Venujeme sa tu problematike organického života v kozme. S organickým životom sa kontaktujeme cez niekoľko systémov v ľudskom tele a psychike. Organický život v kozme ako prirodzený proces vývoja v kozme. Psychické premosťovanie organického života na planéte Zem a iného organického života v kozmických diaľkach.

Každému z nás je jasné, že v kozme existuje organický život a ľudská rasa je jasným dôkazom a nielen ľudská rasa, ale aj všetok organický život na planéte Zem je dôkazom existencie života v kozme. Z vedeckého bádania je každému jasné, že na planéte Zem prebieha určitý vývoj organického života. A dnes už nikto nemôže odškriepiť, že organický život na planéte Zem začal od tých najjednoduchších foriem života a to jednobunkových organizmov, ktorých základom sú organické prvky. Jednoducho planéta Zem spĺňala a tvorila vhodné podmienky a predpoklady. Život mohol napredovať a formovať sa do dnešnej podoby. A dá sa predpokladať, že pokiaľ sa v nekonečných diaľavách vytvoria určité vhodné podmienky, tak vývoj pôjde od anorganickej hmoty k organickej hmote. Je naivné si myslieť, že organická hmota hoci v tej najjednoduchšej forme sa môže len tak presúvať nekonečným priestorom v kozme. Kozmos je príliš rozsiahly a jednotlivé oblasti sú príliš izolované. Bohužiaľ, dnešný človek má skreslené predstavy o vzdialenostiach v kozme. Myslí si, že súhvezdie Barana, kde možno nájsť jednoduché formy života, je tam za rohom tej budovy. Človek si tú vzdialenosť nedokáže dobre predstaviť. Pokiaľ dnešný človek verí v organický život v kozme, myslí si, alebo si predstavuje, že sa bude podobať na človeka. Takéto predstavy z predného mozgu sú zavádzajúce a nerešpektujú rozmanitosť kozmického priestoru. Pokiaľ je niekde organický život, tak sa bude len minimálne podobať organickému životu na planéte Zem.

Pokiaľ ezoterik psychicky preniká do kozmu a snaží sa tieto psychické prieniky vyhodnocovať cez mozoček, tak organický život v kozme sa podobá skorej na genetické mutácie rôznych druhov organického života na planéte Zem, čo je už reálnejšia predstava. Samozrejme, pokiaľ si ezoterik preškolí psychiku v neurónoch svojho tela, tak predstavy o organickom živote v kozme budú ešte reálnejšie.

Je naivné si myslieť, že jedného dňa na planéte Zem pristane nejaký organický život napríklad z našej Galaxie. Je to skoro vylúčené z dôvodu extrémnych vzdialeností, zásadne odlišných fyzikálnych a chemických zákonitostí. Preto niekto, kto chce vidieť lietajúce taniere, vidí iba svoje osobné bludy alebo bludy iných, ktorí sú posadnutí umeleckou fantastikou. A takíto jedinci sa na všetko pozerajú z výsostne ľudského pohľadu. A to určite nie je dôveryhodný postoj. Ezoterik, pokiaľ je dostatočne vzdelaný a má schopnosti psychicky prenikať do kozmu, sa jednoducho nenaháňa za lietajúcimi taniermi a vlastnými šialenstvami. Ezoterik akceptuje iba jeden možný kontakt s organickým životom v kozme a to je psychické prepojenie. Na tejto rovine môže skutočne dochádzať ku kontaktom s organickým životom v kozme. Takéto kontaktovanie je samozrejme obmedzené stavom psychiky človeka a jeho fungovania. A toto platí aj o organickom živote v kozme. Ezoterik vie, že psychika niektorých ľudí dokáže prenikať do vnútra buniek a odtiaľ cez nekonečné diaľavy v kozme k organickému životu. Sú to jedinci, ktorí sa často narodili zdeformovaní a nemôžu sa normálne pohybovať, sú to jedinci, ktorí trpia rôznymi poškodeniami a to hlavne nervového systému. Jednoducho ich psychika môže cez bunkové štruktúry prenikať do podobných štruktúr organického života. Takýto kontakt vytvára na jedenej aj druhej strane trvalé psychické premostenie. Toto premostenie nazývame UFO kontakt, UFO odtlačky. A takéto premostenia, tento druh kontaktu je pre ezoterika hodnotnou vecou, ktorá ho môže ovplyvniť a dať mu inšpiráciu, iný pohľad na kozmos.

