Slepec od narodenia. Odstaviť zrakové spomienky. Odstaviť vytváranie zrakových predstáv v mozgu. Aktivizovať spomienky hmatových a zvukových pocitov. Hlasivky a koncentrácia. Hlasivky a energie. Hlasivky a dýchanie. Hlasivky a hmatové a zvukové spomienky. Hlasivky a prienik bioenergie do nervstva tela. Echolokácia delfína a pocit energie z miechy a napojenie na zuby v ústach. Echolokácia netopiera a pocit slepca, že z hlasiviek vyteká svetlo. Písmená abecedy do hlasiviek a spojiť s energiou v hlasivkách. Zasvätenie aurické. Objekty zvukové. Objekty kmitajúce. Spracovanie zvuku v aure pomocou objektov. Tento zápis vznikol na základe spoločnej meditácie a má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Neustále sa pokúšame klasickými meditáciami prenikať do svojho vnútra. Hovoríme o duchovnej ceste a poznaní zákonitostí tejto cesty. Niekto do seba preniká na základe určitej potreby, chce hľadať riešenie svojich zdravotných alebo psychických problémov. Niekto môže prenikať do svojho vnútra za účelom ovládnuť ho pre potreby vonkajšieho sveta. Naším cieľom je v prvom rade prenikať do svojho vnútorného sveta na základe potreby duchovnej cesty. Teda využiť svoj život venovaním sa sebe samému. Možno to znie sebecky, ale čo iné tu má hodnotu ako čas, ktorý venujete meditácii?

Niekto sa naháňa za hmotnými a rodinnými záležitosťami. Nemáme nič proti tomu, my svoj čas chceme využiť inak a máme na to plné právo. Niekto buduje zámky vo vonkajšom svete a my budujeme zámky vo svojom vnútri.

Ako keby nestačilo, že dovnútra prenikáme klasickými technikami a bežnými meditáciami, duchovnú cestu chceme absolvovať aj ako slepí ezoterici. Nebojte sa, nechceme si vypichnúť oči alebo ich za doláre predať tým vonkajším. Oči si určite ponecháme, iba vo vnútri svojej mysli sa naučíme techniku zablokovania obrazových spomienok. A keď sa aj objavia, tak ich začiernime. Možno bude pre vás lepšie, keď si začnete spomínať na nočnú prírodu. Tam toho moc v obrazovej podobe nenaspomínate. Dôležité je to, že aktivizujeme zvukovú a hmatovú podobu vnímania sveta, ako je to u slepcov od narodenia. Jednoducho je tu chuť absolvovať duchovnú cestu netradične, ako by to mohol spraviť práve slepec.

Keď zvládnete tento základný krok, tak je potrebné, aby ste sa aktívne skoncentrovali do šedej kôry veľkého mozgu na základe očných buliev, sliznice nosa, jazyka v ústach, bubienkov v uchu a končekov prstov rúk a nôh. No to je prvá a posledná meditačná technika, pri ktorej ste pre prienik do vnútorného sveta využili očné senzory. Pokiaľ ste rozumní, tak dovnútra budete prenikať výhradne cez šedú kôru veľkého mozgu, kde sa nachádzajú zmyslové centrá. Odtiaľto aktívne prenikáte do neurónových oblastí vo vlastnom organizme. V prvom rade do šedej kôry veľkého mozgu a zároveň precvičujete slepecké meditácie. Potom z veľkého mozgu koncentráciou prenikáte do stredného mozgu, potom do mozočku, potom do miechy, potom do brušného mozgu a do ganglií pri jednotlivých orgánoch tela. V každej oblasti môžete precvičovať určité vhodné zvukové meditácie.

Budeme pokračovať v meditácii, skoncentrujeme sa zo šedej kôry veľkého mozgu do hlasiviek a presunieme sem aj anatomickú predstavu o hlasivkách. Treba si uvedomiť, že hlasivky sa pre nás stali ústredným miestom celej zvukovej ezoteriky. Nejde nám o to, aby sme cez hlasivky niečo hovorili alebo prenikali do vonkajšieho sveta. Ide o to, aby sme boli na duchovnej ceste a hlasivky za týmto účelom naplno využili. Do hlasiviek sa koncentrujeme a tým tu vytvárame a zhromažďujeme vlastnú energiu, sexuálnu energiu, prípadne magmatickú energiu. Kto bol zasvätený, tak využije aurické objekty, aby mu v aure pomohli s tvorbou energie. Stačí si vo vnútri seba predstaviť hlasivky a žiadosť, aby sa v nich hromadila vhodná energia. Objekty to za vás spravia alebo v spolupráci zrealizujú. Energiu z hlasiviek môžete obohatiť o písmená vyslovené vo vnútri. Vyslovíte v sebe napríklad písmeno A, vzniknutý zvuk vnútorným hlasom presuniete do hlasiviek. Tu ho zmiešate s energiami a distribuujete najlepšie cez nervovú sústavu do celého organizmu. Je dobre spojiť zvukovú ezoteriku s ezoterikou energetickou, ktorá v značnej miere spadá do Reiki systému práce s energiami.

Nasleduje ďalšia fáza výcviku a to z hlasiviek vytvoriť energetický echolokátor. V žiadnom prípade nie zvukový echolokátor. Inšpirujeme sa echolokačnými schopnosťami netopierov a delfínov. No treba si uvedomiť základný rozdiel, zvieratá tu menované majú echolokáciu na základe vydaného a prijatého zvuku, no u človeka tento systém nie je možný. Ale je možná zvuková echolokácia. Nestojí na zvuku, ale bioenergii vytvorenej v hlasivkách. K tomu treba pridať veštecký výkon zo zmyslových centier na povrchu šedej kôry veľkého mozgu, ktorý si trvalo predstavujete ako 3 až 7 vrstiev pavučín a pavúčikov. Je to náročná technika , ktorú zvládne úspešne ten, kto ovláda senzibilné veštectvo, ktoré je zamerané na vnímanie rôznych druhov energií.

Potom je tu možnosť vysielať do priestoru okolo seba z hlasiviek energiu opatrenú senzibilným vešteckým výkonom. Pomôžete si slepeckým pocitom vnímania vyžarovania z hlasiviek. Vtedy energia preniká do priestoru okolo vás a obteká fyzické objekty. Máte zavreté oči a napriek tomu po určitom výcviku skoro ako keby ste videli predmety pred sebou. Inšpirujete sa netopierom.

Hlasivky a echolokačné schopnosti otočíte dovnútra a necháte sa inšpirovať delfínmi. No začnete tým, že na hlasivky napojíte miechu, a tak isto napojíte nervstvo zubov. Touto technikou docielite zvláštny stav v hlasivkách a takouto energetickou echolokáciou preniknete dovnútra orgánov inak, ako je to bežné.

Ešte by som pridal, že bioenergetická echolokácia nie je výmysel. Osobne som mal česť stretnúť ľudí, ktorí videli za stenu. Po rozhovore sme sa zjednotili na tom, že ide o vzácnu energetickú echolokáciu.

Pridaj komentár