Ezoterika robená koncentráciou do mozočku. Ezoterika náročných a prepracovaných systémov do veľkého rozsahu. Ezoterika mozočku a zasvätenia. Mozoček a anjelské znaky. Mozoček a vnútorný svet človeka. Mozoček a vonkajší svet okolo ezoterika. Mozoček a reinkarnácia. Prenikanie do toho, čo pripraví mozoček. Mozoček a 7 neurónových oblastí v ľudskom tele a tu uložené informácie.

Ezoterika robená koncentráciou do mozočku.
Venujeme sa problematike komplexnej duchovnej cesty, ktorá zahŕňa duchovnú cestu v 7. neurónových oblastiach ľudského tela. Uvedomte si, že ezoterikov celej histórie možno deliť podľa toho, kde boli psychicky usadení. Teda veštecká diagnostika dokazuje, že ezoterici robia v zásade asi 7 duchovných ciest a určujúci faktor je, v ktorej zo 7. neurónových oblastí sú psychicky koncentrovaní a je jedno, či si to uvedomujú, alebo nie. Teda máme 7 skupín ezoterikov a každá skupina je usadená svojimi túžbami a želaniami iba v jednej neurónovej oblasti. Iba výnimočne nájdete v dvoch oblastiach usadenú ľudskú psychiku. Tento fenomén sa dá vnímať iba veštecky a nie vedeckými metódami. My sme sa rozhodli zrealizovať počas života všetkých 7 duchovných ciest. Teda takíto cvičiaci sú schopní svoje túžby a ciele ľubovoľne prenášať do všetkých 7 neurónových oblastí a to pekne jednu za druhou. V každej oblasti výskytu neurónov vždy cvičíme jednu duchovnú činnosť. Potom sme schopní sa presunúť do inej neurónovej oblasti. Samozrejme, že takto náročne postavená duchovná cesta vyžaduje postupom času iný prístup ako u osôb, ktoré počas života robili duchovnú cestu iba v jednej zo 7. neurónových oblastí.

Cvičenia 7 neurónových oblastí a tiež realizácia zasvätení prináša objemovo obrovské množstvo informácií a stotožnení s tým, čo cvičíme a čo sme prevzali do vlastnej psychiky. Do vnútra pamäte idú ešte odborné poznatky z rôznej ľudskej činnosti a hlavne z medicíny a vedeckého prostredia. Obrovská masa informácií, ktoré už mozog nedokáže pri bežnom vedomí spracovať, a to nehovoríme o detailoch a vzájomných variáciách. To bežné nastavenie mozgu neunesie, a preto sa musíme chovať pragmaticky a v podstate prejsť trvalo robiť ezoteriku do základne mozočku.

Začiatočníkom neodporúčam používať mozoček, pokiaľ ešte neodmeditovali a nedokážu sa úspešne koncentrovať do 7. neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a jadrá buniek. Jednoducho mozoček nebude mať chuť reagovať, pokiaľ mu nedáte k dispozícii obrovské množstvo objektov minimálne na úrovni všetkých buniek vlastného tela. Teda mozoček začne ezoterik používať, až keď bude musieť robiť v meditácii obrovské množstvo znakov idúce do biliónov, množstvo všetkých buniek naraz v celom tele. Tak isto mozoček začal reagovať na zasvätenia, keď sme absolvovali asi 70 zasvätení, ktorých obsahom boli spomienky aspoň 210 osôb a od mozočku si musíme želať, aby kombinoval každý detail s každým detailom.

Mozoček možno bezpečne nasadiť na skenovanie napríklad jadier buniek, keď má ezoterik už modifikovaný tukový orgán a produkuje v ňom aspoň 10 000 chemických látok na podporu psychiky. Ideálne by bolo, aby v tuku ezoterik aplikáciou postupov uvedených v Geriatrickej poradni dosiahol už určitý stupeň modifikácie a tvorby potrebných chemických látok. Pokiaľ toto nedosiahne, operovaním cez mozoček a iba cez mozoček si môže poškodiť zdravie.

Pokiaľ začínate s rozvojom tejto oblasti ezoteriky, ktorá je postavená na mozočku, tak sa sem musíte naučiť koncentrovať a koncentráciu udržať bez toho, aby ste prepájali navzájom mozoček a stredný mozog. Potom je potrebné v Galérii zasvätení pravidelne pozerať všetky obrázky, ktoré obsahujú znaky, hlavne znaky siamské. Ide o znaky, ktoré vytvorili dvaja alebo traja zrastení jedinci navzájom s tým, že ich mozočky museli koordinovať svoju činnosť ako v jednom tele.

