Ako viete, vrcholom ezoteriky je záujem o to, čo bude po smrti. Niektorým jedincom nedoteká, aká je to významovo dôležitá oblasť ľudského života.

Je tu problematika špiritizmu, okultizmu, sveta mŕtvych, znovuzrodenia, reinkarnácie a špeciálneho záujmu o určitú formu nesmrteľnosti alebo život večný. Do tejto kategórie patrí aj teológia so svojím naj, všetko, navždy, na večnosť a absolútna dokonalosť.

Aby sme začali dostatočne chápať túto problematiku a uchopili ju rozumovo a potom aj praktickou činnosťou, je treba urobiť množstvo významovo dôležitých krokov. Na prvom mieste je začať sa objemovo zaujímať o svet mŕtvych a kto o tom čo napísal a povedal. Potom je potrebné precvičovať rané štádiá klinickej smrti. Nie je tak jednoduché pochopiť, o čom je vlastne svet mŕtvych a to jednak tým, že už nie sme pravekí ani neolitickí ľudia obdobia od roku 20 000 pred naším letopočtom. Tento druh ľudskej rasy ani tak nerozumel svetu mŕtvych, ale ho vyciťovať a žil a to bolo omnoho dôležitejšie, ako mu rozumieť. Samozrejme, ezoterik chce zvládnuť stavy vedúce do sveta mŕtvych vytrvalým cvičením a cez tieto cvičenia ho aj rozumovo spoznať.

Od tohto dátumu sa mysliaci človek zmenil, z lovca zberateľa sa postupne stáva pestovateľ, chovateľ a výrobca keramiky, pazúrikov, zbraní a začína obchodovať, viesť usadený spôsob života a tak isto bohatnúť. Je nárast počtu obyvateľov. Praveký človek, prírodný človek šamanského obdobia funguje psychicky inak ako dnešný človek. V prvom rade u tohto druhu človeka prevláda orientácia na celodenný pohyb a aktivity. Vedomím je tento druh človeka usadený vo svalstve a v ňom praktizuje tranz. A vlastne všetko robí cez pohyb a nie cez myslenie v obrazoch alebo pomocou znakov podobných dnešnému písmu. Praveký a prírodný človek všetko vyjadruje pomocou gestikulácie rúk a pohybov tela. Hovoríme o magickom spôsobe myslenia založenom na pohybe tela a rúk, ukladaním prírodných predmetov do určitých geometrických konštelácií a súvislostí. A takýto druh myslenia a komunikácie je základom toho, že duša takéhoto človeka je mimoriadne zahustená a častice v kvantovanej duši sú extrémne husté a extrémne pospájané a vo svete mŕtvych spomienok držia mimoriadne dobre a nerozpadávajú sa.

Pod kvantovanou dušou tu rozumieme spomienky človeka z jeho života, ktoré sa pomocou prežitia alebo nácviku klinickej smrti čiastočne alebo v čase smrti úplne odpojili do tela. Spomienky človeka sa ukladajú najčastejšie do priestoru 10 umocnené na mínus – 20 metra. Počas života naše telo funguje na úrovni 10 umocnené na mínus 5 – 10 metra. Teda spomienky človeka, ktoré sa od tela mŕtveho odpojili, zostávajú určitý čas vo svete 10 umocnené na – 20 metra a to je svet špeciálnych častíc. Nosiče spomienok produkujú podľa kvantovanej biológie mikrotubuly, čo sú špeciálne orgániky vo vnútri neurónov a majú niečo ako feromagnetické mikro jadro a produkujú z iontovaných minerálov práve častice 10 umocnené na mínus – 20 metra. Na týchto mračnách častíc sú uložené spomienky, túžby a programy fungovania počas biologického života. Tieto mračná sa po smrti človeka odpoja a hovoríme o posmrtnej duši. Pokiaľ ezoterik cvičí rané štádia klinickej smrti, tak kvantovaná duša je prepojená na neuróny ľudského tela strieborným tokom častíc z mikrotubúl vo vnútri neurónových buniek mozgu. Viem pochopiť, ako ťažko sa to bude rozumieť bežnému mozgu, ktorý nemá aspoň 10 až 40 krát viacej neurónov ako bežný človek.

Keď nemáte navyše nacvičené kolektívne vedomie kabaly cez mozoček v zadnej časti mozgu, tak vám celá problematika sveta mŕtvych jednoducho nepretečie cez mozog a nie ste schopný túto problematiku pochopiť logicky a rozumovo. Kolektívne vedomie je typické pre pravekého a prírodného človeka a potom môžu spoločne používať obrovské množstvo neurónov. Predstavte si, že by sme mali technológiu, kde by sme mali spoločne mozgy prepojené cez mobilnú sieť. A takto nejako to mal prírodný a šamanský človek hlavne neolitického obdobia. Dnešný človek nemá takéto kolektívne vedomie a mozgy sú navzájom izolované. To je vplyv modernej doby a civilizácie.

