Videá sa stali neoddeliteľnou súčasťou meditačnej praxe. Netreba cestovať fyzicky po svete, ale naučiť sa to mentálne a to technikou zamilovanosti a fetišizmu k danému miestu. Vtedy sa cez magnetické polia spájate psychicky s daným miestom. Vo vyššej úrovni je tu výcvik klinickej smrti a premosťovanie cez bublinkovač kvantovanej duše, ktorá sa formuje výcvikom raného štádia klinickej smrti rovno v tele ezoterika. Nemám tu na mysli putovanie a kontaktovanie predstáv v neurónoch – to nie je ezoterika. Upozorňujem, že ľudia často praktizujú ezoteriku týmto nevhodným spôsobom.

Šamani v oblasti Kurdistanu a Turecka
Pokračujeme v prieskume Indie a zachádzame do obdobia asi tak 10 000 rokov pred naším letopočtom. Je zaujímavé v indickom ezoterizme, že v ňom zostávajú všetky historické prvky a vývoj indického duchovna. Je pekné, že indická ezoterika si ctí všetky smery a všetky historické obdobia svojho vývoja. Nás bude nateraz zaujímať najhlbšia úroveň a to je kultúra neolitických šamanov, ktorí sa už usadili a začínajú byť chovatelia a pestovatelia. A z neolitických ľudí sa zameriame na tých, čo sekali celé mestá v pieskovcových kopcoch a to hlavne dnešného územia Turecka.

http://www.youtube.com/watch?v=ZHiu6suOzu8
http://www.youtube.com/watch?v=M0hb2TlEFqM
http://www.youtube.com/watch?v=b7_a2b2082Q
http://www.youtube.com/watch?v=laJreGsYrak
http://www.youtube.com/watch?v=MiW4swPADoo
http://www.youtube.com/watch?v=oPGD3CDrEJ4
http://www.youtube.com/watch?v=vvJ9YeZkqBI
http://www.youtube.com/watch?v=sArd70Y4syQ
http://www.youtube.com/watch?v=jC-fFXjuAts
http://www.youtube.com/watch?v=7PutM1JhI3Q
http://www.youtube.com/watch?v=QCnrFizysOw
http://www.youtube.com/watch?v=WXw6kG_xHOc
http://www.youtube.com/watch?v=u8JMmCUBO5I
http://www.youtube.com/watch?v=YaXa8Ktzdos
http://www.youtube.com/watch?v=7XqfjWCUgfk

Nanoart – 0,0000001 je nanosvet
Tieto videá patria do kategórie vzdelávania sa a prieniku do vnútorného sveta v neurónoch ezoterika, aby ste lepšie chápali, ako funguje vnútro buniek a získali predstavu o mikrofabrikách o vysokých rýchlostiach. Sú schopné neuveriteľné veci: produkovať jedinečné prvky, vzácne prvky, ale aj supravodivé látky, dokonca nano feromagnetické prostredie a čo je dokonca neuveriteľné aj častice na úrovni 10 umocnene na mínus – 20 metra. A to je super výkon. Na týchto časticiach sú uložené spomienky z celého nášho života.
http://www.youtube.com/watch?v=WFPW1oCqgDs
http://www.youtube.com/watch?v=dvUt697XQBQ
http://www.youtube.com/watch?v=6OWAsOAcF-w
http://www.youtube.com/watch?v=lzTY_saOXJI
http://www.youtube.com/watch?v=sswwa1kKmCA
http://www.youtube.com/watch?v=47UgMpXFVj4
http://www.youtube.com/watch?v=5g43LWUl18Y
http://www.youtube.com/watch?v=dNvdrpEmS48
http://www.youtube.com/watch?v=xqZ16iNPaac
http://www.youtube.com/watch?v=MYKM_iGY9K8

Sanskrit – indické piktogramy a ich zvuková podoba
Spoznávame bohatstvo indickej kultúry a teraz sme sa zamerali na fonetickú stránku indického písma, ktoré ako každé písmo vznikalo z jednotlivých znakov, ktoré voláme piktogramy. A teda počúvajte hudobnú podobu indického písma.
http://www.youtube.com/watch?v=lqcWl6VAB_M&list=PLA078C…
http://www.youtube.com/watch?v=waY23lEAubA
http://www.youtube.com/watch?v=VyWKapouSwM&feature=c4-o…
http://www.youtube.com/watch?v=c–3TtwAqd4&list=UUh-Ccy…
http://www.youtube.com/watch?v=8ipA7R702jw&list=UUh-Ccy…
http://www.youtube.com/watch?v=KzqMpMngi4s&list=UUh-Ccy…
http://www.youtube.com/watch?v=vBctf1DSiJA&list=UUh-Ccy…
http://www.youtube.com/watch?v=waY23lEAubA&list=UUh-Ccy…
http://www.youtube.com/watch?v=MaM-fcvfk6w
http://www.youtube.com/watch?v=dPm7cd5M674
http://www.youtube.com/watch?v=hascFPxfMA8
http://www.youtube.com/watch?v=UPfQs4YtjLI
http://www.youtube.com/watch?v=nsvAVy2D3y4
http://www.youtube.com/watch?v=5EvWuxhxZyA

