Zozbieral som pre vás videá hlavne o Indii a jej duchovnom bohatstve. Problematike indických meditácií sa venujeme v určitej točiacej sa špirále už aspoň 15 rokov.

Začínali sme klasicky cvičeniami hathajogy, čo sú vlastne rôzne pozície tela – ásany. Tieto pozície môžu slúžiť ako cvičenia pre skľudnenie mysle a celého tela. Ale keď preniknete k základným jogínskym cvičeniam zistíte, že ich možno chápať aj inak. Napríklad ako živé písmená indického sanskritu, čo je vlastne indické písmo. Každá zvláštna pozícia v joge predstavuje písmeno v sanskrite. A skôr toto písmeno treba chápať ako piktogram a to je jedinečný znak na uctievanie a psychologické rozjímanie. Dôležité je pri meditácii zohľadniť, na akej meditačnej úrovni sa nachádzate. Teda či v meditácii začínate, ste pokročilí alebo už máte odcvičené rané štádiá klinickej smrti.

Sanskrit mantras
V zásade ide o zvukovú tradíciu v Indii, ktorá je mimoriadne rozšírená aj vďaka islamskej a arabskej kultúre. Stačí si spomenúť na minarety a neustále modlitebné texty. Jednoducho ide o zvukovú meditáciu, ktorú ezoterik do seba absorbuje v podobe rôznych zvukov. V Indii je silná tradícia výcviku jedinečných spevákov a hráčov na rôzne hudobné nástroje, ktorí sú schopní udržať túto meditačnú tradíciu na patričnej úrovni.
Je to v zásade pestrosť zvukov ospevujúcich rôzne indické ezoterické a náboženské smery.
http://www.youtube.com/watch?v=Jr5wT3CFwmk&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=kgyCL89ac2U&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=ucf7Yo6pcVo&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=oiePrPQtjk8&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=zNuHTG6TRfw&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=7JqJMfb8hC4&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=fkn2otrjpDw&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=vxxhlJdq9JA&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=Hyukw2dDL0o&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=7vXpG0VSAbg&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=tubPorXRMJY&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=TB43RcKFnf4&list=PLB38A5…
http://www.youtube.com/watch?v=nyR2oGfBEv4&list=PLB38A5…

Džinizmus
Ide o náboženský smer, ktorý sa orientuje na všetko, čo je atypické, zmrzačené, netradičné. A možno aj s vierou v to, že to, čo je znetvorené a atypické, je vyvolené a to pravé. A keď je niekto príliš normálny a štandardný, je to čudné. Je tu zaujímavá meditácia na to, kde si ezoterik vyčíta, že je príliš normálny a chce byť atypický, netradičný a iný. V praktickej rovine je to skôr o tom, ako prerobiť sám seba meditáciou na niečo iné a netradičné. Teda trvalo v sebe cvičiť nové schopnosti v zmysle bio pomôcok, bio zariadení a bio systémov netradičného vnímania toho, čo ľudské zmysly a ľudské prístroje nie sú schopné zaznamenávať. Ezoterik po 20 rokoch neustálych cvičení svojich neurónov sa už veľmi nepodobá vo svojich schopnostiach na bežného jedinca. Vonkajšia schránka je klasicky ľudská, ale to, čo sa odohráva v neurónoch trénovaného ezoterika je zásadne iné. V zmysle trénovania raných štádií klinickej smrti, schopnosti prenikať hlboko do svojich buniek, do kozmu a do sveta mŕtvych spomienok. A tak isto špiritistický bublinkovač z kvantovanej duše, čo sú spomienky odpojené od neurónov ezoterika.
http://www.youtube.com/watch?v=3BcuSKxW0qw
http://www.youtube.com/watch?v=58IOCgv41pg&feature=c4-o…
http://www.youtube.com/watch?v=rO_fdhWIoEQ&list=UUE7-HA…
http://www.youtube.com/watch?v=cbOM2pQNoJA&list=UUE7-HA…
http://www.youtube.com/watch?v=EhRjKsvCDL0&list=UUE7-HA…

