalov a svalové platničky sa jemne mykajú (mikropohyb svalových platničiek).
Sugerácia chorobnosti poškodenia teliesok na koordinovaný pohyb a neschopnosť normálneho pohybu a pohybových vzorcov.
Imitácia pohybu zvieraťa, ktoré vás uvádzajú do špeciálneho tranzového stavu.
Koncentrácia do brušného mozgu a jeho ukontrolovanie pomocou reči šamanov.

Tranz sugeráciou chemických látok ako je ayahuasca
Oblasti so zvieracou psychikou nedobre reagujú na ľudskú koncentráciu a
ľudský spôsob zasahovania do týchto oblastí.
Technika ruky, cez ruku sa do vás dostáva prírodný človek postupne, ako keby sa bunky vašej ruky a potom aj tela menili na prírodného človeka (zobudiť prírodného človeka vo vás samotných).
Napojenie na magnetické sily Zeme a vytvorenie biomagnetizmu v jednotlivých orgánoch tela (magnetizmus dosahujeme pomocou virgule).
Na konci cvičenia rozpustenie koncentrovaných magnetických síl vo vlastnom tele napojením sa na zemský magnetizmus.
Cvičenie slepecká mantra (zvuková ezoterika) – sugerácia, že od narodenia nevidíte, vyberanie spomienok iba zvukových a hmatových.
Rozvibrovanie membrán hlasiviek bioenergeticky – potrebné praktizovanie cvičení v Reiki škole.

Tranz pohybom fyzicky postihnutej osoby
Pretláčate cez hlasivky Reiki bioenergie.
Cez hlasivky pretláčate zemský magnetizmus.
Sexuálne energie prírodných ľudí (Sexuálna škola) pretláčate cez hlasivky.
Cez hlasivky preháňate spomienky na zvuky, ktoré prekódujete do zvukovej podoby písmen abecedy.
Koncentrujte sa na kožu a na vlastnú auru.
Koncentrujte sa cez šedú kôru veľkého mozgu do priestoru nad kožu do aury.
Dopĺňajte bioenergiu do aury (vzdialenosť do 30cm, v šamanskom vedomí aj vyše 1/2 metra, bežný človek 2 cm).
Koncentrovanie bioenergie do aury cez Reiki znaky z iných živých zdrojov – viď Reiki škola.
Napojenie sa na diaľku na prírodných ľudí a kopírovanie ich stavu.
Koncentrácia do neurónových oblastí v gangliách v celom tele, pred sebou máte morfologické kresby nižších druhov zvierat. Koncentrujete sa na kresbu pred sebou a predstavu o kresbe posielate do brušného mozgu do centra, ktoré vplýva na oblasti ganglií v tele. Vstupujete do hlbočín prehistórie ľudstva.
Koncentrácia do ganglií v celom tele a ich spájanie v koncentrácii.
Koncentrácia do jednotlivých častí tela nie na základe schopnosti sústrediť svoju pozornosť a vaše ja do daného miesta, ale pomocou pohybov (magické pohyby).
Praktizovanie ritualistiky celkovým napojením na nervové platničky vo svaloch, predstava pohybu a navodenie aktivity nervových zakončení vo svaloch ako pri normálnom pohybe.
Praktizovanie rituálov v sede (vhodné pozície) za pomoci prstov rúk a to fyzicky pred sebou.
Telová halucinácia – sugerácia, že sa vám zväčšili orgány do určitej veľkosti, bioenergetické vyžarovanie aury a sila aury sa dynamizuje.
Sugerácia zväčšenia tela.
Prienik z brušného mozgu a ganglií do buniek tela.
Koncentrácia do miechy a navodenie šamanského vedomia, spresnenie koncentrácie, doteraz bola koncentrácia do stredného mozgu.
Technika zablokovania tvorby obrazov a zvukov vnútorného myslenia, z pamäte sa vyberajú spomienky hmatové a zvukové.
Tieto spomienky treba spojiť so zvukom prírody a hmatovými spomienkami výhradne z prírody. Ide o to, aby ste sa cez spomienky presunuli do miechy v chrbtici a aktivizovali si prírodno – šamanské vedomie, ktoré okolo človeka vytvára dostatočne veľkú a tiež energeticky dostatočne hustú auru.
Praktizovanie muzikoterapie – vyvolávate si z pamäti zvukovú podobu písmen. Opakujete ju po sebe mnohokrát. Teda písmenko V vyspievate mnohokrát za sebou ako VVVVVV a tak isto ostatné písmena abecedy.
Vyjadrujete emócie hnevu, strachu, smútku a radosti pomocou vhodných zvukov a to každý jednotlivo.
V hlasivkách so zatvorenými ústami vydávate cez bioenergie zvukové podnety.
Sugerácia zväčšenia aury okolo fyzického tela, energiu z hlasiviek presúvame do aurického obalu a odtiaľ naspäť ošetrenú do tela.
Z hlasiviek napúšťate do aury aktivizujúce zvuky a to zvukovú podobu písmen F a H. Potom do aury pred seba, za seba, vedľa seba a za sebou dávate ľubovoľné písmeno. Potom do každého kubického decimetra vkladáme písmená.