http://www.youtube.com/watch?v=MKUC_Y6RMpY&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=ClxgIS-_X_g&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=SYhAwEAyRMM&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=QS2EeT0Awhw
http://www.youtube.com/watch?v=-QBrwpiI5P4
http://www.youtube.com/watch?v=VFbT9YgAMt4&list=PL07419…

http://www.youtube.com/watch?v=nyR2oGfBEv4&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=aziGDl7QfV4&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=tv2mHXo4PKg&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=j5vrCGE_xKo&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=rZAsD9KnWhM&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=MKUC_Y6RMpY&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=ClxgIS-_X_g&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=SYhAwEAyRMM&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=_h2rFVPCSPE&list=PLB38A5…

Mikrotubuly – vnútro neurónových buniek a jadier všetkých buniek
Jedinečná téma, ktorá je mimoriadne náročná a spadá do oblasti kvantovanej biológie, čo je výnimočne nová oblasť vedeckého sveta. Bádanie tohto druhu vedie k objaveniu, že vo vnútri buniek okrem orgánikov a jadier je ešte niečo jedinečné a to sú mikrotubuly. Predstavte si pavúkov, pavučiny a tieto pavučiny sú duté trubičky. Pozeráte sa do vnútra bunky za bunkovú blanu a tam je niečo ako duté pavučiny. A tieto duté pavučiny sú mikrotubuly, k tomu pridajte poriadne zrýchlený film, ako tkajú pavúky svoje siete a potom zrýchlený film
a potom rýchly chod naspäť. Takýto je svet mikrotubuliek. Zabezpečujú v bunke v podstate všetku dopravu, všetky informácie a možno hovoriť o najhlbšom mieste ľudskej duše a po výcviku raného štádia klinickej smrti aj o kvantovanej duši, ktorá zostáva po smrti človeka.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v…
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v…
http://www.youtube.com/watch?v=USBAb_2-qHE
http://www.youtube.com/watch?v=uC1GjTvAjzw&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=7krCUBuHvpw&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=DZ9X4gLzyCM&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=T-fa1gYfwJk&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=EBLRLXUcsGk&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=g89YMgr8qBs&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=50eIv8FN-lk&list=PL7FC08…

http://www.youtube.com/watch?v=MefTPoeVQ3w&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=57CtUqVDhcE&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=hkkahEONoxQ&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=JI6mCCiclA0&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=05r55I96r1w&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=FE-UZbDWcTQ&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=ZTffgUr8UTg&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=LH9wI7_B-4g&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=LH9wI7_B-4g&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=4mWnj6l5Q94&list=PL7FC08…

Göbekli Tepe – kultové stavby staré 10 000 rokov pred naším letopočtom
Dorazili ste k videám samotného Pupočného vrchu v dnešnom Turecku. Dajte preč predstavu o primitívnom neolitickom šamanovi. Uvedomte si to, čo archeológia neprináša a to je ich kolektívne vedomie prírodných ľudí. A to je niečo ako stovky mozgov navzájom prepojených niečím ako satelitným premostením. A to je základ určitej geniality. Samozrejme, ich technické vybavenie je jednoduché. Ale tu je otázka o tom, čo je to duchovná a čo technická vyspelosť. Čo je to konanie a myslenie pomocou tranzu vo svaloch.

Teda čo tu môžete nájsť na Pupočnom vrchu? V prvom rade tranzovú kultúru, ktorá nie je zameraná na blahobyt a technologické vymoženosti. Je to pospolitosť, ktorá usiluje o nadčasové a to je orientácia na klinickú smrť a to, čo zostáva po smrti človeka. A v tomto prípade ich záznamy po smrti sú mimoriadne silne a dynamicky zapísané. Pokiaľ preniknete do sveta mŕtvych spomienok šamanov tohto národa, tak stretnete silné spomienky a môžete skúmať ich výpovednú hodnotu. Samozrejme, jej hodnota je v tom, že tranz a k tomu sekanie a osekávanie obeliskov je tá pravá technika na kontaktovanie organického života aj sveta mŕtvych. A zatiaľ sa ukazuje, že tranz tohto druhu je schopný cez kultovú stavbu kontaktovať do neobmedzených vzdialeností v kozme. Zatiaľ sme boli schopní kontaktovať všetko do 10 umocnené na 100 kilometrov. Ale technika tranzu dovoľuje ísť ďalej. Ale problém je, ako rozumieť tak vzdialenému svetu mŕtvych alebo živej organickej hmoty. Na to nemáme jednoducho mozgový potenciál, aby sme to mohli vnímať reálne.
http://www.youtube.com/watch?v=9qyD3EjU0Gg
http://www.youtube.com/watch?v=nh4kODLjhnc
http://www.youtube.com/watch?v=LGuLoyrVl8I
http://www.youtube.com/watch?v=LCzvcNFKKus
http://www.youtube.com/watch?v=5jpkC0PcPiQ
http://www.youtube.com/watch?v=NksFvZAzKSA
http://www.youtube.com/watch?v=R8fQNuqMSqg
http://www.youtube.com/watch?v=sgNcUUitpaQ
http://www.youtube.com/watch?v=X7OeOvW-kqQ
http://www.youtube.com/watch?v=CQJYuPP8WLg
http://www.youtube.com/watch?v=J5DVCIajUFI
http://www.youtube.com/watch?v=BFmqF7WDEHA
http://www.youtube.com/watch?v=WTVm3cXqoLI&list=PL9738C…
http://www.youtube.com/watch?v=fGXLOt0ZbVc

