Na 7. ezoterickej ceste sa psychicky preniká do buniek a prvkov, ktoré sú usporiadané do molekulárnych štruktúr vo vnútri bunky za bunkovou membránou. Tento prenik sa realizuje cez systém mozočku. Po preniknutí do bunky a následne do prvkov v bunke je možný psychický prienik svojho JA do atómov a rôznych druhov častíc.

V prvom rade je potrebné udržať 20 %-nú koncentráciu cez oči a uši do vonkajšieho sveta okolo ezoterika. 80 % ide dovnútra tela, z týchto 80 % ide 10 % koncentrácie do mozočku a 10 % do centra fantázie k vešteckému výkonu. Zostalo 60 % z celkovej sily koncentrácie a tie budú použité na vlastný psychický prienik do vnútra buniek z prvkov a do atómov plných častíc.

Ezoterik všetky druhy koncentrácií realizuje výhradne v mozočku pri dodržaní 10 %-nej koncentrácie. Ezoterik si dá pozor, aby sila koncentrácie do mozočku nenarastala a držala sa na hladine 10 %. Ezoterik vydá mozočku príkaz, aby zahájil koncentráciu do buniek na základe anatomických obrázkov buniek a to najlepšie cez fotografie robené cez elektrónkový mikroskop. Kreslené obrázky buniek nie sú vhodné. Ešte lepšie je predstaviť si malý guľovitý tvar a v ňom nainštalovať molekulárne štruktúry plné prvkov z periodickej Mendelejevovej tabuľky. Takúto predstavu mozoček príjme lepšie a je bližšia k realite. Bunka je vlastne guľovitý útvar, ktorý je doslova prepchaný a natlačený kombináciami prvkov na všetky spôsoby. Teda bunková blana je plná prvkov Mendelejevovej tabuľky prvkov. Za bunkovou blanou až po bunkové a mitochondriálne jadro je všetko plné kombinácií rôznych prvkov, ktoré tvoria vo vnútri hustejšie objekty. Voláme ich bunkové orgániky. Znovu predstava prvkov vo vnútri buniek lepšie vystihuje, z čoho je vlastne vnútro bunky. Tak isto možno ísť cez mozoček a prenikať na základe príkazu do chromozómov, génov a sekvencií génov. Nie je jedno vo vnútri bunky, akú majú chromozómy a gény pozíciu a ako sú usporiadané v priestore jadier buniek. U osôb narodených s rôznymi fyzickými poškodeniami organizmu nemajú chromozómy a gény rovnaké pozície v rámci priestoru bunky. Často trvalo poškodené osoby od narodenia majú chromozómy a gény potrhané a premiestnené, rozpadavé, často stočené a v nesprávnej pozícii za sebou. Tak isto chromozómy, gény a génové sekvencie si ezoterik predstavuje ako izolovanú skupinu prvkov z periodickej tabuľky prvkov. A táto predstava je veľmi potrebná na to, aby sa mozoček mohol veľmi dobre napojiť na vnútro buniek.

Aby ezoterik prenikol psychicky do vnútra väčšiny buniek, potrebuje, aby mozoček v hlasivkách a na membránach tela vytváral rezonancie, je múdre, pokiaľ ezoterik už odcvičil techniky rezonancií, psychowalkmana a počúval rezonančnú hudbu. No mozoček je aj sám schopný vybrať vhodnú rezonanciu, cez ňu a cez mozoček môže psychika a ego ezoterika preniknúť aj do vnútra buniek, ktoré je plné napchané prvkami Mendelejevovej periodickej tabuľky. Predstavy gule plnej chemických prvkov a ich kombinácií sú jediné správne predstavy. Ezoterik považuje druhé jadro – mitochondriálne – za malý reaktor na výrobu prvkov bunky. Bunkové jadro je skôr pre delenie a komunikáciu s inými bunkami. Všetko vo vnútri bunky sa deje ako v tlakovom chemickom laboratóriu.

Ezoterik môže požiadať mozoček pri 10 %-nej koncentrácii, aby zahájil prienik do úrovne atómov a častíc. Možno to znie príliš odvážne, ale takýto prienik psychiky ezoterika je reálne možný. No nesmie byť vedený cez prednú časť veľkého mozgu a cez ľudské snaženie, ale cez príkaz mozočku, ktorý sem hravo a bez problémov prenikne. V tomto prípade nebudú treba rezonancie a ani predstava prvkov neobstojí. Treba pozastaviť predstavy o svete ako o tuhých, plynných a kvapalných objektoch. Už je tu iba svet energií, ako keď vás potrasie elektrický prúd. Keď lietajú iskričky, keď spravíte skrat na drôtoch, keď zvárate elektrickým oblúkom. Teda ide predstava guľovitého útvaru plného bleskov a elektrických výbojov, ktoré idú aj mimo atómov. Mladý organizmus má neustálu obmenu prvkov v bunke a výboje sú silné. Starí ľudia majú výmenu prvkov v bunke nedostatočnú a vyžarovanie výbojov je slabé. Tieto energetické výboje sú plné energií, ktoré sa podobajú na minimedúzy, ale z energií ako vo výbojoch poskakujú a zhlukujú sa na určitých miestach. V žiadnom prípade nemajte predstavu tuhej, kvapalnej a plynnej látky, ale iba energie. Tieto častice medúzy sa skladajú vo vnútri z energetických chumáčikov. Znovu predstava do seba narážajúcich ježkov. Keď si vlezieme dovnútra týchto do seba udierajúcich chumáčov zistíme, že sú atakované energetickými hviezdičkami a vytvárajú malé energetické guličky. Ide o vzájomné agresívne energie týchto dvoch energetických objektov voči sebe. Výsledkom sú drobné energetické guličky vo forme špirál. Nakoniec je možné preniknúť do priestoru týchto objektov v prúde atómov a častíc.

Prvýkrát sme sa na diaľku napájali na osoby s chorými epitelovými bunkami a z buniek, atómov a častíc sme okolo seba vytvárali dvojníka. Tento jednotlivých ezoterikov upravoval a vhodne vysvetľoval, ako funguje svet buniek a atómov.

Môžeme konštatovať, že do mikrosveta sme prenikli rozumovo, ale aj psychicky, je to cielená záležitosť, ktorej základom nie je patologický stav poškodenia psychiky a zdravia. Patologicky sem najčastejšie prenikajú osoby, ktoré opravujú elektrospotrebiče, sú v práci svedomití, poškodia si nervové zakončenia a tvoria rezonancie a špecifické energie. Psychika sa prepadne do mikrosveta, čo môže mať za následok kontaktovanie UFO organického života. Prienik do atómov zase dovoľuje kontaktovať UFO organického života pri anti čiernych dierach.

A môžeme konštatovať, že sme v tejto oblasti dosiahli vrchol a začali sme robiť to, čo pred nami žiadny ezoterik nerobil. K týmto stavom budeme pridávať magnetickú auru a systém poradenstva a sprevádzania dvojníkom.

Pridaj komentár