A 136 – Nedarí sa mi – 2004-06-22 14:17:04


Nedaří se mi v karieře ani ve vztazích. O cokoliv usiluji, to se mi nepodaří. Ztratila jsem schopnost se rozhodovat, protože nevěřím , že jsem schopná se rozhodovat správně a usilovat o správné vztahy pracovní pozice i koníčky…..

Saša Pueblo – Nedarí sa mi – 2004-06-22 14:18:51


Povaha
Ste hystericko-schizofrenická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine a mozočku. Hysterické osoby vždy niečo preháňajú, schizofrenické osoby nemajú svoje ego a chcú žiť hlavne život iných. Bližšie v Psyché škole na mojich stránkach.
Vašu povahu charakterizujú tieto dva obrazy: obraz chaoticky konajúcej osoby, ktorá sa chvíľu venuje jednej veci, potom zase inej a nevie, čomu sa má venovať. Veľa vecí rozrobených a málo dokončených. To nie je dobrý stav psychiky, vyžaduje zvládnutie hysterických stavov. Druhý obraz naznačuje neochotu pomáhať iným, pretože sú nevďační, za vašu snahu a dobrotu sa vám iba vysmejú. Naučte sa realizovať vlastné ciele. Chýba tu vlastné ego a vlastné ciele. Namiesto toho, aby ste hľadali s inými harmóniu, tak sa ich naučte ovládať a pomáhajte iba tam, kde je to aj pre vás niečím výhodné. Sebectvo – to je ego a vaše psychické zdravie.
Sexualita povahy
Je eskimácka, bioenergeticky ide do okostnice na povrchu kostí. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá svoje ambície zamerala do svojho vnútra a do svojej fantázie. Zlá výchova v detstve k ženskému princípu, krb, deti, manžel a vareška. Úspech realizujete iba v predstave a nie v živote. To vás uspokojí a život vonku je potom bez skutočných ambícií.
Astrológia sudičky
Skúmam zoskupenie neurónových schém v mozočku. Naznačuje to tu na určité poslanie v tomto živote. Nachádzam tu biely priestor a dušu mŕtvej osoby, so smrťou ktorej ste sa nezmierili. To nie je dobré, na mŕtvych ľudí treba zabudnúť. Určité špiritistické schopnosti, ale aj zvláštny osud. Bližšie Plazmatická škola.
Astrológia psychiky
Skúmam zoskupenie neurónov v šedej kôre veľkého mozgu. Tak isto sú tu obrazy mŕtvej osoby a nechuť zmieriť sa so smrťou tejto osoby. Kľud duše.
Astrológia planét
Skúmam oblasť stredného mozgu. Dominuje tu veľká planéta Venuša, čo naznačuje na možnosť úspechu vo všetkých smeroch. Všetko je však zakryté informačným poľom mŕtvej osoby. To bráni úspechu.
Rodová karma
Skúmam predkov v rodostrome a vplyv na súčasný osud. Jednoznačne znovu všetko prekryté dušou inej osoby a neustály tlak, aby ste boli neúspešná. Túto mŕtvu osobu ste mali veľmi rada.
Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas raného detstva. Celková vzrušivosť: na mŕtvu osobu. Povrchová vzrušivosť: na mužov. Pohlavná vzrušivosť: nekomentujem. Citová vzrušivosť: k Bohu. Celkovo zložité sexuálne podvedomie.
Duchovná úroveň
Je mimoriadne vysoká, city, láska, dobro sú pre vás všetkým. Toto preháňanie vám iba škodí. Skúste tieto emócie skrotiť.
Traumatická udalosť
Vnímam ako čiernu bodku pri vašej postave a to je jednoznačne smrť blízkej osoby. Pokiaľ sa od duše mŕtvej osoby neodpútate, tak vás osud bude zložitý a nejasný. Iná možnosť je naučiť sa ovládať tento fenomén vo vašej psychike. Odporúčam Plazmatickú školu na mojich stránkach. Saša Pueblo

Pridaj komentár