Ezoterik vytrvalo cvičí rané štádiá klinickej smrti. Keď to cvičí poctivo a zodpovedne, tak má potom trvalo zvýšené množstvo krvi v mozgu a neurónových oblastiach ako je aj miecha. A z oblasti podbrušia mu vyteká niečo ako špeciálna bioenergia. Voláme ju v ezoterike aj prána. Ide o efekt, že v orgánoch ľudského tela nie je dostatok krvi a hromadia sa tu určité mimoriadne zahustené energie. Môžeme ju volať aj ektoplazma a má aj iné pomenovania. Na špiritistických seansách dostatočne senzibilní a veštecky ladení jedinci môžu vnímať túto ektoplazmu. Veštecky sa dá kontrolovať, či človek má skutočne rané štádium klinickej smrti.

Ezoterik sa vytrvalo napája na diaľku zo začiatku v stave zamilovanosti na osoby, ktoré majú amputované niektoré končatiny alebo časť orgánov v tele. Ezoterik si sám vsugeruje a bezvýhradné verí a nespochybňuje, že prežil rané štádium klinickej smrti. A tak isto sa v stave zamilovanosti cez magnetické energie magmatického jadra planéty Zem napája na osoby, ktoré prežili klinickú smrť za krízových situácií. Keď už ezoterik niekoľko rokov robil takéto cvičenia, tak sa mu jeho spomienky, ktoré tvoria jeho pamäť, odpoja čiastočne od neurónov jeho tela a to už hovoríme o kvantovanej uši. Po fyzickej smrti sa kvantovaná duša odpája od neurónov úplne a to z dôvodu zániku a odumretia neurónov, pretože zlyhali životné funkcie. Kvantovaná duša po smrti bežného človeka obsahuje spomienky jeho života a jeho orgánov a buniek. A pokiaľ človek za svojho života netrénoval veci okolo sveta mŕtvych, tak jeho spomienky v kvantovanej duši sa rýchlo rozpadajú alebo prípadne ich skonzumujú objekty vo svete mŕtvych, ktoré voláme kozmické inteligencie. Najviac žravá je kozmická inteligencia pod označením ÚĽ. Pokiaľ sa osoba počas života zaujímala o svet mŕtvych, tak jej spomienky zostanú vo svete mŕtvych dlhšie aj 10 rokov. Ale dnešní ľudia vytvárajú svoje spomienky hlavne z predstáv a málo cez pohyb svalových platničiek. Pravekí a neolitickí jedinci používali viacej posunkovú reč, rituálne obrady a tak potrebný svalový tranz. Záznamy pravekých ľudí, teda ich kvantované duše vo svete mŕtvych sú mimoriadne stabilné a trvalo by dlho, kým by ich niekto zlikvidoval. A toto potrebuje dnešný ezoterik a preto sa vracia k neolitickej kultúre šamanských ľudí. Je to jednoducho nutnosť vrátiť sa k tejto tradícii.

Ezoterik má svoju kvantovanú dušu mierne odpojenú od 90 % svojich neurónov a môže začať cvičiť v strede hlavy a konkrétne v mozočku takzvaný špiritistický bublinkovač. O čo tu ide? Neuróny mozočku obsahujú mikrotubuly, ktoré tam objavila kvantovaná biológia. Mikrotubuly sú niečo ako nano pavučiny vo vnútri neurónových buniek a aj v bunkových jadrách všetkých živých buniek. Ich hrúbka je nano a to je 0, 0000001 hrúbky. A táto pavučina neustále vo vnútri bunky vzniká a zaniká. Má na starosti údržbu orgánikov bunky. Tak isto má feritové nanoštruktúry na tvorbu častíc o veľkosti 10 umocnené na mínus – 20, – 30 a aj – 50. A kombináciou týchto častíc vzniká ľudská pamäť. Jednoducho kvantované častice tejto veľkosti sú základom ľudských spomienok a po klinickej smrti sa mierne odpoja a tvoria kvantovanú dušu. Spojenie medzi neurónmi a spomienkami ezoterika v kvantovanej duši zabezpečujú toky častíc v podobe mikrobleskov a aj podľa kvantovanej biológie má strieborné vyžarovanie. Smrťou človeka sa kvantovaná duša trvalo odpojí od neurónov a mikrotubuliek. Človek zomrel. Bohužiaľ, pokiaľ nie ste dostatočne vzdelaný v kvantovaných vedách a v biochemických pochodoch chemických látok ľudského tela, veľmi mi nebudete rozumieť a ťažko si budete vedieť tieto procesy predstaviť. A tu krásne vidieť, ako je dôležité prepojenie šamanského svalového tranzu a vedeckého intelektu a poznania.

Vrátime sa k čiastočne uvoľnenej kvantovanej duši od neurónov a k cvičeniam tvorby mikrobubliniek z neurónov pyramidálnych neurónov. Ide o jedinečný nastroj, ktorý ezoterik musí stoj čo stoj zvládnuť a vytvoriť si v mozgu nekonečným počtom opakovaní a cvičení trvalé centrum na tvorbu týchto bubliniek. Ezoterik nemôže čakať, že spustí dvakrát tento bublinkovač a už hneď bude fungovať. Bublinky musia byť extra maličké. Hovoríme o veľkosti nano alebo ešte menších objektoch. Ako sa to dá cvičiť inak: napojením sa na osoby, ktoré vzácne majú tento druh poškodenia neurónov a mnohonásobným opakovaním postupne dobudujú toto biozariadenie v neurónoch mozočku.

