Spôsob likvidácie nežiaducich fenoménov pri 7. duchovných cestách cez 7 oblastí výskytu neurónov v ľudskom tele.

Treba si uvedomiť, že každá činnosť prináša aj negatívne vplyvy, ktoré treba aj ezoterike prekonávať. Ezoterik je osoba, ktorá si je vedomá toho, že samotná duchovná nesmie poškodzovať fyzické zdravie, psychické zdravie a šťastný osud.

V prvom rade sa ezoterik skoncentruje do seba a začne s likvidáciou toho, čo sa mohlo doňho odstať na základe prienikov do sveta mŕtvych, ktorý sa realizuje cez nahodenie raného štádia klinickej smrti. Ezoterik sa postupne koncentruje na každú časť tela a premosťuje svoju psychiku na všetko, čo sa spaľuje. Môže si dať pred seba aj zapálenú sviečku a psychicky tlačiť cez seba do horiaceho knôtu objekty zo sveta mŕtvych spomienok ako sú ľudskí reinkarnanti, kozmické inteligencie a tiež anjelské sféry. Prípadne sa na diaľku koncentruje na horiace meteority, spaľovne odpadu a metalurgické závody, kde sa tavia kovy. Všetko zo sveta mŕtvych sa dá likvidovať aj cez sugeráciu klinickej smrti a pocit zomierania. Tak isto možno požiadať zomierajúcu osobu, aby s jej súhlasom zobrala spomienky zo sveta mŕtvych a odniesla ich naspäť do sveta mŕtvych. Rovnako sa likvidujú aj objekty od špiritistických jedincov, ktorí ich môžu posielať aj na diaľku iným osobám. Do tejto kategórie môžu spadať aj UFO odtlačky bunkového vedomia zo sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik vie, ako môžu tieto odtlačky škodiť jeho telu a osudu aj blízkych osôb.

Ezoterik musí dokázať už teraz po rozbehnutí UFO ezoteriky likvidovať aj UFO odtlačky organického života na planéte Zem. Musí vyvinúť psychické úsilie, aby takéto odtlačky boli zlikvidované. Tak isto treba likvidovať odtlačky UFO organického života v kozme dohodnutými technikami.

Ezoterik prekontroluje všetky oblasti výskytu neurónov a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie, samotné bunky v tele. Napojí sa na diaľku na zomierajúcu osobu a požiada ju, aby mu niektoré neželané spomienky pozmenila na bodky a čiarky. Pokiaľ sú oblasti dobre pozmenené, tak z každej oblasti vyteká na povrch tela aurická energia a vytvára aurický obal zahustenejšej podoby. Z veľkého mozgu vo veľkosti pretekárskej helmy, z mozočku okolo celého tela ako lúče svetla, zo stredného mozgu 10 centimetrov na povrch tela, z miechy aj meter okolo tela, z brušného mozgu sa tvoria kužeľovité útvary dĺžky aj 1 meter, z ganglií sa tvoria futbalové lopty, z buniek za asistencie mozočku a vhodnej rezonancii na membráne tela sa tvoria drobné 10 centimetrové neóny.

Potom si ezoterik zájde v autohypnotickom stave do stredného mozgu, kde má snovú pamäť a znovu požiada zomierajúcu osobu, aby mu vyčistila zo snov tie snové symboly, ktoré by poškodzovali spánkové pochody, ktoré by mali v noci liečiť celý organizmus, mali by previesť psychické upratanie a nelikvidovať to, čo ezoterik nameditoval. Riešiť pracovné a osudové problémy. Spolupracovať s anjelskými sférami bielej línie do snov. Tak isto ezoterik v polospánkovom stave prevádza očistu seba na základe usmernenej snovej symboliky. Môže si predstavovať určitý druh pohybu a zároveň aktivity v nervových platničkách.

Potom si ezoterik skontroluje podvedomé obaly v tele. Ide o objekty veľkosti tenisovej loptičky vytvorené akože z mydlovej bubliny. Obsahujú spomienky, kam sa uberá ezoterikove podvedomie. Ezoterik si dáva pozor, aby mu ho niekto nepozmeňoval a určitými vhodnými technikami si ho uprace.

Ezoterik pracuje v mieche proti depresiám. Pokiaľ nemá chuť na niečo a nedokáže sa do toho prinútiť, tak si predstavuje v každom kúsku miechy od stredného mozgu až po kostrč, ako sa mu to nechce robiť a nejde to a a nejde to. Po určitom čase predstáv, ako to nejde, sa neuróny miechy prepnú do stavu, že to pôjde. Je to vhodná pomôcka na prekonanie nechuti niečo robiť, niečo dosahovať a vykonať. Pokiaľ ezoterik cíti, že ide robiť životnú hlúposť, tak si ju s koncentráciou do miechy predstavuje, až kým nemá v mieche pocit nechuti ísť to spraviť.

Ezoterik vie o liečivých silách v brušnom mozgu, ktorý sa nachádza v neurónových gangliách v stene čriev. Ide o pudy a to sebazáchovy, rozmnoženia, teritoriálny a bunkový. Dajú sa v rámci geriatrického programu prinútiť, aby pracovali na ezoterikovom zdraví. V brušnom mozgu je aj zvierací mozog, ktorý je dobre občas ventilovať. Koncentrácia do čriev a v predstavách spraviť čokoľvek, čo nariadi, ale iba v predstavách a nie fyzicky v reálnom živote.

Nakoniec sú tu anjelské sféry ako odtlačky zo sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik si nahodí stav dieťaťa a okolo detskej žľazy si nahodí kópie anjelských sfér bielej línie zo zasvätení. A to všetkých druhov. Ide o anjelské sféry, ktoré vytvorili detskí dyslektici s veľkou detskou žľazou, ktorí počas života robili iba jednu činnosť s jedným materiálom. Po smrti sa vo svete mŕtvych objavuje anjelská sféra. Ezoterik sa riadi pokynmi anjelských sfér, ktoré ho chránia pred psychickým prienikom iných osôb. Snažia sa pôsobiť vhodne a múdro na iných ľudí, aby spoločne spolupracovali. Pokiaľ chce ezoterik posilniť vplyv anjelských sfér, tak si otvorí komické vedomie a premostí spoju psychiku dočasne do sveta mŕtvych spomienok. Samozrejme k anjelským sféram. Tak dosahuje nad inými, ktorí majú biele anjelské sféry, určitú prevahu. Ezoterik si uvedomuje aj rôznu hustotu anjelských sfér ako priezračná, biela, zlatá, diamantová a pulzačná.

Pokiaľ sa ezoterik skoncentruje do šedej kôry veľkého mozgu, tak tu môže prevetrať či už hysterickú, psychopatickú, epileptickú, ako aj schizofrenickú povahu. Tak isto sa tieto 4 povahy nachádzajú v oblasti stredného mozgu.

Nakoniec sú tu sexuálne predstavy, sexuálne spomienky a ovládanie vlastnej sexuality na liečivé účely, psychickú vitalitu. Je vhodné udržiavať si sexualitu na vhodnej uzde alebo ju povzbudzovať, aby nevyhasla.

Pridaj komentár