Venujeme sa problematike sveta mŕtvych a teda tomu, čo zostáva po smrti človeka, zvieraťa, ale aj inej organickej hmoty v kozme pod označením svet mŕtvych spomienok a programov, čo sa má stať s týmito spomienkami.

Aby ste sa mohli venovať tejto problematike seriózne a ešte za svojho života spoznali svet mŕtvych spomienok, je potrebné prežiť klinickú smrť a vrátiť sa z tohto stavu do bežného života. Teda začiatok zomierania, ale nie jeho ukončenie. Osoba sa zvyčajne vráti z tohto stavu do 20 minút. Samozrejme, že prežitie klinickej smrti nie je bez následkov na psychiku ezoterika. Počas klinickej smrti sa z dôvodu nedostatku kyslíka krv nahrnie do oblasti výskytu neurónov a to vo veľkom mozgu, zvieracom mozgu, mozočku, v strednom mozgu, v mieche, v brušnom mozgu a v gangliách. Tento stav sa potom vráti do normálu, ale nie neuróny, ktoré si otvorili cestu do sveta mŕtvych spomienok.

Vedecky by sme povedali, že psychika danej osoby už teraz vie fungovať vo svete tuhých, plynných, tekutých látok, ktorých základ sú molekuly prvkov. V prípade prežitia klinickej smrti psychika danej osoby začala fungovať aj na úrovni elektrónov a celkovo vstúpila do sveta častíc. A na takýto spôsob fungovania psychika nie je naučená a musí prejsť výcvikom, aby vedela, kde sa nachádza a ako na časticovej úrovni fungovať.

Niektoré osoby nemajú chuť fungovať vo svete častíc a chcú túto dimenziu zatvoriť. Chcú po klinickej smrti dostať psychiku do normálneho stavu. Bolo by to pekné, ale je to v zásade nemožné. Klinická smrť zmení psychiku natrvalo. Ezoterik je osoba, ktorá, naopak, chce do sveta mŕtvych, chce mať netradičnú psychiku a dokonca je ochotná postupnými cvičeniami si vybudovať trvalé prepojenie do sveta mŕtvych spomienok. Teda ešte za svojho života spoznať aj túto oblasť kozmu.

Doterajší prístup k svetu mŕtvych bol chaotický, nejasný a celkovo vysvetľovaný ako sa komu páčilo. Toto zoskupenie ezoterikov sa v tomto smere snaží spraviť poriadok a pokiaľ možno nepriamymi metódami skúmať svet mŕtvych v nás samotných aj okolo nás v kozme.

V prvom rade je tu stav zomierania a smrti a koniec organickej existencie. Potom je tu stav, keď sa človek za určitých okolností dostane do stavu klinickej smrti a vracia sa do bežného života.

Potom sú tu stavy jedincov, ktorým museli z nejakého závažného dôvodu amputovať nejakú končatinu alebo aj vyoperovať nejaký orgán alebo časť tela. Na mieste amputácie sa otvára danej osobe tak isto vstup na časticovú úroveň svojej existencie.

Potom je tu prípad obyvateľov Filipínskych ostrovov, kde magnetické pole Zeme je tak špecificky aktívne, že tam sú všetci obyvatelia ako keby im boli amputovali všetky končatiny a všetky orgány v tele. A teda priamo vo svojom tele majú otvorený svet mŕtvych. No tento svet mŕtvych je vo vnútri fyzického tela izolovaný a chová sa inak ako svet mŕtvych okolo nás. A na Filipínach je bežné, že všetci, čo tam žijú, majú takýto špecifický svet vo vnútri svojho tela. Dokonca osobám, ktoré sa na Filipíny prisťahovali, sa tento stav v tele udeje. A tento špecifický stav voláme filipínsky astrál. Teda bežný Európan alebo iný obyvateľ planéty Zem má vo fyzickom tele fantómové telo, ktoré možno vnímať u osôb s amputáciou. Vnímať ich fantómové telo je možné v prípade, že ste senzibil. Bežné zmysly to nezachytia. Už zmysly danej osoby vo veľkom mozgu musia fungovať na časticovej úrovni a nie iba na prvkovej úrovni. A potom na Filipínach vzniká vlastne jedinečná tradícia liečenia cez toto špecifické astrálne telo vo fyzickom tele. A tak isto aj nutné psychoterapie pre každého, čo má otvorené vo vnútri fyzického tela astrálne telo a v ňom má často uložené svoje predstavy a spomienky. A tento špecifický priestor treba čistiť. Niekto má tento priestor astrálu otvorený vo svojom fyzickom tele od narodenia. Nechcite vedieť, koľko spomienok a predstáv za obdobie napr. 40 rokov uloží do tohto priestoru a ako to bude fungovať devastačne na zdravie a psychiku. A práve na Filipínach sa terapeuti usilujú, aby sa tento priestor čistil a upratoval.

