Tento príspevok sa venuje problematike meditačného zblíženia s mandalami. Môžete sa tu oboznámiť s rôznymi technikami vytvorenia mandál na fyzickej úrovni, ale aj v predstavách zo spomienok.V predchádzajúcich príspevkoch som odporúčal zadovážiť si zbierku mandál cez vyhľadávač obrázkov na internete. Keď ste tak spravili, je rozumné a určite aj príjemné prehliadnuť si vlastnú zbierku mandál a poriadne sa z každého kusu mandaly vytešiť. Skúste si na túto zbierku spomenúť. Je výborné, keď si dokážete spomenúť na čo najviac mandál z vašej osobnej zbierky. A keď mate chuť, tak pôjdete so mnou ďalej a skúsime si ďalšie techniky zapamätania a zblíženia s mandalami. Nezabúdajte, že svet mandál vznikal z minerálov, meteoritov a chemických prvkov. Uvedomujte si, že každá mandala prináleží určitému kameňu alebo chemickému prvku a vyjadruje božstvo samotné v objekte kameňa a chemického prvku. To majte vždy na pamäti.Teraz využite svoj archív mandál a niektoré si pokiaľ možno vytlačte farebne a tak veľké, aby ste ich mohli ľahko strihať nožničkami. Vytlačenú mandalu upravíme strihaním tak, že samostatne vystrihneme stred a samostatne vystrihneme to, čo zostalo okolo stredu mandaly. Zoženieme si tvrdšiu podložku, do ktorej môže zapichnúť bez problémov špendlík.Zoberieme vystrihnutý stred mandaly a presne v strede ho upevníme špendlíkom a to tak, aby sa vystrihnutým stredom dalo točiť do jednej alebo druhej strany. Uvedomujeme si stred mandaly ako niečo nehybné a zase ako niečo, čo sa môže okolo pevného bodu pohybovať buď doprava, alebo doľava. Môžeme stredom mandaly aj fyzicky pohnúť daným smerom. Tak isto si vystrihnutý stred mandaly predstavíme v hlave. Aj tu v predstave vnímame statický stav a stav pohybu. Vráťme sa k fyzicky vystrihnutému stredu mandaly, ktorý sme prišpendlili o podložku.K tomuto stredu pridáme to, čo zostalo po vystrihnutí stredu mandaly. Stred mandaly prišpendlený o podložku je statický a ostatnou časťou mandaly pohybujeme doľava alebo doprava. Tak isto si všetko predstavíme aj v spomienkach a v predstavách v hlave. Môže nastať aj iná situácia, keď je stred mandaly v pohybe a okraj mandaly je nehybný. Je možný aj variant, že stred mandaly aj okraj mandaly sa navzájom pohybujú.Keď ste si niektoré vytlačené mandaly nožničkami upravili a trochu ste sa mandalovo s nimi pohrali, je čas pozrieť sa do vašej galérie mandál a každú mandalu sa pokúsiť rozdeliť na stred a okraj mandaly. Zároveň je meditačne dobré dostávať jednotlivé časti mandaly do pohybu a statickej nehybnosti. Neberte túto hru vážne, jednoducho sa pohrajte. Aj dospelí majú právo sa aspoň občas vrátiť do detstva. Nielenže máte vo svojej mysli mandaly, ale už s nimi viete pohybovať. Mandaly ožívajú a takto získavajú svoju dušu.

Pridaj komentár