Budeme sa tu venovať klasickej Silva meditácii, ktorá je založená na vnímaní sveta na základe kmitov a vibrácií zariadení a strojov, ale tak isto vnímaní vibrácií prírodného charakteru.
Na začiatku sme si uvedomili, o čom je táto meditácia. Uviedol som klasický prípad, s ktorým som sa stretol aj osobne. Išlo o rušňovodiča dízlovej lokomotívy, ktorý dokázal vnímať lokomotívu na základe vibrácií a kmitania. To mu dovoľovalo objaviť chybu v zariadení ešte predtým, ako sa prejavila. Zároveň choval včely a na základe pohybu a zvukov roja dokázal rozoznať, v akom zdravotnom stave sa jeho včelstvo nachádza. Tak isto sem patrí ďalší prípad a to je opravár elektrických zariadení na nízkoprúd. Do tejto kategórie patria aj amatérski nadšenci rádioamatéri, ktorí naväzujú spojenie po celom svete pomocou vysielačiek. Táto schopnosť je vytvorená aj u niektorých zvierat, ktoré vnímajú okolie na základe mikrootrasov, napríklad niektoré druhy hadov a jašterov.


Je vhodné sugeráciou navodiť stavy, ktoré majú v mozgu ľudia, ktorí sú schopní vnímať svet na základe kmitov a vibrácií. Teda máme tu líniu neštandardných stavov, ktoré vytvárajú rôzne schopnosti v ľudskej mysli.
Pokračovali sme v nácviku prenikania do šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, predĺženej miechy, ganglií, samotných nervových dráh a nervových zakončení všade tam, kde sa nachádzajú neuróny. Ide o predstavu 3. až 7 vrstiev pavučín s drobnými pavúčikmi. Takto sme prešli všetky oblasti ľudského tela, kde sa nachádzajú už spomínané neuróny. Zároveň sme vnímali tu vytvárané vibrácie a rezonancie.
Pokračovali sme základným nácvikom vnímania vibrácií a to pomocou predstáv blikajúcich technických zariadení s rôznymi svetielkami. Uvedomovali sme si, že ide o umelé kmitanie svetla. Skúšali sme, ktorou kmitajúcou svetelnou vibráciou najlepšie prenikneme do neurónov v organizme. Skúšali sme rôzne počty kmitov za sekundu, ale aj farebnosť kmitajúceho objektu. Tak isto sme vnímali blikanie aj prírodných zdrojov ako je oheň, slnko, mesačný spln, blesk. Tiež sme vytvárali v neurónoch mozgu aj dynamickejšie rezonancie. Skúšali sme rôzne farby a počty kmitania svetelného zdroja.
Pokračovali sme v ďalšom cvičení. Predstavovali sme si rôzne technické zvuky. Uvedomovali sme si počet rytmických úderov za sekundu. Zase sme si v mysli vybavili technické zariadenie a to napríklad reproduktor, ktorý vydával rytmické zvuky v rôznej frekvencii. Vsugerovali sem si, že sme schopní podľa kmitania zvuku rozoznať technický stav zariadenia. Skúšali sme prenikať do neurónov v organizme na základe rôznych zvukových kmitov. Potom sme sa snažili vnímať kmitanie zdrojov zvuku z prírody ako vietor, vodopád, búrka, zvuky zvierat a hlas človeka. Všetko je možné vnímať ako kmitanie počtu úderov v danej časovej jednotke.
Pokračovali sme v ďalšom základnom cvičení a to prienikom do neurónových oblastí našich tiel na základe pocitov kmitania domácich spotrebičov cez hmat. Išlo o klasické spotrebiče ako vysávač, pračka, mixér a podobne. Predstavovali sme si rôzne stupne aktivity týchto zariadení, ktoré menia otáčky a tým aj počet vibrácií za sekundu. V mysli sme si predstavovali spomienky na vibrovanie týchto spotrebičov a zároveň sme s vytvorenou vibráciou prenikali do neurónov v organizme. Vybrali sme si hlavne také vibrovanie, ktoré účinne prenikalo do 3. až 7 vrstiev neurónov. Po tomto cvičení sme skúšali prenikať do neurónov aj inými vibráciami toho istého zariadenia.
Na záver sme pokračovali v cvičeniach, ktoré pripomínali vyšetrenie EEG. To je elektroencefalogram nervového vzruchu mozgu a miechy. Nasadia vám na hlavu elektrické platničky a do mozgu sa púšťajú rôzne nízkoprúdové vibrácie. Tieto prechádzajú mozgom a zaznamenávajú stav v neurónoch. V našom prípade sme sa usilovali zistiť, ako sa mení situácia kmitania neurónov podľa druhu emócií, ktoré si nahodíme. Pokročilejší cvičenci si nahadzovali vibrácie osôb s rakovinou, osôb s chorobou srdca. Tak isto testovali vibrácie mozgu pri iných chorobách a rôznych psychických stavoch.

Pridaj komentár