Dnešný deň bol náročný ako každá sobota. Cestujem a v autobuse si ujasňujem, čo budem prednášať a čo meditovať. V sobotu to teraz bývajú meditácie otvorenia zvieracej psychiky skrytej vo vnútri človeka. Všetko je orientované k vývojovo najstaršej časti mozgu a to sú rohy spánkových lalokov. Vývojovo najstaršia časť pokračuje vo všetkých častiach organizmu. Ďalšie časti organizmu sú postupne vývojovo mladšie. Vývojovo najstaršia časť je zvieracia, ďalšia časť patrí zberateľskej kultúre a ďalšie k poľnohospodárskej kultúre a postupne ďalej. Takže sa budem držať zásady priradenia mytológie k vývojovým častiam veľkého mozgu. Týmto sa aj kriticky vyjadrujem ku koncepcii Františka Bardona, ktorý mytologické predstavy pridáva k psychologickej koncepcii sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. Dávam do poriadku aj človeka, ktorý má otvorenú zvieraciu psychiku, ďalej silnú hysterickú povahu a nesprávne postoje k sexu. Myslím vnútorné predstavy. Postupne sa nám darí jednotlivé stavy zvládať. Niekedy je skutočne ťažko meniť osudy ľudí a využívať ich slabé alebo silné miesta k motivácii, aby sa liečili. V rámci prednášok o zvieracej psychike učím meditujúcich, ako daný meditačný systém zdokonaľovať. Na poslednej meditácii som sa prebúral do nervových dráh kože. Bude chvíľu trvať, kým si na tento stav zvyknem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.