Tranz cez pohyb prstov a rúk
Magická komunikácia so silami v aurickom obale. Do aury robíte magické pohyby prstom ako je čiara, vlnovka a krúžok. Cvičíte mimoriadne schopnosti zvukovo – hmatovej ezoteriky.
Skoncentrujete sa na predstavu o svojom tele, ktorá je uložená niekde v mozgu. Keď ju vyhľadáte, tak ju zmeňte a do prednej časti sa zväčšite, ako keby ste napuchli. Uverte tomu a nespochybňujte to. Ide o techniku sugerácie spojenú s techniku celotelových halucinácií, ktorá je opísaná v psychiatrii. Vy ju použijete vedome a so zámerom aktívne prenikať do aury okolo seba.
Zosávanie energie zo živých zdrojov alebo magmatických zdrojov Zeme. Môžu byť špeciálne vytvorené objekty na každý druh energie. Tieto objekty v aure majú svoju inteligenciu ako automat na kávu.
Magické rituály na liečenie, pre zdravie, ochranu proti nehodám, okradnutiu a podobne.
Kopírovanie a presun magmatických objektov do aurického obalu šamanského vedomia miechy.
Ritualistika pomocou fyzických objektov, magickými pohybmi, magickými zvukmi, magickými predstavami, ritualistika mentálna.
Magická ritualistika pre komunikáciu s aurou. V každej neurónovej oblasti sa pestuje určitý druh aury a aura tu má rôzne tvary.
Vytváranie objektov v aure a ich spájanie s vlastnými energiami, energiami magnetickými, magmatickými a energiami zosatými z iných bioobjektov ako stromy, zvieratá a podobne.
Veštecké objekty zo zasvätenia v aure.
Ezoterik má najčastejšie predstavu energetických mydlových bublín, ktoré aktívne odsávajú bioenergiu z aury. Zasvätená osoba si vo vnútri seba želá niečo alebo niekoho veštecky ošetriť. Tento pocit vytrvalo drží a čaká, kým mu veštecké objekty v aure nesprostredkujú predstavy o dotyčnej osobe.
Koncentrácia do neurónových oblastí tukového orgánu a všetkého tuku a vyvoláte tu tvorbu biochemických látok, treba si v mozgu vytvoriť centrum pre tvorbu meditačnej biochémie v tukovom orgáne.
Cvičenie manipulácia s energiami (rôzne druhy energie: vlastné energie, sexuálne energie, zosávané energie z organických zdrojov, magmatické energie jadra Zeme, magnetické energie).
Magické rituály pre ovplyvňovanie seba samého.
Sugerácia, že dokážete vytvárať ako niektorí prírodní ľudia energetické objekty do aury (aurické objekty), ktoré dovoľujú do seba prevziať skúsenosti šamana.
Vnútri si vytvoríte malú predstavu seba a neustále myslíte na to, aby vás magmatické objekty zo zasvätenia preliečovali. Musíte neustále na to myslieť a keď prestanete na to myslieť, tak sa treba znovu na to sústrediť. Keď chcete kontrolovať, čo objekty v aure robia, tak iba nepriamo a to vo vnútri tela pri postavičke seba samého. Kontrolu treba prevádzať v čase minulom, teda až chvíľu po tom, čo vás aurické objekty preliečili.
Technika prenosu objektu zo seba na druhú osobu (zasvätenie), zasväcovateľ a zasväcovaná osoba, zasväcovateľ robí rituál a zasväcovanej osobe prikáže robiť určitý rituál.
Aura pri zasväcovaní je v prípade brušného vedomia v tvaroch zahrotených lúčov zväčšujúcich sa smerom od tela. Lúče vychádzajú z ktorejkoľvek časti fyzického tela. Ide o energetické objekty, do ktorých sa kopírujú určité objekty. Ide o drobné energetické objekty. Tieto objekty sa prevažne pohybujú, rotujú, točia, objavujú a strácajú. Do energetických rúr ich treba skopírovať čo najviac. Budú plniť úlohu meniča napr. zvuku za účelom, ktorý potrebujeme.

Tranz a klinická smrť a toto premostenie
Cvičenie šamanstva v jeho najhlbšej rovine – v štádiu klinickej smrti.
Energetická echolokácia – z hlasiviek tlačíte energie do priestoru pred seba alebo voči orgánom. Potom sa naučíte vyslať zhustenú energiu do priestoru. Energia sa odrazí napríklad od stoličky, vráti sa do vášho organizmu a musí vám naskočiť spomienka na stoličku. Tak sa môžete naučiť niečo, čo sa podobá na echolokačné schopnosti zvierat. No zvieratá používajú zvuk a človek použije kombináciu zvuku a energie.
Echolokačná schopnosť cez magmatické energie jadra Zeme – napojíte sa na magmatické energie Zeme a preniknete cez ne do miestnosti a tiež máte spätný odraz na hmatovo sluchové spomienky. Tým môžete veštecky ošetrovať, čo sa v miestnosti nachádza.