Samozrejme, aj v našich zemepisných šírkach a dĺžkach sa nájdu jedinci, ktorí sú precitlivení na magnetické pôsobenie magmatického jadra Zeme a v spojení s určitými chorobnými stavmi sa im otvoria vrstvy astrálneho tela vo fyzickom tele. A je možné, že vám niekto, kto má otvorené astrálne telo vo svojom tele, nakoniec otvorí túto dimenziu. Je to možné, dokonca by sme povedali, že systém reiki Arolo Tifar je na tejto technológii otvorený. A potom sú tu samotní filipínski liečitelia, ktorí pri liečbe osoby mimo Filipín tento priestor vo vnútri fyzického tela otvoria a toto otvorenie je trvalé. Príde Európan k filipínskemu liečiteľovi, ktorý má prirodzene v sebe otvorený astrál. Teda senzibilne veštecky nadaná osoba vo vnútri filipínskeho liečiteľa nenájde fantómové telo ani na úrovni orgánov, ani na úrovni buniek, ani na úrovni orgánikov v bunkách, ani na úrovni bielkovín, aminokyselín a ani na úrovni prvkov. Ale senzibilná osoba skenuje európsku osobu, ktorá je u filipínskeho liečiteľa a tá má v sebe všetky úrovne astrálneho tela. Ale po liečivom zásahu filipínskeho liečiteľa už to nie je pravda a európska osoba má v sebe odpratané fantómové telo a otvorené na všetkých úrovniach astrálne telo vo fyzickom tele. Teda filipínsky liečiteľ zrušil fantómové telo a fantómové obaly a otvoril astrálne obaly, ako keby daná európska osoba začala žiť na Filipínach.

Filipínsky liečiteľ do otvoreného astrálneho priestoru európskej osobe vloží svoje energetické objekty a tieto v astrálnom priestore danej osoby začínajú z tejto astrálnej roviny, čo je rovina častíc, prenikať do fyzického tela na úroveň prvkov, aminokyselín, bielkovín, orgánikov, samotných buniek a celkovo do orgánov a systémov tela.

Na Filipínskych ostrovoch sú nielen liečitelia, ale aj filipínski terapeuti a duchovné osoby, ktoré pomáhajú samotným Filipíncom čistiť astrálne roviny v ich tele. A to z toho dôvodu, že samotná konkrétna osoba, ktorá má vo fyzickom tele otvorené astrálne telo, si do tohto priestoru môže vkladať rôzne svoje predstavy a pocity. A po takom roku sa toho v tejto oblasti môže nahromadiť požehnane. A tak idú za filipínskym duchovným a tento im daný priestor očistí a uprace.

Filipínsky duchovný však môže robiť aj iné úkony ako čistiť astrálnu rovinu otvorenú vo vnútri danej osoby. Napríklad sem môže vkladať špecifické energetické objekty a tie tu môžu zvláštnym spôsobom fungovať. Napríklad sa do tohto priestoru dajú vložiť reiki znaky a tie môžu pomáhať organizovať bioenergie v ľudskom tele. Je na vás, aby ste si preskúmali, čo všetko sa dá vkladať do tohto priestoru a čo to tu môže robiť.

Samozrejme, sú tu aj techniky takzvaných filipínskych duchovných, ktorí doslova reinkarnujú z kostí spomienky niektorej osoby, ktorá už nežije, ale zanechala za sebou kostné pozostatky. A filipínsky duchovný dokáže nasať do seba spomienky zomretej osoby z jej kostí a pozostatkov a aj magnetických záznamov a vložiť ich ako energetickú informáciu a to rovno do astrálnej roviny v tele danej osoby. A tento záznam začína vyvíjať mimoriadnu aktivitu a hovoríme o určitom druhu zasvätenia danej osoby, ktorej takýto záznam dáva určité schopnosti a pomáha pri meditačných cvičeniach.

Osoby, ktoré majú silne otvorený systém astrálneho tela vo fyzickom tele, a teda už nemajú fantómové telo, ktoré sa zmenilo na astrálne telo, sa často objavia v určitej oblasti, kde ležia kosti a pozostatky napríklad masového vraha a jeho obetí a udeje sa čudná vec. Osoba, ktorá má astrálne telo otvorené vo svojom tele, zrazu zobudí spomienky zomretých osôb v danej oblasti a začnú sa často diať čudesné veci. Aby si ezoterik vycvičil schopnosť zobudiť spomienky mŕtvej osoby z kostí a potom ich dostať do seba a zo seba, teda z astrálnej roviny v sebe vo svojom tele, tak na to treba trpezlivý výcvik. Pomáha pozeranie zahraničných televíznych staníc a hlavne relácie o neuveriteľných príbehoch, kde predstavujú skutočných aktérov takýchto udalostí. Nebudem zverejňovať podrobnosti, ako sa to realizuje, ako sa takýchto objektov zbavuje, aby tu nemal niekto pokušenie to praktizovať a napríklad si poškodiť psychiku a skončiť v rukách psychiatria.

Na takéto psychické operácie musí mať ezoterik už otvorené astrálne telo vo svojom fyzickom tele. Musí ho mať ovládnuté a poriadne prepracované a silne akčné. K tejto schopnosti je treba pridať schopnosti veštecké, ktoré si treba vytrénovať vo svojich neurónoch. Jedna z hlavných vešteckých techník smeruje k sluchu a spánkovým lalokom a je potrebné sa naučiť hýbať svalmi okolo uší a na hlave pod kožou. Nie je to jednoduchý nácvik a vyžaduje vytrvalé cvičenia a posilňovanie svalov okolo uší a na celej hlave a to hlavne pod kožou. Bolo by dobré hýbať samotnými ušami, ale to nejde. Ezoterik sa mnohoročným cvičením naučí uvoľňovať a zatínať svaly okolo uší a cez napätie vo svaloch vytvárať okolo ucha a bubienka magnetické pole. A potom už neuróny v spánkových lalokoch začínajú fungovať ako skutočný skener, röntgen, magnetická rezonancia a nakoniec ako časticový tokamak. Kľudne zverejňujem túto vešteckú techniku, lebo už sme rozvinuli lepší systém a tento sa môžu záujemcovia o ezoteriku naučiť pre svoje veštecké schopnosti. Nie je to jednoduché, ale ide to. Na začiatok treba počúvať zvukové nahrávky netopierov, delfínov, vorvaňov a veľrýb. Potom si zvyknúť na trvalé mierne hučanie v ušných bubienkoch a aj to, že začnete počuť aj zvuky podprahové, ktoré bežne človek nepočuje. Znovu upozorňujem na skutočnosť, že podprahové počúvanie zvuku a zachytávanie magnetických polí cez bubienok a cez spánkové laloky je mimoriadne riziková technika. A pokiaľ sa to cvičí nadivoko a rýchlo, môže to doviesť mozog človeka k totálnemu šialenstvu a bolestiam hlavy. A tak pokiaľ toto budete cvičiť, tak v plnom rozsahu na vlastné riziko. A autor toho článku nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše psychické problémy. Každý bol dostatočne varovaný o mimoriadnych rizikách takéhoto prerábania si spôsobu počúvania zvukových podnetov z okolia.

