Už dlhšie sa neviem vysporiadať so svojím problémom. Mám stavy úzkosti a myšlienky, ktorých sa neviem zbaviť, aj keď sa strašne snažím. Ide o to, že sa hrozne bojím komunikácie s ľuďmi, bojím sa, že ma neprijmú. A tak sa snažím nájsť niekoho, kto by mi vedel pomôcť.

Požiadali ste ma, aby som veštecky zistil, čo sa deje vo vašom podvedomí. Je extrémne zorientované do náboženskej oblasti a odporúčam vám žiť intenzívne nábožensky. Ste psychicky nastavená kázať lásku, dobrotu a múdrosť.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav. Žiadne vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav
Aurický obal je až príliš vzdialený od tela. Stav je podobný ako u osôb, ktoré potrebujú aktívnu liečbu u psychiatra.

Povaha
Psychicky ste usadená v oblasti pohlavných orgánov. Teda svet vnímate cez túto oblasť. Podobá sa to psychickému stavu kazateliek v oblasti náboženstva. Aj u nich psychika vychádza z oblasti pohlavných orgánov. Hovoríme o zúženom dyslektickom vedomí.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: je fetišistická a všetky objekty sú eroticky ladené. Povrchová vzrušivosť: na predmety okolo seba. Pohlavná vzrušivosť: na svet embryí a detí. Citová vzrušivosť: náboženstvo.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali biele anjelské sféry detských dyslektikov. Nemáte k nim dobrý vzťah a nevyužívate ich k šťastnému osudu. Viac sa utiekate k náboženským predstavám anjelov. V 12. roku ste do podvedomia dostali ďalšie obaly. Obsahujú plno náboženských obrazov. Poslanie obal obsahuje byť náboženskou kazateľkou. V plnom rozsahu to odmietate a chcete žiť bežný život. Teda ste v konfrontácii s podvedomím, ktoré vám to vracia v psychickej nestabilnosti.

Chromozómová história
Vaše chromozómy putovali cez Indiu, Afriku, Izrael, Turecko, Ukrajinu a strednú Európu.

Génové predpoklady
Génové retiazky sú v strede zviazané a silne rozvetvené. Teda určitá predurčenosť venovať sa náboženstvu.

Embryonálny vývoj
Bol poznamenaný vytvorením aury okolo plodu a hlbokým erotickým prepojením na bunky svojho tela.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Vediete tu zápas s náboženskými predstavami. Tieto tu vyhrávajú a tlačia vás do náboženského života.

Hviezdy, šťastný osud
Stabilizovať psychiku u psychiatra a vydať sa cestou náboženstva. Pokiaľ sa vyberiete v živote inam, tak to bude problematické.

Pridaj komentár