Mojím problémom je znížená imunita kvôli antibiotikám.

Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, čo sa vlastne deje vo vašom organizme. Veštecké vyšetrenie potvrdzuje, že príčinou vašich problémov sú agresívne biele krvinky a zle fungujúca detská žľaza. V lekárskom slovníku možno hovoriť o neadekvátnej imunitnej reakcii a následne o stave roztrúsenej sklerózy. No všetko musia potvrdiť lekárske testy.

Diagnostika 6. neurónových oblastí tela: kyvadlo obkreslilo veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu a ganglie. Neobkreslilo drobné ganglie v stene tenkých a hrubých čriev, čo je tzv. brušný mozog, ktorý riadi tráviaci systém a pudovú zložku správania. Stupeň chorobnosti neurónov je 60 – 80, čo je bežiaca chorobnosť. Príčina tohto stavu je klimakterický atak z oblasti vaječníkov. Hromadenie prehnanej nervovej aktivity.

Diagnostika kostná dreň: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Biele a červené krvinky v poriadku.

Diagnostika krvné riečište: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú.

Diagnostika nervstva tela: kyvadlo neobkreslilo nervový uzol pod stredným mozgom. Nervové dráhy a zakončenia obkreslilo chaoticky. Nervové zakončenia neobkreslilo všetky. Stupeň chorobnosti nervovej sústavy je 60, čo je pozvoľna sa rozbiehajúca chorobnosť. Príčinou sú agresívne biele krvinky, ktoré decimujú bunky nervového systému. Nesprávne kódovanie bielych krviniek v detskej žľaze. Detská žľaza alebo jej zbytky nie sú v dobrom zdravotnom stave. Najviac poškodená je oblasť tenkých a hrubých čriev.

Diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú.

Diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo hypofýzu, epifýzu, štítnu žľazu, prištítne telieska, nadobličkovú žľazu, vaječníky. Stupeň chorobnosti je 60, čo je začínajúca chorobnosť. Príčina je agresívna útočnosť bielych krviniek. Celkové oslabenie všetkej hormonálnej činnosti.

Diagnostika trávenia: kyvadlo neobkreslilo slinné žľazy, žalúdok, pankreas, tenké črevo, hrubé črevo. Stupeň chorobnosti je 60-70, čo je rozbiehajúca sa chorobnosť. Príčina je znovu v bielych krvinkách, namiesto starostlivosti o mikroflóru napádajú zdravé bunky. Detská žľaza nesprávne kóduje biele krvinky.

Diagnostika orgánov a častí tela: kyvadlo neobkreslilo žiadny orgán. Všade agresívna útočnosť bielych krviniek.

Diagnostika imunitná: celkovo je imunitná reakcia organizmu extrémne prehnaná a to 6 –násobne. Príčinou je detská žľaza a kódovanie T a B lymfocytov v tejto oblasti. Detská žľaza sa vnútorne vyvíja geneticky nesprávnym smerom. Už teraz možno vnímať zmeny do roviny buniek jašterice a nie ľudských buniek. Liečba by sa mala viesť do tejto oblasti alebo likvidácia detskej žľazy a náhrada vytvorená organizmom v okostici alebo priamo v kostnej dreni. Máte silný nábeh na roztrúsenú sklerózu, ktorú spôsobuje imunitný systém.

Toto je iba hrubý odhad toho, čo sa môže diať v organizme. Je potrebné, aby to potvrdili alebo vyvrátili lekári.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.