Cvičenie energetického stavu z fantázie sochára – ide o stav doslovného vymodelovania svojich predstáv o budúcnosti, čo vedie k silnej energetickej aktivite.
Kreslenie geometrických útvarov a zakresľovanie pohybu, kresbou sa zachytí magický pohyb buď celého tela, rúk, nôh alebo prstov na nohe a ruke. V takejto podobe sa zakreslenie magického pohybu podobá určitej kresbe, ktorú by sme mohli nazvať piktogram, talizman.
Stíšenie energií a veštecký výkon cez spomienky na nízkej energetickej báze, stíšenie energií má aj svoju hornú hranicu. Jej prekročením máte pocit, že začínate opúšťať svoje telo, čo je už neželateľný stav.
Veštecká technika – z obrazových spomienok na prírodu vytvoriť iba zjednodušené schémy, ktoré sa podobajú hieroglyfom alebo grafike. Ďalej spájanie spomienok na prírodu a prírodného človeka, k tomu sugerácia klinickej smrti a uverenie, že zomierate. Takýto stav aplikujte na všetky neurónové oblasti. Do neurónových oblastí sa nekoncentrujete priamo, ale vyťahujete spomienky, ako ste sa niekedy koncentrovali do určitej oblasti tela s výskytom neurónov.
Technika nácviku klinických stavov ľudskej mysle – pozeranie sa do zrkadla, do sklenenej gule, do minerálov s pocitom, že sa do nich premiestňujete.
Hypnotické techniky klinických stavov – prispôsobia sa prírodnému prostrediu. Teda keď sa niečo točí, tak vír na vode. Keď sa niečo zavesené pohybuje, tak pavúk na pavučine. Keď niečo hučí, tak vodopád. Keď niečo padá, tak skaly, kvapky vody. Keď sa niečo vznáša, tak pierko, vták alebo vietor. Keď sa niečo kolíše, tak stromy a tráva.
Po chvíli sa prestanete hypnotizovať a pracujete ako médium, ktoré je zhypnotizované smerom do klinickej smrti. V tomto stave sa usilujete o sugeratívne techniky spojené so šamanstvom. V tomto stave z neurónových oblastí do aury tečie plazmatická energia a táto energia sa formuje do rôznych tvarov.
V tomto stave si začnete spomínať na všetko okolo šamanstva a zároveň sa plazmatickým výronom v aure napájate na živých šamanov alebo šamanov, ktorí idú do stavu klinickej smrti a môžu zasiahnuť do spomienok na život šamanov a pozmeniť tieto spomienky vo vás na spomienky, ktoré nebudú až tak mŕtve ako v dnešnom náboženskom živote – týmto stavom môžete pocítiť zážitky prírodných Božstiev v sebe a nie iba spomienky na ne.
Takto ste si zároveň prečistili spomienky a uviedli ste ich určitými technikami do živšej formy, ktorá obsahuje menej neživej archeologickej formy šamanstva. Takto upravené spomienky môžu slúžiť na preliečovanie hlavne neurónových oblastí, ale aj ostaných častí tela. Pri liečbe orgánov používajte hlavne fantáziu a menej spomienky z mozgu.
Napojenie sa cez plazmatický výron energie na hrobné miesto pozostatkov šamana, ktorý chodil do klinickej smrti a mal v sebe zvláštne aktivované neurónové oblasti. Teda dokázal zažívať prírodné Božstvá priamo v sebe. Táto technika vám dopomôže, aby ste aj vy dokázali zažiť prírodné Božstvo v sebe. Takto sa môžete napojiť aj na živého šamana. Nehľadajte šamanov iba medzi prírodne žijúcimi ľuďmi. Niekedy ich nájdete aj medzi bežne žijúcimi ľuďmi a tiež medzi ťažkými psychiatrickými pacientmi.
Vstupný rituál do celej šamanskej ezoteriky miechy. Zo spomienok sa skoncentrujeme do miechy a tu prevedieme všeobecne platnú ritualistiku. Začnete si zo spomienok spomínať na totem, do ktorého niekto vyrezal zvieracie a ľudské hlavy. Potom niekto vyvŕtal diery do dreveného stĺpa a každou dierou pretiahol palicu. Na konci palice zavesil ľudské ruky a nohy. Potom sa vyšplhal na drevený totem a dal tam kruh z dreva.
Uveďte sa do stavu raného štádia klinickej smrti, otvorte si šamanské vedomie, potom sa usilujte o také prepnutie neurónov, aby ste začali v sebe cítiť buď biele, zlaté alebo strieborné svetlo, zmyslom tohto stavu svetla vo vás je potom zo spomienok vložiť doň rôzne objekty ako meteority, minerály, kúsky kože, predstavy hadov a iných zvierat. Zároveň skúmate, ako to pôsobí na vás samotných alebo na iných ľudí. Šaman, ktorý prešiel klinickou smrťou a otvorilo sa mu náboženské vnímanie, je mimoriadne hypnotický a pôsobí na svojich druhov mimoriadne silno.
Magické čistenie od vplyvov iných osôb, či už ide o vedomý zámer, alebo náhodný zámer, prípadne náhodne počas meditácií.