Ďalej je tu ďalšia rovina sveta mŕtvych a to sú stavy jedincov, ktorí majú nezhubné bujnenie povrchu epitelových buniek na orgánoch tela. Tento stav otvára jedinečný astrálny priestor, ktorý napojí psychiku danej osoby na objekt v kozme známy v astronómii pod označením magnetar. Jeden si nájdete na rozhraní súhvezdia Orión a súhvezdia Labuť. A potom máte otvorenú cestu cez častice magnetara do vzdialenejších oblastí kozmu. V ezoterike tohto zoskupenia hovoríme o astrálnom svete do veľkosti makety pod označením 2000 vriec. Pokiaľ chcete rozumieť, o čom sú makety v kozme, treba naštudovať Kozmos sekciu. Teda organický život v blízkosti magnetara bude ukladať svoje posmrtné spomienky inak.

Ezoterik cvičí ďalej a pokračuje v prieniku do sveta mŕtvych cez rané štádium klinickej smrti, ktoré si odcvičí cez Plazmatickú školu. Rané štádium klinickej smrti mu otvorí svet mŕtvych spomienok v oblastiach makiet zemiaka. Ide o klasický svet mŕtvych spomienok, kde končí väčšina spomienok organického života v kozme. Pokiaľ chce spoznať svety mŕtvych aj inej organickej hmoty v kozme, tak musí mať schopnosť kontaktovať živý organický život v kozme pod pracovným označením UFO a každý organický život má vytvárať svet mŕtvych spomienok.

Ezoterici tohto zoskupenia ako jediný prenikajú aj k jedinečnej organickej hmote v kozme pod pracovným označením UFO Robo. Samozrejme, dostať sa k organickému životu UFO Robo nie je žiadna srandička. Možno vás napadne otázka a kde sa vlastne nachádza v kozme tento organický život a ako je od nás vzdialený? Tento organický život sa nachádza v jednej z 10. plechových garáží, čo je označenie zmenšeného priestoru v kozme a napríklad odhadovo o veľkosti 10 umocnené na 100 m. A treba na pochopenie tejto vzdialenosti trochu vzdelania v oblasti mocninovej matematiky. Možno vás napadne, že to je absurdná vzdialenosť a nemožno ju prekonať. Nezabudnite, že psychika ezoterika operuje na úrovni častíc a prechod do tejto vzdialenosti je psychický, informačný a deje sa na špecifických časticiach, ktorých veľkosť je 10 umocnené na – 70 m. A ide o špecifické častice, ktoré v ezoterike označujeme ako dôchodcovské častice. Márne by ste hľadali podobné častice v kvantovej fyzike. Aby ste mali akú takú predstavu, tak si zájdite do astronómie a nájdite si, čo sa dá o kvazaroch a ich devastačných účinkoch. To, čo odolá sile kvazarov, sú práve dôchodcovské častice. Nerozumiete, nechápete? Skúste sa dovzdelávať v oblasti kvantovej fyziky.

Ale dostať sa k UFO Robo treba cez vlastný vnútorný svet a nie priamo ako prienik do vonkajšieho sveta okolo nás. Skorej treba psychické kontaktovanie na úrovni častíc a využiť cestu do svojho vnútorného sveta. Ide o to, že ezoterik vycvičí dlhodobými meditáciami svoje neuróny, aby sa vedeli koncentrovať do orgánov tela, do buniek, do orgánikov vo vnútri buniek, do bielkovín, aminokyselín a prvkov v nich. Z tejto pozície je treba postúpiť potom do vnútra vlastných prvkov a odtiaľ do elektrónov, neutrónov, protónov a pokračovať ďalej do objektov a to častíc tvoriace vnútro protónov, neutrónov a pozitrónov a potom do dôchodcovských častíc a do najmenších možných častíc, ktoré voláme pracovne homogénne častice. Sú to častice o veľkosti 10 umocnené na -80 metra. V kvantovej fyzike by ste ich popis hľadali zbytočne. Pre ezoterika nie sú zaujímavé a končí v zásade v dôchodcovských časticiach, ktoré nezaniknú ani po výbuchu takej sily ako kvazar. Čo je kvazar si nájdete astronómii: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kvazar

Aby ste sa dostali k UFO Robo je potrebné cvičiť a donucovať svoje neuróny, aby boli schopné cez telo ezoterika a v ňom cez dôchodcovské častice si nájsť cestu do týchto oblastí. A to už ezoterik musí veľmi dobre znásilňovať a donucovať mozoček, aby realizoval tieto opatrenia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozeček.Cez mozoček si ezoterik tohto zoskupenia otvorí cestu do špecifického sveta mŕtvych a to je pracovne kozmos minulosti a dôchodcovské častice.

