Venujeme sa vrcholovej ezoterike aktívne asi 18 rokov. Teda na praktizovanie tu uvedených techník a postupov už treba mať určitú prax a odborné vedomosti.

Tento druh ezoteriky sa nezakladá na chorobných stavoch ezoterika a ani na stavoch duševných porúch. Pokiaľ máte chorobné stavy a duševné poruchy, tak si ich najprv dajte do poriadku, kým sa pustíte realizovať ezoteriku.

Pokiaľ ste sem prišli hľadať zábavu, tak ste na nesprávnom mieste. Pokiaľ čakáte, že mimoriadne schopnosti k vám prídu iba tak bez cvičení, tak sa poriadne mýlite a nemáte tu čo robiť. Všetko vyžaduje systematické a každodenné praktické poznávanie seba a kozmu okolo nás.

Hneď na začiatok každého upozorňujem, že praktizovanie ezoteriky nie je bez rizika. Pokiaľ sa niektoré cvičenia robia rýchlo a chaoticky, tak môžu poškodzovať psychiku a aj fyzické zdravie. Pokiaľ sa pustíte do uvedených cvičení v chorobných stavoch riskujete, že si môžete ublížiť. Pokiaľ sa rozhodnete cvičiť tu uvedené cvičenia, nesiete plnú zodpovednosť za prípadné zdravotné a psychické problémy.

Kedy sa stane ezoterik skutočne ezoterikom a čo musí pre to spraviť?
Pokiaľ sa chcete vážne venovať ezoterike, tak je nutné, aby ste mali za sebou už niečo ako reálnu klinickú smrť, z ktorej ste sa vrátili naspäť, ale vaša psychika po návrate z klinickej smrti už plne funguje na časticovej a nie na prvkovej úrovni. Pod prvkovou úrovňou tu rozumieme svet tuhých, plynných, kvapalných látok. Pod časticových svetom rozumieme svet elektrónov, protónov, neutrónov a podobne. Po prežití a návrate z klinickej smrti si už neuróny veľkého mozgu otvorili cestu k prieniku psychiky do sveta častíc. Často sa niektorí ľudia snažia po klinickej smrti vrátiť svoju psychiku do bežnej psychiky ľudí, ktorí neprežili klinickú smrť. A to, bohužiaľ, zo získaných skúseností nebude možné. Po klinickej smrti je možné sa naučiť dobre fungovať na úrovni častíc.

Možno si položíte otázku, čo robiť v ezoterike, pokiaľ ste neprežili klinickú smrť?
Samozrejme, že nebudete tak hlúpi, aby ste sa vystavili rôznym extrémnym technikám prepadnutia sa do klinickej smrti ako je úpal, hladovanie, užívanie zakázaných omamných látok. Dá sa na to ísť jednoduchšie a v relatívnom bezpečí. Najlepšie je prežiť rané štádium klinickej smrti počas spánku a bude to stačiť spraviť jedenkrát. Napríklad sa začať intenzívne venovať špiritizmu a všetkému okolo smrti a zomierania. Neustále čítanie špiritistických knižiek vedie postupne k tomu, že počas noci sa zobudíte vo vlastnom fyzickom tele a máte pocit, že nemôžete dýchať a nepracuje srdce. A nedá sa s tým nič robiť a to už v priamom prenose zažívate klinickú smrť. Pokiaľ máte zdravé srdce a netrpíte závažnými chorobami, tak by ste sa mali dostať z tohto čudesného stavu von a obnoviť rozumné fungovanie. A toto je to najlepšie zasvätenie, aké potrebuje ezoterik, ktorý chce v ezoterike niečo znamenať.

