Individuálna meditácia

Naďalej pokračujem v cvičení fantómových pocitov, tvorbe plazmatických objektov z vlastných bioenergií a predstáv. Pokračujem v nácviku tvorby a likvidácie plazmatických objektov z fyzicky existujúcich kostí ľudí a zvierat. Cvičenia sú ďalej zamerané na tvorbu pomocných duchov z objektov materiálneho sveta. Samozrejme aj ich likvidácia. Pokračuje základný výskum plazmatických objektov živých špiritistov, ktorí dokážu určitým spôsobom kontrolovať a ovládať tieto predstavy. Už sú to zložitejšie útvary, ktoré sú kombináciou rôznych techník a postupov. Teda zámerne provokujem na diaľku týchto plazmatických duchov a v napätí čakám odozvu vo svojom fyzickom tele. Nasleduje zistenie, o aký objekt ide, z čoho je vytvorený, o čo sa u mňa bude usilovať, do akej miery je ovplyvňovaný nekromantským špiritistom. Ako dobre je špiritista školený, aké sú jeho túžby. V zásade niekoľkokrát denne robím očistu špiritistu a vtedy skúmam a likvidujem plazmatické objekty. Úspešne zlikvidujem plazmatické objekty duchov a pomocných duchov vtedy, keď ich znovu vo svojom bioenergetickom a fyzickom tele prípadne okolo neho nenachádzam. Niektoré špiritistické objekty sa objavujú znova a to viem, že ich likvidáciu som nespravil dôsledne a správne. Pokračuje činnosť na skupiny pokusných osôb. Prichádza k dohode, že môžeme na seba útočiť cez plazmatické duchovné objekty. Zároveň prijímame zásadu, že všetko je dovolené a voči sebe budeme postupovať bez morálnych zásad, kruto a nekompromisne. Možno sa to zdá prehnané, ale keď chceme byť aj v tejto oblasti čo najlepší, tak takýto postup je priam ideálny.

Pridaj komentár