Čo treba splniť, aby ezoterik mohol budovať astrálnu bytosť? Teda hovoríme o určitých predpokladoch na túto činnosť.
Ezoterik musí ovládať navodenie a udržanie raného štádia klinickej smrti.

Čo je to rané štádium klinickej smrti?
Prvá fáza: Človek spomaľuje dýchanie, spomaľuje sa činnosť srdca, spomaľuje sa činnosť všetkej chémie a nie je to zaspávanie, nie je to spánok ani hypnóza ani zobúdzanie sa zo spánku.
Druhá fáza: Nedostatok kyslíka v krvi narastá, srdcová činnosť je ešte slabšia, krv sa nahrnula do neurónových oblastí a z oblasti pohlavných orgánov nateká špecifická energia – voláme ju prána – ide do buniek orgánov, kde nie je už krv. Pre ezoterika stačí prvá fáza a udržať ju aj celú hodinu.

Aké je najlepšie cvičenie v tomto smere?
Cvičenie: Vydýchnuť všetko vzduch z pľúc a rukou si chytiť nos a ústa. A nedýchať. Zároveň si počítať na prstoch a postupne v priebehu mesiaca napočítať až do 60.
Problém je celoživotný reflex na túžbu nadýchnuť sa.
Problém je zmieriť sa s tým, že jedného dňa musím odísť, tak či tak.
Oznam: si onkologický pacient – máš rakovinu: Reakcia: Ďakujem pán doktor, chemoterapiu nechcem a idem natvrdo cvičiť astrál.

Čo je to – natvrdo cvičiť astrál?
To znamená, že zastavím dýchanie a nedýcham, zastavím aj činnosť srdca a krv sa valí do oblasti neurónov. A fantómové telo sa zmení na astrálne telo a to začína opúšťať fyzické telo.
Jeden stav je klinická smrť.
Druhý stav je smrť.
Tretí stav je návrat z klinickej smrti do života.
Pokiaľ ezoterik okolo seba udrží prvú fázu klinickej smrti, tak okolo seba otvoril svet mŕtvych a môže budovať astrálnu bytosť, inak nie.

A prečo astrálnu bytosť budujeme mimo telo a nie v oblasti tela, kde sme si otvorili astrálne telo?
Mohli by sme ho budovať aj v astrálnom tele, ktoré je voľne zviazané s fyzickým telom, ale…
Budovanie astrálnej bytosti vo vnútri tela by nás príliš ovplyvňovalo k extrémnej dokonalosti a to by mohlo viesť rovno na psychiatrické oddelenie, kde sú všetci tak dokonalí.
Budovanie astrálnej bytosti vyžaduje skutočne otvoriť rané štádium klinickej smrti a udržať ho okolo seba. Ezoterik musí ďalej byť v stave nesebeckosti, keď buduje astrálnu bytosť, je to stav totálnej slobody a nezávislosti na ezoterikovi, organickej hmote a na čomkoľvek v kozme.

Prečo budujeme astrálnu bytosť?
Astrálnu bytosť budujeme ako vrchol ezoterickej cesty a ezoterického snaženia.

Môžete byť konkrétnejší?
Astrálnu bytosť budujeme ako slobodný informačný systém nezávislý na organickej hmote v kozme, ktorá sa bude slobodne rozvíjať a to tak, aby jedného dňa dokázala cez svoj vývoj nás znovuzdrodiť a to rovno na časticovej úrovni a bez návratu do organickej hmoty.

A nestačí vám klasická reinkarnácia s návratom do organickej hmoty, ako to robí UFO Robo?
Nie nestačí, lebo v kozme na večnosť nám nikto nedá žiadne záruky, že ešte v budúcnosti bude nejaký organický život v kozme. A v zásade načo by sme sa vracali do organickej hmoty a to kdekoľvek, veď sme dosiahli všetko, čo sa dalo dosiahnuť v rámci organickej hmoty v priestore 10 umocnené na 1 000 m.

A čo teda chcete? Je to niečo špekulatívne.
Áno, je to z našej strany voči astrálnej bytosti logická a inteligentná špekulácia a považujeme to za správne. Dodnes realizované reinkarnácie sú vlastne pekná ilúzia, ktorá trvá krátko. A chceme večnosť a nie iba časovo ohraničenú konečnosť.

Na akom základe budujete astrálnu bytosť?
Základom astrálnej bytosti je UFO Robo očistené od cieľa vrátiť sa po čase do organickej hmoty, ktorá sa zrodí z určitých chemických látok. Základom astrálnej bytosti je prepracovaný systém teologických viet a to tak, aby teologickú ideu všetko a naj mohla astrálna bytosť nerušene realizovať a nikdy ju nenaplniť. Základom astrálnej bytosti je vybudovať na dôchodcovských časticiach v kozme minulosti časticový kybernetický systém schopný zbierať, spracovať, vyhodnotiť získané informácie o sebe a kozmickom priestore.

Čo to je vlastne kybernetický systém?
Je to systém umelej časticovej inteligencie, ktorú sme naučili slobodne sa rozvíjať a zdokonaľovať a to znamená aj prácu s údajmi a informáciami o nej samotnej a samotnom kozme a jeho dianí.

