Mojim podstatným problémom je, že napriek tomu, že chcem ľuďom pomáhať, nemám dostatok sebadôvery, som veľká trémistka, málo si verím a to ma dosť obmedzuje (aj oslabuje). Chcem to riešiť, ale neviem ako. Mám dva extrémy povahy ,niekedy sa cítim dobre ako ryba vo vode a inokedy som ako malá sivá myška. Po jednej stránke som milá a po druhej viem byť niekedy až agresívna, čo ma veľmi mrzí, pretože si to väčšinou odnesú moji najbližší. Chcem zharmonizovať svoje správanie a nadobudnúť zdravé sebavedomie, poraďte mi ako na to. Srdečná vďaka.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na vaše pocity a prejavy nízkej sebadôvery. Bohužiaľ, tento prvok vašej psychiky má hlboké korene, máte otvorenú prahistorickú myseľ, ktorá vyvoláva neistotu a nízku sebadôveru. Pokiaľ by ste to chceli zvládnuť, museli by ste sa zaoberať šamanizmom, zvládnuť koncentráciu do brušného mozgu, ktorý je v stene hrubých a tenkých čriev a tiež zvládnuť šamanskú ritualistiku. Potom by sa dal tento vplyv ovládnuť. Podrobnosti nájdete v Šamanizme na mojich stránkach.

Zdravotný stav
Mali by ste sa zaujímať o stav štítnej žľazy.

Psychický stav
Aurický obal je stabilizovaný okolo fyzického tela a nemožno hovoriť o psychických problémoch.

Povaha
Ste hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má stále neistotu a pocit, že veci okolo seba nezvládne.

Sexualita povahy
Je neštandardne posunutá do oblasti ganglií v tele. Ganglie sú neurónové oblasti veľkosti šošovice, ktoré sú pri každom svale, kosti, orgáne. Sem preniká sexuálna energia a otvára prahistorické vedomie nižších zvierat. Pre tento stav je typická neistota a odpojenie od vonkajšieho sveta. Môže byť pocit, že odpadnete.

Pred narodením
Počas tehotenstva matky sa nadštandardne vyvinula zložka prahistorického vedomia, ďalšie zložky sú rozvinuté slabšie.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov mozočku. Sú tu obrazy chrobákov a pavúkov. Na konci archetyp muža s hlavou chrobáka. Naznačuje to na rozvinutie prahistorickej psychiky. Takú psychiku majú ľudia otvorenú výnimočne.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasti neurónov veľkého mozgu. Všade obrazy boja chrobákov a ľudského vedomia.

Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. Tu neustále bojujete s týmto typom vedomia. Ľudské verzus prahistorické vedomie.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. Celkovo v rode boli osoby, ktoré mali toto vedomie otvorené a robilo to aj im problémy.

Pridaj komentár