Pohľad na realizáciu duchovnej cesty tých, ktorí sa prehlasovali za náboženských mystikov rôznych náboženských systémov.

Už dlhšiu dobu sa usilujem rozčleniť duchovnú cestu na významné bloky. Prvým blokom by mali byť tarotové karty a to tie najstaršie. V nich je kódovane skrytá magická cesta. Veštecky sa dá zistiť, čo vlastne magická cesta obsahuje. Teda viem, čo táto cesta má obsahovať a ako sa dá kontrolovať, či sa aj dosiahla.

Druhým blokom je cesta astrálna, ktorá kopíruje svojím spôsobom astrológiu a je to cesta prepojenia na božstvá jednotlivých národov či už prírodných, alebo ľudských. Základné kroky sú ukryté v astrológii a dá sa veštecky u danej osoby zisťovať, ako si v tejto oblasti stojí. Tretí blok je cesta mystická a hlavne ide o zjednotenie celého neurónového systému do jedného celku. Vtedy sa dá astrologicky objaviť jedna postava vo fyzickom tele meditujúceho.

Podrobnejšie sa budeme teraz venovať ceste mystickej. Veštecky som na diaľku preskúmal najvýznamnejších predstaviteľov tohto smeru. Patria sem V.S. Soloviev, Johann Eckehart, Johannes van Ruysbroeck, Heinrich Suso, Johanes Tauler, Tomaš Kempenský, Jakob Bohne, Johann Schefler, Miguel de Molinos, Ignác z Loyoly, Juan de la Crusz, Terezia z Avily, Katarina Sienska, Dionýsios Areopagita, William Blake, Blaise Pascal, Katarina Emerichová, Ploclus, Jan od Kríža a ďalší.

Ich mŕtve informačné polia som preskúmal vešteckým spôsobom a hľadal som, akými vážnymi chorobami trpeli a prečo sa vydali na mystickú cestu. Patologický kľúč chorôb považujem za mimoriadne výpovedný. Niektorí z nich boli pekní podvodníci, asi traja. Jednoducho sa na mystikov hrali. U ostatných som v prevažnej miere našiel poškodenie kostí. Ich kosti boli atypické a na povrchu mali rôzne vypukliny. Teda kosti s guľovitými tvarmi a rôznymi kostenými výbežkami. U niektorých boli niektoré rebrové kosti duplicitné. Mám záchytný bod a to sú u týchto všetkých čudné kostné výbežky. U niektorých ešte mohla fungovať duša iného mystika, a teda jednalo sa o špiritisticky nadaných jedincov, ktorí mystickú cestu realizovali cez informačné polia mŕtvych mystikov.

Nerobili vlastnú cestu a pokračovali v realizácii cesty mŕtvych mystikov. Keď som skúmal ich neuróny z hľadiska astrologického tak som zistil, že sú zjednotené a vytvárajú vo vnútri fyzického tela jednu veľkú postavu vo veľkosti ľudského tela. Keď som sugeratívnymi cvičeniami nacvičoval kostné výbežky, tak došlo skutočne k zmene prepojenia neurónov na jednu postavu.

V štandardnej psychike je veľa malých postáv a hovoríme o astrálnom svete. To u týchto jedincov nemožno v neurónovom systéme nájsť. Keď som skúmal obyčajných smrteľníkov či už živých, alebo mŕtvych, ktorí mali kostné výrastky, tak tiež vykazovali v neurónoch zjednotenie v jednu postavu. Niektorí mali v sebe postavu so zvieracími prvkami a to tí, ktorí sa venovali prírodným náboženstvám. Tí, ktorí sa venovali písmu svätému, mali priesvitnú bielu postavu. Možnosť pestovať túto cestu vyžaduje mať veľa kostných výbežkov. Pokiaľ ich nemáte, tak sa tento stav dá dosahovať sugeratívne.

Samozrejme, že mystika prekonala aj svoj vlastný vývoj. Ide o určité etapy, čím je postava boha impregnovaná. Niektorí ju impregnovali náboženskými obrazmi, niekto ju impregnoval kultovými predmetmi, iný ju impregnoval znakmi prírodných národov, napríklad runami. Niekto božie telo v sebe impregnoval písmenkami zo svätých kníh. Písmenká sa dovnútra dostali vo forme zvukovej, hmatovej, obrazovej. Niektorí božie telo impregnovali znakmi a písmenami celého sveta, ale týchto bolo iba pár. Pri niektorých rituáloch sa z hlbokého podvedomia dajú vybrať zvláštne znaky a obrazce. Možností je tu dostatok. Niektorí dosiahli až na vrchol a prijali predstavu, že všetko, čo tu v tomto svete je, vzniklo z Písma svätého vo všetkých náboženských systémoch. V tomto prípade sa v šedej kôre veľkého mozgu preskupí vedomie inak, ako je bežné. Myslím si, že takýto rozsah pojednania o mystike je dostačujúci, aby si niekto mohol spraviť realistickú predstavu. Existuje aj veštecká technika na hodnotenie mystickej cesty a to je automatické písmo prezentované v Teosofickej škole.

Pridaj komentár