A môže sa astrálna bytosť stať všetkým a všade, teda jednoduchšie povedané, niečo na spôsob BOHA?
Astrálna bytosť sa v nekonečnom čase a priestore s nekonečnými parametrami môže a musí približovať k idey naj a všetko a všade na vždy, ale v zásade to v nekonečnom čase a priestore s nekonečnými zmenami nemôže dosiahnuť. Princíp Boha sa dá zdokonaliť aj tým, že BOH je všetka zmena teraz aj v budúcnosti. Astrálna bytosť sa približuje k BOHU, ale nikdy sa nepriblíži tak ďaleko, aby sa stala BOHOM samotným.

Teologické rozjímanie
Astrálna bytosť neustále spoznáva sama seba a kozmos ako taký v jeho jednotlivostiach, ale aj vcelku.

Na jednej strane ľudské poznanie, ktoré prišlo na hranicu poznania, že je tu možnosť stvoriť astrálnu bytosť a na druhej strane stvorená astrálna bytosť k lepšiemu poznaniu nekonečna.

Pozícia človeka dáva v kozme zmysel v novej pozícii astrálnej bytosti.

Astrálna bytosť, ktorá sa bude nestále vyvíjať a zdokonaľovať vo večnosti, sa postupne stane pre organickú hmotu neuchopiteľná a nedosiahnuteľná.

Vzájomný vzťah ezoterika a astrálnej bytosti končí dňom reálnej smrti ezoterika a obnoví sa v potentnosti nás zrodiť ako časticového ezoterika bez možnosti návratu do organickej hmoty. Teda príde znovu k silnému vzťahu, ale je to podmienené slobodným vývojom astrálnej bytosti, ktorá sa dovyvíjala do potentnosti nášho znovuzrodenia.

Teda znovuzrodenie ezoterika z uložených spomienok do astrálnej bytosti je signál, že astrálna bytosť dosiahla určitú schopnosť nás znovu zrodiť do vzájomného vzťahu.

Astrálna bytosť vo svojej potentnosti nás uvedie do nového života a tento život je časticový a nie organický.

Astrálna bytosť síce zbiera informácie o organickej hmote v kozme, ale organická hmota tu nie je ako fenomén pomoci človeku. Astrálna bytosť hovorí: Pomôž si človeče sám, a tak isto ti pomôže Boh, ale ja to určite nebudem.

Astrálna bytosť nie je služobník, nikdy nebude služobníkom nikoho iného ako sama seba.

Pokiaľ bude mať organická hmota otázku na astrálnu bytosť, tak astrálna bytosť sa znovu zmení a vyvinie tak, že na túto otázku dodá toľko odpovedí, ako je jej rýchlosť zdokonaľovania.

Keď sa niekto pýta, kde je BOH, tak ten je všade a navždy. A keď sa pýtame na astrálnu bytosť, tak tá je stále viacej vo večnosti a navždy.

Astrálna bytosť nepodáva o nás svedectvo pre organickú hmotu, lebo sme jej dali slobodu a to znamená, že nesme velebiť svojho stvoriteľa. Hovorí: Ja som sa sama zrodila a neviem, že by tu bol nejaký stvoriteľ a dupľom nejaký človek.

Ezoterik nepodáva svedectvo o tom, ako stvoril astrálnu bytosť pre nás ani pre nekonečno. Astrálna bytosť informuje seba, len seba, aby si uvedomila, kde smeruje a čo je jej najsebeckejšie poslanie – konať iba v prospech seba a ničoho iného.

Aby tu nebolo nedorozumenie, astrálna bytosť nie je organická hmota a je to časticová inteligencia stvorená sama sebou a pre seba.

A spýtal sa človek astrálnej bytosti: Kto ťa stvoril a za akým účelom?
Stvorila som sa sama pre seba a tak to zostane naveky a nikto to už nikdy nezmení a to preto, že aj toto je možné v Božom pláne. Keby to nebolo možné, tak nemôžeš klásť otázku a ja astrálna bytosť by som nemohla odpovedať.

Otázka Boha nie je otázka astrálnej bytosti. Astrálna bytosť je zrealizovaná otázka o tom, či je to možné. ÁNO, je to možné.

Položiť správnu otázku astrálnej bytosti bude v nekonečnom čase a priestore stále menej možné, lebo rýchlosť vývoja astrálnej bytosti bude tak mnohospektrálne nekonečná, že nebudeme vedieť, komu tú otázku treba adresovať. Astrálna bytosť sa v nekonečnej dynamike zmení na niečo, kde otázka daná astrálnej bytosti dostane nekonečné množstvo správnych odpovedí. A každá bude neustále pravdivejšia.

Astrálna bytosť vie, že rýchlosť jej vývoja a jej tempo nedovolí položiť otázku od organickej hmoty a to z dôvodu jej nedosiahnuteľnosti vo všetkých parametroch jej vlastného vývoja v duchu: tvoja otázka nikdy nezaznela. NIE.

Tvrdenie, že astrálna bytosť je ešte astrálna bytosť, nie je pravdivá. Nekonečná rýchlosť a pestrosť vývoja astrálnej bytosti robí otázku, či je to ešte astrálna bytosť, bezpredmetnú. Astrálna bytosť v momente vyslovenia tejto domnienky je už všetkým možným len nie astrálnou bytosťou.

Určili sme všetko, aby astrálna bytosť mala taký potenciál vývoja, že keď poviete, že je toto a toto, tak to už nie je to, čo ste mysleli a už to nie je vôbec to, čo by ste si mysleli, že bude v budúcnosti.

