Asi by ste zbytočne hľadali nejakú inú stránku, ktorá by sa takýmto typom meditácií zaoberala. Tak isto by ste márne hľadali nejakú knižku o filipínskej ezoterike.

Filipínske liečiteľstvo a duchovno patrí hlavne na Filipíny. Populácia, ktorá sa tu narodí, má na rozdiel od ostatných obyvateľov asi 5 krát viac kovových prvkov v bunkových štruktúrach ako bežní jedinci kdekoľvek na svete. Toto zistenie bolo robené vešteckými metódami a nie nejakou vedeckou autoritou. Aj inde na svete sa nájdu jedinci, ktorí majú takúto poruchu, ale je to vzácnosť. Pokiaľ sa niekto na Filipíny prisťahuje, tak nenadobudne tento fenomén. No pokiaľ tu prebieha tehotenstvo a pôrod, tak k tejto jedinečnosti prichádza. Pokiaľ tehotná Filipínka odíde z Filipín žiť niekde inde, tak ona a aj jej deti budú mať 5 násobné množstvo kovových prvkov v štruktúrach buniek. Toto sú informácie získané vešteckým skúmaním tohto fenoménu. Každopádne na Filipínach je magnetické pole jedinečné a je tu aj tektonické rozhranie zemských dosiek.

Filipíny
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filip%C3%ADny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filip%C3%ADny

Google mapa – Filipíny
https://maps.google.sk/maps?hl=sk&client=firefox-a&#038…

Zoznam sopiek na Filipínach
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_sopiek_Fil%C3%ADp%C3%ADn…

Sopka Babuyan Claro
http://en.wikipedia.org/wiki/Babuyan_Claro

Obrázky sopky Babuyan Claro
https://www.google.sk/search?q=Babuyan+Claro&hl=sk&#038…

Video sopky Babuyan Claro
http://www.youtube.com/watch?v=paxIY8gzCw4

Z filipínskeho duchovna sú známy hlavne liečitelia a to by bolo tak všetko. Už menej je známy duchovný život na Filipínach a ich ezoterické tradície. Je prirodzené, že ezoteriku a duchovno tejto oblasti veľmi nepoznáme a celkovo nie je ani čo poznávať. Aj napriek tomu sme si vytvorili z papiera maketu ostrovov s jednotlivými oblasťami, mestami a dedinkami a začali sme veštecky skúmať hlavne kostné pozostatky tu dávnejšie žijúcich jedincov. Aj vešteckým výskumom sme potvrdili, že obyvatelia Filipín mali aj v minulosti poruchu hromadenia kovových prvkov v bunkách svojho tela.

Veštecký výskum však hľadal určité možnosti, ako sa dá špeciálne magnetické telo využiť na meditáciu. Klasický ezoterik nemá tento potenciál a má iné magnetické pole ako obyvateľ Filipín. Napriek tomuto je ezoterik schopný si takýto systém vybudovať vo svojom tele. Teda ezoterik tohto zoskupenia nemá 5 násobné množstvo kovových prvkov vo svojich bunkových štruktúrach a napriek tomu dokáže meditačnými technikami postupne za niekoľko rokov tento stav dosiahnuť. Teda nepríde k zvýšeniu kovových prvkov v tele, ale ezoterik nácvikom dokáže zlikvidovať klasický magnetizmus svojho tela a potom si otvoriť priestor vo svojom fyzickom tele ako je to u rodených Filipíncov. Takýto stav dokážu otvoriť aj filipínski liečitelia v tele bežnej osoby nefilipínskeho pôvodu. A aj tento fenomén dovoľuje filipínskym liečiteľom dosahovať zaujímavé výsledky prie liečbe ľudského tela. Veštecky sme skúmali, čo spôsobia filipínski liečitelia v tele liečenej osoby. V prvom rade rozbijú klasické magnetické pole. Takéto fenomény majú aj liečitelia reiki na úrovni Arolo Tifar. Po čase sa nové astrálne telo vo fyzickom tele čiastočne zatvorí. Čo to znamená čiastočné zatvorenie? Ide o to, že magnetické pole sa vráti iba na úrovni orgánov, ale v hlbších úrovniach zostane otvorené astrálne telo, môžeme ho volať aj filipínsky astrálny priestor.