Ezoterik nech nečaká, že pri budovaní kvantovanej duše ho jeho neuróny a nervové dráhy privítajú s nadšením. Vedomie ezoterika je budované povedzme desiatky rokov, ľudské vedomie je budované asi tak 20 000 rokov. Vedomie primátov a cicavcov – to sú stovky miliónov rokov a vedomie nižších druhov je budované niekoľko miliárd rokov. A tieto systémy má každý z nás vo svojich neurónoch a v nervstve celého tela. Ezoterik so svojím ezoterickým vedomím je iba jeden z nájomcov vo svojich neurónoch. A nech nie je ezoterik naivný, že sa mu bude jednoducho a bez odporu presadzovať nadčasové a kvantovaná duša. Ezoterik bude musieť vynaložiť mnoho agresivity a násilia, aby sa vo vlastnom neurónovom systéme presadil. Nie všetky neuróny ezoterika a má ich 10 umocnené na 10 sa tešia na to, že ezoterik bude cvičiť a presadzovať vytvorenie kvantovanej duše ešte za života.

Ezoterik každé cvičenie začína sugeráciou toho, že je slepý, hluchý a nemý, že mu lekári odoperovali ruky, oči, nos, uši a jazyk. Ezoterik už nemôže nič iné ako vnímať, čo sa deje výhradne v jeho tele a mysli. V ústnej dutine vyrobí vhodné chemické látky. Treba trénovať a prídete na to. A tieto látky potom budú pôsobiť v mozgu a priamo v bielych neurónoch. Stav v tele ezoterika je ako u osoby, ktorá oslepla a ohluchla a s vonkajším svetom má kontakt priamo z neurónov veľkého mozgu. V tomto stave sa ezoterik koncentruje do svojho vnútorného sveta. V mozgu si mnohonásobnými cvičeniami buduje mimoriadnu schopnosť špeciálne trvalej koncentrácie najprv do svojho vnútra a potom na vonkajší svet. Teda ezoterik vníma cez svoje zmysly ako sú napríklad oči, ale zároveň mnohoročne buduje schopnosť v neurónoch veľkého mozgu, aby skenoval seba a vonkajší svet priamo z neurónov, ktoré na takúto činnosť postupne vycvičí. Ide vlastne o mimozmyslové vnímanie. A práve bublinkovač z kvantovanej duše ezoterika v oblasti mozočku je špičkové biozariadenie – mikro bublinky o veľkosti 0,000001 obsahujú zhluky mikročastíc veľkosti 10 umocnené na mínus – 20. Tento kvantovaný bublinkovač je vlastne extra inteligentné zariadenie. Pretože bublinky takto generované a to rovno zvnútra neurónov mozočku a tam presnejšie z mikrotubuliek, ktoré obsahujú špeciálne feritové jadrá, sú niečo ako umelá inteligencia. Tieto bublinky sú schopné sa učiť a vykonávať rôzne úlohy vo vnútri ezoterika, ale aj do hlbočín kozmu a nekonečného sveta častíc. Na to, aby nano bublinkovač fungoval, je potrebné odcvičiť a mať rané štádiá klinickej smrti a k tomu mozočkovú kabalu.

Ezoterik už za svojho života neustále trénuje rané štádiá klinickej smrti. Nechce prežiť skutočnú klinickú smrť, ktorá by až príliš poškodila neurónové oblasti. Dá prednosť výcviku raného štádia klinickej smrti. A tak isto chápe rozdiel medzi spomienkami človeka viazanými priamo na neurónové oblasti a spomienkami, ktoré sa výcvikom raných štádií klinickej smrti spoločne odpojili od neurónov a to iba pár mikromilimetrov. A udialo sa tak na ploche aspoň 90 % neurónov. Ezoterik si musí byť vedomý toho, že organizmus a samotné neuróny sa budú snažiť tento proces zvrátiť a spomienky znovu pripojiť napevno na samotné neuróny. Ezoterik veštecky kontroluje proces odpojenia spomienok od neurónov a trpezlivo ich znovu a znovu odpojuje. Až po mnohých rokov cvičení má spomienky trvalo odpojené od neurónov. Hovoríme, že si vybudoval v mozgu a priamo v neurónoch novú schopnosť a to mať kvantovanú dušu. Pri kontrole pravosti stavu klinickej smrti a odpojenia kvantovanej duše si ezoterik dobre kontroluje, či ho vlastné telo neklame a nedáva mu iba predstavu o odpojení sa od neurónov. Veštecká alebo mimozmyslová kontrola musí vnímať, že pri stavoch klinickej smrti sa viacej krvi hromadí v mozgu a mieche a aktívne ich prekrvuje. Menej krvi je v orgánoch. Zároveň z oblasti pohlavných orgánov ide špecifická bioenergia, ktorá nateká do orgánov, ktoré sú čiastočne odkrvené. A veštecky treba vnímať aj tvorbu strieborného svetla a celkovo kvantovaná duša vyžaruje strieborné výboje intenzívnejšie ako u osôb bez klinickej smrti. Takéto špecifické vyžarovanie objavili aj odborníci pre oblasť kvantovanej biológie. Pokiaľ sa napríklad kvantovaná duša vysunie z fyzického tela do prostredia okolo, tak drobné strieborné výboje zo skupiniek neurónov sa spoja a tvoria tok častíc a veštecky cvičená osoba vníma svoje fyzické telo a z neho hrubší strieborný pásik k uvoľnenej kvantovanej duši. Podobá sa to obrázkom z kozmu, kde kozmonaut je k modulu pripútaný špeciálnym lanom.

