V tomto článku uvádzam adresy na videá o výrobe procesoru a celkovo videá na tému mikrosvet a svet nanotechnológie. Ezoterik je osoba, ktorá sa venuje pestovaniu mimoriadnych schopností a tieto schopnosti buduje vo svojich neurónoch.

Ľudia sa narodia ako zvieratá. Keby ich vychovávali zvieratá alebo sociálne zaostalí rodičia, tak by z nich boli jedinci, ktorí by horko-ťažko zvládli základnú školu a nemali by vhodné návyky pre ľudskú spoločnosť. Objavilo by sa asociálne až kriminálne správanie. Dieťa potrebuje prijať ľudskú kultúru a vzdelanie. Neuróny dieťaťa sa nastavia na schopnosť učiť sa a vytvárať vhodné návyky. Teda dieťa sa vzdeláva, učí a vo svojich neurónových oblastiach vytvára určité schopnosti a zručnosti: chodiť po dvoch nohách, písať, schopnosť pracovať s rôznym náradím. Teda hovoríme, že v neurónových oblastiach vznikli bio neurónové logické obvody.

Na určitú schopnosť, napríklad bicyklovať, je potrebné mnohonásobné opakovanie. Teda v neurónoch veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a gangliách sa navzájom musia pospájať niektoré oblasti a vytvoriť návyk bicyklovať sa. Niektoré deti sa naučia bicyklovať za krátku dobu a hovoríme, že sú pohybovo talentované, niektorým deťom to bude trvať dlhšie a minimum detí sa nenaučí bicyklovať. Tie, ktoré sa nenaučia bicyklovať, budú mať v sebe určité patológie a psychiatrické poruchy.

Ezoterik je počas svojej duchovnej cesty vlastne stále sa učiace dieťa, ktoré musí neustále vo svojich neurónoch budovať nové mimoriadne schopnosti. A ezoterik vlastne paradoxne nacvičuje psychiatrické diagnostiky. Znie to šialene, ale ezoterická prax je o nácviku a vytváraní mimoriadnych schopností, ktoré v psychiatrii radíme do kategórie duševná porucha. A tak ezoterik nacvičuje stavy hystérie, epilepsie, psychopatie, schizofrénie, detskú psychiku, zvieraciu psychiku. Ezoterik dokonca nacvičuje stavy halucinácií všetkých druhov. Ezoterik nacvičuje v mentálnej rovine aj všetky sexuálne poruchy. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Ezoterik nacvičuje rané štádiá prežitia klinickej smrti. Ezoterik nacvičuje stavy dvojníkov. Jednoducho povedané, duchovnú cestu, ktorá je založená na psychickom prieniku do seba a mimo seba, mikrosveta a makrosveta. Ezoterik buduje aj mimoriadne schopnosti v oblasti mimozmyslového vnímania. Inak povedané, ezoterik sa učí vnímať svet priamo cez neuróny veľkého mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií. Indovia by povedali, že ezoterik tohto zoskupenia buduje niečo ako množstvo tretích očí. Teda školí svoje neuróny, aby obišli vnímanie cez zmyslové orgány ako sú oči, ušné bubienky, jazyk, nos, končeky prstov. Tento proces sa podobá procesu používanému vo vedeckých kruhoch, kde sa používajú mikroskopy, ďalekohľady, laser a iné technické prostriedky na vnímanie sveta. Veda si takéto prístroje a stroje buduje vedome a zámerne. Ezoterik si takéto bio prístroje a zariadenia buduje vo vlastných neurónoch. Ezoterik je osoba, ktorá nie je závislá na pokroku ľudskej rasy. Ezoterik má schopnosť pretvárať svoje neuróny na zariadenie schopné psychicky prenikať do mikrosveta (prvky, atómy, častice), ale aj makrosveta ako je galaxia a iné kozmické objekty. Ezoterik je osoba, ktorá ešte počas svojho života dokáže fyzicky spoznať to, čo nedokáže ľudstvo ani za 500 miliárd svetelných rokov. Samozrejme, má to jednu nevýhodu, ezoterik všade preniká psychicky a tak neprinesie nikdy žiadny priamy dôkaz. Ezoterici tohto zoskupenia rešpektujú ako základ svojej duchovnej cesty to, čo veda preskúmala a prebádala. Teda ezoterik stojí na mimoriadne dobrých racionálnych základoch. A tieto základy nikdy neopustí. Ezoterik nestavia svoju duchovnú cestu na osobnostiach duchovna a odmieta kult osobnosti a je jedno, o aký kult uctievania tu ide a z akého prostredia vychádza. Pokiaľ niektorý ezoterik tohto zoskupenia má za základ svojej duchovnej cesty spisy starých alchymistov, tak túto pozíciu musí opustiť, alebo v tomto zoskupení skončil. Zaradíme ho medzi beletristických ezoterikov. Takýto ezoterik musí jednoznačne vo vnútri seba dokazovať prepojenie na vedu a vedecké dôkazy.

