Venujeme sa šamanským kultúram na juhoamerickom kontinente a špeciálne v brazílskych pralesoch. Pokiaľ sa tejto oblasti chcete venovať seriózne, tak odporúčam začať štúdiom šamanských kultúr, pomôcť môže Wikipédia.

Prečo má záujemca o šamanstvo začať na Wikipédii? Wikipédia je skutočne dobrý zdroj na pochopenie histórie šamanstva a spoznania šamanstva. A tak skúste adresy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism

Treba si uvedomiť, že dnešný šamanizmus a jeho predstavitelia sú iba odvar toho, čo bolo kedysi za čias prírodných ľudí. A treba si silne uvedomiť, že šamanstvo utrpelo značne rozvojom turistiky. Turisti zmenili šamanstvo na folklórne vystúpenia a bezcenné predvádzanie.

Tak isto šamanstvo pošramotili aj jedinci, ktorí idú hlavne po drogových zážitkoch. Tu nie je záujem o skutočné hodnoty šamanstva, pestovanie tejto tradície a meditačné naviazanie na túto tradíciu a jej oživenie.

Potom je tu ďalší devastačný prvok a to je takzvaná beletristická šamanská ezoterika. Niektorí jedinci v oblasti ezoteriky nemajú na to, aby oživili túto tradíciu v sebe ako skutočnosť. Ale namiesto toho zo šamanstva vytvorili rozprávočky, čudné fantázie a nezmyselné príbehy. Niektorí slovenskí šamani sa doslova hrajú na šamanov ako životný štýl. Som šaman, mám rád bubnovačku a hrám sa na šamanský odev, hrám sa na turistické výlety k šamanom do pralesa a podobne. Jednoducho sa príliš voľne držia tradície šamanských kultúr a to je smutné. Verím, že sa nevyberiete takouto cestou, ktorá dehonestuje šamanské tradície.

A ešte sa vrátim k momentu jedincov, ktorí si šamanské tradície pomýlili s narkomanstvom. Šamanské tradície síce používajú rôzne drogy, ale nie za účelom drogovania, ale ako prostriedok prepojenia so svojimi predkami a silami prírody. Dnešní záujemcovia idú po drogovom úniku z reality. Samozrejme, že je tu dilema, či prírodné drogy užívať, alebo neužívať?

Osoba, ktorá sa chce venovať šamanstvu seriózne a dlhodobo, nenastúpi v žiadnom prípade cestu cez užívanie drogy. Riskuje poškodenie hormonálnej žľazy hypofýzy. A u niektorých jedincov stačí na poškodenie aj jedna dávka. Tri roky užívania nejakej drogy vedie k strate vnímania reality. Navyše tu hrozia opletačky so zákonom.

Ezoterik postupným výcvikom dokáže určité malé množstva drogy vytvoriť aj vo vlastnom tele. Teda ezoterik cvičí sugeratívne cvičenia uverenia, že danú drogu akože užil a to spôsobí vytvorenie určitého mikro množstva tejto drogy v mozgu. A takouto cestou by sa mal šamanský ezoterik vybrať. K výcviku sugerácie využije ezoterik napozeranie množstva obrázkov a videí o danej šamanskej kultúre. Ezoterik uloží množstvo obrázkov a napozeraných videí do pamäte a potom pri sugerácii si vybavuje predstavy o šamanoch danej oblasti. A potom sugerácie funguje lepšie.

Ezoterik je duchovná osoba, ktorá chce spoznať takmer všetky najvýznamnejšie šamanské kultúry po celom svete: africkú, tibetskú, čínsku, sibírsku, indiánsku, inuitskú… A všetky užívali rôzne druhy rastlín s rôznymi drogovými účinkami.

Ezoterik je na duchovnej ceste a zároveň je aj na ceste mimoriadnych schopností a to treba zladiť dve veci, jedna vec je spoznávanie šamanských tradícií a to najlepšie z vedeckého skúmania šamanských tradícií a nie z beletristickej literatúry. Aby ezoterik mohol ísť hlbšie do šamanských tradícií a nadviazať na tradície veľkých šamanov, musí mať pestované určité mimoriadne schopnosti.

Keď niekto užije napríklad ayahuascu, tak ho to uvedie do stavu klinickej smrti, odstaví rozumové vnímanie a zachová v bdelom stave zmysly ako sú oči a uši a dá im veštecký potenciál. No keď budete chcieť tento stav dosiahnuť znovu, tak zase budete musieť užiť drogu a nikdy tieto vlastnosti nebudete mať. A užívanie drogy má v sebe aj toxické látky a dlhodobé užívanie vám zabráni návrat do rozumového vnímania prírody. A šaman ezoterik chce robiť ezoteriku dlhodobo mnoho desaťročí a vracať sa aj do normálneho života dnešnej doby. A tak isto ezoterik nechce porušovať zákony ohľadom nepovolených látok. Pokiaľ sa niekto dá na drogovú cestu, to nie je ezoterik, ale narkoman.

