Informačné polia mŕtvych ľudí. Čo zostane po smrti človeka. Schopnosť komunikácie s informačným poľom mŕtvej osoby. Stav fantómových bolestí. Špiritistické zmysly. Rôzne druhy špiritistických stavov. Tento zápis z meditačných cvičení má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Špiritman je osoba, ktorá dokáže určitým spôsobom komunikovať s tým, čo zostalo po fyzickej smrti. Po fyzickej smrti človeka zostáva takzvané informačné pole, toto môže špirtiman silou svojej vôle uvoľniť a dostať do svojho fyzického tela. Niektorí špiritmani sa tak už narodia, a teda k spojeniu so svetom mŕtvych dochádza cez špiritisticky ladenú matku. Niektorí sa stanu špiritmanmi, keď sa dostanú do stavov klinickej smrti a počas tohto stavu sa do ich psychiky dostanú informačné polia tých mŕtvych, ktorí sa za svojho života túžili reinkarnovať a pokračovať v ľudskom živote. No zároveň sa museli počas života venovať liečeniu ľudských orgánov alebo ich výskumu. Teda ten, kto sa dostane do stavu klinickej smrti, sa skoro automaticky stáva špiritmanom. Niekto sa môže stať špiritmanom na základe emočného vypätia. Najčastejšie sa tak stane matkám, ktorým predčasne zomrie dieťa a s jeho smrťou sa nezmieria. Odmietnu akceptovať realitu a to vedie k tomu, že z kostí dieťaťa sa informačný záznam o živote presunie do vnútra matky.

Špiritmanom sa môžete stať aj dobrovoľne, pokiaľ si odcvičíte stav fantómových bolestí. V žiadnom prípade sa tento stav nedá nacvičiť sugeratívne. Treba ho cvičiť natvrdo. Doslova si narušiť psychiku a umožniť, aby sa do vás dostalo informačné pole mŕtvej osoby. Špiritman to môže veštecky pociťovať ako energetický tvar rôznych rozmerov a veľkostí, v ktorom je uložené to, čo dotyčná osoba žila a po čom túžila. Tento proces sa už nedá vrátiť a osoba sa trvale stáva špiritmanom. Už len zostáva ovládnuť informačné polia mŕtvych a dokázať vyberať informačné polia z kostí a vracať ich naspäť do kostných pozostatkov.

Ako vyzerá výcvik fantómových bolestí? Je to celkom jednoduché a nácvik nerobí žiadne problémy. Napríklad si ohnete niektorý prst na ruke tak, aby ste ho nevideli. A vo svojej fantázii a v predstavách si ho dotvoríte a začne s ním hýbať, ako keby bol reálny. Teda prst je ohnutý a nehýbe sa. No vy s ním vo svojej predstave hýbete tak, ako keby bol reálny. Potom môžete schovať za chrbát celú ruku a máte pocit, že ste z fyzickej ruky za chrbtom vytiahli energetickú ruku. Potom sa s touto energetickou rukou dotýkate všetkého okolo seba, ako keby bola reálna. Vo svojej psychike odmietate uznať, že je iba energetická. Vo vnútri seba trváte na tom, že ruka je skutočná. Tento výcvik transformuje psychiku a je možné prijímať do svojho fyzického tela informačné polia z kostných pozostatkov mŕtvej osoby.

To je ovšem iba prvý krok na prijatie informačného poľa mŕtvej osoby do svojho vnútra. Ďalej si predstavíte, ako vám odrezali prst. Vo vnútri sa s týmto stavom nezmierite a odmietnete uznať, že je odrezaný. Potom si začnete predstavovať, ako sa váš odrezaný prst predlžuje až do hrobného miesta kostných pozostatkov dotyčnej osoby alebo zvieraťa. Kostné pozostatky môžu byť kdekoľvek na svete. Informačné pole sa dostane do fyzického tela. No na to, aby ste ho mohli vnímať a zisťovať potrebné informácie, je potrebné transformovať zmyslové centrá šedej kôry veľkého mozgu. Nikdy nerobte veštecké výkony cez oči, uši, končeky prstov, sliznicu nosa. Viedlo by to k poškodeniu psychiky. Zmyslové senzory skoncentrujete na povrch šedej kôry veľkého mozgu a odtiaľto sa dovnútra koncentruje iba šedá kôra veľkého mozgu, ktorú si predstavujete ako 3 až 7 vrstiev pavučín s drobnými pavúčikmi. Zo šedej kôry veľkého mozgu sa naučíte veštecky prenikať dovnútra svojho tela a to najlepšie cez nervovú sústavu.