Tranz a ako zmeniť na geometrický zápis
Vnímanie ezoterických anjelov – usilujete sa o to, aby ste ich vnímali, opisovali a kreslili iba tak, ako to cítite a nie ako to cítil niekto iný. Odpustite si estetické umelecké kreslenie. Kreslite to, čo dovoľuje prienik k vnútornému svetu anjelov. Naučte sa zostať ako deti. Skoncentrujte sa do stredného mozgu a izolujte sa v ňom. Budete lepšie prenikať do vlastného sveta anjelov. S vlastnými anjelmi sa komunikuje cez menší počet neurónov a v psychike dieťaťa.
Keď časť z kosti pravekého človeka prenesieme na vzdialené miesto, tak z takto oddelenej a presunutej kosti sa uvoľňuje informačné pole, ktoré sa podobá na operenú postavičku. Dá sa predpokladať, že delením a opracovaním kostí prírodného človeka a presunom sa uvoľňovali anjelské informačné schémy. Predstavte si, ako prírodný človek opracováva kosti iného prírodného človeka. Rozbíja ich a pri tomto procese sa uvoľňuje niečo ako informácia, ktorá sa dá vnímať ako anjelské postavy.
Technika napúšťania obrázkov vlastnej osoby – uvediete sa do stavu raného štádia klinickej smrti a do tohto klinického obalu napúšťate obrázky vlastnej osoby. Ide o techniku, ako sa nainštalovať do božieho priestoru, ktorý vznikol sugeráciou klinickej smrti v tele meditujúcej osoby. Používate techniku, že z celkového množstva neurónov veľkého mozgu, ale aj ostatných oblastí funguje aktívne iba od 20 do 50 % neurónov a ostatné sú v stave pasivity. Teda priblížiť sa čo najviac reálu prírodného človeka.
Do aury aktivizujte magické objekty v tvare malých bubliniek, ale aj magické znaky. Požiadajte magické objekty a magické znaky, aby vás vhodným rituálom dostali do niektorej zo šiestich neurónových oblastí. Je podmienka, aby ste nepracovali a nepôsobili v aure, lebo to bráni činnosti magických objektov aure.
Napájanie sa na informačné polia ako fotograf – otvoríte si klinické telo, napojíte sa na informačné pole, odfotíte ho do svojho klinického obalu, nie vlastniť, nie znásilniť, ale neosobne sfotiť a skopírovať. Všetko v klinickom obale spracovať magickým spôsobom a vrátiť naspäť do informačných polí. Niektorí šamani v klinickom obale znovu a znovu spájali svoje predstavy a spomienky. Zahusťovali ich magickými rituálmi.
Vedomie kostí – koncentrácia do kostných ganglií a priamo do bielej kostnej hmoty. Tu je uložené prehistorické vedomie prvých živočíchov planéty Zem.
Vedomie auricko jogínske – zo všetkých neurónov tela vytesníte aktivity do aury a v tele prúdia iba mierne sexuálne energie, tak môžete dosahovať vedomie jogínov Indie.
Otvorte energetický obal v oblasti pupku (obsahuje spomienky na embryonálny vývoj, obal dostávame vo veku 12 až 14 rokov) a môžete ním skúmať informačné polia – mysľou ho uchopíte a pošlete hľadať vhodné informačné polia. Takýto obal môže vyhľadané info pole stiahnuť do vás, alebo urobiť foto.
Čítanie info polí bezpečné je cez anjelov šamanov, ktorí opracovávali meteority a vo svojej mysli vytvárali niečo ako lúč svetla, ktorý sa naplnil anjelskými predstavami.
Info polia sa dajú tiež čítať cez klinický obal, ktorý sa vytvorí vo vašom tele po sugeratívnom uverení, že ste zomreli a zomierate.
Z kostí zomretej osoby sa kopírované spomienky z neurónov dostanú von až keď sa rozpadnú na prvky. Osobitný prípad sú ľudia veriaci v reinkarnáciu a zaoberajúci sa bunkami a orgánmi tela. Po ich smrti všetky spomienky zostávajú pokope ako jeden celok. Hovoríme tomu Lama Tulku po vzore tibetských mníchov, ktorí takéto niečo zámerne pestujú cez mandaly.
Zo zvierat stiahnuté info polia sa likvidujú cez šúchanie zvieracích kostí. Môžete robiť aj na diaľku tam, kde niekto niečo robí so zvieracími kosťami.
Info polia z tektonických porúch a anomálií zemského jadra a kozmických anomálií sa zbavíte cez hudobný nástroj, napr. zvonček; celkovo info polia likvidujete šúchaním prsta po kozmickej mape.
Znakové info polia svetových písomníctiev likvidujete do písma pred sebou alebo tam, kde sa páli popísaný papier.
Energetické info polia sa likvidujú cez nakreslený znak, ktorý sa spáli.
V mediálnom stave sa tieto info polia likvidujú cez šúchanie prstov, medzi ktorými sú drobné zrnká piesku, prípadne drvenie čohokoľvek ako kostí a podobne.