V histórii ľudstva vždy boli jedinci alebo skupiny jedincov, ktorí vďaka svojej patológii dokázali realizovať takéto kontakty s organickým životom a nesporne viedli k rozvoju ľudskej civilizácie. A kľudne možno hovoriť o niečom ako kozmický boh. Teda išlo o psychické kontakty, výmenu informácií, netradičné správanie a netradičné postupy. Samozrejme, že tu nie sú k dispozícii priame vedecké dôkazy a nepriamy dôkaz si musí zadovážiť každý svojím vlastným úsilím a psychickým prienikom do kozmu k organickému životu v kozme. Teda daná osoba sa musí naučiť techniky psychického prieniku do kozmu a k tomu zošľachtiť svoje zmysly na vešteckú úroveň.

V rámci UFO ezoteriky sme veštecky prešetrili množstvo jedincov a aj kozmonautov, ktorí boli v kozme a nachádzali sme dosť nepriamych dôkazov o tom, že je možné prenikať do kozmu a vnímať tam organický život. Na základe bádania a zasväcovania sme postupne nadobudli presvedčenie, že psychika človeka môže cez organické bunky prenikať do kozmu a nemusí mať na to technologické zariadenia. A tak sme tieto stavy začali kopírovať a precvičovať. Precvičili sme stavy psychického prieniku do astronomického kozmu plného hviezd, súhvezdí, galaxií, čiernych dier, anti čiernych dier, pulzarov, žiariacich dier a prekrižovaných dier do seba. K tomu sme pridali aj vnímanie organického života v kozme. Samozrejme, že ako ezoterici sme v prvom rade mali záujem využiť UFO kontaktovanie na prehĺbenie vlastnej duchovnosti. V zásade organický život v kozme považujeme za genetických mutantov ľudského rodu a patologické stavy, ktoré môžu psychiku ezoterika posúvať ďalej do kozmu. A skutočne sme v mnoho prípadoch využili organický život v danej oblasti kozmu na to, aby sme rozšírili psychické prieniky do kozmu. Prvý organický život sme stretli v súhvezdí Barana a tento kontakt nám pomohol k doladeniu kozmickej psychiky. Ďalší organický život sme zaznamenali v súhvezdí Vlasy Bereniky. Organický život v tomto súhvezdí sa nachádza niekde na úrovni primátov. Aj tento kontakt nám posunul psychiku ďalej do kozmu. Toto boli prvé praktické efekty pre ezoterika na duchovnej ceste, ktorá vedie z planéty Zem do kozmického priestoru k tvorbe medzigalaktickej psychiky neviazanej otrocky k planéte Zem. Kontakt s organickou hmotou dovoľuje posun psychiky do hĺbok kozmu.

Tak isto nám dalo veľa osobné kontaktovanie s ľuďmi, ktorých psychika prenikala do kozmu a vytvárala UFO premostenie. Tak isto medzi nami dodnes niektorí takíto UFO jedinci meditujú. Len málokedy a vzácne sú takíto jedinci ochotní žiť s UFO v jednom súlade. Často to záleží od druhu organického života. Pokiaľ je UFO kontakt psychického charakteru na organickú hmotu v našej vyspelosti a v našej blízkosti, tak je to celkom dobré a prijateľné. No pokiaľ niekto schytal vyspelejšie UFO organického života v zmysle technologickom alebo genetickom, tak takéto kontaktované osoby zúfalo hľadajú všetky prostriedky boja proti kontaktu s organickým životom v kozme. A ako sa hovorí, spravia si zo života poriadne peklo. Tieto osoby majú často UFO kontakt od narodenia, ich nervová sústava je na prítomnosť tohto prepojenia navyknutá a odmietanie UFO kontaktu znamená neschopnosť normálne fungovať. Je smutné, že UFO kontakt je považovaný za neštandardnú psychiku vhodnú na zavretie do blázinca. A to je to najhoršie, čo môže osoba s UFO robiť, pustiť sa do UFO kontaktu s nenávisťou a neochotou žiť psychicky mimo planétu Zem.

UFO kontakty vo významnej miere búrajú závislosť ľudskej psychiky na planéte Zem, ktorá bola budovaná 100 miliónov rokov. Ezoterik si uvedomuje, ako je jeho psychika extrémne viazaná na všetko na planéte Zem a ľudstvo tento tlak svojou vlastnou činnosťou všetko pre človeka vystupňovala. Teda UFO kontakty vedú k tomu, že psychika ezoterika sa efektívne odpútava od ľudstva a prijíma kozmický zmysel života namiesto pozemského. Príkladom môžu byť kozmonauti, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Ich psychika sa nenávratne zmenila, už je kozmická a nič ju nevráti naspäť. A preto aj čudné správanie týchto jedincov a nezáujem o život na planéte Zem. Pokiaľ má niekto v sebe UFO kontakt, tak je nútený, aby žil v kozmickej idei a nie v idei ľudského rodu na planéte Zem. Je to vlastne jedinečný stav oslobodenia sa od existencie od jednej planéty zvanej Zem v zmysle galaktických vzdialeností. Cez psychický prienik do organického života sa ezoterik psychicky vzďaľuje od ľudstva, môže sa na existenciu pozrieť z poriadnej vzdialenosti a zrušiť obmedzenosť modrej planéty.