Zmyslové centrá pracujú zo spomienok, ktoré sú uložené v pamäti. Nikdy nerobte veštecké výkony z momentálnej predstavy. Vtedy sa tvoria silné energie, ktoré sú nevhodné pre veštecké výkony do vnútra svojej duše. V spomienkach si predstavujete písmená z hrobov alebo špiritistických pomôcok na vyvolávanie duchov. Skoncentrujete sa na celé fyzické telo a zistíte, kde sa nachádza energetický objekt s informáciami mŕtveho. Skenujete svoje vnútro a pritom máte otvorené v pamäti čo najviac spomienok. Keď objavíte miesto nálezu informačného poľa mŕtvej osoby, tak nepriamymi vešteckými metódami k nim pridáte tvar a ostatné náležitosti. Kladiete otázky z písmen na hroboch. Na písmenká si spomínate a v žiadnom prípade ich nevytvárate v predstave, vždy zo spomienok. Takto môže začať prvá komunikácia s informačným poľom mŕtvej osoby.

Neuroman je osoba, ktorá sa dokáže skoncentrovať na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Tu si nastaví zmysly na vnímanie informačných polí mŕtvych osôb. Zase spomienky na nápisy na hroboch a k tomu veštecké výkony. Stačí vám želať si, aby sa aktivizovalo informačné pole mŕtvej osoby, ale zoberiete z kostného miesta iba 90 percent z informácií o mŕtvej osobe. Jednoducho niečo odmietnete zobrať. Tým dosiahnete to, že informačné pole mŕtvej osoby zostáva iba na povrchu šedej kôry veľkého mozgu a nepreniká do vášho vnútra. Veštecky sa môžete dobre a bezpečne naučiť vnímať, čo je vo vnútri informačného poľa uložené. Po skončení komunikácie informačné pole mŕtvej osoby z kostných pozostatkov odchádza samé a vy nemusíte mať obavy, že by ste sa stali aktívnymi špiritistami. Toto je bezpečnejší vstup do informačných polí mŕtveho sveta ľudí a zvierat.

Nekroman je stav, pri ktorom musíte mať vo svojom fyzickom tele informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa. Získate ho cez výcvik fantómovej ruky alebo prstu. Tak, ako viete do seba zosať informačné pole z kostných pozostatkov, tak isto sa treba naučiť vracať informačné pole naspäť do kostných pozostatkov. Na to sú vhodné vnútorné predstavy medu, smoly, zlatého krížika, stuhy, pentagramu, sklenených misiek, kovových mincí, nádobiek a podobne. No vráťme sa k stavu nekromana. Tu je potrebné mať v sebe aspoň jedno informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa. Potom si treba čo najpravdivejšie nasugerovať stav, že vaša nervová sústava je poškodená. Pod poškodením tu budeme rozumieť jej zhrubnutie, zdvojenie, poškodenie. Môžete si nasugerovať, že máte patogénne stavy mutovaných buniek fosílií, mamutov, brontosaurov. Sugerácia znamená uveriť, že máte takéto poškodenia a nepochybovať o tom, že ich máte. Tak isto o tom nepremýšľať. Je to vlastne jediná technika, ktorou sa môžete dostať do stavu nekromana. Keď si to vhodne nasugerujete, tak v aurickom obale okolo seba vytvoríte energetický objekt, do tohto objektu sa informačné pole mŕtvej osoby presunie a vy môžete robiť veštecké výkony v aurickom obale a nie vo svojom fyzickom tele.

