Dnešný deň bol náročný ako každá sobota. Cestujem a v autobuse si ujasňujem, čo budem prednášať a čo meditovať. V sobotu to teraz bývajú meditácie otvorenia zvieracej psychiky skrytej vo vnútri človeka. Všetko je orientované k vývojovo najstaršej časti mozgu a to sú rohy spánkových lalokov. Vývojovo najstaršia časť pokračuje vo všetkých častiach organizmu. Ďalšie časti organizmu sú postupne vývojovo mladšie. Vývojovo najstaršia časť je zvieracia, ďalšia časť patrí zberateľskej kultúre a ďalšie k poľnohospodárskej kultúre a postupne ďalej. Takže sa budem držať zásady priradenia mytológie k vývojovým častiam veľkého mozgu. Týmto sa aj kriticky vyjadrujem ku koncepcii Františka Bardona, ktorý mytologické predstavy pridáva k psychologickej koncepcii sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. Dávam do poriadku aj človeka, ktorý má otvorenú zvieraciu psychiku, ďalej silnú hysterickú povahu a nesprávne postoje k sexu. Myslím vnútorné predstavy. Postupne sa nám darí jednotlivé stavy zvládať. Niekedy je skutočne ťažko meniť osudy ľudí a využívať ich slabé alebo silné miesta k motivácii, aby sa liečili. V rámci prednášok o zvieracej psychike učím meditujúcich, ako daný meditačný systém zdokonaľovať. Na poslednej meditácii som sa prebúral do nervových dráh kože. Bude chvíľu trvať, kým si na tento stav zvyknem.

Pridaj komentár