Venujeme sa šamanskej ezoterike. Nejde nám o šamanský folklór pre pobavenie obecenstva na dovolenke. Nejde nám o spôsob „žijem ako šaman a je to môj imidž“. Nejde nám o beletristické šamanstvo a ani o drogovú scénu.

Čo je to meskalín?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meskal%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meskalin
http://en.wikipedia.org/wiki/Meskalín

Snažíme sa študovať a chápať šamanstvo ako historickú etnografiu založenú na faktoch, pozorovaniach a zozbieraných artefaktoch. Teda ide bokom rozprávková línia bol jeden šaman a jeho fantazmagórie o tom všetkom. Spoznávame šamanské kultúry a ich odkaz a to tak, aby sme ho prevzali a stal sa súčasťou mimoriadnych schopností a duchovného napredovania. Šamanská kultúra nie je jediný cieľ ezoterika, ezoterik spoznáva šamanov a šamanstvo a zahrnie ho do vlastného systému duchovnej cesty. Robí to všetko tak, aby sa mohol trvalo vyvíjať a popritom rešpektoval prirodzené zákonitosti šamanstva. Teda šamanstvo neznásilňuje, má ho v prirodzenej hlbokej úcte a nie je to iba formálny postoj.

Ezoterik nepotrebuje užívať žiadne druhy kaktusov, ktoré obsahujú tento druh drogy. Nie je to vhodný spôsob duchovnej cesty. V prvom rade ide o drogu a jej užívaním sa porušuje zákon. V druhom rade užitie aj jednej dávky drogy môže trvalo poškodiť hypofýzu ako hlavnú hormonálnu žľazu. A mnohoročné užívanie môže viesť do ústavu pre duševne chorých, ktorí sa nedokážu vrátiť do reálneho stavu.

Šamanské národy a silní šamanskí jedinci užívali napríklad kaktusy s látkou meskalín v prvom rade pre to, aby prežili a vydržali v tvrdých podmienkach púští a polopúští. V prvom rade mali silnú vnútornú silu, húževnatosť a kontrolovateľnú agresiu. V druhom rade išlo doslova o veštecké pohľady, kde sa púšťou pohybovať, hľadať úkryt a vhodné potraviny. Kde hrozí nejaké nebezpečie. A tak isto zabezpečiť aktívny kontakt so svojimi predstavami o silách prírody – božstvách prírody. Nebrali tieto látky z dôvodu úniku z reality alebo iba tak z frajeriny.

Meskalín na rozdiel od ajahuasky vedie k aktívnym a dynamickým predstavám a sile vôle niečo dosiahnuť a zabojovať za to. Ezoterik pozerá množstvo videí a obrázkov, ukladá ich do spomienok a zároveň si dokáže sugeratívnymi technikami v malých a čistých dávkach meskalín vytvárať v sebe. Teda je to stav ako u vyliečeného alkoholika, ktorý už nepotrebuje piť alkohol a efedríny šťastia si vyrobí v čistej podobe v bielej časti svojich neurónov. A ezoterik ide touto sugeratívnou cestou, kde si malé množstva tejto látky vyprodukuje v organizme aj sám.