Snové info polia sa likvidujú cez vytvorený drevený štvorec.
Info polia pravekých zvierat sa likvidujú iba do spaľujúcej sa sviečky.
Neustále si pri všetkých technikách likvidácie info polí treba vsugerovať, že ste zomreli a tejto sugerácii uveriť s tým, že sa na info pole v sebe koncentrujete.
Šaman používa magické pohyby, magické kombinácie prírodných objektov a takto sa dokáže na niečo skoncentrovať a pôsobiť tam.
Magické myslenie a magické koncentrovanie musí prírodný šaman robiť, lebo sa nedokáže koncentrovať na veci ako dnešný človek.
Magické myslenie a magické spomienky dovoľujú skoncentrovať sa a pôsobiť v danej oblasti vlastného tela bez zjavnej koncentrácie na dané miesto. Stačí v spomienkach správna predstava zvukov, pohybov, obrázkov a pocitov. Všetko treba iba správne skombinovať a uložiť.
Zasvätenia sa praktizovali z dôvodu, aby sa proces zrýchlil a tiež sa celý realizoval, zasvätenia preniesli niektoré schopnosti šamanov na meditujúce osoby. Hlavne išlo o magické objekty z aury osôb, ktoré zomreli, ale ich ponechali ako súčasť spomienok okolo nás v priestore. Skopírované magické objekty v aure umožňujú prevziať vydaný príkaz vnútorným premýšľaním do aury a magické objekty prevedú vhodnú kombináciu vedúcu do magickej reči.
Pre šamanstvo je mimoriadne vhodné, aby sa intenzívne prepojilo s anjelskými sférami šamanov, ktorí tieto anjelské sféry dokázali vytvárať vo svojej mysli určitým druhom aktivity napríklad šklbaním pierok vtákov.
Anjelské sféry sa dajú využiť na to, aby ste si pod ich vplyvom naladili 6 neurónových oblastí tak, aby ste nerobili v živote chyby, neklamali iných a nerobili hlúposti. Môžete vlastne získať svojho osobného strážcu nastavenia neurónov k čo najracionálnejšiemu vnímaniu reality bez výrazných omylov.
Keď je za vami veľká postava sklovitého, bieleho, zlatistého, diamantového alebo pulzujúceho anjela, tak máte istotu, že to, čo robíte, je správne. Keď sa za vami sformuje čierna alebo sivastá postava, tak idete do omylu.
Veľký mozog a klinický obal. Keď sa skoncentrujete magicky do veľkého mozgu, stíšite činnosť orgánov, dýchanie a nasugerujete si, že zomierate, tak sa neuróny veľkého mozgu dočasne prepnú inak a z nich sa do tela spustí klinický obal ako svetlo. Do klinického obalu sa dajú vkladať magické predstavy.
Práca s anjelskými sférami – nahodíte si detskú psychiku z obdobia 4. rokov, kedy každému z nás stigmatický šaman uloží odtlačok anjelskej sféry do oblasti hrude. Dá sa s ňou spojiť a vhodne dynamizovať. Tu sa môžu vnímať rôzne anjelské sféry – čierne, sivasté a inej farby a stavu.
Sugerácia, že neviete čítať, písať a klasicky myslieť – pre komunikáciu s anjelskými sférami
magické upratovanie prírodného vedomia v ezoterikovi, čistenie pomocou magických rituálov od rôznych objektov vytvorených živými ľuďmi v prírodnom vedomí.
Vnútorné očisťovanie od nežiaducich psychických prejavov, prekontrolovanie obalov podvedomia, ktoré ste dostali v 4. a v 12. roku života.
Čistenie od objektov zo sveta info polí mŕtvych ľudí a zvierat, vraciate ich tam cez sugeráciu klinickej smrti vo veľkom mozgu.
Očisťovanie od zápisov v magmatických poliach Zeme cez hormonálne žľazy v tele.
Očisťovanie sa od predstáv ľudí vo vešteckých výkonoch cez mozoček a stredný mozog tak, že si silne predstavujete seba, svoje ego a svoje životné ciele.
Očisťovanie sa od objektov špiritistov a to špeciálnou ritualistikou.
Cvičenie vedomia pravekého človeka, ktorý dokáže monotónne robiť iba jeden druh činnosti. Kontrolujete, aby ste sa dokázali natranzovať na nejaký druh dôležitej činnosti vo svojom živote.
Kultové stavby prírodných šamanov – Pyramidálna škola, pyramidálne stavby sú vrcholom kultových stavieb.
Zabudnite na všetko, čo viete o kultových stavbách od moderných historikov – kultové stavby slúžili na to, aby niečo priťahovali.
Kultové stavby slúžili na to, aby sa otvoril svet mŕtvych ľudských spomienok a bol zviazaný s miestom, na ktorom sa zasväcovalo, všetky zasvätenia na týchto miestach boli rýchle a efektívne.
Zo sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat sa v prvom rade otvárali cez kultovú stavbu spomienky predkov dotyčného šamanského národa a zasväcovateľ ako živá osoba mohol kopírovať a na živých jedincov prenášať určité schopnosti predkov.