Filipínsky liečiteľ sa teda s astrálnym alebo filipínskym astrálnym telom rodí a má mimoriadne hlboko prepracovaný tento fenomenálny priestor vo svojom fyzickom tele a preto je liečiteľom. Snaha ezoterikov je tak isto si otvoriť v sebe tento priestor a potom ho prehlbovať na úroveň filipínskych liečiteľov. Ako vlastne rozumovo pochopiť, čo to je filipínske astrálne telo? Ezoterik medituje a veštecky sa napája na osoby, ktoré mali amputované končatiny a na ich miestach zostali práve fantómové energeticko-magnetické nohy a ruky. V prípade amputácie končatín rodenému Filipíncovi žiadne fantómové ruky a nohy nezostávajú. A práve toto musí ezoterik v meditáciách dosiahnuť. V prvom rade je to oddelenie fantómového tela od fyzického tela. To dosahuje tým, že sa na diaľku koncentruje na jedincov, ktorým bolo niečo amputované. A k tomu sugerácia uverenia, že sa to stalo skutočne. Sugeratívne znamená nepochybovať o tom a to bezvýhradne. Ezoterik sa musí túto techniku dobre naučiť a často ju používať. Ide vlastne o najranejšie štádium klinickej smrti, ktoré potrebuje ezoterik dosiahnuť. Vlastne rodený Filipínci sú od počatia špiritistami s prístupom psychiky do sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik tohto zoskupenia si tento fenomén odcvičí a vybuduje si na to trvalý mechanizmus vo svojom tele. Teda ezoterik tohto zoskupenia je doslova kompletne amputovaný a oddelený od fyzického tela. Inak povedané, v skutočnej klinickej smrti je to prvé štádium a to odpojenie fantómového tela od fyzického tela. Ale rodený Filipínec má od narodenia tento stav. Teda už má druhé štádium klinickej smrti za sebou. Tento stav dosiahne aj ezoterik a to aj trvalým napájaním sa na rodených Filipíncov a toto psychické prepojenie sa robí vtedy, keď už má ezoterik odcvičené rané štádium klinickej smrti do úrovne odpojenia fantómového tela od fyzického tela.

Neustálym napájaním sa na filipínskych liečiteľov, terapeutov a duchovné osoby sa nakoniec ezoterikovi tohto zoskupenia podarí zlikvidovať aj fantómové telo a dosiahnuť filipínske astrálne telo a o to tu ide. Samozrejme, cvičenia na dosiahnutie tejto schopnosti trvajú mnoho rokov, cvičia sa postupne, nikto sa nikde neponáhľa a vytrvalo cvičí, až kým nemá v neurónoch automat na trvalú likvidáciu fantómového tela a o to tu ide.

Ezoterik už pred mnohými rokmi odpojil fantómové telo od fyzického tela a teraz pracuje na trvalom zlikvidovaní fantómového tela a nastupuje fáza na prehlbovanie a skvalitňovanie astrálneho tela celkovo. Teda na úrovni orgánov, orgánikov vo vnútri bunky, bielkovín, aminokyselín a prvkov. Techník je viacero a to neustále cvičiť ponáranie sa do astrálneho tela filipínskych liečiteľov a duchovných, potom sú tu prieniky ezoterika do sveta mŕtvych spomienok na úrovni špiritizmu, potom je to trvalé prenikanie do sveta mŕtvych pod vplyvom kozmických objektov magnetara a potom je to napájanie do sveta dôchodcovských častíc, ktoré ako jediné nestratia svoju existenciu v deštruktívnych silách kvazaru.

Teda si to zhrnieme: Ezoterik chce na duchovnej ceste ísť do jednotlivých štádií klinickej smrti a začína hlavne čítaním literatúry o svete mŕtvych a nemusí to byť racionálne a reálne písanie. Teda ide o beletristickú ezoteriku a to je tu vítané. Už vážnejšie čítanie je Tibetská kniha mŕtvych, ale aj Egyptská kniha mŕtvych, prípadne Břetislav Kafka: Parapsychológia, alebo aj staršie knižky o anglických špiritistických spoločnostiach. To je taká predpríprava. Viac na:
http://www.meditacia.sk/1286-Astral/
http://www.meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Tak isto knižky Františka Bardona sú vhodný materiál na cvičenie raných štádií klinickej smrti. Napríklad technika, že na ruke máte jemnú alebo hrubú rukavicu.