Niektorí ezoterici špekulujú a chcú túto látku produkovať vo veľkých dávkach v extrémne čistej podobe v sebe a to je už zase vnútorné narkomanstvo zamerané na drogy a nie na ezoteriku. Ezoterik, ktorý je na duchovnej ceste, pochopil, že musí sám seba doladiť na to, aby z kostí mŕtvych šamanských jedincov dokázal vybrať a skopírovať ich znaky a predstavy božstiev. Ezoterik na duchovnej ceste spoznáva šamanstvo na spôsob beletrie a fantázií. Potom sa postupne prechádza k tomu, že ezoterik si začína študovať históriu šamanstva z popisu odborníkov etnografov. Ezoterik znovu a znovu pozerá videá a obrázky o šamanstve. Počúva najprv meditačnú hudbu šamansky ladenú a potom prechádza na počúvanie etnickej hudby. Potom môže ezoterik navštíviť potomkov šamanov v daných krajinách. A potom postupne preberá ich tradície a vkladá ich do svojej ezoterickej cesty. Teda najprv je ezoterická cesta na úrovni prvkovej – na úrovni fyzického tela, kde je vhodné praktizovať sexuálnu ezoteriku ako indická joga a tantra. Klasický stav Európana je na hypofýze a tento stav je asexuálny. Až keď je tu objekt sexuálnej vášne, tak sa psychika prepína na epifýzu a sexuálne naladenie. A vtedy sa psychika ezoterika správa inak. Napríklad takto vytvorené energie sa dokážu napojiť na inú osobu a dá sa robiť prvá etapa duchovnej cesty. Ďalšie etapy vyžadujú už odcvičenie raného štádia klinickej smrti a uvoľnenie fantómového tela od fyzického tela. Teda špiritizmus a svet mŕtvych. Ezoterik navštevuje svet mŕtvych spomienok na časticovej úrovni a získava odtiaľto informácie.

Neskoršie je to hlbšia forma klinickej smrti, kde sa fantómové telo likviduje a otvára sa astrálne telo. A to sa podobá stavu obyvateľov na Filipínach, ktorý vlastne žijú na vulkánoch. Vo fyzickom tele nemajú fantómové telo. Fantómové telo poznajú osoby, ktorým boli amputované končatiny a po amputácii im na mieste amputovanej končatiny zostala fantómová končatina. A fantómové telo je hlbšia forma ezoteriky. Do fantómové tela ezoterik buduje svoje reinkarnačné telo a to z informácií vo svojich kostiach, kde vo vnútri je množstvo jedinečných neurónov. Všetko, čo buduje ezoterik v astrálnom tele, buduje cez živé a mŕtve kosti. Treba si uvedomiť, že aj v mŕtvych kostných pozostatkoch zostali mŕtve neuróny, ale z nich sa dajú získať informácie ako aj zo živých kostí. A tak sa ezoterik znovu vráti k šamanskej tradícii a hlavne k šamanským kostiam.

V zásade sa ezoterik psychotropnými látkami zaoberá nie priamou konzumáciou. Priama konzumácia ho od duchovnej cesty vzďaľuje a nie približuje. Ezoterik sa učí sugeratívnym technikám ako ovládať vlastné biochemické pochody. Teda je tu schopnosť uveriť a nespochybňovať, že drogu akože užil a veľký mozog a v ňom biela hmota neurónov dokáže v čistej podobe túto látku získať a vyvolať jej mierny účinok. Ezoterik jej účinok podporí psychickým prepojením sa na osoby, ktoré určitej droge podľahli. To dovoľuje ezoterikovi, aby vedel do týchto stavov v danej osobe preniknúť a meditovať na tento stav. Niekto bral nezákonne pár rokov ajahuasku, trvale si zničil hormonálnu sústavu a je v ústave pre duševné choroby, ezoterik sa na diaľku napojí na takúto osobu, prežíva jej stavy a takto bez rizika poškodenia vlastného zdravia medituje a postupuje na duchovnej ceste.

Ezoterik uplatňuje tieto techniky z dôvodu, aby spoznal, čo zažívali šamani minulosti a dokázal si z ich mŕtvych kostí skopírovať ich spomienky a uložiť ich v sebe. A to hlavne ich znaky a božstvá. Ezoterik si je vedomý toho, že šamanské kultúry brali drogy preto, aby získali určité schopnosti a určitú psychickú a fyzickú odolnosť. Často aj za cenu poškodenia zdravia a skrátenia života.

Ezoterik môže ovládnuť sugeratívne tvorenie týchto látok v minimálnych množstvách vo svojom mozgu a takto sa naučiť riadiť chemické pochody v tele alebo ich do určitej miery ovplyvňovať. Napríklad ezoterik po pozeraní množstva obrázkov a videí s touto problematikou sa nakoniec sám dostane do vnútra svojich hormonálnych žliaz, vstúpi do svojej vlastnej chémie tela, otvorí si cestu k hermetizmu a alchýmii svojho tela, čo je dobrá cesta k spoznaniu vlastných chemických pochodov v tele.