Ako potom ezoterik má meditovať, čo to má byť za stav, v ktorom má meditovať?
Najlepší vstup do ezoteriky je cez cvičenia jogy a rôznych ásan. V prvom rade sa treba naučiť ukľudniť, sedieť na stoličke relatívne v kľude a so schopnosťou sa koncentrovať do vnútorného sveta vlastného fyzického tela A takéto cvičenia sa cvičia mnoho rokov. Kľudne sedieť, pozornosť koncentrovať do seba. Zatvorené oči a pozorovať, čo sa deje v ezoterikovi, počúvať, čo sa deje vo vnútri ezoterika, snažiť sa jazykom ochutnávať svoje vnútro, a tak isto ako keby sa človek zvnútra kože snažil dotýkať svojich orgánov. Ide o koncentráciu dovnútra človeka ako pri chorobných stavoch. Zo začiatku bude ezoterika kde čo ťahať naspäť koncentrovať sa do vonkajšieho sveta, čo je úplne prirodzené. Ezoterik si vsugeruje, že oslepol, ohluchol a ochrnul a nemôže počas meditácie žiť von. A sugerácia znamená tomuto stavu uveriť a nespochybňovať ho. Tak isto je vhodná biochemická sugerácia užitia byliniek, z ktorých človek oslepne, ohluchne a ochrnie. A tento stav čiastočne vyvolá v slinných žľazách a tie to posunú do neurónov vo veľkom mozgu.

Tak isto sa okolo uší vytvára pnutím svalov silové a bioenergetické pole. Uši a spánkové laloky v mozgu sa postupným cvičením naučia fungovať ako echolokácia u netopiera. V ušných bubienkoch sa koná určité chvenie a to sa spája s biomagnetickým poľom vyvolaným pnutím svalov okolo ucha a tváre – hlavne okolo očí. A touto kombináciou sa skenuje, čo sa deje v ľudskom tele. Pomôže počúvanie zvuku netopierov, delfínov a veľrýb. Predstavy o bumerangu a jeho návrate tak isto pomôžu. Tak isto je dobré štúdium sonarových vĺn alebo radarov a podobných zariadení. Ušné laloky a ušné bubienky, spánkové laloky, svaly, bioenergia zo svalov – to je základ pre veštecké výkony, ktoré sa dajú použiť na všetky oblasti v mikrosvete častíc a aj v kozme, a tak isto v ľudskom tele.

Teda joga, ásana, koncentrácia zmyslov a príslušných častí mozgu do vnútorného sveta a k tomu minimalizované dýchanie a to tak, aby bol človek v ranom štádiu klinickej smrti. Teda dýchanie je minimálne a ezoterik prekonáva chuť prudko dýchať, krv je viazaná v neurónových oblastiach a z oblasti prostaty alebo maternice nateká do orgánov, ktoré sú odkrvené. Tento stav si ezoterik musí udržiavať počas celej meditácie. Nepodarí sa vám to hneď, systém vás bude nútiť koncentrovať sa von a nútiť, aby ste sa zhlboka nadýchli.

Má ezoterik prehlbovať stav klinickej smrti a snažiť sa dostať do stavu blížiacemu sa smrti?
Ezoterik nie je hazardér. Uvedomuje si, ako je nebezpečné neustále trénovať prehlbovanie klinickej smrti. Pri klinickej smrti sa zastavuje na určitý čas činnosť srdca a činnosť pľúc. Samozrejme, keď prekoná osoba strach zo smrti, tak začína túžiť po extrémnom zážitku bioenergeticky opúšťať svoje telo a túlať sa, kde potrebuje a svoje energetické telo posielať kde-kade. Samozrejme, nič nie je zadarmo. Neustále zastavovanie činnosti srdca a pľúc môže postupne končiť chorobnými stavmi a rizikom, že pľúca znovu nenaštartujú a nenaskočí pulz.
A tak ezoterik sa vzdá takýchto výletov, aby mohol robiť extrémne množstvo psychických prienikov do hlbočín kozmu, sveta mŕtvych a častíc. Ezoterik operuje do astrálu a to hlavne počas dňa nahodí si vhodný meditačný stav a vyhľadá astrálne telo zomierajúcej osoby a cez jej astrálne telo oddelené od fyzického tela preniká, kde v kozme potrebuje. Je to bezpečnejšia metóda a umožňuje obrovské množstvo psychicko – astrálnych prienikov. A to aj tam, kde to je už mimoriadne riskantné. Samozrejme, že takýmto prístupom nie je prenikanie cez stav klinickej smrti tak efektívne, ale zato bezpečné a vysoko produktívne.

