Pre určitú sociálnu skupinu. Pre určitých ľudí. Pre seba. Adaptácia ako úplné prerobenie. Adaptácia ako inšpirácia. Adaptácia v čase. Adaptácia na niekoho. Adaptácia pre určitého diváka. Adaptácia pre terapeutické účely.

Venujem sa tu umeleckému termínu adaptácia. V umeleckom žargóne znamená adaptácia podrobiť nejaké umelecké dielo určitému stupňu zmeny a úpravy. Extrémne adaptačné procesy nepripustia zmenu a druhý pól je zničiť dané dielo.

V zásade možno adaptačné procesy považovať jednak za spôsob umeleckého rozvoja, ale aj určitej terapie a osobnej zmeny. Celkovo adaptácia vychádza z procesu opičiť sa po niekom, zbožňovať niekoho a niečo. Mojím snažením je adaptovať umenie do roviny ezoterickej. Mám chuť umenie zaniesť do služieb ezoteriky. Pripomína mi to snaženie Picassa zaniesť do všetkých výtvarných štýlov jeho vlastný štýl. Dokonca si zobral africké umenie a aplikoval doň svoj štýl.

Rád by som sa venoval umeniu, ale ho adaptoval na ezoterické podmienky. Takáto adaptácia umenia sa skorej dá priblížiť k adaptácii umenia na psychologické účely. Dobre je známe, že umelecký prejav na akejkoľvek úrovni je vlastne terapeutická záležitosť. A je jedno, o aký umelecký žáner ide. Umeleckým prejavom vyjadriť svoj psychický stav. Umeleckým prejavom sa pokúsiť svoj psychický stav prekonať. Vývoj aj terapia v jednom.

Predstavím si svoju ezoterickú cestu a budem ju opisovať beletristickými prostriedkami. Napríklad by som to nazval hazard v pekle. Na beletristické vyjadrenie by som použil klasické spisovateľské techniky. Mohol by som svoju ezoterickú cestu vyjadriť aj maliarskym alebo sochárskym umením. Nakreslil by som obraz, ako som bol v ezoterike na začiatku a ako som na tom teraz. Na začiatku by boli vodové farby a nejasné kontúry ľudí. Dnes by som nakreslil na biely podklad postavy a vykreslil by som ich vnútro ako technologické zariadenie. Plno súčiastok a schém. Mohol by som svoje vnútro vyjadriť aj poetickými prvkami básnika. Samozrejme o estetickej úrovni bude rozhodovať znalosť básnických prostriedkov. Mohol by som svoje vnútro vyjadriť aj ako filmové dielo. Takto by sme mohli pokračovať z jednej oblasti umenia do druhej. To je jedna možnosť.

No je tu aj iná možnosť a to je vyjadriť svoje vnútro na základe konkrétneho umeleckého smeru alebo konkrétnej umeleckej osobnosti. Zoberiem si štýl určitého umelca a na vyjadrenie svojho vnútra použijem jeho technické prostriedky. Vyrobím doslova plagiát, okopčím jeho umelecké postupy a až v druhom slede začnem do jeho technických prostriedkov vkladať vlastné technické prostriedky alebo prostriedky iných umelcov. Neustále je to určitá forma adaptácie a terapie zároveň. Je tu ochota prijať iné vplyvy a pozmeniť svoje vnútro tým, že prijmem hru na adaptáciu niečoho iného do vlastného psychického priestoru.

Teda je tu snaha vyvíjať sa a meniť a zároveň je tu snaha o terapiu adaptáciou. Máme tu aj ďalšie adaptačné možnosti a to je adaptácia diela pre určitú skupinu konzumentov umenia. Ináč by vyzerala adaptácia umeleckého štýlu pre deti, ináč pre podnikateľov, ináč pre duchovne ladené osoby a úplne inak pre veriace osoby. Napríklad zanesiem umenie do oblasti ezoterickej a pokúsim sa tento zámer adaptovať na psychiku ezoterickej osoby. Odporučil by som mu zobrať si určitý umelecký štýl a vo svojej mysli ho pretvoriť ako cestu do vlastnej duše. Zoberiem si Salvadora Dalího a niektorý jeho umelecký obraz. Prijmem ho, no zároveň si poviem, že ho vo svojej mysli adaptujem v zmysle preniknúť do tohto fenoménu vo vlastnej psychike. A tu zrazu pozmeňujem Dalího obraz na vlastný obraz, ktorý je zároveň duchovnou cestou. Necháva vo svojom vnútri Dalího obraz pôsobiť a pozvoľna ho pozmením. Potom je možnosť nakresliť nový obraz. Môžem postupovať aj terapeuticky. Vyberiem si niektorého autora alebo si nechám doporučiť určitý umelecký smer terapeutom a pozmeňovať ho budem tak, aby na mňa pôsobil liečivo a terapeuticky. Intuitívne si zoberiem obraz jedného ruského umelca. Je to plno čiar a samé konzervy. Ide vlastne o perokresbu. Predstavím si dotyčný obraz a zároveň som pod vplyvom rozhodnutia o terapii. Obraz sa postupne mení a do obrazu zaraďujem konzervy Andyho Varhola. Teda vytvoril som nové dielo a zároveň je premena terapiou na stabilizáciu psychiky. Pri tejto umeleckej operácii nadobúdam pocit kľudu a vyváženosti.

Teda v zásade možno adaptačnými snahami dosahovať viacero prospešných cieľov. Jeden je rozvoj osobnosti, ďalší je komerčný. Ďalší adaptačný proces môže byť terapeutický a nakoniec je tu adaptačný proces, ktorý môže slúžiť ako cesta do vlastnej duše. A to je už rozmer ezoterický.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.