Ezoterik využije sugeratívnu tvorbu chemických látok v sebe aj na rozvoj vlastnej fantázie a schopnosti kombinovať a chápať nové pohľady na neznáme veci a okolnosti. Čo je v zásade v ezoterike potrebné, pokiaľ ezoterik preniká ako psychonaut do reálneho makro a mikro kozmu.

Ezoterik využije prienik do vlastných chemických pochodov aj za účelom liečiť sa a udržať si vlastnú chémiu tela v dobrej kondícii, ktorá prospieva dlhovekosti a zdraviu. Ezoterik sa musí vzorne starať o svoje zdravie a psychickú výkonnosť. Ezoterik odmieta techniky, ktoré poškodzujú zdravie a jeho psychiku. A tak isto nepraktizuje užívanie psychotropných látok, ktoré keď poškodia hormonálnu sústavu, tak znamenajú koniec duchovnej cesty. Tak isto si ezoterik dáva pozor, aby sa nestal vnútorným narkomanom a nežil preto, aby v noci neprežíval svoje čudáctva. Noc je na regeneráciu a oddych a nie na útek z reality.

MESKALÍN ŠAMANSTVO
http://www.youtube.com/watch?v=Q8xOJmY6v-A
http://www.youtube.com/watch?v=Y0fR9CpX3DU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DnZELzG0ESs
http://www.youtube.com/watch?v=K_JYyawneW0
http://www.youtube.com/watch?v=bLL1D88IFww&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=M5u4m1bzpUM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Hbj-t7IhQDA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Abw7pOtf_o4&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=lrioOjDI8zM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=fdDlRJ5ERX4
http://www.youtube.com/watch?v=1lPTm0gDEpI
http://www.youtube.com/watch?v=u0jbUHK4bTc
http://www.youtube.com/watch?v=jKlW4PfZN_Y
http://www.youtube.com/watch?v=6nnhdX_WWTg

MESKALÍN UMENIE
http://www.youtube.com/watch?v=6UasOXqWKFQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lILlZJPnbsE&feature=list…
http://www.youtube.com/watch?v=f7SuQGQ33h4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=IROPgWdLdxw
http://www.youtube.com/watch?v=OZvJWOVKIvI
http://www.youtube.com/watch?v=pLc9inu5Kok&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vWw6LAfBKaU
http://www.youtube.com/watch?v=X_clvUK6Gt8
http://www.youtube.com/watch?v=BVbfb8EScOg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Q0xMLDwDImI&feature=rela…

MESKALÍN HUDBA
http://www.youtube.com/watch?v=dvY2KIFM8io
http://www.youtube.com/watch?v=Dknn3zaKY7U
http://www.youtube.com/watch?v=7aFYGv6lLZE
http://www.youtube.com/watch?v=Rt7UPBCrgb0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=40f_ZRPVMMM
http://www.youtube.com/watch?v=6qSsXzEYroY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9xxENiPxxWo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kvr0skW6L8M&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lHAUH8fF_2Q&feature=list…

Tu je pár webových stránok, ktoré vás poinformujú o účinkoch rôznych psychotropných látok
http://www.biotox.cz/enpsyro/obshrost20nej.html
http://www.erowid.org/psychoactives/psychoactives.shtml
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morfin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heroin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%A1i%C5%A1

Psychonautika vision

Výber videí zaoberajúci sa problematikou užívania psychotropných látok. Videá si ezoterik ukladá do svojej pamäte a zároveň sa učí, ako si v sebe pomocou sugeratívneho uverenia túto látku dokáže vyrobiť v čistej podobe a dosiahnuť podobné stavy ako pri fyzickom užití. Sugerácia akože užitia sa nespochybňuje a drží sa v ústach s technikou prepojenia sa na jedincov, ktorí drogám bohužiaľ prepadli a skončili v psychiatrických zariadeniach. Pre ezoterika nie je vhodné, aby užíval drogy fyzicky. Potom ho to nevedie k tomu, aby si ich vedel v sebe vyrobiť sugeratívne. Ale aj tu hrozí riziko, že pokiaľ si bude chcieť v sebe vyrábať tieto drogy trvalo, tak nakoniec si nezvratne pozmení činnosť hormonálnych žliaz.