Teda dalo by sa povedať, že ezoterika je hlavne o tom, ako si svoju psychiku uviesť do stavu klinickej smrti a potom sa do týchto stavov uvádzať a spoznávať to, čo tvorí svet mŕtvych?
Ezoterik je osoba, ktorej prioritný záujem je spoznať mikrokozmos častíc, spoznať makrokozmos, spoznať existujúci organický život v kozme, ale aj spoznať, čo zostáva v kozme po zániku organickej hmoty. Teda na začiatku ezoterickej cesty je spoznať sám seba a čo všetko sa nachádza v ľudskom tele a čo sa dá z toho spraviť za života ezoterika. Potom je tu potreba z ovládnutého vnútra ezoterika začať v ranom štádiu klinickej smrti prenikať aj mimo svoje telo alebo cez vnútro prenikať do makro a mikrokozmu. Teda ezoterik ide spoznávať okolitý kozmos a pokúsi sa preskúmať a zájsť čo najďalej všetkými smermi. Potom je to o tom, ako preniknúť do sveta častíc hlbšie a precíznejšie. A prenikať nielen do elektrónovej úrovne, ale aj do veľkosti protónov, neutrónov a kvarkov a hlavne objaviť dôchodcovské častice, kde sa ezoterik pokúsi uložiť svoje spomienky podľa vzoru UFO ROBO, čo je organický život vzdialený od našej slnečnej sústavy 10 umocnené na 100 m.

A nielen to, ezoterik má záujem na dôchodcovských časticiach uložiť svoje spomienky a vybudovať tu niečo ako časticový inteligentný systém, ktorý bude v sebe niesť spomienky na ezoterika. Sú tu spomienky ezoterika a program na vývoj a zdokonaľovanie tohto systému na základe kybernetiky a teologických princípov. Poviete si, poriadne divoká kombinácia, ale to je v pohode. Na čo to je všetko dobré? Budovaný systém vás môže niečo ako znovuzrodiť, ale na časticovej úrovni ako vedomý inteligentný systém. Niečo na spôsob ako keď niekto upadne do kómy a potom sa z nej preberie k plnému vedomiu. Poviete si, ale to nikto nemôže vedieť, či je to skutočne možné. Áno, tieto obavy sú opodstatnené a treba ich aj takto chápať. Iba ide o to, že pokiaľ sa o to nepokúsite, tak určite nebude nič. Pokiaľ sa o to ezoterik pokúsi tak má šancu, že to bude. A pokiaľ to nebude, tak ezoterik spoznal sám seba a pochopil, kto je. Skoro 90 % ľudí nikdy nespozná svoje vnútro a zomrú ako nevedomé zvieratá. Ich psychika a myseľ zostanú zovreté v našej slnečnej sústave a v zásade nespoznajú kozmos, v ktorom žili. A prečo by mali toto všetko spoznať? Načo? Stačí im to pozemské.

Ako ďalej, keď ezoterik zvládol rané štádium klinickej smrti?
Ezoterik zvládol rané štádium klinickej smrti preto, aby mohol spoznať a to hlavne svet mŕtvych spomienok v rovine makety kozmu a to je maketa zemiak. Potom aby spoznal svet mŕtvych pod vplyvom magnetara. Nakoniec spoznáva svet UFO ROBO, ktoré ukladá svoje spomienky tak jedinečne na dôchodcovské častice, ktoré tvoria to, čo trvale zostáva v kozme aj po zániku skoro všetkého. To, čo po sebe nechá kvazar.

Ezoterik sa zavzdelával a prenikal, kde sa dalo do makrosveta do priestoru 10 umocnené na 1 000 a do mikrosveta častíc, čo je 10 umocnené na mínus 80 metra. A po tomto výkone sa ezoterik vracia do svojho fyzického tela a začína pracovať na tom, aby zlikvidoval vplyv magnetického poľa, ako je tomu u obyvateľov Filipínskych ostrovov.

Ako by ste mali tomu rozumieť a pochopiť to?
Príde osoba, ktorú veštecky zdiagnostikujem a zistím, že nemá v sebe fantómové telo, ako ho má väčšina bežných jedincov v Európe. No všetci Filipínci fantómové telo nemajú. A teda skúmame túto osobu a Filipíncov a tieto objekty majú jedno spoločné a to je mimoriadne veľké množstvo kovových prvkov z periodickej tabuľky prvkov. A tieto väčšie množstvá kovových prvkov nedovolia, aby sa tvorilo fantómové telo. Pod fantómovým telom tu rozumieme stav osoby, ktorej boli amputované končatiny a na mieste amputovaných končatín má špeciálne magneticko – energetické pole a takéto osoby majú pocit, že amputovanú končatinu majú ako normálnu končatinu. Tento energeticko- magnetický objekt je samozrejme schopný vnímať senzibil alebo osoba dostatočné citlivá na vnímanie magnetických polí ľudského tela.