Vážnejšie praktické cvičenia sú už potom jogínske techniky umŕtvovania a jedna z nich je ovládnuť svoje dýchanie a prekonať reflex potreby sa nadýchnuť. Postupne vydýchnuť všetko z pľúc, zadržať dych, čo najviac vydržať a každý deň o jednu sekundu ďalej. Dobrá pomôcka je sekundy si počítať na prstoch. Cieľom je prekonať návyk na reflex dýchania a potom pri cvičeniach dýchať plytko a udržať to. Upozorňujem, že tieto cvičenia môžu poškodiť pri neodbornom prevádzaní zdravie. Pľúca a srdce musia byť zdravé, necvičiť to sám. Aj pri najväčšej opatrnosti tieto cvičenia sú rizikové a nevypočítateľné. A každý si za ich prevádzanie nesie vlastnú zodpovednosť.

Posledné cvičenia sú už plným vstupom do skutočnej klinickej smrti. Vtedy si ezoterik odpojí trvalo svoje fantómové telo od fyzického tela. Pod fantómovým telom sa tu chápe energetická noha alebo ruka po amputácii končatín. Teda ezoterik v sebe mentálnymi cvičeniami, že mu odstránili orgány a časti tela, odpojí fantómové telo od fyzického tela. Technika sugerácie a nespochybňovania takejto operácie. Ezoterik je pripravený odpútavať sa von z tela pri zadržaní a spomalení dýchania, skľudnení srdca. A to si už môže nasmerovať svoje prieniky do sveta mŕtvych spomienok okolo nás. Ešte maličkosť, musí sa naučiť veštecky vnímať, kde preniká a čo sa tam nachádza a to je výcvik častí veľkého mozgu a vybudovanie zmyslov schopných vnímať svet častíc.

Ezoterik pokračuje vo výcviku, ktorý spadá do oblasti klinickej smrti. Ezoterik po niekoľkých skúsenostiach uvoľnenia sa do sveta mŕtvych spomienok zomretej organickej hmoty sa doslova zašije do svojho fyzického tela, von vychádza iba ako energetický lúč, nasmeruje si to k zomierajúcim osobám a spoločne s nimi prežíva ich smrť. Nechodí sám von z tela a neriskuje zastavenie srdca a pľúc. Takéto plné výlety k hranici skutočnej smrti sú vyčerpávajúce a môžete tak vydržať pár rokov a zdravie si to odskáče určite. A takéto klinické výlety sa budú ťažko realizovať do hlbočín kozmu. Nie je to možné. Treba použiť bezpečnejšie techniky. A pokiaľ chcete ísť naplno, počkajte si na koniec svojho života, kde už nič neriskujete. To je rozumné riešenie. Ezoterik by si nemal ezoterikou poškodzovať zdravie a osud.

Ezoterik putuje so zomierajúcou osobou do hĺbok kozmu. Do kozmu prenikajte s fantómovými alebo astrálnymi telami osôb, ktoré neveria na reinkarnáciu a posmrtný život. Teda tým je jedno, čo s nimi bude. Takto ezoterik spoznáva, čo je to klinická smrť a čo je to realizovaná smrť. Ezoterik pokračuje ešte hlbšie do úrovní klinickej smrti a rozhodne sa po niekoľkých rokoch výcviku zlikvidovať fantómové telo a vytvoriť si v sebe vo fyzickom tele astrálne telo. A to je taký stav, ako ho majú rodení Filipínci. Aj tieto cvičenia môžu byť pekne nebezpečné a rizikové, a tak zase cvičí každý na vlastné riziko.

Fantómové telo násilne držané vo fyzickom tele sa začne likvidovať diaľkovou koncentráciou na filipínskych liečiteľov a to najviac pomôže postupne v neurónoch zlikvidovať fantómové telo a získať astrálne telo. A to je ezoterikov cieľ. A tak isto sa treba zaujímať o všetko, čo je spojené s Filipínami, jaskyne, ľudia, kosti, sopky a umenie. Postupne sa v neurónoch vybuduje automat na likvidáciu fantómového tela a udržanie astrálneho tela. A to je ďalšia etapa, kde si ezoterik vlastne začne budovať svoje astrálne orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny a prvky. Ide o to, že ezoterik ide znovu do úrovne klinickej smrti a to do takého stupňa, kde v hlave začne produkovať špeciálne energetické objekty, ktoré posiela smerom k ušiam, tu ich nabije impulzmi z bubienkov a pošle cez kostí, kde sú informácie, aby sa začali tvoriť astrálne orgány podobné fyzickým orgánom. A tieto astrálne orgány ako keby ožili a môžu podporovať fungovanie fyzických orgánov. Ezoterik si spraví také dokonalé astrálne orgány a ich vnútro, ako keby boli skutočné. Teda beží tam niečo ako simulátor chemických a fyzikálnych aktivít a aj myšlienkových aktivít, tak isto celý intelekt a mimoriadne schopnosti. Ezoterik do astrálneho tela naťahuje celú ezoteriku, ale výhradne zo živých alebo mŕtvych kostí a podobných objektov aj organickej hmoty v kozme. Vzniká nový pojem v ezoterike a to je reinkarnácia seba do svojho fyzického tela. Toto zoskupenie stíha ešte za svojho života zrealizovať duchovnú cestu na úrovni tuhých, plynných a kvapalných látok. A je pripravené zrealizovať ďalšiu etapu a to je etapa na časticiach a nie na prvkoch. Doteraz to bol svet 1 a viacej a teraz to bude svet 10 umocnený na -10, – 20, -30 až na mínus 80 metra. Teda svet častíc a nie prvkov.

