Dovoľujem si vás požiadať o diagnostiku psyché. Absolvoval som s vami sériu zasvätení a nakoľko sa momentálne nezúčastňujem meditácii, chýba mi spätná väzba – reálny pohľad na seba. Stratil som akúkoľvek motiváciu, mám pocit, že som akoby v uzatvorenom kruhu, akoby som stratil chuť na život. Často ma to ťahá do samoty, byť iba sám so sebou a to ostatné akoby bola iba zabehnutá rutina.

Požiadali ste ma, aby som zhodnotil vašu duchovnú cestu. Som rád, že ste si našli cestu do ezoteriky a vytrvalo ňou kráčate. Aj keď je to cesta na váš spôsob, ale je. Stále ešte nie je duchovno váš životný cieľ, ale skôr uspokojenie vašich túžob. Veštecké zhodnotenie je pozitívne a verím, že bude pre vás inšpirujúce.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetky časti tela. Neobkreslilo pečeň. Stupeň chorobnosti 70, čo je už bežiaca chorobnosť. V pečeni sú nežiaduce mikroorganizmy prenesené z dieťaťa na vás. Riziko pozmenenia tvorby nových buniek je značné, aj keď je celkovo imunita v poriadku. Odporúčam preliečiť. Riziko degeneračných pochodov. Pre istotu odporúčam dať si spraviť pečeňové testy, ktoré nemusia, ale aj môžu preukázať vnútorné zmeny. Je to tak na hrane.

Psychický stav
Aurický obal je stabilne okolo tela a aj podvedomé obaly. Psychika je stabilná. Meditáciami ste sa naučili uvoľňovať psychiku do želaných stavov a potom do štandardného stavu, čo je pre ezoterika dôležitý prvok psychohygieny.

Povaha
Keďže robíte ezoteriku, tak vedomie máte rozšírené aj do veľkého mozgu. Ale 4 povahy tu nemáte rozvinuté. Skôr máte rozvinutú prírodno šamanskú psychiku, teda detskú. Ste usadený v strednom mozgu a spojka ide do ústnej dutiny. Teda hysterická povaha, slabý prejav. Detská prírodná psychika v strednom mozgu nerozvinutá. 3 ďalšie povahy nerozvinuté. Ste usadený v mozočku, no potenciál možností nerozvinutý. Málo aktívnych cvičení. Ste psychicky usadený v mieche. Tu je rozvinuté šamanské detské vedomie. 4 ľudské povahy nerozvinuté. Ste usadený v gangliách. Tu je rozvinutá iba šamansko detská línia. 4 ľudské povahy nerozvinuté. Príliš málo ste usadený v brušnom mozgu. Nechuť rozvinúť svoju pudovú zložku. Vnútorne túto oblasť odmietate. Prílišná túžba po duchovnosti a až strach spojiť sa so zvieracou psychikou. Pocit, že stratíte duchovnosť, čo nemá racionálny základ. Nemáte kontakt do jadier buniek. Doslova hrôza, že by ste sa mali dostať do hmotného sveta a stratiť duchovnosť. To sú neoverené názory na funkciu duchovna. Východné trendy joga a podobne sa násilne odpoja psychicky od svojho tela a robia duchovný rast na úkor zdravia. Skúste prehodnotiť svoj prístup.

Sexus
Sexuálne podvedomie preniklo do veľkého mozgu, mozočku, miecha a ganglií. Nie do brušného mozgu a jadier buniek. Všade v detskej šamanskej sexualite. Nezvládnutá úroveň dospelej ľudskej sexuality. Centrá sexuality vo veľkom mozgu neovládnuté a hanblivosť a rešpekt pred sexualitou. Dáva sa prednosť pred zvládnutím tejto časti vašej psychiky jej odmietaniu a utiahnutím sa do náboženských predstáv. Sexus centrá vo veľkom mozgu, podbruší a ústnej dutine neovládnuté.
Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: je nejasná a prekrytá náboženskými pocitmi. Povrchová vzrušivosť: na ženské telo. Pohlavná vzrušivosť: náboženstvo sa mieša so ženskými orgánmi. Citová vzrušivosť: na vlastné jemne erotické fantázie. Tiež nejasné ovládnutie tejto oblasti pre duchovné účely. Táto oblasť je z vašej strany ešte nezvládnutá.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku získané obaly anjelských sfér boli meditačne pozmenené a všade cítiť líniu priezračných, bielych, zlatých, diamantových a pulzačných anjelov prírodných šamanov. Skôr ich obdivujete, ako by ste sa mali riadiť ich múdrosťami. Skôr osobný intímny vzťah a spojitosť cez sexuálne predstavy. Túžba s nimi splynúť. To môže viesť k tomu, že váš posmrtný záznam o vás sa v tejto sfére anjelov stratí, stanete sa ich súčasťou. V 12. roku ste dostali ďalšie obaly podvedomia. Všetky sú pozmenené na anjelské sféry pozitívnej línie bielych anjelských sfér šamanov. Tešíte sa z toho, ale nedokážete ich počúvať a žiť podľa ich pokynov. Čo vám môže skomplikovať osud. Pokiaľ máte tieto anjelské sféry šamanov, tak tie nie sú naučené robiť, čo im nakážete, ale vy robte, čo oni nariadia vám. Skúste zmeniť prístup, inak to môže mať následky.

