Fantómové telo. Vyosenie fantómového tela. Informačné pole mŕtvej osoby. Kosti ľudí a zvierat. V súzvuku s mŕtvou dušou. Bioenergia na molekulovej úrovni. Bioenergia na atómovej úrovni. Špiritizmus. Okultizmus. Nekromancia. Špiritista bez mŕtvej duše. Liečenie. Veštectvo. Čistenie mysle. Psychoterapia. Zvieracie duše liečia dlhodobo. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj vo zvukových prednáškach.

Znovu sa po čase venujem meditáciám ohľadom špiritizmu. Uvedomujem si stále intenzívnejšie, že špiritistické meditácie patria k vrcholu náročnosti každého ezoterika. Je to fenomén sám o sebe, ktorý začína v uvedomení si fantómového tela vo fyzickom tele. Ide vlastne o energetický obal, ktorý produkuje fyzické telo. Najlepšie sa to cvičí, keď si uvedomíte najprv svoju fyzickú ruku a potom celé telo. Všetko je naplnené hmlou a parou. Všetko si predstavujete ako skutočnosť. Nakoniec máte pocit, že vaše telo a všetky jeho časti a orgány sú naplnené mliekom. Túto predstavu je potrebné udržať počas celého cvičenia. V úvodzovkách povedané, máte vo fyzickom tele pocit zhustenej bioenergie.

Potom už stačí začať cvičiť uvoľnenie tejto predstavy z fyzickej ruky. Napríklad to cvičíte tak, že si ako realitu nasugerujete, že vám odrezali ruku. Teraz vaša ruka leží na chirurgii. Zdravú ruku schováte za chrbát a z ruky za chrbtom doslova nasilu vytiahnete energetickú ruku v podobe zhustenej hmly. Potom s touto energetickou rukou hýbete ako so živou fyzickou rukou. Cvičíte pravidelne a dlhodobo, až máte úplne pocit, že energetickú ruku dobre ovládate.

Keď toto zvládate po mnohomesačných cvičeniach, tak uvoľnenú energetickú ruku predĺžite na objekt ľudských kostí. Skúste zájsť na cintorín. Takýmto spôsobom zosajete informačné pole mŕtvej osoby do svojho fyzického tela. Tak isto to môžete urobiť aj u zvieracích kostí. Treba nájsť nejaké a mať ich u seba. Treba dodržať zásadu, že kosti nesmú byť nijako upravované alebo preparované. Natreté alebo umelo vysušené môžu byť znehodnotené. Z týchto kostí prejde do vás informačné pole mŕtveho človeka alebo mŕtveho zvieraťa. Je potrebné informačné pole mŕtveho človeka alebo zvieraťa prijať v plnom rozsahu. Vtedy obsadí celé fyzické telo a to je potrebné, aby sa dovnútra nedostávali ďalšie mŕtve duše zvierat a ľudí.

Pokiaľ ste už aktívny špiritista, je možné dušu, ktorú máte v sebe vytesniť a nahradiť inou dušou. Vyberte si dušu, ktorá je blízka vášmu zameraniu a spôsobu života. Ďalej je tu možnosť, aby ste sa s dušou mŕtvej osoby zblížili a zistili, kto to je a ako žil počas aktívneho živého života. Informačné pole mŕtvej osoby možno použiť aj na veštecké výkony. Len treba dať pozor, aby ste ju zosali z kostí na základe predstáv molekúl kostí. V tomto prípade vám informačné pole mŕtvej osoby dokáže získať rôzne informácie o živej osobe. To už hovoríme o špiristickom veštectve. Pokiaľ by ste do seba zosali informačné pole mŕtvej osoby, tak pre liečbu je vhodnejšie ju zosať na báze atómovej. Vtedy môže vaše telo liečiť.

Pokiaľ sa rozhodnete liečiť špiritisticky, tak je najvhodnejšie zosať bioenergiu z pochovaných ľudí a zvierat. Najlepšie do troch mesiacov od pochovania. Je vhodné mŕtvu osobu požiadať o liečbu. Zosávate bioenergiu a preliečujete sa zosávanou energiou.

Potom je tu možnosť prečistiť svoju myseľ energiou zomierajúcej osoby, ktorá sa dostala do klinickej smrti. Teda dodýchala a bude v klinickej smrti 6 až 20 minút. Tiež je vhodné dotyčnú mŕtvu osobu požiadať o pomoc. Informačné pole zomierajúcej osoby v klinickej smrti. Energetické info mení na vaše požiadanie spomienky na nepríjemné udalosti do tvaru bodky. Jednoducho si nespomeniete na nepríjemné udalosti.

Pokiaľ sa naučíte zosať do seba aj duše mŕtvych zvierat, môžete ich pomiešať s informačným poľom mŕtvej ľudskej osoby. Takýto postup vytvára efektívne liečivé procesy. Duše mŕtvych zvierat zosaté zo zvieracích kostí na atómovej energii dávajú hojivé efekty. Nechajte pôsobiť dlhodobo.

Potom je tu možnosť vyskúšať si stav okultný, pri ktorom sa koncentrujete na celú dušu mŕtvej osoby a do tejto duše vkladáte predstavy alchymistickej dielne, kde sa kombinujú chemické prvky tak, aby blokovali rôzne neštandardné psychické stavy. Koncentrujete sa na neštandardný stav rozčuľovania a blokujete ho vhodnými predstavami chemických látok a ich kombináciami. Každý postupuje individuálne.

Potom je tu možnosť okúsiť stav nekromancie. Ide o to, že si do svojich orgánov nasugerujete tkanivá trilobitov. Zároveň máte v sebe dušu mŕtvej osoby. Zrazu pred sebou pociťujete postavu zo zahustených bioenergií. Do tejto predstavy vkladáte astrologické obrázky rôzneho druhu. Hovoríme o evokačných schopnostiach.

Pokračujeme v programovaní života po smrti. Bránite sa predstave spopolnenia kostí, lebo by sa mohlo znehodnotiť vaše informačné pole v kostiach. Kvôli bezpečnosti opustíte kosti v ľudskom tele okamžite po smrti. Reinkarnujete svoju dušu do vhodného živého objektu či už zvieraťa, alebo človeka. Počas života musíte emocionálne naprogramovať, čo vaše informačné pole bude po fyzickej smrti robiť.

 

Pridaj komentár