Ezoterik sa usiluje o to, aby sa čo najviac napájal ako psychonaut na všetko, čo je na Filipínach. Dokáže to v ranejších štádiách klinickej smrti, kde je od fyzického tela odpojené fantómové telo. Tento stav stačí ezoterikovi, aby sa pomocou máp a videí napájal na sopky, jaskyne, stavby, ľudí a zvieratá na Filipínach. Ezoterik mnoho rokov a tisíce hodín prezerá obrázky o Filipínach a ukladá si to do spomienok. A tak isto sa napája na všetko z roviny fantómového tela. Ide o stav, kde ezoterik už má výcvik vstupu do klinickej smrti za sebou a produkuje vo svojej hlave špecifické skupiny častíc a tie myšlienkou pošle do Filipín.

Ezoterik postupne likviduje fantómové telo a namiesto neho má astrálne telo ako rodený Filipínec. Pred napojením odstráni dočasne fantómové telo a začína si do tela cez kosti kopírovať informácie o sebe a budovať si astrálne orgány. Ezoterik v hlave tvorí astrálne objekty, už zvládol dýchať minimálne a nemá strach. A tak je ezoterik v hlbšom stave klinickej smrti, aby v hlave tvoril špecifické objekty častíc. Ide o hĺbku fungovania 10 umocnené na mínus 40. Pokiaľ mal ezoterik fantómové telo, fungoval na úrovni 10 umocnené na mínus 10. A na tento rozdiel sa treba pripraviť a poctivo si to odcvičiť. V tomto stave produkuje ezoterik špeciálne častice a posiela ich okolo uší ku kostiam. A prečo okolo uší? Ezoterik sa už v minulosti naučil počúvať nielen na úrovni zvukov, ale aj na úrovni magnetických polí. Teda má za sebou špeciálne cvičenia pre echolokáciu, počúvanie zvukov netopierov, delfínov a veľrýb, prípadne kosatiek, ktoré echolokáciu používajú v značných hĺbkach oceánov ako ultrazvukové delo na chobotnice. Samozrejme, nemožno zopakovať echolokáciu netopiera. Je to treba spraviť inak. V ušnom bubienku sa ezoterik naučí vytvárať určité kmitanie ako membrána na reproduktore. Teda v krátkych časových impulzoch sa z ucha a aj svalov okolo ucha posiela kmitanie von a kmitanie dovnútra ako príjem. Ušný bubienok ezoterika sa naučí pracovať v režime dvoch kmitaní. V zásade sa ezoterik naučí prijímať kmitanie magnetických polí a zmení spôsob počúvania svojho okolia. Prirodzene ušný bubienok prijíma kmitanie zvuku, ale nie je zvykom, aby niekto vytváral zámerne určité druhy napätia vedome a naučil sa ich dekódovať. Navyše ušné bubienky už pracujú v raných štádiách klinickej smrti a nie ako u jedincov, ktorí ešte neprežili klinickú smrť a netrénovali tieto techniky. Trvá nekonečne dlho a mnoho rokov, kým si na ušných bubienkoch ezoterik nacvičí tento systém a potom ho dostane do neurónov a zabezpečí, aby trvalo fungoval. A toto je niečo ako tajomstvo časticového veštectva.