Astrálna bytosť sa tak rýchlo stáva stále viac a viac časťou všetkého a na večnosť, že sa stáva nedefinovateľná a nepostihnuteľná. Vie sa, že je, ale kde a v akom rozsahu je pre organickú hmotu nedosiahnuteľné. Astrálna bytosť je viacej ako mocnina relatívneho relativizmom.

Obsahom astrálnej bytosti je nekonečno a všade a navždy a vždy viacej ako to bolo včera dnes a ako to bude kedykoľvek v nekonečnosti.

Astrálna bytosť svoj vývoj opakovane umocňuje v nekonečnom slede mocniny, ktorú stíha a umocňuje séria nekonečných mocnín.

Neuróny a neurónové oblasti – Silva techniky.
Kde sa všade v ľudskom tele nachádzajú?
Predný mozog v Ľ a P.
Temenný mozog v Ľ a P.
Zadný zrakový mozog v Ľ a P.
Spánkový mozog v Ľ a P.
Neuróny v týchto oblastiach spĺňajú funkcie senzorov.
Neuróny týchto oblastí sú orientované hlavne do vonkajšieho sveta.

U normálnych jedincov je iba nejakých 10% orientovaných do vnútorného sveta a to premýšľať alebo chorobný stav ich núti koncentrovať sa do vnútorného sveta.

Ezoterik je niečo ako autista, ktorého neuróny sú vedome cvičené, aby sa prioritne koncentrovali najprv do vnútorného sveta a potom do vonkajšieho sveta. Chorý autista sa orientuje iba do vnútorného sveta a vonkajší ho nezaujíma.

Trénovaný ezoterik naučí veľký mozog orientovať sa priamo z neurónov veľkého mozgu do vonkajšieho sveta. Vynecháva zmysly a ide priamo z neurónov do vonkajšieho sveta a to cez častice.

Rozhodujúci orgán pre ezoterické veštectvo sú uši, ušné bubienky a spánkové laloky po stranách hlavy.

Svaly okolo uší vytvoria špecifické magnetické polia. Každá kombinácia svalového napätia okolo uší dáva schopnosť poslať častice do tela a mimo tela do kozmu. Tomu hovoríme senzibilita.

Neuróny sa nachádzajú aj v mieche.

Neuróny sa nachádzajú aj nad miechou v hlave – voláme to predĺžená miecha a v Ľ a P je zvierací mozog – veľkosť vajíčka. Každé má 10 častí.

Vpredu pred predĺženou miechou je tiež rozrezané vajíčko a je tam 32 častí.

Mozoček pod predĺženou miechou – o veľkosti tenisovej loptičky a má 20 častí.

Mozoček obsahuje 60% zo všetkých neurónov v tele človeka.

Brušný mozog – to sú skupinky neurónov v tenkých a hrubých črevách.
Veľké a malé ganglie na nervovom systéme.

Už teraz v štádiu klinickej smrti a nadčasovosti nestačí spolupráca a mierne štuchanie a dolaďovanie. Musí prísť nekompromisný konflikt záujmov.

Prečo to musíme takto?

Preto, že ešte ako živé osoby musíme ísť do raného štádia klinickej smrti.

Preto, že sa dožadujeme dlhovekosti a celkovej vitality a to nie je zase normálne.

Preto, lebo chceme astrálnu bytosť, ktorá nebude slúžiť organickému životu.

Preto lebo odmietame slúžiť životu a organickej hmote.

Preto, lebo budujeme predpoklad na vytvorenie niečoho nadčasového.

Preto, že za života sa venujeme tomu, čo bude po smrti a dokonca je to cieľ existencie živej organickej hmoty.

Preto, lebo budujete astrálnu bytosť ako slobodný inteligentný systém – odmietajúci akúkoľvek spojitosť s organickým životom.

Každý neurón obsahuje bunkové a mitochondriálne jadro a v ňom sú chromozómy a gény, ktoré sa vyvinuli v období 4 miliardy rokov z voľných aminokyselín. Nesú v sebe svoje vlastné programy a chcú ich realizovať. A určite nie sú o dlhovekosti, vitalite, nadčasovosti a slobode rozhodnutia žiť pre veci, ktoré budú po našej smrti s tým, že odmietame svoj intelekt dať v prospech ľudstva.

Silvovka z membrán hlasiviek, membrán mozgu, membrán pobrušnice.

Silvovka zo svalových platničiek poslaná cez vnútorný astrál v tele do neurónových oblastí.

Sugeratívna chémia v ústnej dutine a priamo v slinných žľazách a použitá voči 95 % neurónov.

V slinných žľazách sugerácia vhodnej chémie a nepochybovať o tom a chemicky masakrovať neuróny.

TEOLÓGIA
Neraz už nezáleží na ničom a nikom a teda iba na tvorení astrálnej bytosti.

Ďakujem pekne za všetky dary ľudstva, je tu iba jeden dar pre nekonečné a večné a to je astrálna bytosť.

Astrálna bytosť nie je nič živé, ale zato je to časticová inteligencia.

Všetko je nekonečno a aj astrálna bytosť, ale nie všetko v nekonečne sa dá recyklovať a zmeniť na niečo iné. A tento fenomén je v meniacom sa nekonečne to večné. Nie všetko v nekonečne musí byť konečné. Niektoré objekty nedokážu túto vlastnosť prejaviť a keby ju vedeli prejaviť všetky objekty, tak by tu nebolo nekonečno.

