Nechcem byť Budhom, chcem byť sám sebou ako Budha Budhom. Jeden z mojich ezoterických priateľov sa určite poteší, že som nezabudol na náš spoločný rozhovor o tom, kto som a čím chcem v budúcnosti byť. Od nášho rozhovoru uplynulo pár týždňov a môj názor sa rozvinul ďalej. U človeka a ľudstva ako takého všetko začalo uvedomením si, alebo vyjadrením svojej odlišnosti od zvieraťa. Okrídlený výrok: „Som človek a už nie som zviera“ je na mieste. Od tohto momentu sa neustále prehlbuje uvedomenie -som človek a odlišujem sa od ríše zvierat- tým viac, čím lepšie si uvedomujem, že som človek. Čo všetko sa dá dostať do tohto ľudského výroku myslenia? Čo všetko obsahuje a čo možno doň, ako sa hovorí, dostať ? To, že ma naučili myslieť, to, že ma naučili, aby som vyjadril, že som konkrétny človek má aj svoju ezoterickú rovinu. Keď si poviem, že som človek a zároveň sa budem koncentrovať na svoje fyzické orgány, tak to je nesporne hlbšie uvedomenie seba samého, ako iba slovné a myšlienkové vyjadrenie, že som človek. Keď vypoviem, že som človek zároveň sa skoncentrujem na svoje orgány a zároveň si ich aj v mysli predstavím, tak moje uvedomenie, že som človek, bude ešte hlbšie postavené ako iba slovné konštatovanie, som človek. Keď si poviem, že som človek a zároveň sa koncentrujem na svoje orgány, predstavujem si ich, k predstave pridávam názov orgánu a jeho význam a funkcie v tele, tak moje uvedomenie, že som človek, má ešte hlbšiu rovinu. Keď toto zvládnem a začnem sa koncentrovať na všetky psychické pochody v mojej mysli, dokážem si ich predstaviť a pomenovať, tak som si uvedomil, že som človek nesporne hlbšie ako doteraz. Keď sa dokážem silou vôle skoncentrovať na jednotlivé bunky nervového systému, pomenovať ich, vizualizovať ich a zároveň s nimi komunikovať, tak som sa ako človek uvedomil na mimoriadne hlbokej úrovni. Možno hovoriť o náboženskej úrovni. Pozri, čo pod tým myslím, v Rituálnej škole. Keď sa vo svojej mysli začnem stotožňovať s celým kozmom a to pomocou koncentrácie, predstavivosti rôznych meteoritov, tak sa budem uvedomovať ešte na hlbšej úrovni, tak ako to napríklad robia tibetskí mnísi. Kozmická myseľ z meteoritov. Kultové predmety z meteoritov, na ktorých budem rôznym spôsobom vydávať zvukové efekty, prehlbujú a dávajú môjmu ľudskému bytiu nový rozmer. Viem, že takýto druh vedomia ide za hranice vedeckého vnímania sveta, ale tu ide o hĺbku uvedomenia si svojho ľudského ja a až potom o vedu a vedecký výskum. Tibetské misy z meteoritov a tibetské sypané mandaly, to je vciťovanie sa do toho, čo je za hranicou a možnosťou ľudského poznania. Je to uvedomenie a cvičenie vedomia človeka ako kozmickej bytosti.

Pridaj komentár