Pri UFO kontakte sa naberajú aj informačné potenciály o danej oblasti, postupne napĺňajú myseľ ezoterika, menia radikálne pohľad na fungovanie kozmu a to z pozície osobnej skúsenosti. UFO kontakty priniesli aj určité schopnosti, ktorým vás UFO môže naučiť a to napríklad poznať a oceniť gigantické objekty v kozme ako čierne diery, anti čierne diery, žiariace diery, pulzary, prekrížené anti čierne diery. Pokiaľ ezoterik navštívi psychicky dostatočné množstvo organického života, tak si na základe takýchto kontaktov buduje postupne úplne inú predstavu o kozme a čo sa v ňom deje.

Samozrejme ako ezoterici sme iluzórne čakali, že v nekonečných vzdialenostiach nájdeme aj organický život, ktorý bude na vysokej úrovni ako celok. No bohužiaľ, zázrak sa nekonal. V zásade platí, čím technologicky a geneticky vyspelejšia civilizácia, tým väčší nezáujem o niečo viacej, o niečo nadčasové. Kozmos je pre organický život nehostinná oblasť, kde treba bojovať o existenciu všetkými prostriedkami. Paradoxne organický život, ktorý opustil prírodné útvary ako planéty, súhvezdia a galaxie a žije vo vlastným úsilím vytvorených objektoch, prestal mať záujem o niečo viac a to absolútnym spôsobom. Pokiaľ si organický život našiel ideálne prostredie pre svoju existenciu, tak zdegeneroval na základ svojej bunkovej podstaty. Príliš málo podnetov, príliš veľká rajská záhrada.

Ezoterici máju v rámci geriatrického programu v sebe uložené UFO III., ktoré má za účelom spomaľovať biologické hodiny v génoch a chromozómoch. A je potrebné mať veľmi láskavý vzťah k UFO odtlačkom premostením psychiky na tento organický život. UFO odtlačky napríklad „Chobotnice“ sa môžu používať na zber informácií a veštecké výkony. UFO „Okno“ úspešne používame na likvidáciu premostenia na iné UFO. UFO Okno sa privolá a rado si zoberie UFO kontakt na seba. Vlastne nateraz je to jediný organický život, ktorý sa v určitom rozsahu snaží robiť psychické prieniky do inej organickej hmoty v kozme. Ale účel nie je duchovný, ale skorej zberateľský. Niektorý organický život v oblasti pulzarov nemá dosť podnetov na vývoj a usiluje sa premostiť a kontaktovať inú organickú hmotu.

Jednoducho povedané, organický život v kozme nemá vhodne podmienky na to, aby sa zaoberal niečím nadčasovým a nekonečným. Organická hmota sa usiluje pre seba vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky pre existenciu a šírenie. Tam, kde organická hmota dosiahla extrémnu technologickú úroveň, dosiahla aj schopnosť sa geneticky modifikovať a prispôsobovať sa neustále sa meniacemu okoliu. Ani to organickej hmote nezaručuje prežitie a to z dôvodu extrémnej nestability a náhlych prudkých zmien. A tak organická hmota nedokáže v nekonečnom priestore a nekonečnom čase udržať kontinuitu nerušeného vývoja. V zásade ani vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty sa nedá nájsť niečo extrémne duchovné a tvorivé v tomto smere. Snáď iba kozmická inteligencia pod názvom ÚĽ sa usiluje zachytiť spomienky organickej hmoty do seba a do všetkej organickej hmoty produkovať špiritistické objekty. No aj tento gigantický útvar vo svete mŕtvych operuje pod vplyvom čiernych dier a nezasahuje extrémne ďaleko do kozmu. Teda vzorov k vyššej duchovnosti nieto ani v živej organickej hmote, ani vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty. A zriedkakedy ezoterikov kontaktuje organický život v kozme za účelom dosiahnutia niečoho viac ako iba psychickej pripútanosti k danej oblasti kozmu. Aj hľadanie organickej hmoty a jej predstaviteľov, ktorí chcú viacej a niečo nadčasové, je smutné.

