Meditačné videá slúžia k samotnej meditácii, pokiaľ boli priamo robené pre tieto účely. Potom máme rôzne druhy videí, ktoré tvoria digitálni umelci. Aj tieto videá ezoterici konzumujú a to za účelom budovania dobrej fantázie. Niečo ako sci-fi fantázia, ktorá je pod dôslednou kontrolou. Ďalšie videá slúžia ako dobrá forma vzdelávania a to hlavne v oblasti medicíny, astronómie a sveta častíc kvantovej fyziky.

Treba si uvedomiť, že dnešná ezoterika mimo tohto ezoterického zoskupenia je
ezoterika beletristická, ktorá stojí výhradne na fantázii. Inak povedané, ezoterici dnešnej doby sa zamotávajú vo svojich fantáziách a nedostatočne odlišujú, čo je fantázia, čo je možné zrealizovať, čo je realita a existujúca vec. Nemožno im vyčítať, že málo uplatňujú vedecké metódy a metodiku skúmania aj ezoterických realít a skutočnosti. Ezoterik by mal mať vo svojich neurónoch vybudovaný systém na mimoriadne dobré rozlišovanie, čo je reálne možné a čo je iba divoká fantázia a blud vnútorného úniku ezoterika mimo reálny svet.

Aminokyseliny
Tieto videá sú vhodné na to, aby sa ezoterik zaškolil, čo vlastne v sebe má a kde sa má koncentrovať a psychicky do seba prenikať. Ezoterik je najčastejšie osoba, u ktorej až príliš veľa neurónov vlastní schopnosť orientovať svoju pozornosť do svojho vnútorného sveta a nie do vonkajšieho sveta. To sme zistili osobnou praxou, ale aj vešteckým skúmaním osôb na diaľku, ktoré inklinujú do vnútorného sveta svojho tela a svojich neurónov.

Ženy inklinujú do svojho vnútorného sveta viac ako muži. No muži prenikajú do svojho vnútorného sveta dynamickejšie a razantnejšie ako ženy. Ezoterik prenikajúci do svojho vnútorného sveta nie je a nechce sa správať ako autista a uzavrieť sa do svojho vnútorného sveta bez toho, aby komunikoval do vonkajšieho sveta. Ezoterik je v zásade progresívny autista, ktorý vie, že je iný ako bežní ľudia, no odmieta žiť vo svojich bludoch a odmieta žiť aj klasický bežný ľudský život.

Ezoterik je teda osoba žijúca prevažne a hlavne do seba, do svojich neurónov a svojich spomienok. Patria sem hlavne spisovatelia a umelci. No ezoterik nie je umelec ani spisovateľ. Ezoterik preniká do svojho vnútra z dôvodu, aby spoznal, čo vlastne v sebe má a ako to v ňom funguje. Ezoterik spozná svoje vnútro a nakoniec svoje vnútro dokáže aj vhodne manipulovať a ovládať. Osoba, ktorá do seba preniká iba pri chorobných stavoch alebo minimálne k premýšľaniu, nedokáže rozpoznať, čo sa v nej deje a ako naplno využiť svoj potenciál.

Ezoterik je progresívny autista, ktorý v sebe zoskupí 5 % svojich verných neurónov a ostatných 95 % neurónov znásilní k inému spôsobu života, ktorý nie je tak brutálne a fatalisticky viazaný na bežný ľudský život na planéte Zem. Teda ezoterik svoje neuróny zmasakruje a bude ich terorizovať, aby sa odpútali od bežného života na planéte Zem. Teda svoje neuróny vycvičí doslova fungovať psychicky na úrovni častíc. A teda psychika bežného hamburgeráka funguje na prvkovej úrovni, ale psychika ezoterika začne fungovať na úrovni časticovej. A tam sa psychika správa ináč ako u bežnej osoby. Ezoterik si za týmto účelom študuje medicínu a aj anatómiu buniek, orgánikov, bielkovín, aminokyselín a prvkov. A ezoterik musí trvalým cvičením a nekonečným opakovaním týchto cvičení naučiť neuróny a to hlavne mozočku, aby prenikali aj do oblastí aminokyselín a túto oblasť vedeli aj veštecky ošetriť. A na to, aby ezoterik vedel ošetriť, v akom stave sú jeho aminokyseliny, tak si ich musí vedieť predstaviť a aj ohodnotiť ich stav. Každá bielkovina má 20 aminokyselín. Aminokyseliny sa do tela dostanú cez trávenie a to spracovaním rastlinných a živočíšnych buniek v tráviacom trakte, kde získa asi 20 druhov aminokyselín a podobných látok. Tieto sú potom základom tvorby bielkovín v ľudskom tele. Bielkoviny sú zase základom orgánikov vo vnútri buniek a aj bunkovej blany. Na to, aby sa aminokyseliny v ľudskom tele dobre tvorili, je potrebná prítomnosť a to hlavne prvkov a tie musia byť v stave koloidných minerálov. Predstavte si, ako vám do žily dávajú koloidný vyživovací roztok, je tak upravený, aby mohol ísť rovno do krvi. Teda upravili ho v laboratórnych podmienkach. Napríklad v prírode je šťava v kokosovom orechu skoro ako v koloidnom stave. Kokosová tekutina sa podobá krvnej plazme. A tak videá o aminokyselinách vám pomôžu spoznať seba samého.

