Tento článok pojednáva o schizofrenickej povahe a jej skrytých schopnostiach v oblasti ezoteriky. Naďalej pokračujem v nácviku 4. pováh, ktoré sú opísané v predchádzajúcich príspevkoch. Tento rok sa koncentrujem na cvičenia schizofrenickej povahy, ktorá sídli v malom mozočku. Sídlenie tu chápeme ako trvalý nervový vzruch v nervových zakončeniach. Môže tu fungovať aj migrenózny volt súvisiaci so sexualitou. U všetkých pováh som ich trvalým cvičením posunul na plochy šedej kôry mozgovej. Schizofrenickú povahu som vytiahol do šedej kôry zadného mozgu. Hysterickú povahu do šedej kôry spánkových lalokov. Epileptickú povahu do šedej kôry temenného mozgu. Psychopatickú povahu do šedej kôry predného mozgu. U schizofrenickej povahy prehlbujem cvičenia, kde zabúdam na seba a neustále sa viacej cítim ako iná osoba. To využívam pri diagnostikovaní pacientov na diaľku z mena a priezviska danej osoby. Teraz už stačí iba slovný opis osoby. Neustálym nácvikom sa dokážem cítiť stále viac a viac ako niekto iný. Iba musím zabudnúť na svoje túžby a potreby. Keď je niekto schizofrenicky chorý, tak sa môže dostať do stavu, že sa na určitý čas stane niekým iným, alebo úplne stratí svoju totožnosť. Cez schizofrenickú povahu sa dá vytvoriť realistická bioenergetická maketa iného človeka, cez ktorú sa dá skúmať telo inej osoby na úrovni orgánov. Tak isto sa dá cez túto povahu skúmať všetko, čo je uložené v spomienkach človeka, teda čo všetko prežil. Cez túto povahu sa výborne skúma aj podvedomie iného človeka ako je sexuálne podvedomie, rodové väzby, astrológia spojená s budúcnosťou, ale dajú sa cez túto povahu vytvárať trojrozmerné predstavy z podvedomia. Mohli by sme povedať život s duchmi. Kto nemá túto povahu otvorenú, nemá veľkú šancu niečo v ezoterike znamenať a dokázať. Na začiatku som túto povahu nemal otvorenú a nemohol som robiť dostatočne kvalitné veštecké výkony. Musel som využívať služby mediálnej osoby, ktorá mala schizofrenickú povahu otvorenú až chorobným spôsobom, teda mala oslabené svoje ja, svoje túžby a želania. Tak isto som spolupracoval s iným médiom, ktoré prinášalo dôležité ezoterické informácie z mysle iných ezoterikov. Vytrvalým výcvikom tejto povahy som mohol robiť kvalitnejšie veštecké, liečiteľské a informačné výkony. Tento nácvik bol sprevádzaný aj psychickými problémami, ktoré som musel liečivými meditáciami prekonať. Dnes už v tejto povahe dokážem zájsť až na okraj utlmenia mojich želaní a mojich spomienok na seba samotného. Dokážem sa pohybovať a myslieť ako iná osoba. Samozrejme, že všetko má svoje hranice, za ktoré je už nebezpečné zájsť. Hranicou môže byť výkon kvalitného herca, ktorý bezchybne zahrá určitú postavu, ale po predstavení sa vráti do seba samého. Uvedomí si svoje priania a je si vedomý svojich spomienok. Ešte pre úplnosť doplním, že roztvorenie psychopatickej povahy uloženej v hlasivkách otvára magicko – prírodný spôsob myslenia, meniť zorný uhol pohľadu na problematiku tým, že sa v tejto povahe raz cítite ako žena, potom ako, muž, potom ako zviera. Tak isto táto povaha je základom šamanského spôsobu nazerania na svet ako duchov a božstiev. Epileptická povaha dáva ezoterike hustotu a silu a to tým, že dokolečka všetko opakuje a ako sa hovorí zhusťuje a dynamizuje. Sila úderu. Pre ezoteriku je najmenej vhodná hysterická povaha uložená v ústnej dutine.

Pridaj komentár