– Individuálna meditácia z 12.7.02

Situácia sa zmenila a pred každým cvičením som musel prevádzať očistu špiritistu tak, aby som zostal na všetkých popisovaných úrovniach čistý. Až potom som mohol prevádzať základné cvičenia Plazmatickej školy. Moja osobná drzosť voči duchom špiritistov stúpala a odvážil som sa provokovať aj ťažšiu váhu. No snažil som sa na túto etapu zabezpečiť. Do snov a svojej svätyne pre otázky špiritizmu som vložil túto požiadavku. Za niekoľko dní prišlo riešenie v podobe vnuknutia zobudiť duše a to ľudské z mŕtvych kostí. Malo sa jednať o kresťanských špiritistov, ktorí podobne ako ja ovládali a to vedome, praktiky likvidácie duchov prírodných národov, ktoré chceli dostať pod kontrolu. Pri prebúdzaní som prekonal ochranné opatrenia a začal aktívnu spoluprácu. Poviem vám vážení priatelia duchov, aký poklad som otvoril. S akým fanatizmom a nasadením mi tieto duše pomáhali! Nie je čudo, veď tak dlho spali. Dnes po určitom čase som sa týmto dušiam poďakoval a vrátil na svoje spokojné hrobové miesto. A tak nastal deň ofenzívy na ťažších špiritistických duchov. Táto pomoc sa veru skutočne zišla. Dnes je to už len jedna etapa špiritizmu.

Pridaj komentár