Videá a hudobné nahrávky tu zverejnené nemusia byť po čase aktívne. Vyhľadajte si prosím podobné videá a hudobné nahrávky.

http://www.youtube.com/watch?v=atCs_lz_oOg&feature=watc…
http://www.youtube.com/watch?v=zdDkiRw1PdU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_6Rrymt6XwI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=gngsL9FRpqc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XuUpnAz5y1g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=J2BzrA5IWtY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qBfuVuelkoY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8s4he3wLgkM&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=T-g-G0-kehU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8ah6e0CEPok&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=DkcKmeiMQBM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=buaSyaEEQoc&feature=rela…

Praveké znaky
Videá sú základom magického spôsobu myslenia a mimoriadne dobre sa uplatnia, pokiaľ sa ezoterik stane špiritista alebo zvládne techniky filipínskej ezoteriky a liečiteľstva. Ezoterik tohto zoskupenia je natoľko inteligentný, že sa zaškolí do oblasti písma, obrazovej reči a reči magických pohyb či už pravekých a prírodných ľudí, ale aj ľudí mysliacich v stredovekej línii a to je obrazové vnímanie na základe symbolov, a teda je to myslenie, kde ešte silne chýba znaková abstrakcia v zmysle písmen abecedy a číslic. Teda ezoterik má kdesi základ v lingvistike svetových písomníctiev, vie, čo sú to piktogramy ako skupina znakov, ktoré netvoria ešte písmo. Ezoterik pozná zvieracie rituály, pozná a cvičil si reálne posunkovú reč. Tak isto ezoterik mnohokrát na rôznych stupňoch pozná praveké kresby v jaskyniach, ale aj náboženské obrazy, a tak isto aj alchymistické obrazy. Ezoterik vychádza z posunkovej reči a gestikuláciu rukami a prstami a telom mení na magické tvorenie znakov pred sebou. No pokiaľ chce, aby tieto znaky aj intenzívne fungovali na neho samotného alebo na druhú osobu, musí vedieť spojiť tvorbu týchto znakov s bioenergiou reiki alebo ich naopak, tvoriť v ranom štádiu klinickej smrti. Až potom tieto znaky, ktoré ezoterik nenápadne tvorí pred sebou, môžu mať určitý vplyv na ezoterika a iné osoby. Samozrejme, keď si niekto predstaví, že týmito znakmi niekoho donúti spraviť to a to, tak je na veľkom omyle. Dnes ľudia už majú abstraktné myslenie a nie zvieracie ako kedysi. Dnes tieto techniky slabo fungujú na myseľ rozumne konajúcej osoby. Ezoterik svoju ritualistiku a tvorbu znakov a symbolov skorej využíva pre seba a pre samotných meditujúcich. A tak videá o pravekých znakov v jaskyniach dajú rozumový základ k znakovej ezoterike.

http://www.youtube.com/watch?v=3wjxArm66yo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=snuThf2h8iQ&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=GVKyi1iIi2E&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=Us-LadzlbUA&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=t9fuDjc5xOs&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=snuThf2h8iQ&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=QhLmBHl4mdM&feature=relm…

Audiomachine
Ide vlastne o zvukovú ezoteriku. Ezoterik si najprv naštuduje niečo o svojich ušiach a spôsobe ako počúva. A tak isto sa ezoterik zaujíma o muzikoterapiu a teóriu zvuku. Učí sa všetko o zvuku, aby nakoniec začal psychicky prenikať do ušných orgánov a s nimi spojenými spánkovými lalokmi vo veľkom mozgu. Ezoterik sa pripravuje ovládnuť svoje sluchové orgány a pozmeniť spôsob, ktorým bude počúvať svoje okolie.

