Už pri menšom psychickom či fyzickom vypätí alebo zmene počasia začnem cítiť nosohltan a celkový zápal v tele. Občas mám na koži nepríjemný zapálený a hnisavý vred. Nikdy som netrpela na akné ani iné kožné choroby. Nedokážem sa nejako komplexne sama preliečiť, nebývam unavená ani slabá.

V oblasti fyzického zdravia nenachádzam nič vážneho. Všetko poukazuje do psychickej oblasti, ktorá negatívne vplýva na zdravotný stav. Bohužiaľ, idete proti svojmu podvedomiu, ktoré sa prežitím klinickej smrti zmenilo. Skúste sa naučiť žiť v súlade s podvedomím.

Psychický stav
Aurický obal nie je dostatočne ukotvený na fyzické telo. Psychický stav nie je stabilný a vyžaduje už pozornosť terapeuta. Celkovo ste vo vnútri až príliš sústredená na veci posmrtné. Vaša psychika pracuje z tejto roviny. Treba sa vedieť sústrediť aj na psychické vo vás, na fyzické telo, ale aj na objekty okolo vás.

Povaha
Ste dlhodobo usadená v šedej kôre veľkého mozgu. Teda väčšina psychických aktivít ide z veľkého mozgu. Sem ste sa dostali vďaka prežitej klinickej smrti, odpadnutiu, pravdepodobne v detstve. Tým sa vaša psychika zmenila. Dokážete komunikovať s informačnými poliami zo sveta mŕtvych. Teda máte určité jedinečné schopnosti. Takéto osoby sa silne zaujímajú o ezoteriku, ale často nie sú ochotné meniť svoje zabehnuté názory. Nedokážu počúvať iné osoby a ich rady nevedia prijať. Vo veľkom mozgu ste usadená v prednej časti. Tá je charakteristická pre psychopatickú povahu (nie chorobu). Schopnosť premýšľať, ako veci, svet a ľudia fungujú, ako bežia chemické, fyzické a psychické reakcie. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá si robí vo svojej mysli nezmyselné štatistické evidencie. Skúste začať skúmať život okolo seba a to aktívne. Hľadajte súvislosti.

Sexus
Sexualita je usadená vo veľkom mozgu, to sú určité ambície, niečo znamenať a niečo dosiahnuť. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá túži naspäť do sveta mŕtvych. To nie je rozumné. Skúste využiť svet mŕtvych cez meditácie a ovládnuť stavy, ktoré priniesla klinická smrť. Je potrebné, aby ste pochopili, ako funguje ľudská myseľ po klinickej smrti.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Je tu spor a strach zo sveta mŕtvych a neochota akceptovať vlastný osud. Teda klinická smrť a návrat z nej vás zmenil. A to je iný osud. Silný spor s podvedomím o spôsob života.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Všade sú klasické astrologické schémy zmenené na informačné polia mŕtvych. Snaha komunikovať a vaša neochota tak urobiť.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Všade postavy s náboženskými knihami a na konci postava kňaza. Vaše podvedomie chce žiť náboženský život. No vaše ja a vaše ego si to chce robiť po svojom a nie tak, ako to chce podvedomie. Podvedomie ide silne proti vám.

Astrológia miechy
Astrálna postava anjela je zaliata a nefunkčná. Charakterizuje to obrázok samoty, nepríjemností a čudných psychických stavov. Nechuť žiť vnútorným životom prináša nepríjemnosti. Potreba vnútorného rozvoja.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Všade je čiernota a vaša nerozumná snaha to tu zničiť a vrátiť sa do bežného života. To spôsobuje, že nemáte dostatok životných energií.

Astrológia ganglií
Oblasť je otvorená, ale vy osobne tu chcete všetko zničiť a nastoliť mŕtvy náboženský život podľa knižiek.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snovej rovine bojujete proti živej náboženskej forme, ktorú ste zažili počas klinickej smrti. Túžba žiť bežný život je chybou. Vyžaduje si to iný spôsob existencie. Ani snová oblasť vám nemôže pomáhať.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode osoby, ktoré boli silne nábožensky založené. Vplýva na vás osoba, ktorá pomáhala chorým, ale chcela dosiahnuť duchovné výšiny.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: do sveta mŕtvych informačných polí. Povrchová vzrušivosť: tak isto. Pohlavná vzrušivosť: do sveta mŕtvych. Celková vzrušivosť: strach. Klinická smrť a návrat z nej poznačili aj túto oblasť.

Iné
Každý, kto prejde klinickou smrťou, má vo svojej mysli informačné pole zo sveta mŕtvych v podobe duše človeka. Vo vašom prípade je to duša mníšky.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď nájdete duchovnú cestu do seba samej.

Pridaj komentár