Úvaha o chorobnom stave tela, ktorý sprevádza aj chorobné miesto v mozgu a k tomu sa pridáva správanie človeka na základe vytvorených návykov, poznatkov a skúseností.

Neustále sa inšpirujem českým liečiteľom Gellnerom. Jeho liečiteľské knižky, ktoré opisujú aj jeho duchovný rast hlavne do astrálnych rovín, je nesporne inšpirujúci. Už práca s virguľou je pre túto diagnostickú oblasť zlatým pokladom nápadov a postupov. Mnoho Gellnerových metód som prevzal do svojho terapeutického systému a neustále zisťujem, že sú dobre prepracované. Pri štúdiu jeho diela ma zaujala väzba chorobného stavu v orgáne alebo časti tela na chorobný stav v mozgu. V zásade by malo platiť, že pokiaľ dôsledne zdiagnostikujem celý mozog, tak z tejto diagnózy sa dá intuitívne odvodiť, ktorá časť vo fyzickom tele je chorá a poškodená. Tak isto sa dá hľadať spätne tým, že nájdem choré miesto v tele a to má väzbu na choré miesto v mozgu. Dokonca som začal zisťovať, že choré miesto v mozgu môže mať väzbu na viacero chorobných stavov v organizme. Budem sa usilovať v diagnostike prednostne skúmať mozog a choré miesta v mozgu.

Pridaj komentár