Ezoterik si postupne rozcvičí svaly tváre a hlavne svaly okolo uší. Vyzerá to tak, ako keby ezoterik vedel hýbať kožu na hlave a to dopredu a dozadu na celej hlave. Deti sa v detstve hrajú, že vedia hýbať ušami. Ezoterik sa naučí vo svaloch okolo uší vytvárať určité bioenergetické napätie. Teda keď ezoterik niečo počúva, tak ako keby svalmi okolo uší chcel ušné laloky nastaviť smerom k prichádzajúcemu zvuku. A to už začína tvorba bioenergie vo svaloch a presun tejto bioenergie a magnetických energií do ušných bubienkov. A ezoterik počúva ako keby na plynúcich magnetických poliach. To mu dovoľuje počúvať nielen zvuk v sebe a okolo seba, ale zachytávať aj magnetické a biomagnetické polia. Informácie z ušného bubienka treba poslať na vyhodnotenie senzorom kože, ako to možno vnímať u hada, ktorý je schopný zachytiť zmeny magnetických polí na povrchu kože. Tak isto sa dá inšpirovať aj v prípade netopierov, delfínov a veľrýb.

Ezoterik má takto upravené počúvanie zvukov a nie je to bežné ako u hamburgerákov. Samozrejme, chce to mnohoročný výcvik a zmenu spôsobu počúvania zvukov a zároveň magnetických, biomagnatických a bioenergetických polí. Ezoterik počúva rôzne hudobné nahrávky a zároveň si ich po vypočutí vo svojich spánkových lalokoch upravuje tak, aby hudobné zvuky podporovali ezoterické napredovanie. Ezoterika zaujíma náboženská hudba od Bacha, Beethovena a iných autorov. Tak isto ezoterika zaujíma akákoľvek šamanská hudba a aj indické mantry či hudba tibetských kláštorov. A tu si nájdete hudobné nahrávky, ktoré ezoterika navádzajú a inšpirujú, aby sa psychicky cez častice napájal na zomierajúce osoby a astrálne telá, ktoré sa počas ich smrti uvoľňujú z fyzického tela a postupne sa rozpadajú alebo sa stávajú v nich uložené informácie súčasťou iných informačných systémov uložených vo svete mŕtvych.

http://www.youtube.com/watch?v=gYK43sYD3JI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=ABVyqxS4KBw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=DAVxQ0Ql630&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=L3VqMoZO7jo&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=g0jQOl_RpIU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=iwvFFKbtEbo&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=biwr3k89dmo&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=SZZZ2sXkG7k&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=SZZZ2sXkG7k&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=SZZZ2sXkG7k&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=p0blM7GilaQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=gYOmNSrKEiM&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Elw50SlwBRY&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=UYm-oxd4BIQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KzKYB6WJ_E0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=MI302CTi3SI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=pEkCWmuLTbw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=gYOmNSrKEiM&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=Elw50SlwBRY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KzKYB6WJ_E0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=MI302CTi3SI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=iwvFFKbtEbo&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=sJRgYyCA81g
http://www.youtube.com/watch?v=yD_AwjzTaI0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FMzutxQQ7A4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=BcZaGETcTsc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=l-mhfqC7Zxc&feature=resu…

Filipínske liečiteľstvo
Špecifické videá, ktoré ezoterik využije, aby si hlbšie zmenil fantómové telá na astrálne telá. Pod fantómovým telom tu rozumieme to, čo senzibilne citlivý človek vníma ako energetickú nohu alebo ruku na mieste amputovanej ruky alebo nohy. Ezoterik v sebe vyhľadá fantómové telo na úrovni orgánov, buniek, orgánikov, bielkovín, aminokyselín a prvkov. Toto fantómové telo vedome likviduje a mení ho na astrálne telo ako je to typické pre rodených obyvateľov Filipín. Na Filipínach nemajú ľudia fantómové telo, ale iba astrálne – teda stav, ako keby boli v ranom štádiu klinickej smrti. Pozeranie videí o Filipínach pomáha otvárať fantómové telo vo fyzickom tele a meniť ho na astrálne telo.