Zaujímavý je prípad ezoteričiek, ktoré chcú v spánku za každú cenu snívanie o kráse, anjeloch a o tom, čo nedokážu v živote dosiahnuť. Tak si aj tieto osoby po desiatkach rokov doničia hormonálnu sústavu.

Cieľom ezoterika nie je stať sa narkomanom, doničiť si zdravie, svoj osud a porušovať zákony. A tak isto nie je cieľom ezoterika stať sa vnútorným narkomanom, ktorý si drogu vyrobí v absolútne čistej podobe. Síce toto nie je trestná vec, ale ezoterik odmieta žiť vo svojich fantáziách, ale v realite hlbočín mikro a makro kozmu, do ktorého prenikol svojou psychikou. Tu je zásadný rozdiel medzi ezoterikom beletristickým a ezoterikom fungujúcim na základe vedeckej reality a nie scifi alebo vlastných bludov.

http://www.youtube.com/watch?v=LYJReQR9HaI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=yz05FXp_i8U&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=URetdHzLFRg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lUDejnzWUoI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=SrDs5TzJQgs
http://www.youtube.com/watch?v=pUsgzOSMsLI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vBD_74MdCq4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=5qzka75vG1M&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=9hSMWdQNWvw&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=3E4F9ZCQwLw
http://www.youtube.com/watch?v=M_Q110kogsA
http://www.youtube.com/watch?v=W2QjbdYfakg
http://www.youtube.com/watch?v=b5BbsirauGc
http://www.youtube.com/watch?v=3s6xiDEqsjU
http://www.youtube.com/watch?v=jEY1wI0QqpY
http://www.youtube.com/watch?v=tQYexLuyj9s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QB9xG3oecr4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=PHcg7FSEwUM
http://www.youtube.com/watch?v=zaBzWmIgqnM&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=ixaii5U17DQ&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=wobsgttrXcc
http://www.youtube.com/watch?v=3E4F9ZCQwLw
http://www.youtube.com/watch?v=uiQ7H8w5_Wo&feature=resu…
http://www.youtube.com/watch?v=279oe9F-IJI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gPuA-Zun4rk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hhdz5cIdnp4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=0fJqBomgDdY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=IN8ooM-cQsc
http://www.youtube.com/watch?v=s16UhiTdsEY&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=bMY5fFm-VQg
http://www.youtube.com/watch?v=XIc3-QSUjX0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Hu-3FrBYw4I&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=OLWfQxqiydc&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=437dvjgnbyU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=NNue3I5YdwA
http://www.youtube.com/watch?v=hgZSE5u8fGw
http://www.youtube.com/watch?v=fwCvaOnAf5s&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=PaGrZ4n168I
http://www.youtube.com/watch?v=Xtmf7XdsqXY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Lgdv-p9_iyg
http://www.youtube.com/watch?v=fejdEADfiBQ
http://www.youtube.com/watch?v=tR85PevysUs

Tento článok a táto webová stránka nechce a nepropaguje užívanie drog. Ich užívanie poškodzuje zdravie a porušuje zákony. Pokiaľ niekoho tieto informácie viedli k užívaniu drog, tak koná nezákonne a na vlastnú zodpovednosť. Tu zverejnené informácie hovoria o histórii šamanstva a o schopnostiach bez užívania drog si ich vytvárať vo vlastnom organizme na dosiahnutie určitých schopností.

Pridaj komentár