Verím, že by ste mi mohli pomôcť. Rôzne životné situácie ženskej časti mojej rodiny, ale i veci, ktoré som počula či videla ma v poslednej dobe čoraz viac nútia premýšľať o tom, že nám mohlo byť počarované. Mám už skúsenosť so silou negatívne smerovanej myšlienky, veľmi sa snažím, aby nenastala rezonancia, no mám pocit, že sa to mohlo pokaziť už niekde predo mnou. Mohli by ste mi pomôcť? Ďakujem Vám.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Bol to nesmierne príjemný zážitok dokonalej čistoty náboženského života a poslania. Velebiť a uctievať život. Odporúčam vám nastúpiť náboženskú cestu kazateľky v tých náboženstvách, kde ženy môžu kázať slovo života.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav. Najslabšie miesto je oblasť vaječníkov a maternice. Ale nič choré alebo akútne.

Psychický stav
Nie celkom klasický psychický stav. Hovorí sa tomu zúžené vedomie na oblasť pohlavných orgánov. Teda patríte do skupiny žien, ktoré, ako sa hovorí, vnímajú svet cez svoje pohlavie. Takéto ženy sú dobré kazateľky v oblasti náboženskej.

Povaha
Psychicky ste usadená v oblasti pohlavných orgánov, čo je atypický psychický stav. Odtiaľto vyvierajú všetky vaše psychické pochody. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá vie silne vplývať na ľudí a ľudia od vás očakávajú kázanie o láske, súcite a ľudskej dokonalosti.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: na veci náboženské. Povrchová vzrušivosť: na veci náboženskej ritualistiky, náboženskej formy vzdelania a vnímania sveta. Pohlavná vzrušivosť: je nasmerovaná k božiemu svetu. Ľudské telo ako boží chrám stvorený podľa zákonitostí celého kozmu. Citová vzrušivosť: na duchovnú literatúru.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali anjelské sféry detských dyslektikov, ktoré boli zničené a nahradené náboženskými tradíciami. Ako óda na dokonalosť ľudského stvorenia. V 12. roku života ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Teraz obsahujú všetko o náboženskej čistote, láske, dobrote a vnímaní sveta cez oblasť podbrušia. 7 obalov spolu hovorí o náboženskej ritualistike a náboženských tajomstvách pestovaných v kláštoroch.

Embryonálny vývoj
Rýchlo ste prebehli všetky fázy vývoja a veľmi dlho ste sa pozdržali v poslednej fáze vývoja pred narodením.

Chromozómová história
Chromozómy pochádzajú z Egypta a nesú v sebe oslavu plodnosti, života a všetko pre život a ľudí. Ako signál, ktorý sa nesie a šíri celým kozmom.

Génové predpoklady
Génové zväzky sú polootvorené a typické pre náboženskú cestu a náboženské duchovno. Odporúčam vám venovať sa tomuto duchovnu.

Astrológia 7. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Nechcete žiť to, čo vám nadelil osud a hľadáte prostriedky, ako to zničiť a očakávate, že mágia vám pomôže. S podvedomím sa nebojuje, lebo vás budú čakať iba nepríjemnosti.

Hviezdy, šťastný osud
Iba ako náboženská kazateľka.

Pridaj komentár