http://www.youtube.com/watch?v=zZJFKHrKtIo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DQICImJ-ci8&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=qnubWnRtTi0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-5D126gL_AE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4tC1XyY26SQ&feature=resu…
http://www.youtube.com/watch?v=KalJ11Yagy0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=I_6OKfoRCm8&feature=resu…
http://www.youtube.com/watch?v=cHEXW5k7xhc
http://www.youtube.com/watch?v=DjEtEAgba7k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=MCAB5aHX3LM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=…
http://www.youtube.com/watch?v=xulwnToo_g0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Qjm83Fd8ZoQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4QSqpTM2MBI&feature=chan…

Filipínska príroda a astrálne telo

http://www.youtube.com/watch?v=ILfBj75dt3g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6FEfnUAGNJ0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gw6H59c4R_M&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=V3xByWivYBY
http://www.youtube.com/watch?v=LEoiymq62ZU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eEHYoa3dH1Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=AUGM443QoC4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WDHnp_1mSy4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=AUGM443QoC4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gZsn1JoG5VM&feature=rela…

Audiomachine hudba
http://www.youtube.com/watch?v=5ldEBFLfqOU&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=NoebeJ24BY8&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=DjvOt5fjRaU&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=E7yL-0NsWpg&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=k7qejXBZcTc&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=Lp9tMYNeKvM&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=pS–5DMnj-E&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=7ex9FRDoD1k&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=Yv7Lh-AMTRA&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=xBgte7PMCyE&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=TteYGHmkWcM&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=fQLgbECLexc&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=nRNaTzbFfV8&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=GF01jw4gDo8&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=uq_Y6v1Vyv4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=FreRAWSgY2s&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=7RGsE3uKfDg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=mhO-Y-kn0cc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=i2gPBca9oPQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=2phW0gVFOX4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=hy2gRFVUmUc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=sD1fXS6jgFA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=B41C8DoQvk0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=GF01jw4gDo8&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=BR6Vb1OOJWQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=zd9XbYTY07M&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=I54znMcCIfA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=I54znMcCIfA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=V7yLb_zYA80&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=wdWBqeAidK0&feature=chan…

Prvky v tele vo forme videí
http://www.youtube.com/watch?v=m0wsk3AAfvY
http://www.youtube.com/watch?v=HxWF_tiLAXE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eNQBOUVzCF8&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=VfBcfYR1VQo&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=L5kp5fXstyc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=dXS8z1aSdxA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=AzF8wqcl5SA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=dMZ8A1KgnuU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Ri7S8O4QF6A&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=dRHDbssTsT0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=keGJj39nXzI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=6IP_g0heMwg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Pu9BmA2YxQE&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=MD79L2W9sp4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=xs1kCtCM5v0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=sMt5Dcex0kg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=ZVqocQLAEr0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=xyeHDoOxyXU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=6lCQ6LT3Esg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=DHspYVo5qLY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=m_7z-7dp8BQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=FB7HHq6fHuU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=thgFE0s2EiE&feature=chan…

Čakra meditácia
http://www.youtube.com/watch?v=aDzRZhIb7ok&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=qnO3L1e7af0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=H76OcRvWc1A&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=_SBuFeWX7Co&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=NEokvIzpmD8&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=3RSADucnVnI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=noB6Dqsa5VY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=eiakbxizyWg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=v5h2UfUdzi4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=cMneRIpNyII&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=nXyVWR8V_wM&feature=chan…

Audiomachine hudba II.
http://www.youtube.com/watch?v=ImtxTvah0jQ&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=V4-EhRxZqyM&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=gtjXX7sYrYs&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=ZLDfeQ7hWCo&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=rat9ezWjE5I&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=xyFkFxknWh0&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=uxNNFmHV-X4&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=cBTvwo1icuY&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=kB2iogZRMaE&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=0AeTyQvy6tE&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=0AeTyQvy6tE&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=9r2kDCSwPxs&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=SycMiVvIXjk&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=vuvZeCSxqns&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=hwvoTNUG_Kw&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=a3n91_B4lTA&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=6Zpi3CxeVrc&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=uGt722dFO1U&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=ICvZV9G81fo&list=PL932C2…
http://www.youtube.com/watch?v=WrOgdmFINkY&list=PL932C2…

Pridaj komentár