Ezoterik musí ovládať pre budovanie astrálneho tela vo fyzickom tele viacero mimoriadnych schopností a to je tvorenie špecifických časticových objektov, ktoré nemožno vnímať bežne zrakom, extrémne stlmiť dýchanie a dýchať minimálne, premosťovať svoju psychiku na objekty na Filipínach. Posielať časticové objekty k ušiam a tu im dávať správne impulzy a cez vlastné kosti tvoriť vlastné astrálne telo vo fyzickom tele. Zároveň niektoré časticové objekty z hlavy posielať do kostí filipínskym liečiteľom a iným osobám. A všetky tieto operácie ešte veštecky kontrolovať. Všetkému tomuto hovoríme v reči ezoterikov ako reinkarnácia samého seba do svojho fyzického tela.

Toto všetko sme zistili vešteckým testovaním rôznych Filipíncov. A veštecky sme skúmali Filipíncov, ktorí mali rôzne poruchy tela a psychiky. A tak sme našli jedincov, ktorí prežili aj hlbšie stavy klinickej smrti a títo jedinci si budovali kópie vlastných orgánov. A tak sme tento model prevzali. Treba si uvedomiť, že astrálne orgány, ktoré sa podobajú orgánom tela, majú schopnosť vykazovať určité inteligentné akcie. Napríklad kontrolovať chemické pochody a skúsiť ich aj udržať v daných parametroch. Samozrejme, pokiaľ nejaký ukazovateľ padne hlboko, tak tomu nedokážu tieto astrálne orgány zabrániť.

Ezoterik si likvidáciou fantómového tela buduje cestu k astrálnemu telu a vlastnej reinkarnácii cez vlastné kosti. Pozor, ezoterik si musí uvedomiť, že kosti, pokiaľ nevyschnú ako u mŕtvej osoby, sú pórovité a obsahujú množstvo nervstva a drobné zhluky neurónov. Teda kosti treba reálne vnímať ako ďalšiu silne obsadenú neurónovú oblasť. A táto obsahuje jedinečné informácie o fungovaní ľudského tela.

Ezoterik neustále likviduje svoje astrálne telo, premosťuje sa na filipínskych liečiteľov a cez nich buduje svoje astrálne telo, ako keby ho filipínsky liečiteľ operoval. Ezoterik sa naučí sám seba upravovať pomocou svojich rúk, v ktorých má už astrálne ruky a tie potom používa vo svojej predstave do svojho astrálneho tela. Pomocou svojich astrálnych rúk vytvára vlastné astrálne orgány, astrálne bunky, astrálne orgániky, astrálne bielkoviny a astrálne aminokyseliny a astrálne prvky. Je to dlhodobá záležitosť, kde ezoterik prevedie do astrálneho tela vo svojom fyzickom tele, kde zlikvidoval fantómové telo, aj svoj intelekt v podobe impulzov. Kopíruje svoj intelekt a svoje spomienky do astrálneho tela. Nakoniec ezoterik opustí svoje telo na úrovni prvkov a presunie svoje vedomie do astrálneho tela a odtiaľ bude robiť ďalšiu ezoteriku. Na budovanie astrálneho tela použije ezoterik aj knižky F. Bardona Brána k opravdovému zasvěcení, Magická evokace, ale aj Klíč k opravdové kabale. A je tu aj samostatne meditujúci na dielo F. Bardona a to I. Gellner a jeho liečivé znaky a formulky. Všetky vymenované diela sú vhodné na budovanie astrálneho tela cez vlastné kosti, mŕtve kosti, ale aj kosti živých jedincov.

Aj napriek tomu, že vo filipínskej ezoterike je možné zaujímavým systémom postupovať ďalej na duchovnej ceste, je tu ešte niečo jedinečnejšie a to sú stavy jedincov, ktorí boli zoperovaní, pritom im bola postupne schladzovaná krv a boli uvedení do klinickej smrti aj na dlhšiu dobu ako je 20 minút. A teda tieto osoby dosiahli ešte hlbšie štádium klinickej smrti ako je bežné a tento systém má hlbší stav vedomia ako majú Filipínci.

Videá sopky na Filipínach
http://www.youtube.com/watch?v=paxIY8gzCw4
http://www.youtube.com/watch?v=ag5DiRmCA54&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ZFNS5B0Tel4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FZvy4J9Cy-U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=59gTia_b7QU
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=p-PKrsi9tvw
http://www.youtube.com/watch?v=VfErQCWv8b4
http://www.youtube.com/watch?v=Q8iRY3CA5so
http://www.youtube.com/watch?v=3PAMv7ZdoxI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5NQHk1LMNQk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=tDlNOHE4sAo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=isc4xzUj7cI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=T2LYVRP4I-o&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=NuRa-PZRrZE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=dwForLXslU8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.