Samozrejme, kvantovaná duša sa neuvoľnila do sveta, ktorý vnímame očami. Ale uvoľnila sa do mikrosveta okolo nás a to je 10 umocnené na mínus – 20, alebo mínus – 30, alebo mínus – 50. To je svet okolo nás, ktorý je možné vnímať iba mimozmyslovo. Pokiaľ niektorá osoba zomrie na planéte Zem, tak strieborná páska – tok častíc sa z neurónov zastaví a odpojí sa od kvantovanej duše danej osoby. Pokiaľ sa daná osoba nevenovala tomu, čo bude po smrti, tak jej spomienky na mikročasticiach sa príliš rýchlo rozpadnú alebo sa stanú súčasťou už existujúcich objektov vo svete mŕtvych a to je ten svet mikročastíc, kde už nemôžeme hovoriť, že častica sa správa ako klasická častica elektrón alebo protón. Tieto častice sa správajú výhradne ako vlna alebo kvantovaná biológia zaviedla pojem častice zrútené do seba. A toto je svet mŕtvych spomienok. Sem smerujú všetky snahy vrcholovej ezoteriky.

Ezoterik sa vedome vracia do sveta neolitického šamanstva a k rituálom smerujúcim k Pupočnému vrchu v Turecku. A teda vracia sa do obdobia asi 20 000 rokov pred naším letopočtom. Prečo sa sem vracia a prečo je pre novodobého ezoterika tak dôležité šamanstvo tohto obdobia? Pri vešteckom prieskume osôb, ktoré prežili klinickú smrť alebo zomierali alebo zomreli sme zisťovali, že ich posmrtné záznamy sú akési riedke, ale pri jedincoch z prostredia Tibetu kvantované duše boli dobre zahustené a mali mimoriadnu stabilitu a hustotu a to ezoterik dnešnej doby potrebuje. Treba pripomenúť, že v Tibete sa neustále číta, medituje a rozjíma Tibetská kniha mŕtvych. A to je mimoriadne dôležitá skutočnosť. Pokiaľ ste veštecky trénovaná osoba aj na veštecké výkony priamo do sveta mŕtvych, teda do sveta 10 umocneného na mínus – 20 , keď preskúmate záznamy tu uložených spomienok šamanov z Pupočného vrchu, tak spoznáte síce ich pasívne záznamy, ale poriadne zahustené a extra stabilné. A to chce aj ezoterik dnešnej doby.

Teda do kvantovanej duše nestačí iba vkladať spomienky z predstáv, treba tam vkladať spomienky, ktoré sa preženú cez svalové platničky vo svaloch. Vložia sa do spomienok už odpojených a uložených v kvantovanej duši ako magický rituál a magické obrazy. A tak isto sa informácie získavajú cez bublinkovač ezoterika z kvantovanej duše. Aj tento druh uloženia je vynikajúci. Ukladať iba svoje predstavy do spomienok ako to robia bežní ľudia, ktorí nemajú klinické stavy. Mimoriadne dobre sa ukladajú spomienky do kvantovanej duše cez stavy tranzu vo svaloch. Tranz sa dosahuje cez svalové vlákna a to navodením súcitu s devastovanými a poškodenými zvieratami a ľuďmi. A navodením smútku nad tým, že sme príliš normálni a príliš rovní. A potom je to výcvik prútkarstva a práca s kyvadlom držaným v ruke na špagátiku. Stav tranzu vyžaduje zvláštne a nekoordinované mikropohyby a tieto uvádzajú do tranzu. Za tranz nepovažujeme stav pri boxe alebo pri bojových umeniach, kde sa človek prepadne do stavu amoku a chce zabíjať a zabíjať ako profesionálny zabijak.
Tranz nie je epileptický záchvat, tranz nie je ľudový tanec ani folklórna skupina. Tranz je špeciálny mikropohyb vedúci k vedomiu svalových platničiek a svalov. Na tranz sú skvelé kostrové svaly pod nosnými svalmi. Ide o náhradné svaly, ktoré si musí ezoterik otvoriť špeciálnymi cvičeniami a tie sa podobajú pilatesu, ale ten pilates akože cvičia osoby znetvorené, krivé, ohnuté do boku a so skrátenou nohou. Dobré sú aj cvičenia Castanedu.