Aura
Keďže ste psychicky prenikli do veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy a ganglií, tak máte rôzne typy aury. V aure máte magmatické záznamy anjelských šamanských sfér. No vo vnútri máte náboženské anjelské sféry zo sveta mŕtvych, teda ste špiritista. Ide o záznamy umeleckých kamenárov, ktorí do mramoru tesali anjelské výjavy. Snažia sa vás dostať na náboženskú cestu a oddanosť veci viery.

Poškodená miecha
Nevyužívate techniku sugerácie poškodenej miechy a uloženia informácií či už meditačných, životných alebo pracovných.

Dysleksia
Ešte málo rozvinutá jogínska technika zúženia vedomia na meditácie a hlboké koncentračné prenikanie dovnútra duchovna.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade cítiť, že duchovno máte ako koníček a niečo, čo vás povznáša, ale duchovno ešte nie je prvoradým cieľom vášho života. Skôr dobrý pocit, ako ťah k reinkarnácii a tomu, čo bude po smrti. Jednoducho dávate prednosť životu a splynutiu s anjelskými sférami šamanov.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Celkovo snová pamäť obsahuje súboj medzi anjelskými sférami šamanov a anjelskými náboženskými sférami, ktoré chcú viac, aby ste sa obetovali v mene ľudstva a rodiny. Šamanské anjelské sféry obsahujú celkovo iné univerzálne sféry, ktoré sú nadčasové. Celkovo oblasť transcendentálna je zle rozvinutá. V tejto oblasti sa vôbec nerozvíjate.

Vedecká myseľ
Nezáujem o budovanie rozumovej až vedeckej ezoteriky na základe prírodných a spoločenských vied.

Šamanská myseľ
Je celkovo dobre rozvinutá na základe zasvätení, ale slabá osobná angažovanosť.

Praveká myseľ
Začínate sa o túto oblasť zaujímať, ale ešte iba zľahka.

Zvieracia myseľ
Tú odmietate a rozčuľuje vás.

Bunková myseľ
Skôr izolovať, ako sa o ňu zaujímať.

Silva myseľ
Je mimo vášho záujmu. Máte pocit, že je to zbytočné.

Svet mŕtvych
Chodíte cez sugeráciu klinickej smrti do tohto sveta. Kontaktujete oblasť náboženského umenia. Vzrušivosť na krásu mramoru. Ostatné vás zo sveta mŕtvych nezaujíma.

Aura myseľ
Vás zaujíma a vytešujete sa z tejto oblasti duchovna.

Sexus myseľ
Neovládate a ovláda vás a tadiaľto náboženské vplyvy, ktoré si vlastne ani neželáte a usilujú sa vás viesť do obetovania sa pre ľudstvo. Čo je koniec koncov ich úloha.

Kozmická myseľ
Je otvorená, ale skôr únik od tejto oblasti. Trpíte ju.

Stigma myseľ
Odmietate zo strachu pred ranami a utrpením.

Seans myseľ
Prenikáte iba do záznamov v sebe a nie v magma poliach Zeme a kozmu.

Reiki myseľ
Nedokážete psychicky operovať s energiami vlastného tela a energiami magma polí.

Ľudská myseľ
O tú máte záujem, ale nerozvinuli ste všetky možnosti. Je to rozrobené, ale nedotiahnuté.

Iný život v kozme
Negatívny vzťah a myslíte si, že je to až príliš uletené.

Pridaj komentár