Asi pred 18 mesiacmi som pracoval v zahraničí, kde sa mi udiali zvláštne veci a nie je deň, aby som si na ne nespomenul, príznaky sa veľmi podobali takým, aké charakterizujú epileptickú povahu resp. epilepticky záchvat, o ktorej som si prečítal na vašich stránkach, ale dá sa povedať, že to trvalo 2 dni a ja som bol v podstate pri vedomí. Veľmi to ovplyvnilo môj život a tým nechcem povedať k horšiemu. Nevidím to ako problém, ale rád by som si spravil v „hlave poriadok“. Som fanúšikom ezoteriky a veľmi sa mi páči váš prístup, preto vás chcem požiadať o radu, ako v mojom prípade kvalitne napredovať. Vopred ďakujem.

Psychicky sú u vás problémové oblasti brušného mozgu a ganglií pri orgánoch. Tieto roviny vašej psychiky neovládate a sú aj problémové z hľadiska energií a hľadania správnych životných riešení. Na budúci týždeň vám vypracujem postup liečby.

Psychický stav
Aurický obal je dostatočne ukotvený na fyzické telo. Teda psychika je stabilná. Vaša pozornosť je upriamená na vaše fyzické telo. Teda nie ste typ upriamený na veci vonkajšieho sveta.

Povaha
Ste dlhodobo psychicky usadený v strednom mozgu. Väčšina vašich psychických reakcií pochádza z tejto oblasti. Zo stredného mozgu máte energetickú a psychickú väzbu do oblasti temenného mozgu. Ide o epileptickú povahu, nezamieňať s chorobou epilepsiou. Tieto povahy sú charakteristické správaním vojakov a policajtov. Monotónnosť, pravidelnosť a vytrvalosť. U vás to charakterizuje obrázok osoby, ktorá sa vytrvalo zaujíma o svoje zdravie.

Sexus
Sexuálne centrum je usadené v podbruší, naznačuje na určité schopnosti správneho odhadovania okolností. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa o svoje veci a o seba stará dôsledne. Čiastočne typ inkvizítorský, rozumné spojenie agresie a vzrušenia.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Určité obavy pred chorobami, starnutím, čo sa dá rozumne využiť pre starostlivosť o seba.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Táto oblasť nepracuje dostatočne aktívne a spoločne. Pracuje skôr ako jednotlivé časti a chýba ich vzájomná koordinácia. Tento mozog si môžete predstavovať ako rozrezané vajíčko. Uvedomte si, že chcete, aby tento mozog pracoval ako jeden celok.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Tak isto málo znakov na povrchu mozočku. Naznačuje na nedostatočnú spoluprácu celého mozočka. Z tohto dôvodu sú tu narušené aj astrálne schémy, ktoré tu chýbajú. Jednoducho všetko je sivé. Koncentráciou treba vytvoriť lepšiu spoluprácu celého mozočka.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny miechy v chrbtici. Astrálna postava anjela je dostatočne rozvinutá a dokáže vám priniesť do života šťastné náhody. No vaše ego je príliš vyberačné a nezoberie, čo osud ponúka. Často čaká na niečo lepšie. Treba brať, čo príde.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Tak isto astrálne predstavy veľkých zvierat, ktoré tu majú byť, chýbajú. Naopak, sú tu obrazy zúbožených astrálnych zvierat. Do tejto oblasti vedome neprenikáte a nedokážete využiť z tejto oblasti životné energie. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorej životné energie často chýbajú.

Astrológia ganglií
Ganglie nepracujú dostatočne aktívne a ich aktivitu často zastupujú oblasti neurónov mozočku a stredného mozgu. Zdvojená a prevzatá funkcia.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Prílišná precíznosť, spomalenosť a nechuť vyjsť zo svojho uzatvoreného sveta. Neochota prijať nové veci. Túžba byť vojakom. Neprebiehajú tu dostatočné procesy pre zdravie, psychiku a šťastný osud. Prípadne vhodné riešenia problémov.

Astrológia ega
Osoba, ktorej ciele sú zamerané na fyzické telo, aby všetko fungovalo. Dôležité je telo a to dostáva všetku pozornosť. Dokážete sa silne skoncentrovať na vec a problém, až tak silne, že sa v nich zabudnete. Ovládate problémy dobre, ale chýba zmysel pre spojenie detailov do celku. Ego sa s vecami hrá a ide do hĺbky veci.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode osoby vojenského zamerania. Vo vnútri boli jemní a citliví a vo vonkajšom svete všetko zakrývali hrubou silou a ničivosťou.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na ženy. Povrchová vzrušivosť: na ženské telo. Pohlavná vzrušivosť: na seba a svoju mužnosť. Citová vzrušivosť: na vnútorný svet vo vás.

Duchovná úroveň
Okolo vašej postavy je plno kvietkov. Morálka a etika je až príliš silná a vyzretá. Chýba prvok kontroly. Okolie môže tento fenomén zneužívať.

Hviezdy, šťastný osud
Máte zabehnutý svoj systém života a keď sa v ňom vytvorí anomália, tak ju chcete iba odstaviť, nechuť meniť sa je silná.

Pridaj komentár