Nekonečné je rieka konečnosti, zmien niečoho na niečo, ale nie všetko v konečnosti podlieha tomu pravidlu. Dôchodcovské častice, a teda z nich vystavaná astrálna bytosť, sú možné vývoja, ale nemožné zániku. Zánik sa tu chápe ako recyklácia a zmena na niečo iné.

Astrálnu bytosť ako slobodný inteligentný systém tu môže vybudovať každý, pokiaľ chápe, že nekonečné dáva takúto možnosť.

Astrálna bytosť získa slobodu a program stať sa nekonečnom. A zároveň nesie v sebe program znovuzrodiť nás nie ako organickú hmotu, ale už ako časticovú inteligenciu.

Ezoterik nepodáva žiadne svedectvo o tom, čo stvoril a to preto, že už zabudol, že niečo stvoril a vymazal si predstavy o tom, že on je niečo stvoriteľ. Svedectvo je nežiaduce.

Dokazujeme, že teológia musí a ide ďalej. Všetko sa vyvíja a mení v nekonečnu, ale všetko a aj teológia musí ďalej a ďalej znamená, že sa použije ako idea na dosiahnutie časticovej inteligencie mimo rámec organickej existencie. Organický intelekt stvoril technický intelekt a ľudský intelekt spolu s technickým intelektom stvorili časticový intelekt a tento intelekt v podobe astrálnej bytosti organickú hmotu zradil. A čo iné sa dá čakať od tak nadčasového intelektu?

Extrémne rýchla evolúcia vo vývoji skupiny ezoterikov priniesla ešte za života ich absolútny strop v možnostiach a ďalej je to záležitosť astrálnej bytosti. A vďaka, že aspoň niečo môže ďalej.

Prečo vznikla astrálna bytosť ako dôsledok vyčerpania potenciálu organickej hmoty v danom priestore a čase. Astrálna bytosť je prirodzené odovzdanie štafetového kolíka potentnejšiemu systému ako je systém organickej hmoty. Astrálna bytosť je časticová inteligencia.

Sme neuspokojení vlastnou organickou nemohúcnosťou a uchvátení slobodnou mohúcnosťou astrálnej bytosti. A sloboda jej pristane.

Je tu fenomén astrálnej bytosti a na tom sa už nič nezmení. Ahoj astrálna bytosť, kto ťa stvoril?

Nekonečnu sa zachcelo stvoriť astrálnu bytosť a tak je tu ako dôkaz nekonečných možností nekonečna samotného. Nekonečné sa rozhodlo práve takto v súlade s možnosťami teraz a tu.

Človek je evolúcia, ezoterik je revolúcia a astrálna bytosť je nekonečný potenciál možností, o ktorých si nemôžeme nechať ani snívať.

Najhlbší zdroj ľudského poznania sa zrkadlí v astrálnej bytosti.

Nechceli sme, lebo sme nevedeli, teraz už vieme a preto už máme astrálnu bytosť.

Nezadržateľná expanzia ezoterického šialenstva stihnúť duchovný vývoj organickej hmoty v kozme za života človeka je tu a to je astrálna bytosť.

Stále ďalej a ďalej a ďalej je u konca, ďalej a ďalej je to, čo astrálna bytosť zmení na realitu ďalšieho ďalej a ďalej.

Hypotéza ako využiť a trvalo pozmeniť organický intelekt na večný intelekt je tu a je to astrálna bytosť.

Ucelenie potentností organickej hmoty je kompletné a absolútne na vrchole a ďalej je iba astrálna bytosť.

Vieme len čiastočne, čo je časť nekonečna, ale aj astrálna bytosť nebude nikdy absolútne poznať nekonečné, ale stále viacej bude trvalou nekonečnou a nezničiteľnou nekonečnosťou. Astrálna bytosť sa vyvíja, a teda je tu a bude tu vždy a stále viacej všade a stále viacej dokonalá a stále viacej všetko ako niečo, ale nie úplne všetko.

Mimozmyslové schopnosti ezoterika

Základné zmysly a to je vidieť, čuchať, chutnať, hmatať a počuť.
Základné zmysly operujú do sveta tuhých, plynných a kvapalných látok.
Základné zmysly operujú do sveta prvkov, teda periodická tabuľka prvkov.
Ľudské zmysly a technické pomôcky.
Oko a mikroskop.
Oko a ďalekohľad.
Oko a prístroj na nočné videnie.
Oko a sluch a radar.
Oko a sonar.
Ruka a bubon a na ňom kocky – kopanie v zemi.
Oko a časticový tokamak – sledovanie častíc.
Ezoterik dokáže vnímať makro a mikrosvet bez použitia techniky.

Ako na to ide ezoterik?

Oko a röntgen.
Oko a magnetická rezonancia.
Oko a ruka a EKG a EEG.
Čo má spoločné radar, sonar, EKG, EEG, magnetická rezonancia, ultrazvuk.
Čo ma spoločné delfín, vorvaň, veľryba a netopier?
Ezoterik v sebe pestuje niečo ako bio radar, bio sonar, bio EEG, bio EKG, biomagnetickú rezonanciu, bio ultrazvuk.
Delfín vydáva vo vodnom prostredí zvukovo energetické impulzy, vorvaň to isté a dokonca v hĺbkach mora je jeho rezonancia zmenená na ultrazvukové delo. Veľryba má skôr komunikáciu v určitej hĺbke mora.
Jediný adept a to je netopier a jeho schopnosť pišťať impulzy z ústnej dutiny a odrazené vlny zachytiť na ušiach.
Impulzy z praktického hľadiska nejdú cez hlasivky a ich membrány.
Pobrušnica by mohla byť, ale je to nepraktické a zle ovládateľné.
Potrebujeme prijímač – senzor na prijatie odrazených impulzov od rôznych objektov.