Navoďte si vedomie prírodných šamanov a nasugerujte si takéto stavy, tak sa mimoriadne dobre stotožníte s kultovou stavbou, zároveň si vo veľkom mozgu prispôsobíte neuróny inak a už je možné cez rituály preniesť cez zasvätenie časť skúseností predkov.
Kultová stavba môže plniť funkciu uviazania a otvorenia anjelských sfér šamanov, ktorí v sebe vytvorili takéto sféry z dôvodu veľkej detskej žľazy a detskej psychiky aj počas dospelosti. Pokiaľ robili rituály trvalo, tak v sebe vytvorili energetickú postavu nabitú množstvom rituálov s určitým materiálom. Po ich fyzickej smrti sa anjelská sféra vo svete mŕtvych odpojila a ostala samostatne. Klinická smrť šamana viedla k odpojeniu anjelskej sféry do špeciálneho sektoru sveta mŕtvych, ktorý sa dá otvoriť iba kultovou stavbou a vhodnou ritualistikou kultovej stavby. A šamani napríklad vedeli, že anjelské sféry zo sveta mŕtvych nemožno viazať do svojej psychiky kvôli možným psychickým problémom. Ale viazať dočasne anjelskú sféru na kultovú stavbu prospievalo sile anjelských zasvätení. Umožňuje to zasväcovanej osobe spraviť kópiu anjelskej sféry do jej neurónov a celého tela.
Použitie kultovej stavby na vytvorenie komunikačného kanálu do informačných polí mŕtvych ľudí a zvierat, ale aj kozmickej inteligencie vo svete mŕtvych. Brána do tohto sveta je cez klinickú smrť.
Kultová stavba zabezpečuje kontakt iba určité obdobie, potom tento kontakt slabne a treba ho novou úpravou kultovej stavby znovu obnoviť.
Kultové stavby môžu ďalej slúžiť na princípoch feng shui. Ide o to, že do daného miesta môžu natekať magnetické energie inak ako do bežného miesta. A kultová stavba môže slúžiť po určitých úpravách aj ako rušič nepríjemných a nežiaducich aktivít podložia daného miesta.
Kultová stavba môže slúžiť na pritiahnutie záznamov o živote niektorých šamanov. Hovoríme o seansových schopnostiach cez koncentráciu hormonálnych žliaz.
Kultová stavba – v Tibete vysypať z kamienkov ako mandalu. V tomto prípade mandalu považujeme za kultovú stavbu vytvorenú za vhodným účelom. Sochu alebo totem možno postaviť ako kultovú stavbu a to kdekoľvek.
Rané štádium klinickej smrti a k tomu kozmické vedomie, napr. sugerácia že ste sa narodili hyperaktívnej matke, potom prostredníctvom týchto dvoch stavov viete prenikať do sveta mŕtvej organickej hmoty v kozme ku spomienkam kozmických inteligencií, k tomu treba ešte Silva vedomie, ktoré vašu myseľ rozkmitá a rozrezonuje a pridáte schopnosť vnímať extrémnu minulosť, ale aj čas idúci do nekonečna, k tomu vedomie prírodných ľudí.

Tranzové programovanie
Otvorte si seansové vedomie, ktoré ide cez hormonálne žľazy rovno do zápisov v magmatickom poli Zeme. Ide o sugeráciu presunutia hormonálnych žliaz do svalov tela a k tomu pridať náboženskú vieru. Magmatické polia zapisujú všetko dianie o živote ľudí a zvierat celej histórie ľudstva. Je to aj vhodný spôsob, ako sa naladiť na kozmické inteligencie.
Silva techniky a rezonancie na membránach hlasiviek pomocou dýchania.
Sugerácia, že vám hormonálne žľazy narástli na inom mieste tela.
Skúmanie kozmických inteligencií vo svete mŕtvych, Veľká hlava, Kosť, Technik, Baby, Veľká lebka, Stigma Postava, Kanibal, Orol, Chobotnica, Postava, Bunka, Žobrák, Voda, Gén, Hmyz, Zasnežený strom.
Pohyb vo svalových platničkách nosných a kostrových svalov, presunúť pohyb na nervové platničky.

Tranzové veštectvo
Psychický prienik do nosných svalov pomocou prísnych geometrických štruktúr a sugerácia, že budete vykonávať ťažkú prácu.
Psychický prienik do kostrových svalov cez predstavu krivoľakých čiar, najlepšie sa tu realizujú čudesné pohybové vzorce znetvorených ľudských tiel, a tak isto pohyb divých zvierat, treba mať v mysli predstavy točených a hrboľatých čiar a zároveň blokované predstavy presných a rovných geometrických štruktúr.
Využitie svalových platničiek na veštecké výkony v rámci kineziológie. Zisťujete, čo je pre vás vhodné alebo nevhodné. Pri pohľade alebo predstave, ako máte vypiť jed, musíte stuhnúť. Pri pohári čistej vody sa svalové platničky rozohrajú a možno sa hýbať.