Ezoterik, ktorý má za sebou výcvik v rovine raného štádia klinickej smrti a dokáže navštevovať objekty vo svete mŕtvych v maketách zemiakov, tak isto navštevovať svet pod vplyvom magnetara a pozná aj svet mŕtvych spomienok UFO ROBO je pripravený si zlikvidovať fantómové telo v sebe a vytvoriť vo svojom tele iné magnetické pole ako osoby, ktoré majú v bunkových štruktúrach veľké množstvo kovových prvkov. A teda na úrovni orgánov, buniek, bielkovín a na úrovni aminokyselín poruší klasický magnetizmus a otvorí si špecifický svet mŕtvych. Je to priestor, do ktorého možno z kostných pozostatkov naťahať informácie o zomretej osobe a tu ich doslova uviesť do aktívnej podoby. Nehovoríme, že sme mŕtveho oživili, ale aktivizovali sme jeho spomienky. Keďže sa spomienky dostali do tohto priestoru, tak nadobudnú mimoriadnu dynamiku a ezoterik sa môže od týchto objektov učiť a môžu pomáhať na ezoterickej ceste.

Ale dôležitejšia je skutočnosť, že ezoterik získal jedinečný priestor na dokončenie svojej ezoterickej cesty. Napríklad do otvorenej astrálnej roviny v tele si naťahá informácie z vlastných kostí a ťahá a formuje energetické objekty, ktoré sa podobajú jeho orgánom, jeho bunkám, jeho bielkovinám a prvkom. A potom do týchto kópií svojich orgánov a systémov tela ťahá informácie o chemických pochodoch. Samozrejme, že ezoterik na tieto úkony musí veľmi dobre poznať už biochemické procesy a ovládať chémiu ľudského tela na farmaceutickej úrovni. A tak isto psychicky už mnoho rokov preniká do prvkov svojho tela. Praktizuje veštecké diagnostiky ľudského tela a ovláda, kde, ako, čo funguje. Teda novovytvorené astrálne telo sa plní informáciami naťahanými z vlastných kostí, kde sa ukladajú už za života orgány ľudského tela. Pokiaľ by ste sa o toto pokúšali bez toho, aby ste mali odcvičené rané štádia klinickej smrti, tak by ste veľmi neobstáli. A teda na túto úroveň odporúčam zvládnuť nižšie úrovne ezoteriky.

Ezoterik nestále preoráva a čistí otvorenú astrálnu rovinu, kde zlikvidoval fantómové telo a tlačí niekoľko rokov na neurónové oblasti, aby automaticky nedovolili návrat fantómového tela. Je to ako keď sa učíte hrať pingpong a znovu donekonečna opakujete tieto cvičenia a pri cvičení trénujete nie silu vôle, ako to robíte, ale cvičíte neuróny, ktoré sa naučia trvalo likvidovať objavujúce sa fantómové telo. Teda do roka – dvoch sa likviduje fantómové telo automaticky bez toho, aby sa o to ezoterik usiloval.

Astrálne telo, ktoré vzniklo na mieste likvidácie fantómového tela, čo inak povedané je zlikvidované špecifické magnetické pole tvorené magnetickými prepojeniami medzi určitým množstvom kovových prvkov vo vnútri bunkových štruktúr. Tieto magnetické sily ezoterik zmení na iné druhy magnetických polí a celý tento nový priestor dovolí cez určité špecifické objekty zasahovať do chemických pochodov v ľudskom tele. A toto zistenie naznačuje, prečo je filipínske liečiteľstvo tak úspešné.

Astrálne telo je pre ezoterika priestor na tvorenie astrálnej bytosti v hlbších rovinách klinickej smrti. A astrálna bytosť je to, čo ezoterik tvorí ako tú najvyššiu ezoterickú úroveň. Astrálna bytosť ponesie spomienky na večnosť v prostredí dôchodcovských častíc. Ide o označenie čisto ezoterické a nemožno ho nájsť v kvantovej fyzike. A teda ezoterik do značnej miery kopíruje systém organického života UFO ROBO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.