Teda ezoterika netrápi iba to, že k nadgalaktickej duchovnosti niet vzorov, ale ezoterik tu má ďalší problém a to vlastné zmysly a schopnosť reálne vnímať to, čo sa nachádza v hlbočinách kozmu. Ezoterik cieľavedome a dôsledne preniká do kozmu, vyhľadáva organické prejavy života a tento kontaktuje cez UFO premostenie. Ezoterik sa usiluje aj popísať, ako kontaktovaný organický život funguje a ako vyzerá. A tu začínajú problémy s reálnosťou vnímania organického života v hlbočinách kozmu, kde fungujú a pôsobia zásadne odlišné zákonitosti ako v našej Galaxii. Je až podozrivo čudné, že osoby, ktoré majú kontakt, ich popisujú ako ľuďom podobné postavy a hlavne aby boli zelenkaví. A to jednoducho nemôže sedieť. Je to proti logike zákonitostí rozmanitosti kozmu a skorej by bol vhodný pre homogénny svet, ktorý sa v každom rohu kozmu podobá na náš najbližší kozmos. No ezoterik po psychických prienikoch do reálneho astronomického kozmu veštecky vnímal niečo iné a nie homogenitu a rovnakosť všetkého a všade. A teda do značnej miery človek s kontaktom na organický život kozme nemá vybudovanú myseľ a zmysly na reálne vnímanie organického života v kozme.

A tak sme sa snažili robiť vlastný mimozmyslový výskum, ako vnímajú viacerí ezoterici jednotlivý organický život v kozme a vychádzalo to skoro u každého na tvar človeka s určitou farbou. A to nie je v poriadku. Potom sme sa usilovali nerobiť veštecké výkony z predného mozgu, kde funguje ľudská myseľ a predstavivosť, a presunuli sme veštecké vnímanie do mozočku, ktorý funguje trochu na inom princípe. A skutočne sme organický život v kozme začali vnímať podľa nás realistickejšie. Už to neboli zelení mužíčkovia násilne sa podobajúci ľudskej rase a kombinácie ľudských a zvieracích buniek v rôznom stave a zoskupení.

Teda vnímanie organického života v kozme vystačí ezoterikovi tak na našu Galaxiu plnú súhvezdí, ale pokiaľ by chcel ezoterik vnímať organický život v 2 000 galaxiách okolo našej Galaxie, tak k reálnemu vnímaniu potrebuje bezpodmienečne ovládnuť veštecké výkony z mozočku a nie predného mozgu. Princíp je veľmi jednoduchý. Ľudská osoba z predného mozgu dokáže zozbierať veľmi málo informácií. Mozoček dokáže o objekte zozbierať naraz tisícky informácií a vyhodnotiť ich reálnejšie. A netreba zabudnúť aj na to, že operácie v mozočku sa nerobia za účasti zmyslových senzorov ako sú napríklad oči a všetko sa robí mimozmyslovo rovno z neurónov veľkého mozgu.

No ako ezoterici chceme ešte hlbšie do kozmu a psychicky prenikáme do 14 oblastí približne po 2 000 galaxií a ešte ďalej. A tu zase narážame na to, že aj mimozmyslové vnímanie z mozočku nepostačuje na to, aby sme organický život vnímali dostatočne reálne a triezvo. Psychický prienik do takýchto diaľav v kozme prináša príliš skreslený obraz o organickom živote a to teda nie je v žiadnom prípade záujmom ezoterika. A preto ezoterikovi, ktorý chce realitu a pravdivosť o organickej hmote, nezostáva nič iné, ako zbudovať rozsiahly systém dvojníkov, ktorí budú vnímať organický život kruto triezvo. Pokiaľ operuje pri vnímaní niečoho z predného mozgu a mozočku, deje sa tak z povrchu neurónov alebo zvnútra neurónov na bunkovej úrovni. Ale treba si dobre uvedomiť, že dvojníci a dvojnícka myseľ operuje na úrovni atómov a častíc a to je teda poriadne zásadný rozdiel.