http://www.youtube.com/watch?v=nHRVPKKZmA4
http://www.youtube.com/watch?v=pQ56TbHR4SY
http://www.youtube.com/watch?v=C2wxI1nxUv4
http://www.youtube.com/watch?v=4-v4zG7nkzQ
http://www.youtube.com/watch?v=XWQ75xBq3sU
http://www.youtube.com/watch?v=xjJeEP8-fAQ
http://www.youtube.com/watch?v=NxwgLkM6ycU
http://www.youtube.com/watch?v=uFgcmXRHcLU
http://www.youtube.com/watch?v=s4bWbErth8Y

Neolitická hudba
http://www.youtube.com/watch?v=cSLVsKnz9X4
http://www.youtube.com/watch?v=sHy9FOblt7Y&list=PL42B11…
http://www.youtube.com/watch?v=54Di5IPReJc
http://www.youtube.com/watch?v=VAioHaMLrMc
http://www.youtube.com/watch?v=7XqfjWCUgfk&list=PL228D9…
http://www.youtube.com/watch?v=1uvHtGI3L2Q
http://www.youtube.com/watch?v=BPhJ7bjD92k

Neolit – kultové stavby
http://www.youtube.com/watch?v=YFoWQWmdJkg&list=PL6B1CF…
http://www.youtube.com/watch?v=K8-P1fV7xeE&list=PLF9519…
http://www.youtube.com/watch?v=MAyJGi_Eg04
http://www.youtube.com/watch?v=j-gK2XY5Hbs
http://www.youtube.com/watch?v=G9K3DeRS83A&list=PL87E31…
http://www.youtube.com/watch?v=XdHTM4jzEyw&list=PL87E31…
http://www.youtube.com/watch?v=AyiKJNkfPPQ&list=PL87E31…
http://www.youtube.com/watch?v=7XqfjWCUgfk&list=PL87E31…
http://www.youtube.com/watch?v=heV7CebZKw8&list=PL228D9…
http://www.youtube.com/watch?v=7XqfjWCUgfk&list=PL228D9…
http://www.youtube.com/watch?v=a_VwZsTVlKw
http://www.youtube.com/watch?v=zt1qye87ZAg
http://www.youtube.com/watch?v=UBvi9RNBehA
http://www.youtube.com/watch?v=ZS4VhlZHTyM

Budha videá
Dostali sme sa k novej téme a to je budhizmus, ktorý opustil Indiu a presídlil do okolitých krajín ako je Tibet, Mongolsko, Čína, Japonsko a nielen tam. Budhizmu sa už venujeme dlhšiu dobu a podrobne sme robili Tibetskú knihu mŕtvych, potom sme robili tibetskú mágiu, mandaly a mantry. Špeciálne sme robili stavby Tibetu. Sypané mandaly tibetskými mníchmi. Špeciálne sme sa venovali Džogenu a jeho hlavnému Tulkovi, ktorý má podľa nášho vešteckého výkonu v sebe viacej ako 10 záznamov zomretých duchovných mystikov Tibetu a nielen z Tibetu. Budhisti sú zaujímaví aj tibetskými misami a ich mystickou rovinou. Tak isto ich modlitebné mlynčeky. Celkovo budhisti majú množstvo meditačných techník a ideme ich ešte hlbšie preveriť a otestovať.
http://www.youtube.com/watch?v=Pn9wqFIgfao
http://www.youtube.com/watch?v=zRJt-QWosCs
http://www.youtube.com/watch?v=LeJcgJmIN1g&list=PL31EA9…
http://www.youtube.com/watch?v=YaUr2Qewobs
http://www.youtube.com/watch?v=Stsse1N6Nu0
http://www.youtube.com/watch?v=L1vhLUIx868
http://www.youtube.com/watch?v=R09c2CYwdqI
http://www.youtube.com/watch?v=NY5X6-pjpzs&list=PL1F993…
http://www.youtube.com/watch?v=PRr3zTzoVhk&list=PL1F993…

Autor foto: Yvonnefm

Pridaj komentár