Nácvik kozmického vedomia. Prienik psychiky do kozmického priestoru, na jednotlivé planéty. Možnosti prienikov a výskum ľudí, ktorí boli v kozmickom vedomí, pôsobili v info poliach mŕtvych spomienok a magmatických poliach Zeme. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v základnom nácviku kozmického vedomia. Uveríte sugeratívne, že máte kozmické vedomie a takto ste sa aj narodili. Na diaľku sa napojíte na osoby, ktoré majú kozmické vedomie od embryonálneho vývoja. Požiadate slušne o pripojenie a vycítite, aký stav majú v sebe dotyčné osoby. Prípadne sa spojíte s mysľou kozmonauta, ktorý bol na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Cítite sa ako dotyčná osoba. Toto všetko vám dovoľuje lepši nahodiť kozmické vedomie, ktoré dovoľuje psychický prienik do kozmického priestoru.

Môžete precvičovať samotné kozmické vedomie aj tým, že uveríte, že máte kozmické vedomie. Potom si nahodíte pocit, že žijete trvalo v labyrinte a tento pocit rozvediete v celom tele. Potom sa skoncentrujete na jednotlivé orgány tela a okolo všade dáte pocit, čo ste všetko zažili za svojho života a to okolo každého orgánu tela. Okolo hormonálnych žliaz ako je napr. hypofýza, štítna žľaza dáte všetky pocity zo svojho sexuálneho života. Toto je základný stav naladenia mysle, ktorý si udržíte počas celého cvičenia a znovu a znovu si tento stav nahadzujete.

V tomto momente bude vašou najdôležitejšou úlohou, aby ste oslabili vplyv magmatického poľa na vašu psychiku. Máte pocit, že z mozgu sa uvoľňuje predstava o vás alebo časť predstavy, ktorá putuje do atmosféry a postupne prekonáva 100 000 km zemského obalu. Zároveň vám z mysle do priestoru nad vami bežia predstavy atmosféry a lietania okolo obežnej dráhy Zeme. Takto si kontrolujete, čo cvičíte a či to dobre cvičíte. Nesmiete to cvičiť vo svojich spomienkach, ktoré sú v neurónoch veľkého mozgu. Nesmiete to cvičiť v aure okolo seba alebo v obrázku pred sebou. Bude vás to lákať sem cvičiť, lebo tu to ide ľahšie. Tak isto to zvádza cvičiť to v zápisoch magmatických polí, ktoré prenikajú až do celej slnečnej sústavy.

Potom nastupuje tréning prieniku do kozmického priestoru slnečnej sústavy. Môžete sa na diaľku napájať na takých, ktorí chodia psychicky do určitých oblastí slnečnej sústavy. Keď putujete okolo Zeme, musíte všetko milovať. Keď putujete na Zem a máte kozmické a klinické vedomie, vnímate anjelov veľkých aj 100 000 km. K Marsu a na Mars predstava zvieraťa v trubke a predstava tváre. K Uránu a na Urán veľryba vo vode a geometrické štruktúry. K Neptúnu a na Neptún žiť na kryhách a lúče meteoritov. K Plutu a na Pluto zmena na zviera a predstava dinosaurích kostí. K Saturnu a na Saturn malý priestor a predstava minerálov. K Merkúru a na Merkúr pocit lietania a obrázky rúk. K Slnku a na Slnko pocit matka a dieťa a predstava polkruhu. K Venuši a na Venušu sexus žien a pohlavné orgány. K Jupiteru a na Jupiter dieťa vo vode a kruhovitá špirála.

Začali sme skúmať aj takých, ktorí mali kozmické vedomie a pritom veľkú detskú žľazu ako dospelé osoby, ktoré sa venovali kostiam. Z týchto vytvorili anjelské postavy rôznej hustoty, ktoré sa po smrti odpojili od spomienok živého šamana. Skončili vo svete mŕtvych info polí ako spomienky dotyčného šamana. Možno vnímať v kozmickom a klinickom vedomí. Potom tu zostali zápisy v magmatických poliach Zeme o všetkých, ktorí mali kozmické vedomie a čo robili. Niektorí jedinci prepracovali tieto info polia do dokonalosti. Potom tu bolo info pole rozmiestnené pri kozmickom vedomí prírodného šamana na každej planéte a hviezde našej galaxie. Vzniklo meditáciou v kozmickom vedomí na ľadové kryštáliky.

Budeme pokračovať v ďalšom nácviku kozmického vedomia zameraného do rôznych slnečných sústav našej galaxie. Potom aj do iných galaxií okolo nás.

Pridaj komentár