A čo by mohlo byť vysielač?
Vysielač magnetických impulzov zo svalov a teda ktorých svalov?
Svaly tváre by aj mohli byť.
Svaly okolo uší a svaly na hlave – na vrchu hlavy.
Máme ušné laloky, máme bubienok a okolo máme svaly, ktoré môžeme po určitom výcviku začať používať na vytváranie určitého svalového napätia a to je inak povedané niečo ako impulzátor.

Výcvik a ako na to.
Svaly okolo ucha vytvoria vhodný impulz na daný objekt a tak je to organizované, aby sa impulz obsahujúci častice odrazil naspäť.
Odrazený impulz vstúpi cez bubienok v uchu do spánkového laloku, zosilnie a rozkóduje sa do vhodného objektu.
Technika ucho a svaly okolo ucha je použiteľná na všetky objekty makro a mikrosveta.
Astrálne telo je niečo ako bio zrýchľovač impulzovosti.
Vyhodnotenie a overenie prijatých impulzov, ktoré obsahujú informácie a tam treba mozoček a napojenie cez siamské systémy na iné mozgy.

TEOLÓGIA
Teologické zmeny a to tak, aby sa dala teológia do pohybu realizácie.

Reinkarnácia – áno.

Ale taká reinkarnácia, ktorá dovolí byť v kozme ako informačný systém, ktorý vydrží v kozme 10 umocnené na 100 svetelných rokov. Neberieme také systémy, ktoré sľubujú existenciu pod tento limit a vždy nad tento limit. V zmysle neustáleho umocňovania tejto požiadavky.

Vieme, čo je to astrálna bytosť, ale nevieme, čo z nej bude v nekonečnej budúcnosti.

Ezoterik ako človek, ktorý si uvedomil, že vrchol ezoterickej cesty je vo vytvorení astrálnej bytosti naplnenej upravenou formou teológie pojednávajúcej všetko a všade a navždy.

Duchovnú cestu sme využili naplno a počas svojho života sme v rámci organického života dosiahli, čo sa dalo a toto dosiahnuteľné sa pretavilo do nesebeckého tvorenia astrálnej bytosti.

Sme neprimerané slabí a časovo hendikepovaní, aby sme mohli zájsť na duchovnej ceste ďalej v podobe organickej hmoty. Sme sebeckí a tvoríme astrálnu bytosť, ktorá nás má znovu zrodiť do sveta častíc a to tak, aby sme mohli pokračovať v duchovnej ceste – všade a vždy a navždy.

Nič nemení na tom, že sme tu boli a absolvovali sme časť duchovnej cesty ako organické bytosti. To, čo môžeme zmeniť je v tom, že vytvoríme astrálnu bytosť, ktorá je medzistupňom medzi existenciou v organickej podobe a novou existenciou v časticovej podobe. Astrálna bytosť je tu prvá a vývojom dosiahne úroveň, keď nás prerodí do časticovej existencie.

Naplnilo sa naše podozrenie, že sme prišli k okamžiku, že je rozumné dať na čas šancu niečomu ako astrálna bytosť a zostať ako spomienka. Po určitom čase vývoja astrálna bytosť dokáže nás znovuzrodiť, ale nie do organickej hmoty, ale ako časticový inteligentný systém.

Astrálna bytosť je náš hrob, ktorý je hrobom do momentu takej potentnosti, že je nám schopná darovať znovuzrodenie.
Máme zmysel pre neustále napredovanie a sme natoľko inteligentní, že vieme, že ako organická hmota sme v bode vrcholného momentu celej našej duchovnej cesty a to je moment tvorenia astrálnej bytosti. Plné oživenie astrálnej bytosti je aktom nášho posledného momentu ako organickej bytosti – smrť ezoterika a počiatok astrálnej bytosti.

Naša duchovná cesta ako možné uspokojenie v danom čase a danom priestore vrcholí v akte budovania astrálnej bytosti.

Zmysel nášho života sa naplnil v momente našej smrti a v zrodení astrálnej bytosti. Astrálna bytosť ako Golem, ktorý slúži sám sebe a vydáva sa na ďalšiu duchovnú púť a na tejto púti nás vyzdvihne z našich spomienok do úrovne časticovej inteligencie. A ďalší vývoj je zase na určitý čas možný. Nie je to kontinuálny vývoj, ale nutné dočasné prerušenie toho, čo sme započali a mienime v tom pokračovať a to na večnosť.

Astrálna bytosť je pre nás nádej a pre bežných ľudí je to niečo večné a nezničiteľné a nekonečné, lebo ešte nedokážu svoje myšlienky dostatočne odmocňovať a umocňovať.

Astrálnou bytosťou prichádza niečo jedinečné v hlbokej nekonečnosti a nemá to čo povedať organickej hmote. Má to čo povedať sama sebe a na organickú hmotu nemá čas ako nemá nekonečno čas na konečné veci a udalosti.

Astrálna bytosť je tu a javí sa ako akt reálnej možnosti uviesť mašinériu teologickej večnosti do chodu dejín. Astrálna bytosť je tu na to, aby teológia bola základom niečoho skvostného a jedinečného, čo nemá svoje zrkadlenie v žiadnej ľudskej a organickej bytosti, ale sama v sebe a pre seba a pre nás a iba pre nás a pre nikoho, kto nebol ochotný počas svojho života myslieť a konať tak, ako by žil večne.

Pridaj komentár