Ezoterik si postupne buduje mimoriadne schopnosti a to dočasne zablokovať rozumové vnímanie sveta a prejsť do vnímania sveta ako dieťa v materskej škôlke alebo ako umelec alebo ako stav podobný zaspávaniu alebo zobúdzaniu sa. Teda niečo ako bdelý spánok. Treba trénovať. Potom je tu schopnosť veštecky vnímať svet okolo a nie bežnými zmyslami, to je rúnové písmo, tarotové karty, kresby pravekých ľudí v jaskyniach. Potom je tu mimoriadna schopnosť a to je uviesť sa do raného štádia klinickej smrti. Ide o stav, keď dokážete minimálne dýchať a to tak, aby sa krv hromadila v neurónoch veľkého mozgu, miechy, brušného mozgu, mozočku a orgány boli odkrvené a z oblasti pohlavných orgánov nateká špeciálna bioenergia, ktorú označíme prána. A tento stav raného štádia klinickej smrti je rozhodujúci faktor, aby sa ezoterik dostal k šamanstvu nie cestou užívania nejakej drogy.

Ezoterik sa mnoho rokov venuje šamanským národom a tomu, čo po nich zostalo a skorej ich študuje ako etnograf.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etnografie
Ezoterik neustále počúva, pokiaľ možno, etnografickú hudbu, ale nepohrdne ani obrázkami a videami o dnešnej kultúre šamanov. To je prvý základ k reálnemu zobudeniu šamanstva v sebe a nie iba hranie sa na šamanstvo v zmysle folklórnych tradícií.

Pokiaľ ezoterik zvládne rané štádiá klinickej smrti, tak si otvorí omnoho lepšiu cestu k šamanstvu ako je cesta etnografická. Cesta etnografa je cesta vedecká a má málo aspektov ezoterickej cesty. Ale ezoterik etnograf má nový potenciál a to je rané štádium klinickej smrti a to mu dovoľuje svojou klinickou mysľou sa začať napájať na kosti mŕtvych šamanov a to je už spoznávanie šamanstva priamo a nie sprostredkovane cez dnešných šamanov, ktorých už poznamenala dnešná civilizácia.

Ezoterik, ktorý má už nejaké tie veštecké schopnosti a ovládol stav raného štádia klinickej smrti a k tomu pridal aj zlikvidovanie fantómového tela, a teda zrušil magnetizmus svojho tela a funguje ako hociktorý domorodec na Filipínach, si otvoril ďalšiu cestu k šamanským tradíciám. Teraz už vie znovu pristúpiť ku kostiam starých šamanov a naťahať z nich do seba božstvá a predstavy o nich do astrálneho tela v sebe. A to už začína iná kapitola zobudenia šamanských tradícií cez vlastné astrálne telo. Tradícia ožíva na vrcholovej úrovni a ezoterik ťahá do svojho astrálneho tela iba obrazy a znaky šamanských božstiev. Šamanské božstvá sa uložia do astrálneho tela ezoterika a tu sa vždy zobudia, keď začne sugeráciu určitej látky, ktorá prináleží určitému šamanskému národu.

A tak sa poďme oboznámiť s národom užívajúcim ayahuascu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca
http://zivotni-energie.cz/yahuasca-setkani-s-bohyni-matkou-r…
http://rostlinky.blogspot.sk/2008/04/ayahuasca-krlovna-medic…
http://www.ayahuasca.com/
http://www.ayahuasca-info.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/DMT
http://sk.wikipedia.org/wiki/Enteog%C3%A9n

Znovu upozorňujem, že pokiaľ budete túto drogu užívať, porušujete zákony a vystavujete sa riziku policajného stíhania. Informácie o ayahuasce tu zverejňujem z dôvodu nedrogovej šamanskej cesty. A nenesiem žiadnu zodpovednosť, pokiaľ vás niečo inšpirovalo a naviedlo užívať túto drogu. Šamanská cesta nie je cesta užívania drog.

Ayahuasca video

http://www.youtube.com/watch?v=ZQvNDQ6jSPU
http://www.youtube.com/watch?v=2flbDkq9d1k
http://www.youtube.com/watch?v=IOAkXfLnEz8&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=6UasOXqWKFQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QgY6Jx-EadM&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=pI5P2n3XFtA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=NLmSqXJ60mU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=GMbUr8yZNt0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GMbUr8yZNt0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=THa7kpuVwO4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=xfQf_Fts-_k&feature=rela…

Ayahuasca – DMT

http://www.youtube.com/watch?v=DD7QYL1u848
http://www.youtube.com/watch?v=9ztU1bafTig
http://www.youtube.com/watch?v=RRtj0eabApo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=SzFXa-TytUA&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=aFjEMe7KJVU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=aAAHYoR1iw0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=d5uhgFfZcuY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=j-BnExufRwk&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=F43DEslkd1g&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=lfYx7MfBHjQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=-VsYIldsjCc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=yxvoVQvQYs8&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=EKFlHE2U3x8

Psychonautika

http://www.youtube.com/watch?v=bMY5fFm-VQg
http://www.youtube.com/watch?v=XIc3-QSUjX0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Hu-3FrBYw4I&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=OLWfQxqiydc&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=437dvjgnbyU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=NNue3I5YdwA
http://www.youtube.com/watch?v=hgZSE5u8fGw
http://www.youtube.com/watch?v=fwCvaOnAf5s&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=PaGrZ4n168I
http://www.youtube.com/watch?v=Xtmf7XdsqXY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Lgdv-p9_iyg
http://www.youtube.com/watch?v=fejdEADfiBQ
http://www.youtube.com/watch?v=tR85PevysUs

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.