Techniky koncentrácie. Koncentrácia zo šedej kôry veľkého mozgu. Koncentrácia z mozočku. Koncentrácia magickým pohybom. Koncentrácia pudová z brušného mozgu. Koncentrácia cez jemnú motoriku. Koncentrácia cez sugeráciu mŕtveho miesta v tele. Koncentrácia cez zasvätenie. Koncentrácia cez zúžené dyslektické vedomie. Koncentrácia sugeráciou chemických látok v ústnej dutine. Koncentrácia sugeráciou chorobných stavov. Koncentrácia cez kmitajúcu myseľ. Koncentrácia cez obrázok mandál. Koncentrácia hypnotická cez umelý spánok. Koncentrácia cez kultovú stavbu. Koncentrácia komatická. Koncentrácia tranzová. Koncentrácia do vonkajšieho sveta. Koncentrácia do vnútorného sveta. Koncentrácia reinkarnačná. Koncentrácia do 7 neurónových oblastí. Koncentrácia do mikrosveta. Koncentrácia do snových spomienok.

Možno budete prekvapení, kam sme sa to vlastne v joge ubrali. A niekto bude spokojný a niekto nespokojný. Tak to chodí v živote. Nám v podstate ani nejde o to, aby sme jogu cvičili podľa nejakého vzoru alebo ju robili pre hinduistické ambície. Snažíme sa dlhodobo prenikať do jogínskych systémov a veštecky overovať, čo sa vlastne jogou v Indii cvičilo.

Nebolo to jednoduché veštecké bádanie, v Indii sa spopolňuje a to blokuje kvalitný výkon na spomienky, ktoré zostali po mŕtvych jogínoch. Trvalo dlhšiu dobu, kým sme sa veštecky dopracovali k serióznym výsledkom. V prvom rade sme skúmali, na čom vlastne joga funguje a ako ju prepojiť s medicínskymi pojmami.

Postupne sme vytvorili rozsiahly katalóg najúspešnejších jogínov Indie. A na jazyk sa nám začal tlačiť systém podobný dyslektickým jedincom, ktorý sa počas života vedia fenomenálne skoncentrovať iba na jednu činnosť a na inú činnosť nedostatočne. Niektoré činnosti nezvládnu vôbec. Teda ide o takú prax, pri ktorej sa vo vnútri seba alebo okolo seba koncentrujete iba na jeden bod, iba na jednu myšlienku a iba na niečo, ostatné nerešpektuje a úplne zabúdate, že niečo iné ako to, čo vás zaujíma, existuje aj skutočne. Je to priam fenomenálna koncentračná technika, ktorá nás priviedla k úvahám o rôznych druhoch koncentrácie, ktoré tu prezentujeme.

Joga je systém dobre prepracovaný na systém dokonalej koncentrácie na niečo. Učí začiatočníkov koncentráciu na seba, nehybnosť a strnulosť, ktorú každý ezoterik potrebuje a k tomu veľa koncentračných techník na niečo. V našom prípade sme si vybrali koncentrácie na všetky druhy spomienok v 7. neurónových oblastiach. Tento prístup je jednoduchý v tom, že rozhodujúci cieľ moderného ezoterika kladie do reinkarnačných pochodov, ktoré sa budú diať po smrti. Ezoterik sa môže osobnou skúsenosťou a špeciálnymi vešteckými technikami presvedčiť, kde sa budú zdržovať jeho spomienky po smrti.

Bežnému jedincovi nezáleží, čo bude s jeho spomienkami po smrti, no vyspelému ezoterikovi to nie je jedno a usiluje sa čo najviac sa stotožniť s týmito spomienkami, ktoré si počas života uložil. Oddelí spomienky v 7. neurónových oblastiach od seba a jogínskymi koncentračnými cvičeniami sa koncentruje a stotožňuje na svoje spomienky v neurónoch a to na každý mikrometer, na každú stotinku sekundy. Cieľom je dostať do každej spomienky túžbu, aby sa spojila s ostatnými spomienkami a zúčastnila sa procesu reinkarnácie. A na takýto hektický výkon stotožňovania sa nám budú úplne hodiť jogínske techniky koncentrácie, ktoré sme prepracovali o ďalšie koncentračné techniky.

Nikoho nenútime, aby sa vydal našou cestou. Jogínsku cestu každého plne rešpektujeme. No my robíme univerzálnu a všestrannú ezoterickú cestu a na nej budeme z iných systémov umne vyberať to najhodnotnejšie.

V joge vidíme ešte jeden hodnotný fenomén a to je jej sexuálny základ, ktorý sme využili pri psychickom prieniku do vlastnej sexuality. Aj tu sexuálny základ jogy v tantre úspešne dopomohol zdolať túto oblasť ezoteriky. A nesporne sexuálny základ jogy využijeme aj pre kontakt so spomienkami mŕtvej organickej hmoty, ktorá žila mimo oblasť našej slnečnej sústavy. V tomto majú Indovia jedinečný systém kontaktu sveta mŕtvych.

Pre prienik do neurónových oblastí je potrebné ovládať koncentrácie rezonančné, koncentrácie komatických sugerácií, koncentrácie sugerácie autizmu, teda ochoty žiť iba vo vnútri vlastných spomienok. To sú základné koncentračné techniky, ktoré sa nakoniec budú praktizovať cez mozoček, ktorý je v zadnej časti hlavy, má možnosť kontaktovať každú želanú spomienku v rôznych variáciách a permutáciách na všetky spôsoby a takýto prístup potrebujeme ako soľ nad zlato, aby sme dokázali počas života nabiť svoje spomienky do najvyššej dynamiky.

Pridaj komentár