Okultman je osoba, ktorá má v sebe alebo v aurickom obale okolo seba informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa a zároveň vytvára v sebe alebo v aurickom obale energetické objekty z informačného poľa mŕtvej osoby. Stačí, keď si predstavujete rôzne chemické zlúčeniny a ich výrobu. Vtedy sa vytvárajú špeciálne energetické objekty a tie môžu ovplyvňovať vás alebo iné osoby.

Egyptman je osoba, ktorá do seba alebo do aurického obalu zosala informačné pole osoby, ktorá bola mumifikovaná alebo spopolnená. Toto informačné pole je prázdne a neobsahuje žiadne informácie ani túžby zo života dotyčnej osoby. Toto informačné pole zostáva zvyčajne na miestne mumifikácie alebo spopolnenia. Prípadne sa presunie na miesto, kde je uložená múmia alebo popol dotyčnej osoby. Informačné pole mŕtvej osoby je dokonale zničené a nemôže fungovať.

Psychoman je osoba, ktorá má v sebe informačné polia hlavne mŕtvych zvierat, ktoré ešte dnes žijú. Iba si vsugerujete a uveríte bez pochybovania, že nervová sústava je deštruovaná a má tvar niektorých drobných zvierat. Napríklad si nasugerujete, že nervstvo v časti ruky zmutovalo na nervovú sústavu jašterice. Takáto sugerácia vedie k dobrým liečiteľským výkonom voči iným osobám.

Hmyzman je špiritista, ktorý do seba zosal množstvo informačných polí drobného hmyzu. Dá sa to aj poriadne nahustiť. Dotyčný vyžaruje liečivú energiu pre seba alebo aj pre iné osoby.

Lamaman je osoba, ktorá prešla klinickou smrťou a do jej tela sa nasťahovala duša mŕtvej osoby, ktorá túžila po reinkarnácii a zároveň sa venovala orgánom a bunkám ľudského tela. Napríklad ich liečila alebo skúmala. Pozor, nie jadro bunky a vnútro bunky. Vtedy nemôže bežať reinkarnačný proces. Je blokovaný. Aby ste dostali do seba takýto mŕtvy informačný záznam, je potrebné pre Lama tulku vytvoriť sugeratívnu pascu a to je vsugerovať si, že ste plod v bruchu svojej matky, a teda iba sa zrodíte a zároveň, že idete do klinickej smrti. Vtedy sa do vás dostanú aj reinkarnanti, ktorí sa reinkarnovali už aspoň 30 až 60 krát. Lama Tulku posielate naspäť kvalitnou sugeráciou, že ste už dospelí, idete do klinickej smrti a zomierate. Len vtedy odchádza z vášho fyzického tela. Je to náročná technika lovu na Lama Tulku.

Pokiaľ sa chcete reinkarnovať, teda chcete, aby vaše informačné pole bolo aj po smrti aktívne, nedajte sa spopolniť. To je prvá vec. Potom je potrebné neustále túžiť a nepochybovať o reinkarnácii. Potom sa aktívne venujte aspoň štúdiu orgánov a buniek tela. Staňte sa liečiteľom alebo výskumníkom buniek. Nie jadra buniek. Niektoré tibetské mandaly sú vlastne štruktúry orgánov a buniek. Túžte sa reinkarnovať cez klinickú smrť a prerásť zvieraciu psychiku mladučkej osoby úplne a dôsledne. Tak isto si naprogramujte, aby ste po takejto reinkarnácii prišli na to, kto ste boli v minulom živote. Teda získate uvedomenie, že v tomto tele je reinkarnát a získate vedomie, čo ste žili predtým. Dovnútra programujte nekonečný sled reinkarnácií. Iba to, čo naprogramujete za svojho života, bude vo vnútri informačného poľa. Tak isto programujte, aby ste sa po smrti ako informačné pole venovali bunkám a procesom reinkarnácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.