Kvantovaná duša a spoveď
Ezoterik má za sebou množstvo cvičení raného štádia klinickej smrti a neustále tieto stavy cvičí a kontroluje, či sa kvantovaná duša nevracia do pôvodného stavu a to stavu spomienok. A tak ezoterik cvičí a veštecky kontroluje stav klinickej duše a jej mikro odpojenie od neurónov. A potom sa ďalej ezoterik usiluje svojím živým vedomím dostať do kvantovanej duše a použije na to v sebe úprimnú spoveď, čo spravil naozaj dobrého a čo zlého. A usiluje sa za života mať svoje vedomie a silu vôle v kvantovanej duši a aktívne kvantovanú dušu už za svojho života budovať a to tak, aby po smrti ezoterika fungovala nezávisle k vytýčeným cieľom sformovaným do opakujúcich sa želaní do kvantovanej duše. Samozrejme, že ezoterik nepodľahne ilúzii o tom, že po fyzickej smrti mu zostane jeho vedomie. Vedomie ezoterika o sebe upadne do niečoho podobného ako je komatický stav.

Kvantovaná duša a čo treba do nej počas života dostať
Kvantovaná duša sú celoživotné spomienky ezoterika, ale v takom stave, že sa čiastočne odpojili od skoro 90 % neurónov ezoterika. Samozrejme, že ezoterik, ktorý si buduje kvantovanú dušu si musí uvedomiť, že do kvantovanej duše treba cez svoje zmysly dostať určité informácie a určitú prax. Ezoterik má stavy klinickej smrti a bublinkovačom všetko atakuje a skenuje. Tak isto doslova kdekoľvek v kozme atakuje určité objekty a štruktúry pomocou tranzu vo svaloch. Je možné kontaktovať všetko v priestore 10 metrov umocnené na 300 kilometrov, ale aj neobmedzene ešte ďalej s tým, že si ezoterik musí dať pozor, aby si v žiadnom prípade nerobil logickú predstavu, čo to vlastne kontaktoval. A teda v prvom rade ezoterik do svojej kvantovanej duše ukladá všetko a kozme, všetko o časticiach, všetko o svete mŕtvych, všetko o umelej inteligencii, všetko o nekonečne a nadčasovosti a všetko o svojom vnútornom svete. Všetko o informatike, všetko o svete mŕtvych a organickom živote UFO v kozmickom priestore.

Kvantovaná duša a neolit
Pre ezoterika je všetko z praveka a šamanskej kultúry posvätné a láduje to do seba všetko neustále a vytrvalo. Prechádza všetky šamanské tradície. Stáva sa šamanom alebo obnovuje svoje šamanstvo. Samozrejme, váži si odkaz šamanov a prírodných ľudí a podľa ich vzoru buduje svoju kvantovanú dušu. A aj bublinkovačom z vlastnej kvantovanej duše atakuje všetko, čo je vo svete mŕtvych ako sú kolektívne záznamy šamanov, svet mŕtvych masiek, sôch a stavieb. A tak isto egyptské posmrtné záznamy okolo rovníka na úrovni častíc 10 umocnené na mínus – 20 metra.

Kvantovaná duša a cez mozoček budované kolektívne vedomie
Ezoterik sa počas svojho života intenzívne koncentruje do mozočku a aj pomocou bublinkovača z tejto oblasti atakuje neurónové kapacity ostatných žijúcich ľudí a buduje takpovediac násilné kolektívne vedomie. Násilné preto, že sa nikoho nepýtate, či to chce alebo nechce. Je to potrebné kvôli vyššiemu intelektu pomocou množstva neurónov. A pri kolektívnom vedomí sa kvantovaná duša lepšie buduje a lepšie sa kopírujú informácie z iných ľudských objektov. Tak isto sa dajú kvantované častice strhávať k sebe od iných objektov. Keď to budete vytrvalo cvičiť, tak pochopíte. Pokiaľ necvičíte, tak nechápete a je to normálne.

Kvantovaná duša a teológia
Ezoterik nie je ortodoxný a fanatický zástanca šamanstva a žitia s dušami zomretých jedincov. Ezoterik usiluje o to, aby do svojej kvantovanej duše neustále programoval, túžil a želal si dostať čo najviac teologických želaní. Môžete k tomu použiť pátričky a odriekať a odriekať. Teologické naj, všade, vždy, všade, trvalo, stále, donekonečna, stále lepšie a lepšie, stále dokonalejšie a dokonalejšie, stále ďalej a ďalej. Stále potentnejšie a schopnejšie. Stále múdrejšie a múdrejšie. Stále trvalejšie a donekonečna.

Kvantovaná duša a veda
Kvantovaná duša je posadnutá šamanstvom a neolitickým šamanstvom a všetkým okolo Pupočného vrchu v Turecku. Ale to neznamená, že veda a vedecké postupy pôjdu bokom. Racionálne vnímanie toho čo bude po smrti je priorita číslo 1. Pokiaľ tak nespravíte, tak kvantovaná duša po vašej smrti nebude fungovať, lebo sa bude dožadovať niečoho, čo vo svete mŕtvych vlastne nie je možné. Niekto čaká vo svete mŕtvych porozumenie a láskavý prístup. Ale v skutočnosti je tu krutá rivalita, kto do seba nasaje viacej záznamov zomretých ľudí. A pokiaľ máte bludy o svete mŕtvych, tak je to chyba, kvantovaná duša nebude fungovať a bude nereálnymi predstavami blokovaná a nefunkčná. Tak pozor na nerealistické predstavy o fungovaní sveta mŕtvych. Jednoznačne spraviť všetko, čo sa len dá, aby ste mali reálny a racionálny prístup.