Džinisti – chrámy
http://www.youtube.com/watch?v=v_ksa_0A57c
http://www.youtube.com/watch?v=j_rZPEJXAg8
http://www.youtube.com/watch?v=bfmywqeHu70
http://www.youtube.com/watch?v=mUILhFhOhcA
http://www.youtube.com/watch?v=YU_dWQbgOzE
http://www.youtube.com/watch?v=KP7x1etFdoE
http://www.youtube.com/watch?v=3B4zH_GGM2E
http://www.youtube.com/watch?v=V7UtkzwuHEk
http://www.youtube.com/watch?v=1E37hYqdLng
http://www.youtube.com/watch?v=jhCOswrzYec
http://www.youtube.com/watch?v=uStADVnutYI
http://www.youtube.com/watch?v=YBjyP-gVCZA
http://www.youtube.com/watch?v=fXG33KzA4uo
http://www.youtube.com/watch?v=YiyezEJTMfk
http://www.youtube.com/watch?v=OLg2dp6JoD8
http://www.youtube.com/watch?v=nPnBD56uAyY
http://www.youtube.com/watch?v=XcmdL9YOPc4
http://www.youtube.com/watch?v=aGpk9dtfgTI
http://www.youtube.com/watch?v=de4zbcM0fUU

Džinisti
http://www.youtube.com/watch?v=L0gv5iOATWo

Sikhizmus
Nájdete si tu niečo na spôsob Tuarégov v Afrike. Aj okolo Indie sú rozsiahle polopúšte a púštne podmienky. Sikhovia nám dávajú ezoterické osobnosti, ktoré prešli klinickou smrťou za pomoci slnečného úpalu. Ezoterik sa napája na takýchto jedincov a sugeratívne cvičí tento druh klinickej smrti a tak isto klinickú smrť spôsobenú uštipnutím hada. Sú to celkom stabilizačné fenomény pri nácviku klinických stavov. Ezoterik cvičí rané štádiá klinickej smrti od jedincov, ktorým boli amputované končatiny, alebo im niečo lekári odoperovali. Ezoterik cvičí rané štádiá klinickej smrti aj jedincov žijúcich na Filipínach, kde prítomnosť sopiek a magmatických zlomov vedie k stavom klinickej smrti. Tak isto sa cvičí klinická smrť spôsobená operáciou, pri ktorých sa schladzuje krv a celé telo a potom sa prevedú najčastejšie operácie mozgu. Tak isto sem patria aj momenty skutočnej smrti a definitívneho odpojenia kvantovanej duše od buniek ľudského tela.
http://www.youtube.com/watch?v=132YzTKqdXo
http://www.youtube.com/watch?v=744KW2O2Y5E
http://www.youtube.com/watch?v=NUXkujiC4jU
http://www.youtube.com/watch?v=yYCBpck4we0
http://www.youtube.com/watch?v=ZTv9asuROAY
http://www.youtube.com/watch?v=ipol4b23fjw

Sikhizmus
http://www.youtube.com/watch?v=7Fhwrgr6TCs&list=PLC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=sKw0GNC5Hak&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=DGsL99RBA8Y&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=zqOsQKgjwZ0&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=A75-ELGJJIQ&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=tLdFarYTcCw&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=Ak2N0GgURuk&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=ItwO_M2uhSE&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=SGZQwvNiV24&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=FLSAFuXkU3A&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=ttvYvVsNRuQ&list=SPC2F6F…
http://www.youtube.com/watch?v=6maqS5UZfvA
http://www.youtube.com/watch?v=H0p2ObGJBgk
http://www.youtube.com/watch?v=5wjxAFLt7bA
http://www.youtube.com/watch?v=ri7k3tbRjSg
http://www.youtube.com/watch?v=E3iUe9EH3OI

Guru meditation
http://www.youtube.com/watch?v=uL3MpSlBXek
http://www.youtube.com/watch?v=HxfkwYdg6Hs
http://www.youtube.com/watch?v=HajqNix0fkM
http://www.youtube.com/watch?v=__wxtpZs670
http://www.youtube.com/watch?v=__wxtpZs670&feature=c4-o…
http://www.youtube.com/watch?v=oXHsV6yaUtw&list=UUZk0uu…
http://www.youtube.com/watch?v=oHX5DZdICkU&list=UUZk0uu…

