Klasické naladenie na psychický prienik do kozmu. Prienik do kozmu na základe zasvätenia. Prienik do kozmu na základe anjelských sfér šamanov. Psychický prienik okolo planéty Zem. Prienik do slnečnej sústavy. Psychický prienik do súhvezdí našej Galaxie. Psychický prienik do súhvezdí Capricornus – Kozorožec, Carina (Volans) – Kýl, Lietajúca ryba, Cassiopeia – Kasiopeja. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v základnom nácviku do kozmického vedomia. Toto vedomie je typické pre kozmonautov, ktorí strávili v kozme viac ako 4 mesiace. Ich psychika sa zásadne pozmenila. Je možnosť sa veštecky napojiť na takýto kozmonautov. Potom sú medzi nami jedinci, ktorí ani netušia, že majú kozmické vedomie od narodenia. Jednoducho počas embryonálneho vývoja bola matka príliš hyperaktívna a dieťa prekonalo niečo ako kozmický výcvik, tým sa poškodil vývoj a dieťa sa už narodilo s kozmickým vedomím. Pokiaľ takýto jedinec nevidí vo všetkom hviezdy, tak sa mu málokedy v bežnom živote darí.

Ezoterik sa do kozmického vedomia dostáva na základe výcviku a presunu koncentrácie pozornosti do oblastí ganglií a orgánov tela. Všade si ukladá spomienky o živote, a tak isto spomienky o živote uloží okolo hormonálnych žliaz. Potom si predstavuje, ako žije v labyrinte a začína sa odpájať od seba alebo od magmatických síl zemskej príťažlivosti do priestoru nad sebou. Stačí tlačiť cez atmosféru aspoň jednu spomienku. Dáva však pozor, aby všetko neskončilo v spomienkach uložených v mozgu alebo niekoľko metrov nad hlavou. Tak isto si treba dávať pozor, aby ste pri meditácii a prieniku do kozmu neotvorili snové stavy, aby ste neskončili v hlave inej osoby alebo niektorého predmetu okolo vás. Postupne prenikáte 100 000 kilometrovou atmosférou, až kým sa aspoň jednou myšlienkou necítite v kozme okolo Zeme. Používate na prienik skúsenosti z ostatných zverejnených článkov. V predošlých článkoch si tak isto nájdete spôsoby prienikov k planétam slnečnej sústavy a ostatným galaxiám.

Pre pokročilejších sú osobné skúsenosti s prienikom do kozmu vítané. No pre zrýchlenie prienikov sme zrealizovali zasvätenia. Teda treba sa naladiť na vedomie prírodných ľudí a koncentráciu prevedieme do mozočku v zadnej časti hlavy. Mozoček je pod zadným zrakovým mozgom a je veľký ako tenisová loptička. Má 10 častí vľavo a 10 častí vpravo. Mozoček tak isto prešiel sériou znakových zasvätení, ktoré si môžete nájsť v Galérii zasvätení. Nebudeme sa venovať transportu, ale psychickým prienikom v danej oblasti kozmu. So sebou si do kozmu beriete anjelskú sféru šamanov. Ide o bielu anjelskú líniu, ktorá je nabitá rituálmi z hviezd bez jedinej ľudskej túžby. Dokonca môžete použiť anjelskú sféru ako transportér do určeného priestoru kozmu. Nerobte to často. Všetko, čo realizujete s anjelskou sférou, pôjde po smrti do anjelskej sféry. Preniknete cez mozoček alebo pomocou mozočku do priestoru kozmu a necháte si poradiť, čo je tu pre vás duchovný rast vhodné a poprosíte anjelskú kozmickú sféru o spoluprácu. Tá vás vďačne zavedie do priestoru, ktorý je pre vás najvhodnejší. Zrealizujete, pošlete anjelskú sféru preč a znovu všetko absolvujete sám bez anjelskej sféry.

Môžete mozoček požiadať, aby ste vychutnali magnetické pochody v danej oblasti kozmu. Keď neviete použiť mozoček, tak použijete sugeráciu presunu hormonálnych žliaz sugeratívne do oblasti svalov a tak, aby ste tu mohli optimálne vnímať magnetické pulzácie alebo zápisy v magma poliach o tých, ktorí tu z ľudstva už boli a niečo tu robili.

Komu ani toto nestačí, tak si privolá vhodnú kozmickú inteligenciu, či už ako mŕtvy záznam, alebo živý záznam a nechá si povysvetľovať, čo je v určitej oblasti kozmu zaujímavé a čo nedokážeme vhodne vnímať. Vždy volajte takú kozmickú inteligenciu, ktorá je mierne vyspelejšia ako vy osobne. Na to, aby ste vedeli využiť tento fenomén duchovna, je potrebné absolvovať výcvik kontaktu s organickými inteligenciami vo svete mŕtvych spomienok alebo vo svete živých priamo so živou organickou hmotou. Všetko sa cvičí v Šamanskej škole. Najčastejšie vám poradia, aby ste kozmos vnímali plastickejšie ako viacej priestorov v sebe. Uvedomujeme si, že v určitých časových momentoch sa môžu otvárať iné priestory ako sme zvyknutí. Tento priestor sa otvorí iba na určitý čas, a potom sa znovu zatvorí.

Tak isto určitý kozmický priestor otvára aj iné možnosti, pri ktorých dochádza k zvláštnym meditačným možnostiam. Cieľom psychického prenikania do kozmu je túto schopnosť a tieto skúsenosti uložiť do svojich posmrtných záznamov a v reinkarnácii v nich pokračovať až donekonečna. Bez tohto základu neporobíte mimo oblasť planéty Zem toho veľa. Zároveň je múdre prestať sa pozerať na planétu Zem ako pupok vesmíru a ezoterikovho snaženia. Čím sme vyspelejší, tým menej nás zaujíma to, čo sa deje okolo planéty Zem. Naše smerovanie pôjde trvalo smerom od planéty Zem. Od slnečnej sústavy a všetkými smermi budeme v prvom rade prenikať do nekonečných diaľok. Neustále sa viacej cítime ako ľudia z kozmu než z planéty Zem. Vzdali sme sa titulu človek a prijali sme titul toho, čo opustil ľudstvo a planétu Zem. Možno budeme pre časť ezoterickej obce zradcami. Aj to je lepší titul ako človek.

Pomaličky a iste si robíme psychický pohľad na našu Galaxiu plnú súhvezdí a tešíme sa na čiernu dieru v jej strede.

Pridaj komentár