Zahájili sme základný výcvik špiritistických schopností, ktoré dovoľujú vytvoriť komunikačné schopnosti s informačnými poliami mŕtvych ľudí. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku. Nájdete si ako MP3 medzi zvukovými nahrávkami.
Celkovo potešilo, že sme začali so systematickým kurzom nácviku špiritistických schopností. Kurzu sa zúčastnili osoby, ktoré majú v sebe tento fenomén alebo tento fenomén získali, teda vlastnia v sebe prinajmenej jedno informačné pole mŕtvej osoby.
Pokiaľ ste sa rozhodli stať sa dobrovoľným špiritistom, tak špiritizmus treba cvičiť dôsledne. Na druhej strane v ezoterike bez špiritistických schopností kopete, ako sa hovorí, druhú triedu. Ezoterika bez špiritizmu ja iba polovičná ezoterika.


Na to, aby ste sa stali plnokrvnými špiritistami je potrebné podstúpiť základný výcvik, pri ktorom zvládnete fantómové bolesti. Takýmto výcvikom sa stávate vedomým špiritistom a tí, ktorí sú už špiritistami, získajú kontrolu aj nad touto zložkou svojej psychiky. Predstavíte si, ako idete na chirurgiu a tu vám odrežú obidve ruky. Keď sedíte, tak ruky si dáte za chrbát, aby ste mali lepší pocit počas cvičenia. Ruky máte za chrbtom a z týchto rúk sa musíte pokúsiť vytiahnuť ruky fantómové. Teda máte pocit, ako keby ste mali ruky nie za chrbtom, ale pred sebou. S týmito rukami robíte alebo sa pokúšate robiť všetko tak, ako keby boli živé. Každý pohyb sa musí podobať pohybu fyzických rúk. Iba veľa opakovaní robí majstra aj v tejto oblasti.
Keď ste si vytvorili fantómové ruky, tak sa ich naučte zväčšovať alebo zmenšovať tak, ako sa vám zachce. Napríklad z nich vytvoríte dutú guľu. Môžete z nej vytvoriť dlhý lúč ako nekonečnú dlhú špagetu. Touto bioenergetickou špagetou zájdete až na miestny cintorín, kde sa zastavíte koncom špagety na kostiach mŕtvej osoby. Vyberajte si osoby, ktoré chcú kľud duše a nie sa vrátiť medzi živých ľudí. Najlepšie niekoho z rodinných príslušníkov. Cez bioenergetickú špagetu zosajete do seba informačné pole mŕtvej osoby a premiestnite túto mŕtvu informáciu do svojho fyzického tela tak, ako keby sa predstava nekonečnej špagety stiahla do predstavy fantómovej ruky.
Znovu sa vrátite na chirurgiu a teraz si necháte vybrať fyzické oči. Uverte tomu. Zatvorte si oči a predstavujte si, ako všetko vidíte ako s otvorenými očami. Po chvíli výcviku spojte svoje fantómové oči s fantomovými rukami. Fantomovými rukami sa dotknete fantomových očí. Potom fantómové ruky a fantómové oči spojíte s očami a rukami mŕtvej osoby, ktorú ste nasali do seba z cintorína. Vaše fantómové oči sa stali očami informačného poľa, ktoré ste zosali do seba. Pokúsite sa vidieť ako informačné pole mŕtvej osoby. Tak isto prepojíte aj svoje fantómové ruky s rukami mŕtvej osoby, ktoré ste zosali do seba.
Znovu zájdete na chirurgiu a necháte si odoperovať fyzický mozog. Zostane iba fantómový mozog, ktorý si spomína na mená a priezviská mŕtvych osôb. Takto najlepšie špiritisticky naladíte svoj mozog do fantómového mozgu. Svoj fantómový mozog spojíte s imaginárnym mozgom informačného poľa mŕtvej osoby a pokúsite sa rozumieť mŕtvej osobe, čo prežila a ako bude na vás vplývať.
Po určitej komunikácii vrátite informačné pole naspäť do hrobu. Pomôžete si predstavou smoly, krížika, stuhy, mincí, medu, sklenených nádob, päťcípych hviezd a podobne. Informačné pole vrátite do hrobu cez fantómovú ruku. Na koniec cvičenia zájdete na chirurgiu a necháte si naspäť zašiť všetky orgány, ktoré ste na začiatku nechali na chirurgii. Tým máme úvodné cvičenie za sebou.

Pridaj komentár