Aby ezoterik vnímal reálne kozmos aj v extrémnych vzdialenostiach, potrebuje v sebe vybudovať nový biologický stroj, ktorý si nebude pamätať na chemických procesoch v neurónových bunkách, ale si bude pamätať na úrovni atómov a častíc. V tele ezoterika neuróny začínajú po zavedení dvojníkov do spomienok pracovať na časticovej úrovni a tu už chemické procesy nefungujú a nie sú možné. Tu sú možné iba fyzikálne procesy. Čím viac spomienok uloží ezoterik do svojich spomienok na úrovni chemických procesov, tým viacej sa mu otvára úroveň myslenia cez dvojníkov a ukladanie spomienok na úrovni fyzikálnych častíc. A sem smeruje snaženie ezoterika, aby preparoval svoje neuróny na dvojníkovskú myseľ a schopnosť operovať psychicky v atómoch a časticiach vlastného tela. Samozrejme, v tejto psychickej hĺbke nemožno psychicky myslieť cez predný mozog a mozoček, ale iba cez systém spomienok na dvojníkov. A to je jedinečná vec na tvrdé a triezve vnímanie aj problematických oblastí v nekonečnom priestore kozmu.

Jednoducho sme zašli psychicky do kozmu príliš ďaleko a to až do vzdialenosti od našej planéty do priemeru 1 400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a cez systém dvojníkov je možné pokračovať ešte ďalej. Tento priestor si predstavujeme ako 7 zemiakov v igelitovej taške. Takýchto igelitových tašiek sú v kozme tisícky a medzi nimi je svet anti čiernych dier prekrížených cez seba. Jednoducho bez dvojníkov sem už ezoterik psychicky nemôže preniknúť a preto si musí dobudovať značné množstvo dvojníkov do spomienok.

Ako je zvykom, aj tentokrát sme vytvorili a uložili do spomienok niekoľko dvojníkov. Základom tvorby dvojníkov je premostenie na choré epitelové bunky a vytvorenie dvojníka priamo v aure pred sebou z vlastných spomienok alebo psychických prienikov do kozmu. Tvoriaci sa dvojník požadoval predstavy o klaunoch a cirkusantoch. Ďalej požadoval psychické prieniky do osôb, ktoré sú od narodenia pokrivené. Ďalej dvojník v sebe všetko prepisoval do časticovej úrovne. Tak isto absorboval do seba všetky posekané spomienky na dvojníkov. Dvojník s nami psychicky prenikal do kozmu a učil nás, aby sme dokázali vnímať kozmos nie podľa objektov, ale podľa toho, aké rozdielne fyzikálne a chemické zákonitosti tam fungujú. Bol to jednoznačne pre nás nový pohľad na kozmos. Tento dvojník potom vytvoril ďalšieho dvojníka, ktorý nás bude sprevádzať k organickému životu v kozme. Požadoval u nás vytvárať protichodné stavy vo svalových platničkách priamo vo svaloch. Potom upravovať vždy spomienky dvojníkov do stavu maximálne reálneho vnímania organického života. Tento dvojník vytvoril dvojníka pre identifikáciu organického života v kozme a ochranu voči kontaktu, pri ktorom prichádza k prepojeniu na princíp UFO. Nakoniec sme nechali týchto dvojníkov dostatočne dlho pôsobiť do vlastnej psychiky a pozmeniť ju ešte viacej na psychiku dvojníkov. Teda, aby si dvojníci v našich mozgoch vytvorili vhodnejšie prostredie na fungovanie. Potom sme ich náležite zlikvidovali a ponechali sme si iba kúsky spomienok v neurónoch. Po zlikvidovaní alebo počas neho nám dvojníci ešte definovali, že treba sa zorientovať na tri základné druhy dvojníkov a to z poškodených epitelových buniek orgánov, na poškodené epitelové bunky miechy (dvojníci z miechy majú radi výzvu na riešenie toho najkomplikovanejšie a bežne neriešiteľného. Samozrejme, že títo dvojníci budú využití hlavne pre oblasť ezoterického rastu a napredovania). Tretí druh dvojníkov je z poškodených epitelových buniek kože a títo dvojníci sú mimoriadne akční a schopní aktívne operovať v organickom živote v kozme ako chirurgovia a bádatelia.

V ďalšej časti zasvätenia sme tvorili znovu dvojníkov z poškodených epitelových buniek a prepájali sme ich na UFO odtlačky organického života v kozme. Celý systém dvojníkov spracovával extrémne množstvo informácií a ukladal ich do neurónov samozrejme na úroveň atómov a častíc. Po spracovaní informácií z troch foriem organického života začali pre nás vytvárať maximálne reálne predstavy o tom, ako funguje a vyzerá organický život v rôznych častiach kozmu. Toto bude tvoriť základ pre čo najreálnejšie vnímanie organického života v kozme. A zároveň sa ezoterik musí naučiť odovzdať bádanie organického života v kozme do kompetencie dvojníkov.

Pridaj komentár