Tento príspevok sa zaoberá problematikou vešteckej techniky známej ako astrológia. Jej produktmi sú horoskopy rôzneho druhu. Nás tu bude zaujímať ezoterická astrológia, ktorá preniká v každom človeku do jeho neurónových systémov. Na začiatku by som sa vrátil k problematike definovania ezoterika. Ezoterik je človek, ktorý sa zaujíma o svoje vnútro alebo vnútro iného človeka. Teda keď skúmam, alebo si čítam niečo o vnútornom svete iného človeka, môžem tiež hovoriť o určitej duchovnej ceste. Čistá a kompletná duchovná cesta je vtedy, keď skúmam a zároveň meditujem na svoje vnútro či už fyzické, alebo psychické. Duchovná cesta je aj cesta napríklad zasvätenia reiki a jeho rozvinutia a prepojenia so psychikou meditujúceho. Keď pestujeme liečiteľstvo, veštectvo, náboženstvo do svojho vnútra alebo vnútra inej osoby, tak možno hovoriť o duchovnej ceste. Kedy v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o duchovnej ceste ? Napríklad vtedy, keď človek žije do vonkajšieho sveta okolo seba a jeho vnútro ho vôbec nezaujíma. Neskúma svoje vnútro, nepestuje liečiteľstvo, veštectvo alebo náboženstvo. Už aj štúdium medicíny, psychológie, psychiatrie, sexuológie je určitá ľahká forma ezoteriky. Čo možno považovať za super cestu ? To je tá najkomplexnejšia, keď ezoterik študuje medicínu, psychológiu, psychiatriu a sexuológiu. Keď tieto poznatky aplikuje na seba ako terapeut, liečiteľ, veštec, špiritista a aj ako astrológ. Zároveň skúma svoje vlastné vnútro, ale aj vnútro iných ľudí. Z tohto výskumu vytvára empirické zákonitosti a tieto tiež na seba aplikuje. Zároveň pomáha iným na duchovnej ceste. K tomu všetkému sa venuje náboženským systémom všetkých druhov. Napríklad realizuje aj iné systémy, systém reiki, feng shui, mandaly a podobne. Zároveň v sebe cvičí systémy iných ezoterikov. Verím, že som dostatočne empiricky definoval, čo je a čo nie je duchovná cesta. Určil som dve krajnosti a to krajnosť dokonalého ezoterika a druhú krajnosť človeka, ktorý nemá s ezoterikou nič spoločné. Od jednej krajnosti k druhej sú odtiene pasívnejšej alebo aktívnejšej duchovnej cesty do svojho vnútorného sveta. No vráťme sa k sľubovanej téme ezoterika a astrológia. Pred chvíľou sme si definovali, čo je to duchovná cesta a teraz by sme si mali empiricky definovať, čo je to ezoterika. Všetkých, ktorých zaujíma vlastné vnútro, ale aj vnútro iných ľudí, možno pomenovať slovom ezoterik. Iná otázka je, do akej miery je rozsiahla a činorodá aktivita ezoterika na duchovnej ceste do svojho vnútra? Tak isto by sme si mali definovať, čo je to astrológia. Nebude to jednoduché, pretože astrológia má svoje dejiny a to pekne rozsiahle. Astrológiu možno zaradiť do vešteckých techník. Keď porovnáme počty veštecky ladených osôb a astrologicky ladených osôb, tak zbadáme až zarážajúci nepomer. Pár astrológov a veľké množstvo veštíc. Nejde mi tu o presné čísla, chcem iba vyzdvihnúť existenciu nepatrného množstva astrologicky ladených osôb. Je jednoznačné, že astrológ preniká do vnútorného sveta seba samého, ale aj iných ľudí. Pomáha im orientovať sa v hlbokom podvedomí alebo nevedomí, kde nemá bežný človek prístup. Väčšina astrologických horoskopov je spriahnutá s vonkajším svetom a astrologicky ošetrenej osobe pomáha ešte lepšie sa nechať vonkajším svetom pohltiť a nemať čas na vnútorný svet. Je to pochopiteľné, ľudia, ktorí sa venujú svojmu vnútornému duchovnému rozvoju, nie sú tak finančne zdatní ako tí, ktorí žijú do vonkajšieho sveta. Komerčnosť astrológie je vskutku absolútna. A tento stav sa odráža aj na orientácii astrológie a spôsobe jej prezentácie. Preto som začal skúmať astrológiu, aby som z astrológie odstránil nános komerčnosti a mohol použiť astrológiu na skutočné poznanie svojho vnútorného sveta a tak isto vnútorného sveta iných ľudí. Komerčné využitie astrológie tu nie je podstatné a je to druhoradá záležitosť. V prvom rade bude astrológia použiteľná do vnútorného sveta človeka a to tak, aby podporovala duchovnú cestu ezotericky ladených ľudí. Navyše astrológia pretkaná komerčnosťou zabraňuje samotnému ezoterickému vývoju astrológie. Tento stav je aj u reiki, ktorý sa v drvivej väčšine používa na liečenie iných ľudí a iba málokedy je reiki aj meditačne využívané na duchovnej ceste. To možno povedať aj o iných meditačných systémoch ako je napríklad Silvova metóda. Najprv som sa naučil robiť bežnú komerčnú astrológiu, ktorej základom sa stali horoskopy. Nerobilo mi to žiadne problémy, asi som mal určité podvedomé predpoklady na tento druh vešteckých výkonov. Neskoršie som intenzívne študoval a precvičoval aj historické aspekty astrológie. Už vtedy som tušil, že je riadny rozdiel medzi astrológiou a astronómiou. V dejinách astronómie ako vedeckej náuke o kozme okolo nás sa použili konštelácie a názvy práve z astrológie ako techniky skúmania vnútra človeka. Preto tu vznikali a vznikajú nejasnosti s prepojením astrológie a astronómie. V zásade tu žiadne nie je. Iba v prípade, že obloha, planéty a hviezdy slúžia ako prostriedok prírodného veštenia budúcich udalostí. Teda ide tu o vešteckú techniku, pri ktorej sa veští z prírodných úkazov. Keď z hviezdnej oblohy vyveštíte možné budúce udalosti, tak ich môžete aplikovať do astrológie. Teda sú tu dva veštecké výkony a to astrologický a veštecký výkon z prírodných úkazov a to si treba uvedomiť ako dve zásadne iné veštecké techniky, ktoré možno za určitých okolností navzájom spojiť. No vráťme sa k samotnej astrológii. Keď mám definovať astrológiu, tak ide o veštecký výkon, pri ktorom sa špeciálnou technikou preniká do neurónov v ľudskom tele. Kde všade sa preniká a ako sa tam preniká je podrobne opísané v Rituálnej škole a Astrál sekcii. Pri tomto prieniku sa zisťuje, čo je v neurónoch zapísané v podobe obrazov. Zo získaných skúsenosti zatiaľ vyplýva, že tu nachádzame klasické zastúpenie pre bežných ľudí. Ďalej tu nachádzame obrazy typické pre ľudí s mimoriadnymi schopnosťami liečiteľskými, vešteckými, špiritistickými a iné. U niektorých nachádzam špeciálne obrazy súvisiace s náboženskou činnosťou. Teda klasika pre bežných ľudí, pre typ niečo ako šaman a niečo ako duchovný človek. Výskum v tomto smere iba rozbiehame. Podrobnosti v Astrál sekcii. Celkovo dovolí astrologické skúmanie zaujímavý pohľad na ezoterické dianie a umožní zahrnúť nekomerčnú astrológiu do vlastného duchovného rozvoja seba a iných ezoterikov.

Pridaj komentár