NanoArt
Ezoterik svoje duchovné snaženie smeruje do seba. Koncentruje svoje zmysly a časti mozgových štruktúr na to, aby prenikol do seba, do svojich orgánov, do svojich buniek a toho, čo má v bunkách. Je to rozhodujúci smer koncentrácie ezoterika do seba, spoznanie a ovládnutie svojich neurónov, aby zrealizovali duchovnú cestu a aj mimo seba. Hovoríme o tom, že ezoterik je osoba, ktorá spoznala seba a nakoniec seba a svoju myseľ jedinečne prerobí na niečo iné, ako sú bežné schopnosti ľudskej mysle. Ezoterik svoju cestu do seba mení na výcvik obrovského množstva mimoriadnych schopností. Svoje cvičené mimoriadne schopnosti, mimoriadny intelekt a celú genialitu orientuje čo najviac priamo do spoznania a ovládnutia seba, sveta mŕtvych a celkovo kozmického priestoru. Najmimoriadnejšie schopnosti dáva výcvik klinickej smrti a kvantovanej duše a v kvantovanej duši časticového bublinkovača, ktorý dovoľuje ezoterikovi prenikať do seba na úroveň prvkov, a tak isto prenikať do hlbočín kozmu. Ezoterik svojim časticovým bublinkovačom, ktorý funguje rovno z kvantovanej duše a najčastejšie v oblasti hlavy, preniká do vzdialenosti v kozme 100 umocnené na 300 kilometrov. A tak isto do mikrosveta na úrovni 10 umocnené na mínus 50 metra. Bez výcviku raných štádií klinickej smrti, kvantovanej duše a bublinkovača sa vlastne ezoterika nedá robiť. Po kvantovanou dušou tu rozumieme celoživotné spomienky ezoterika, ktoré začína mierne odpájať od svojich neurónov. Odpojí ich a dostane ich pár milimetrov nad svoje neuróny. Samozrejme, kvantovaná duša je spojená jedinečnými striebornými energiami rovno do mikrotubúl vo vnútri buniek. Treba upozorniť, že toto nie je návod na cvičenie raných štádií klinickej smrti. Pokiaľ sú tieto cvičenia robené neodborne rýchlo a neprofesionálne, môžu poškodzovať zdravie a psychiku. Po absolvovaní takýchto cvičení je potrebné prevádzať psychoterapie na stabilizáciu nového stavu a udržať si normálnosť konania a fungovania.
http://www.youtube.com/watch?v=dvUt697XQBQ
http://www.youtube.com/watch?v=TgkEB8BOAa0
http://www.youtube.com/watch?v=921Ose-pGFc
http://www.youtube.com/watch?v=BbulzoL46ro&list=PL0F88C…
http://www.youtube.com/watch?v=hYJX8qN8dWY&list=PL0F88C…
http://www.youtube.com/watch?v=fc1B_mrOfOA&list=PL0F88C…
http://www.youtube.com/watch?v=yyrpKAs4jSo

Nano
http://www.youtube.com/watch?v=ozMyRLTLYZY
http://www.youtube.com/watch?v=GL0im9b6GgU
http://www.youtube.com/watch?v=ARPWBq40xEM
http://www.youtube.com/watch?v=RBjWwlnq3cA
http://www.youtube.com/watch?v=Ibcr-B258J8&list=PL4BA11…
http://www.youtube.com/watch?v=NjgBnx1jVIU
http://www.youtube.com/watch?v=7sRZy9PgPvg&list=PLED828…
http://www.youtube.com/watch?v=eYrQ0EhVCYA&list=PLED828…

Nanomeditácia
http://www.youtube.com/watch?v=NICi2f6IHu0
http://www.youtube.com/watch?v=i4J6uC22Hwo
http://www.youtube.com/watch?v=S4CjZ-OkGDs
http://www.youtube.com/watch?v=To55y5wPsdU
http://www.youtube.com/watch?v=lCZVPROkB8E
http://www.youtube.com/watch?v=g_IaVepNDT4
http://www.youtube.com/watch?v=WBhw34EJafU

Pridaj komentár