Cez svaly možno aj testovať, či dotyčná osoba klame alebo neklame. Neustále opakujete to, čo dotyčná osoba povedala a to dokolečka dokola. A keď svalstvo tuhne a nedovoľuje pohyb, tak je veľká pravdepodobnosť, že človek klame. Keď sa svaly uvoľňujú, tak osoba hovorí pravdu.
Prútkarský test – vidíte dotyčnú osobu a keď je nepriateľsky ladená, tak vám napríklad mykne hlavou. Keď je osoba ladená neutrálne, mykne vám napríklad nohou. Keď je osoba dobre naladená, mykne vám ramenom. Tento systém je individuálny u každej osoby.
Magické rituály robiť cez kostrové svalstvo, ktoré je pod nosným svalstvom.
Prienik do spomienok vo vlastnom embryonálnom stave. A to sa podarí najčastejšie cez pozostatky embryonálnych buniek inej osoby. Prepojenie cez mozoček a vrátenia sa do svojho tela. V tomto stave sa ponoriť do embryonálnych spomienok, ktoré je možné vnímať ako svetlo prechádzajúce cez minerály.
Praktizovanie evokačnej mágie – je potrebné vedieť svoje predstavy preniesť do aury okolo tela. Tak isto je potrebné sa na diaľku napojiť na objekty a preniesť energeticky tieto pocity okolo seba do aury a tu s nimi pracovať, k tomu prienik do úrovne atómov a častíc a rané štádium klinickej smrti.
Napájanie sa na osoby, ktoré majú poškodené epitelové bunky, ľudská psychika môže operovať v aure okolo tela, takáto patológia vytláča psychiku osoby do aury prirodzene.
Psychické napojenie na blesky a prenesenie tohto efektu do aury, v aure sa vytvorí systém ktorý môže pôsobiť do vnútra tela a napr. tlačiť psychiku ezoterika do úrovne anorganických látok prvkov Mendelejevovej tabuľky.
Energetické bytosti zo sveta mŕtvych v aure a s nimi prenikanie do sveta mŕtvych, do sveta živých, do kozmu, do buniek a podobne.
V aure je možné spoznať ezoteriku budovanú na základe obrázkov, sôch, stavieb alebo pohybových vzorcov pravekých a prírodných ľudí. Dosahuje sa iná múdrosť. Dosahujú sa efekty energetických bytostí a iná forma spoznania reality.

Tranz cez pohybové vzorce zvierat a ľudí
Preberanie pohybových vzorcov a zasväcovanie do pohybových vzorcov cez auru.
Patológia nezhubné bujnenie epitelových buniek a systém dvojníkov, tvorba dvojníkov, ktorí ezoterikovi poradia, vhodne naladia psychiku, sprevádzajú ho pri psychických prienikoch do astronomickému kozmu, k organickému životu v kozme (UFO), ale aj do sveta mŕtvych spomienok. A dvojník môže operovať aj v mikrosvete atómov a častíc, pokiaľ psychika ezoterika preniká do mikrosveta.
Pre vytvorenie dvojníka je potrebná magnetická aura z miechy pri 40 %-nej rozumovosti z celkovej rozumovosti. Vytvorí sa magnetická aura okolo ezoterika, dvojník je priamo v magnetickej aure a cez ňu môže prenikať kdekoľvek do makrosveta kozmu a mikrosveta atómov a častíc.
Vedomé prepojenie miechy na nervové platničky vo svaloch a zobudenie tohto systému, koncentrácia do svalov cez miechu.
Prienik do miechy v autohypnóze, v 40% rozumovosti, pričom už bežia snové predstavy, alebo 20% rozumovosti cvičeného zvieraťa pri aktivizácii svalových platničiek, odkiaľ sa všetko riadi.
Prienik do miechy cez sexuálne aktivity, či už mentálne, alebo fyzické. Ide hlavne o stavy rujnej sexuality zvierat, kde nejde ani tak o uspokojenie sexuálnych predstáv, ale plného nasadenia na oplodnenie a prijatie oplodnenia s tým, že svaly sa dostanú do stavu tranzu.
Zatínanie svalov alebo rýchle kmitanie, prípadne švihanie prstami na rukách pred sebou. Vibrácie prenášate do miechy a rozrezonujete neuróny miechy, môžete to robiť aj cez hlasivky, v ktorých vydávate mantrické zvuky z indickej jogy. Všetko pomáha na prenikanie do miechy.
Prenikáte do miechy na základe koncentrácie na predhistorické obdobia ako karbón, jura, trias a v mieche sa prebúravate do pohybových vzorcov tohto obdobia ľudskej histórie, to je už priame otváranie magnetických energií uložených v mieche. Všetko sa blíži k úrovni filipínskeho liečiteľstva.
Točíte sa a rotujete a praktizujete dervišský tanec. Pomáha roztočiť neuróny miechy do točivých fenoménov.
Koncentrácia do miechy cez mozoček.

