Minulý mesiac som začal aktívne budovať stránky aj pre širšiu ezoterickú verejnosť, ktorá sa prevažne venuje ezoterike iba z času na čas a hlavne berie ezoteriku ako niečo zaujímavé a spríjemňujúce život. Do tohoto obdobia boli moje internetové stránky prevažne určené pre odborne zdatných internetových záujemcov, teda akýsi intranet pre zasvätených. Túto koncepciu som musel najprv v sebe zlomiť a vytvoriť niečo prístupnejšie a zrozumiteľne aj pre začínajúcich ezoterických záujemcov. Zmena koncepcie má teda za následok takýto razantný nárast návštevníkov na mojich stránkach. Spomínam si na začiatok asi tak pred dvom rokmi. Vtedy som robil aj masívnu reklamnú kampaň a návštevnosť bola maximálne 1 800. V trende budovania verejnosti dostatočne prístupných stránok budem intenzívne pokračovať. Bokom nezostanú ani znalci ezoteriky, pretože stredom mojich stránok sa stanú preniky do astrálnych rovín. Bližšie v Rituálnej škole. Ide o sprístupnenie všetkého, čo súvisí so všetkými druhmi náboženských predstáv. Verím, že to budú samé ezoterické lahôdky tej najvyššej kvality. Okolo tohto ezoterického jadra sa budú točiť stránky pre verejnosť ako je Gastro, Astro, Knižky, Mandaly, Ezoterika, Brána, Denníky, Tantra, Mystéria a Lieky. K týmto stránkam pre širokú verejnosť pribudnú stránky ako Terapia zaoberajúca sa samoliečbou a prevenciou zdravia. Stránka Meditácia bude obsahovať vysvetlenie základných druhov meditačných postupov a ich zmysel. Bonsai sekcia bude obsahovať systém rozvoja Reiki techník a meditácie na svet stromov. Ikebana bude obsahovať množstvo kvetov a aranžmán v spojitosti na Reiki. A nakoniec Šaman sekcia, ktorá bude obsahovať dejiny šamanizmu a plno obrázkov zvierat. Okolo tejto úrovne sa bude točiť ďalšia úroveň a to sú poradne, tie sú teraz tri. K poradniam pribudne aj mobilné spojenie počas dňa. Odstupujem od koncepcie budovania stránok nárazovo. Nastupuje štýl postupného a dlhodobého budovania príspevkov na etapy. Teda prednosť dostáva pravidelnosť prísunu tém v oblasti jednej problematiky. Takýmto prístupom sa udrží trvalejšia pozornosť a chuť sa vracať sa na moje internetové stránky pravidelne. Predpokladaná návštevnosť by sa mala udržať pravidelne cez 3000 prvoklikajúcich návštevníkov.

Pridaj komentár