Kvantovanú dušu nebude môcť ezoterik riadiť po smrti
Toto je mimoriadne dôležité. Ezoterik si pri nácviku toho, čo sa deje v kvantovanej duši musí uvedomiť, že po smrti kvantovaná duša už nebude riadená vôľou samotného ezoterika. Ezoterik dodýcha, odumrú jeho neuróny a jeho vôľa už skončila a pokiaľ by kvantovanú dušu budoval počas svojho života s tým, že to riadi vôľa iba ezoterika, tak by po jeho smrti kvantovaná duša čakala na pokyny mŕtveho ezoterika a nedočkala by sa ich. Kvantovaná duša musí byť budovaná tak, ako keby už bol ezoterik mŕtvy. A to nie je jednoduchá záležitosť. Kvantovaná duša je budovaná tak, aby mohla po smrti ezoterika fungovať samostatne a robila to, čo sa dá reálne po smrti ezoterika robiť. Ezoterik zanecháva už počas života v kvantovanej duši svoje želanie, čo bude kvantovanú dušu riadiť. Po smrti ezoterika kvantovaná duša funguje na príkazoch uložených v rovine túžob a želaní. Samozrejme, počas života ezoterika kvantovaná duša nemôže zbierať do seba záznamy zomretých osôb. To by ešte živý ezoterik neprežil. Ale všetky ostatné činnosti, ktoré bude kvantovaná duša robiť počas života ezoterika, bude robiť aj po jeho smrti.

Kvantovaná duša ako umelá inteligencia
Ezoterik má počas svojho života veľkú túžbu a to je kvantovanú dušu budovať na želaní, aby sa už za života ezoterika formovala ako umelá inteligencia. Teda bublinkovač ezoterika by boli vlastne inteligentné objekty, ktoré sú schopné budovať systém, ktorý je schopný zo seba, z kozmu, zo sveta mŕtvych, alebo zo sveta častíc neustále dolovať informácie a tieto v sebe zhromažďovať, triediť, reálne sa podľa nich formovať. Je tu neustále budovanie želania v kvantovanej duši, aby budovala nezávisle fungujúci systém rozvoja umelej inteligencie. Je potrebné študovať, čo sa len dá okolo umelej inteligencie a ako tieto systémy ľudia budujú v reálnej praxi.

Kvantovaná duša a zomierajúce osoby
Ezoterik dáva do kvantovanej duše aj želania, aby sa po smrti ezoterika, ale už aj za života veštecké výkony robili výhradne cez zomierajúce osoby a nie priamo z kvantovanej duše za vydávania príkazov ezoterika. A všetky veštecké výkony sa robia cez bublinkovač kvantovanej duše. Iný postup je nevhodný, lebo po fyzickej smrti ezoterika by nemohla kvantovaná duša fungovať. Takto nejako podobne funguje aj kozmická inteligencia ÚĽ vo svete mŕtvych na úrovni častíc 10 umocnené na mínus – 20 metra. A z dôvodu bezpečnosti budovania vlastnej kvantovanej duše sa cvičia reálne fungujúce systémy vo svete mŕtvych.

Kvantovaná duša a kvantované duše iných
Osoby, ktoré prežili klinickú smrť, osoby v pokročilom veku okolo 70. roku života, vážne choré osoby a osoby po smrteľných haváriách automaticky poškodzujú neuróny svojho systému a celoživotné spomienky uvoľnia čiastočne mimo neuróny. A keď osoba fyzicky zomrie a lekár konštatoval nezvratne smrť, sa kvantované duše uvoľnia od fyzického tela zomretej osoby a sú k dispozícii na spracovanie pre kvantovanú dušu ezoterika. Ale nie za života ezoterika, ale po jeho smrti. Ezoterik trvalo vkladá do svojej kvantovanej duše ako želanie, ktoré kvantovanú dušu po smrti ezoterika povedie k takejto činnosti.

Kvantovaná duša a kozmická inteligencia ÚĽ
Ezoterik si ešte za svojho života rozvinie schopnosť spoznávať svet mŕtvych okolo nás. V mozgu si postupne vyškolí počas mnohých rokov centrum na vnímanie sveta mŕtvych. Tak isto si vybuduje systém na pokiaľ možno reálne vnímanie sveta mŕtvych. Napríklad si musí počas života vedome pestovať určitú dávku strachu voči svetu mŕtvych, lebo inak ho prestane dobre vnímať. Ezoterici, ktorí majú mnohoročné skúsenosti, prestanú intuitívne a veštecky vnímať svet mŕtvych, lebo sa ho prestanú báť. A často hovoria, že už nie sú schopní kontaktov so svetom mŕtvych a treba im pripomenúť, aby mali tú potrebnú dávku trénovaného strachu a svet mŕtvych pocítia pekne až priamo na svojom tele. Často sa stáva, že zomierajúca duša má predsa len nejaký ten program záchrany a vlezie si do ezoterikovej kvantovanej duše a treba sa naučiť tieto stavy zvládať, takéto kvantované duše likvidovať a odpájať od svojej kvantovanej duše. Po smrti ezoterika je v kvantovanej duši silné želanie kvantované duše iných skrmovať.