Tranz na základe obradov na kultových stavbách
Filipínske liečiteľské energie – koncentrácia cez mozoček do epifýzy a tu aktivizujete predstavy párenia zvierat, nie predstavy o sexuálnom vybití svojich potrieb, pri párení zvierat ide o totálne nasadenie, ako keby to bol posledný okamih života. Možno použiť techniku dlhšie zaťatej ruky dovtedy, kým sa svaly tela nezačnú triasť od vysilenia. Hovoríme o tranzovom stave a rujnom stave. K tomu je vhodné vytvoriť energetickú predstavu v niektorej oblasti miechy. Ide o zhustené energie do tvaru menšieho zvieraťa so všetkým druhom páriaceho sa pohybu. To je ešte efektívnejší stav filipínskeho liečiteľstva.
Predstavujete si, ako ste sa točili na kolotoči a tento stav prenesiete na svalové platničky. Rotácia svalových platničiek sa prenesie do miechy a jej neurónov a to pomôže dosahovať výraznejšie efekty vo filipínskom liečiteľstve.
Napojenie sa na miesta aktuálnych búrok a bleskov a nasávania energie tohto druhu do svalov. Tento systém dovoľuje, aby sa miecha a psychika ezoterika lepšie dostala do svalov vlastného tela. Organizmus má prirodzenú ochranu proti prieniku elektrického prúdu alebo elektrostatických výbojov a usiluje sa ich previesť cez svalovinu, aby nepoškodili orgány vo vnútri tela. A to je vynikajúca príležitosť k premosteniu filipínskych energií do systému svalov.
Feng shui kompas, zorientovanie sa podľa svetových strán.
Prepojenie sa na zvieracie mozgy a pochopíte a precítite, že ich mozgy účinne spolupracujú s magnetickými pólmi planéty Zem. Zvieratá sa dokážu podľa reakcií magnetických pólov vhodne správať.
Joga, čínsky čikung, tajči, dervišské tance, šamanské pohyby Castanedu, samurajská tradícia brúsenia meča.
Koncentrácia na objekt – poukladáte si určité predmety ako sú kamienky a drievka okolo seba. Usporiadajú sa tak, že pri pohľade na ne sa telo a myseľ skoncentruje na daný objekt. Takéto uloženie objektov je vlastne magická ritualistika. Ako dnešný človek by ste to spravili skoncentrovaním očí a ich svalov na daný objekt.
Rozvíjanie jemnej motoriky ako sú svaly očí, jazyka, tvárové svaly, svaly prstov na rukách, nohách a psychický prienik do jemnej motoriky.
Operovanie v spomienkach na všetky druhy hmatových podnetov a pohybu prstov pred tým, než sa niečoho dotknete.
Na mentálnej rovine si neustále predstavujete prácu ktorejkoľvek skupiny a druhu svalov a pri pohybe ich vyberiete zo spomienok. Sedíte, ale svalové platničky vo svaloch sa mierne aktivizujú, ako keby ste skutočne hýbali nohami, rukami alebo celým telom. Ide iba o nenápadný jemný pohyb až mikropohyb svalov.
Systém dvojníkov a zvierací dvojník, ktorý skenuje, čo sa deje na časticovej rovine, takýto dvojník vzniká napájaním sa na určité druhy cicavcov a primátov, ktorí na planéte Zem majú patologické mutácie epitelových buniek na povrchu orgánov tela.
Rainbow reiki – šamanský systém operácií na časticiach. Štruktúra osôb, ktoré majú patologický systém dvojníkov, filtrujú prichádzajúce častice cez organickú hmotu, aby im liečili telo a stabilizovali psychiku.
Šamanské tradície síce používajú rôzne drogy, ale nie za účelom drogovania, ale ako prostriedok prepojenia so svojimi predkami a silami prírody. Ezoterik cvičí výhradne sugeráciu užitia drog alebo rastlín s drogovými účinkami ako ayahuasca a v žiadnom prípade drogy neberie, hrozí poškodenie nervovej sústavy a hormonálnych žliaz, problémy so zákonom a strata rozumu.
Šamanské národy a silní šamanskí jedinci užívali napríklad kaktusy s látkou meskalín v prvom rade pre to, aby prežili a vydržali v tvrdých podmienkach púští a polopúští, v druhom rade pre veštecké schopnosti, kde sa pohybovať, kde hľadať úkryt a vhodné potraviny.
Meskalín na rozdiel od ayahuasky vedie k aktívnym a dynamickým predstavám a sile vôle niečo dosiahnuť a zabojovať za to.
Prepojenie na obyvateľov Filipín alebo ľudí žijúcich v oblasti vulkánov, zrušenie magnetizmu svojho tela, rané štádium klinickej smrti a stav filipínskeho tela.
Sugerácia užitia drogy a napojenie sa na osoby, ktoré užívali/užívajú napr. ayahuascu a sú v ústavoch pre duševne choré osoby – spoznanie, čo zažívali šamanské kultúry minulosti, ktorých jedinci brali drogy preto, aby získali určité schopnosti a určitú psychickú a fyzickú odolnosť.
Prienik do vlastných chemických pochodov aj za účelom liečiť sa a udržať si vlastnú chémiu tela v dobrej kondícii, ktorá prospieva dlhovekosti a zdraviu.

Zdroj foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Göbekli_Tepe.jpg
Autor: Rolfcosar

Pridaj komentár