Na začiatok sa naučte všetko, čo v ezoterike meditujete, dostávať do čo najjednoduchších znakov. Osoby usadené v mozočku neustále robia značky z rôzneho materiálu. Uvedomujete si vlastne skutočnosť, že nedokážu do pamäte uložiť obrazy a pozmenia ich na znaky a piktogramy.

Kto prešiel rozsiahlymi mnohoročnými cvičeniami a napríklad urýchlil svoju duchovnú cestu cez zasvätenia, môže sa začať venovať prechodu na oblasť mozočku ako centrálnej oblasti. Neodporúčam to spraviť predčasne. Nemá to dobré efekty.

Je potrebné si uvedomiť, že mozoček je časť veľkého mozgu a je schopný naraz skenovať všetky vaše spomienky a každý detail v každej spomienke. Tak isto je mozoček schopný skenovať každú bunku tela. Jednoducho zabezpečuje ich vhodné správanie, vyberanie a kombináciu. No chorobne ladený mozoček možno prepnúť aj do skenovania vonkajšieho sveta. Uvedomte si, že ide o patologický prejav a toto vytočenie môže spôsobiť poškodenie organizmu z dôvodu množstva chemických látok, ktoré potrebuje na takéto výkony. Môžete sa ho naučiť prepnúť na skenovanie niečoho vonku, ale potom ho treba vrátiť výhradne na skenovanie vnútorného sveta človeka.

Pokiaľ máte realizovanú modifikáciu tukového orgánu a ten produkuje asi 400 000 látok, tak môžete psychicky naraz preniknúť do každej častice tela menšej ako protón, neutrón a elektrón. Teda všade v tele bez toho, aby vám to poškodilo psychiku. Pokiaľ nemáte modifikácie v tuku, tak môžete do takýchto malých priestorov prenikať iba na malom kúsku tela. Jednoducho viacej nezvládnete.

Mozoček a anjelské znaky.
Je potrebné pri prechode riadenia ezoteriky z mozočku ako centrálnej oblasti zvládnuť anjelské sféry prírodných šamanov, ktorí ako jedinci mali počas dospelosti veľkú detskú žľazu a tvorili v sebe magicky nabité informácie, ktoré po ich smrti odišli do sveta mŕtvych. Je treba s nimi spolupracovať a nechať si radiť, ako budete meditácie z mozočka robiť. No v žiadnom prípade nebudete robiť meditácie s anjelskými sférami šamanov v bielej línii spoločne. Nechajte si iba poradiť. Všetko, čo by ste robili spoločne, ide po vašej smrti do anjelských záznamov. Nemám tu na mysli anjelské sféry, ktoré vznikli v hlavách bežných ľudí, ani v hlavách náboženských ľudí. S bielymi anjelskými sférami sa vždy radíme preto, že prirodzene idú k dlhodobej úspešnosti.

Mozoček a reinkarnácia. Prenikanie do toho, čo pripraví mozoček.
Mozoček môže postupne veľmi dobre poslúžiť ako účinný prostriedok na reinkarnačné účely. Ide o to, že máte záujem o reinkarnáciu a chcete, aby určité množstvo spomienok v 7. neurónových oblastiach zostalo pokope a boli dynamický ošetrené. Teda do každého kúsku spomienky, do každého kúsku zasvätenia vkladáme svoju túžbu, aby spomienky zostali pokope a mali v sebe uložené reinkarnačné túžby ďalšieho vývoja. Nechcete, aby zostali akékoľvek anjelské sféry, kozmické inteligencie a reinkarnanti, žiadne božstvá. To chcete, aby vás po smrti opustilo. Mozoček podchytí každý mikrokúsok v každej stotinke sekundy a dostane ho do stigma stavu, kóma stavu, seans stavu, joga dyslektického stavu, autistického a magického stavu. Toto všetko by ste veľmi ťažko zrealizovali cez iné neurónové oblasti.

Je potrebné sa naučiť riadiť mozoček, ktorý rád vykoná vaše príkazy, ale vyžaduje to teoretickú prípravu a rozumieť logicky ezoterike, aby ste mohli mozočku dávať fundované príkazy. A preto kabalistická ezoterika obsahuje často zakódované múdrosti o fungovaní sveta okolo nás. Teda nezanedbávajte odbornú a teoretickú zdatnosť v ezoterike aj čítaním náročnejších článkov na týchto internetových stránkach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.