Ezoterici tohto zoskupenia dokazujú, že jednak neustále budujú v sebe mimoriadne schopnosti, ale na druhej strane je tu úsilie o dosiahnutie mimoriadneho a všestranného intelektu. Ide znovu o mimoriadnu patológiu a to dosiahnuť stav polyhistorickej osobnosti vzdelanej vo všetkých prírodných a spoločenských vedách. Teda ezoterik je mimoriadne vzdelaná osoba usilujúca sa cez hlboké poznanie a prepojenie na techniku získať intelekt a spôsob myslenia, ktorý bude typický pre ľudí v roku 10 000 a dnes máme rok 2010. Nie je to vôbec prehnané. Ezoterika si už nevystačí iba s mimoriadnymi trénovanými schopnosťami. Ezoterik potrebuje pestovať aj mimoriadny intelekt a keď to má robiť ako reálnu vec, tak to musí robiť cez mimoriadne hlboký vzťah ku všetkému technickému.

Ezoterik sa zaujíma o všetko technické a technologické, buduje si mimoriadne schopnosti prenikať psychicky do techniky a technologických procesov. Ezoterik hľadá všetky dostupné informácie vo svete organickej hmoty v celom rozsahu kozmu. Ide o UFO technológie živej organickej hmoty v kozme alebo jej pozostatky. Keď si tu niekto predstavuje lietajúce taniere a zelených mužíčkov, tak odporúčam psychiatrickú ambulanciu. Ezoterika zaujíma všetko technické aj ako informácie zo sveta mŕtvych na úrovni atómov. Bližšie o svete mŕtvych v Plazmatickej škole. Ezoterik zbiera informácie o technike aj z priestoru častíc, kde sa uložia technické informácie niektorej organickej hmoty v kozme. A tak ezoterik buduje kolosálne technické vedomie, ktoré prinesie netradičný a neprekonateľný spôsob myslenia, ktoré ezoterik potrebuje na vrcholovú duchovnú cestu, ktorá zasahuje do mimoriadnych hlbočín makro a mikrosveta.

Musíte si uvedomiť, že pokiaľ nebudete mať mimoriadne schopnosti a osobnú prax, tak nemôže v plnom rozsahu pragmaticky pochopiť, o čom tu píšem. Jednoducho to bude nad rámec vašich schopností. A znovu pripomínam, že sa tu nebavíme o sci-fi záležitostiach prebujnenej ľudskej fantázie.

Ezoterik preniká psychicky aj do informačných technológií, aby ešte lepšie pochopil, ako funguje jeho vlastný informačný systém. Ezoterik psychicky preniká do procesorov a učí sa ich pochopiť aj intelektuálne. Ezoterikova technická myseľ funguje na hranici litografie a nanotechnológií. A tak sa skúste aj vy aspoň zavzdelávať tejto oblasti. Vyzbierali sme tu pre vás problematiku tvorby procesorov v systéme wikipedie.org

NANOTECHNOLOGY
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nanotechnol%C3%B3gia
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u…
Uhlík ako základ nanotechnológií. Nanotechnológia je schopná z jedného originálu tvoriť množstvo kópií automaticky. Dá sa použiť aj výraz nanostroj.
DNK a RNK v živom organizme pracuje na podobnom princípe.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
Tvorca nanotechnológie Eric Drexler
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eric_Drexler
Nanotechnologický ústav
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Molekulárna nanotechnológia- molekulárne stroje
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Micromanufactoring
http://en.wikipedia.org/wiki/Microfabrication
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Nanomedicine
Phased –array
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Utility fog – zbierka nanorobotov
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Molecular asembler
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Anatomic force microscopy
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Nanorobots
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanorobotics
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Smart materials
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_material
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Nanofactories
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_assembler
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Diamondoid – nanotechnológia umelých diamantov
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Namometer
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanometre
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Microfinishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Microfabrication
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Micromechatronics
http://en.wikipedia.org/wiki/Seiko_Instruments
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Laserová technológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Microdevice
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Overclocking
http://en.wikipedia.org/wiki/Overclocking
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Mechanosysnthesis
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Microlithography
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithography
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Fotorezistor
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&#03…
Kadmim sulfitu ako svetlo citlivá látka
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&#03…
Optoelektronika
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&#03…
Polovodičové materiály
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&#03…
Iné polovodičové materiály
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&#03…
Arzenit Gália dovoľuje ako polovodičovi 6 rýchlejší pohyb elektrónov
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&#03…
Overclocking – pretaktovanie – hodiny v počítači
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u…
Mikrofabrikacation
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u…
Wafery (elektronics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wafer_%28electronics%29
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Crystaline silicon – wafery – má špeciálnu kryštalickú mriežku
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_crystal
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Solar cell wafery – špeciálne vlastnosti reagovať na svetlo
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Etching- leptanie wafer – vrstvy – výroba jadra procesoru
http://en.wikipedia.org/wiki/Etching_%28microfabrication%29
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8

Zároveň sme pre vás vyzbierali videá na Youtube, môžete si budovať vhodnejšie technologické vedomie. Z ezoterickej praxe je zrejmé, že osobám, ktoré majú technické vedomie, sa na duchovnej ceste darí mimoriadne dobre a tým osobám, ktoré majú prehnané sklony k organickej hmote, sa v oblasti duchovna darí menej. Skúste túto praktickú skúsenosť rešpektovať a postupne budovať technologickú myseľ, ktorá sa odpojí dostatočne od organického života a dá prednosť nekonečnu a nadčasovosti.





http://www.youtube.com/watch?v=YcqvJI8J6Lc&feature=rela…














http://www.youtube.com/watch?v=9rCyu8B0tYs&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=6hcZq2fMN-o&feature=rela…



Pridaj komentár