Šamanské meditácie, pri ktorých sa utlmujú túžby dnešného človeka, vnútorný hlas a všetky spomienky na civilizáciu. Zároveň sa otvárajú spomienky na prírodu a snažíme sa ich vyciťovať cez orgány v tele.
Pochopiť svet šamanov a precítiť to, čo oni žili a aké rituály robili nie je také jednoduché, ako sa zdá na prvý pohľad. Všetko je totiž zastreté civilizáciou, ľudským premýšľaním a vedomým konaním prerábať svoje prostredie tak, aby mu čo najviac vyhovovalo. Treba systematickým cvičením vytvoriť stereotyp na utíšenie civilizovaného človeka a otvorenie zvieracieho spôsobu vnímania prírody. Pri hľadaní a cvičení tých najvhodnejších ciest sme postupne začali cvičiť vnímanie spomienok na všetko prírodné pomocou jednotlivých orgánov ľudského tela. Používame techniku výmeny spomienok v mozgu za fyzický orgán v tele. Ide o techniky pocitu, že sme spomienky dostali do srdca a činnosť srdca do spomienok. Takto postupujeme s pľúcami, žalúdkom, obličkami, slezinou, pečeňou a črevami. Pri tomto cvičení máme všetci príjemné pocity a úžasný oddych od parametrov civilizácie. No zároveň sme začali zisťovať, že konanie nás alebo zvieraťa prevzali jednotlivé orgány v tele. Srdcový sval riadi komunikáciu s prírodou a zviera vníma prírodu ako určité obrysy, ako keď niečo kreslíte ceruzkou. Môže tu byť aj tepelné vyjadrenie objektov. Ako keby nás viedlo, čo máme robiť a ako to máme robiť. Na to naväzujú pľúca, ktoré skenujú terén a dianie v pohybe. Žalúdok nás vedie k zdrojom vhodnej potravy. Pečeň rozhoduje o tom, či budeme mierumilovní alebo agresívni. Slezina riadi, akú stavu pojedáme a aké zásoby látok v tele treba vytvoriť. Obličky dozorujú nad toxicitou toho, čo pojedáme a dbá o mechanizmy blokujúce zožratie jedovatých rastlín. Tenké črevá riadia činnosť zmyslov a orientujú ich na potravinové zdroje. Hrubé črevá zberajú informácie a všetko vyhodnocujú. Netreba zabúdať na brušný mozog z rozdrobených neurónov v žalúdku, tenkých a hrubých črevách. Mozog zvieraťa sa hlavne stará o celkovú pohybovú koordináciu. Bude asi nutné lepšie rozvinúť zvieraciu psychiku založenú na riadení orgánmi tela. Nájdu sa v psychiatrickej praxi jedinci, ktorí stratia vedomé riadenie svojho konania, mozog vypne a otvorí sa inštinktívne konanie a riadenie človeka orgánmi tela. Takýmto jedincom trvá niekoľko mesiacov, kým sa im obnoví ľudský rozmer rozhodovania a konania. Pochopiť svet zvierat a prírodného človeka nebude také jednoduché. Všetko zahaľuje civilizačné konanie cez abstraktné premýšľanie. Medzi abstraktným premýšľaním civilizovaného človeka a prírodného človeka je rozdiel. Prírodný človek, napríklad pračlovek koná skôr magicky a zviera inštinktívne.

Pridaj komentár