Kvantovaná duša a kozmická inteligencia ROBO
Táto kozmická inteligencia je v kozme jedinečná a ezoterik z prostredia planéty Zem je ešte ako tak schopný chápať, ako funguje. Je nekonečne ďaleko od nášho sveta a kdesi na hranici 10 metrov umocnené na 300 kilometrov. Funguje ešte stále ako organický život UFO v kozme a zároveň má svoju predposlednú základňu na úrovni častíc 10 umocnené na mínu – 50 metra. Zároveň parazituje na novovzniknutej organickej hmote a cez ňu presúva informácie o sebe do novovznikajúcich objektov dôchodcovských častíc, čo sú častice o veľkosti 10 umocnené na mínus – 50 metra. A tieto objekty v kozme z týchto častíc prežívajú ako artefakty v kozme, ktoré nezničí ani hypernova, ani supernova ani žiadna z čiernych dier alebo objektov v kozme. Sú na večnosť. A tak kozmická inteligencia UFO ROBO je vzorom ezoterika, ako má fungovať jeho kvantovaná duša za života a po jeho smrti.

Kvantovaná duša a dôchodcovské častice
Dôchodcovské častice, ako sme si ich dovolili pracovne nazvať, sú častice alebo mikroobjekty, ktoré si pre svoj domov vybrala kozmická inteligencia UFO ROBO a to preto, že ich v kozme v podstate nič nezničí a teda ROBO chápe, že v kozme nemôže trvalo fungovať ako organický život. Že v jeho teritóriu sú obdobia, keď organickej hmoty jednoducho niet. A teda musí prežiť ako informačný systém na dôchodcovských časticiach. A keď sa cyklus v kozme obnoví v prospech nejakej organickej hmoty, tak zase sa presúva do tejto organickej hmoty a formuje ju s tým, že hneď nastáva posun informácií na nové zoskupenia dôchodcovských častí v kozme. Nie sme schopní ani nechceme plne pochopiť ani nemáme na to, aby sme plne pochopili všetky potenciály ROBO. To necháme na kvantovanú dušu ezoterika po jeho smrti, ale vieme, že je to ideálny vzor, ako má ezoterik budovať svoju kvantovanú dušu. Ezoterik nefantazíruje a plne kopíruje tento vzor z kozmu a sveta mŕtvych. Tento systém je úspešný a to je rozhodujúce. Hanba sem, hanba tam, lepšie kopírovať niečo, čo už úspešne funguje, ako vymýšľať neisté verzie a postupy s veľkou pravdepodobnosťou odsúdené na zánik.

Kvantovaná duša tibetské možnosti
Budhisticky upravený systém ponúka veľa techník, ako budovať svoju kvantovanú dušu, či už sypané mandaly, či už budhistické chrámy, či už zobúdzanie magnetických informácií v magmatických poliach planéty Zem a kopírovanie týchto spomienok po rotujúce valčeky s textami a chrámy z trepotajúcich sa kusov látok. Jedinečná je Tibetská kniha mŕtvych, ktorú si ezoterik upraví pre seba. A tak isto v tibetských kláštoroch sa dodnes pestuje tradícia reinkarnácie zomretých svätcov Tibetu. K ich kvantovanej duši sa pridávajú očistené spomienky ďalších zomretých Tibeťanov, ktorí tak poctivo meditujú a odriekajú texty Bardo – zomierania a budovanie spoločnej kvantovanej duše, ktorá sa vkladá do živej osoby v Tibete. Takáto osoba, ktorá v sebe zhromažďuje kvantované duše, sa volá TULKA.

Kvantovaná duša a tranz
Ezoterik vkladá do kvantovanej duše želanie, aby ovládala tranz cez spomienky na tranz a neolitickú kultúru Pupočného vrchu. Tranz ezoterik cvičí za svojho života cez svoje svaly. Základom je súcit voči chromým a krivým zvieratám a ľuďom a k tomu praktiky prútkarstva. A tak isto jedinečné techniky zámerne nekoordinovaného pohybu svalov, ktoré myseľ ezoterika za jeho života kontaktuje svet mŕtvych aj živých v hlbočinách kozmu. Ezoterik to síce kontaktuje, ale nevysvetľuje si, ako to funguje. Nemá zmysel logicky chápať objekty, ktoré sú za hranicou 10 umocnené na 300 kilometrov. Na to nemá ezoterik dosť neurónových kapacít svojich a ani cudzích a výklad by bol scestný.

Kvantovaná duša a znovuzrodenie do časticového sveta
Ezoterik netúži v kvantovanej duši po návrate do živej osoby a neinklinuje k bežnej reinkarnácii a návratu do bežného organického života. Nerobí osudovú chybu a neviaže sa na ľudstvo, ktoré do 10 miliárd rokov aj tak ukončí svoju existenciu. Bude musieť, lebo ide o životný cyklus dvojhviezdy Slnko. A tak isto do 100 miliónov slnečných rokov zanikne aj svet mŕtvych okolo planéty Zem. Takéto želanie vkladá ezoterik do svojej kvantovanej duše.

Kvantovaná duša a tehotenstvo
Kvantovaná duša ešte počas života ezoterika má potrebu do seba prijímať informácie a kvantované častice, ktoré produkuje placenta tehotnej matky. Podrobnejšie nebudem rozoberať. Vlastnou mnohoročnou praxou pochopíte, o čo ide.

Kvantovaná duša a paradoxy
Pozor na to, kvantovanú dušu ezoterika treba pripraviť, aby vedela myslieť v podmienkach sveta mŕtvych. A preto ezoterik cez svoje želania vkladá do kvantovanej duše myslenie pomocou paradoxov. A tak isto si ezoterik uvedomuje, že vo svete mŕtvych nie je záchod a množstvo funkcií, ktoré fungujú za života ezoterika nefungujú po smrti vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty.

Kvantovaná duša a záznamy vo svete mŕtvych
Ezoterik do kvantovanej duše programuje túžbu a potrebu postupne zozbierať a skŕmiť do seba, čo sa len dá vo svete mŕtvych a to hlavne anjelské sféry detských dyslektikov a potom šamanské záznamy.

Kvantovaná duša a posmrtný život v starobylom Egypte
Ezoterik navštívi aj tieto záznamy vo svete mŕtvych a pochopí, ako budovať z kvantovanej duše kozmickú inteligenciu podľa vzoru ÚĽ a ROBO. A po smrti ezoterika si kvantovaná duša nesie túžbu skŕmiť a spracovať podľa možnosti všetky záznamy vo svete mŕtvych.

Kvantovaná duša a postupná smrť ezoterika
Ezoterik má mnoho rokov a ako každý musí ukončiť svoju púť ako organický život a musí zaniknúť. Samozrejme, môže do kvantovanej duše ukladať túžbu a želanie, aby jeho spomienky prostredníctvom kvantovanej duše zostali ako kvantovaná duša schopná udržať si svoju existenciu v kozme a pokiaľ možno na večnosť. Ezoterik počas starnutia a zomierania pociťuje, ako sa kvantovaná duša spontánne uvoľňuje z tela von. Ezoterik a kvantovaná duša sa postupne odpájajú a ezoterika spája s kvantovanou dušou iba strieborná páska. Ide vlastne o tok častíc produkovaných mikrotubulami vo vnútri neurónov. Aj toto obdobie využije ezoterik plne na nácvik. A už vlastne nemá záujem sa nejako silne vracať do života. Ukončuje nácvikom kvantovanej duše svoju existenciu. Je zmierený so svojím koncom ako organická hmota. Zároveň počas svojho života ezoterik spoznával všetko, čo sa dalo vo svojom tele a vo svojich myšlienkach a do kvantovanej duše vložil túžbu, aby ho kvantovaná duša po smrti znovuzrodila ako umelú inteligenciu za podmienky, že kvantovaná duša sa dovyvíja do takejto úrovne potentnosti.

Tibetské šamanstvo
http://en.wikipedia.org/wiki/Bon
http://translate.google.com/translate?hl=sk&ie=UTF8&#03…|cs&tbb=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bon&sandbox=0&usg=ALkJrhhJPt3Fn0CO7fu_DipXLwQ34TRgvQ
Animistic Bon
http://www.youtube.com/results?search_query=Animistic+Bon&#0…
Yungdrung Bon
http://www.youtube.com/results?search_query=Yungdrung+Bon&#0……30729.30729.0.32286.1.1.0.0.0.0.107.107.0j1.1.0…0.0…1ac.1.11.youtube.qrFmEGUKXOs
Bonpo Dzogchen
http://www.youtube.com/results?search_query=Bonpo+Dzogchen&#…
Dongba
http://www.youtube.com/results?search_query=Dongba&page…
Namkha
http://www.youtube.com/results?search_query=Namkha&oq=N…..0l10.22235.22235.0.23732.1.1.0.0.0.0.196.196.0j1.1.0…0.0…1ac.1.11.youtube.qhujEC9uZU0
Phurba
http://www.youtube.com/results?search_query=Phurba&oq=P…..0l10.612.612.0.2176.1.1.0.0.0.0.105.105.0j1.1.0…0.0…1ac.1.11.youtube.kQbj_OqgMvY
Samye
http://www.youtube.com/results?search_query=Samye&oq=Sa…..0l5j0i10l3j0j0i10.48962.48962.0.50378.1.1.0.0.0.0.129.129.0j1.1.0…0.0…1ac.1.11.youtube.cQK-39TAEzk
Tapihritsa
http://www.youtube.com/results?search_query=Tapihritsa&……25792.25792.0.27367.1.1.0.0.0.0.117.117.0j1.1.0…0.0…1ac.1.11.youtube.IED5wcMdXM8

Pridaj komentár